Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γενικό μέρος Κυκλοφορεί σύντομα
  • Έκδοση: 17710
  • Σελίδες: 224
  • Σχήμα:17x24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€34 Φυσικά πρόσωπα
€34 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στη μονογραφία «O εργοδότης στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας» παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας καθώς και η διάκριση αυτής από άλλες μορφές απασχόλησης όπως, μεταξύ άλλων, της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου. Αναλύονται οι σχέσεις απασχόλησης εξ αποστάσεως με τη χρήση της τεχνολογίας (τηλεργασία, ψηφιακές πλατφόρμες απασχόλησης μέσω διαδικτύου – gig economy) ενώ μελετάται και η περίπτωση της μεταβίβασης επιχείρησης τόσο υπό το πρίσμα του εθνικού όσο και του ενωσιακού δικαίου. O δανεισμός των υπηρεσιών του μισθωτού αποτελεί αντικείμενο του έργου όπως και το ζήτημα της άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της εταιρείας κατόπιν καταχρηστικής χρησιμοποίησης αυτού από τον κυρίαρχο εταίρο. Το βιβλίο μέσα από πλούσια εθνική και ενωσιακή νομολογία παρουσιάζει και αναλύει όλο το εύρος των σύγχρονων εργασιακών σχέσεων και αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε δικαστή, δικηγόρο και νομικό που ασχολείται με το Εργατικό Δίκαιο.
Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.