ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΘΥΜΑ

Από τις παρυφές της προϊστορίας έως τον 21ο αιώνα Κυκλοφορεί σύντομα
  • Έκδοση: 17710
  • Σελίδες: 288
  • Σχήμα:17χ24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€39 Φυσικά πρόσωπα
€39 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο «Ποινικη Δικαιοσυνη Και Θυμα - Από τις παρυφές της προϊστορίας έως τον 21ο αιώνα» έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της ιστορικής πορείας του θύματος κατά τη διαδικασία απονομής της ποινικής δικαιοσύνης από την εποχή της προϊστορίας έως τις σύγχρονες εξελίξεις του 21ου αιώνα, με παράλληλες αναφορές στις εγκληματολογικές θεωρίες και τις πρακτικές που προσδιόρισαν την ως άνω πορεία του. Παρουσιάζονται οι κυριότεροι σταθμοί της παντοδυναμίας του κατά την απονομή της δικαιοσύνης, όπου η οικογένεια και η ιδιωτική εκδίκηση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, αναδεικνύεται η πορεία προς την αποδυνάμωση και την παρακμή του, αναλύεται η περίοδος της αναβίωσης του ενδιαφέροντος για το ίδιο και το ρόλο του στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και απεικονίζονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις και οι σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η επιρροή θεωριών και αρχών είναι εμφανής σε ποικίλα πεδία, όπως και η προβολή στο προσκήνιο μελετών και θεωριών, οι οποίες ανέδειξαν, μεταξύ άλλων, το ρόλο του θύματος στην ενεργοποίηση του μηχανισμού ασκήσεως του επισήμου κοινωνικού ελέγχου, τη θυματολογική προσέγγιση του εγκλήματος και την αναγκαιότητα της ικανοποιητικής αποζημίωσης και της αποκατάστασης της βλάβης του. Αναλύονται τα ζητήματα των θυμάτων και της συμβολής τους στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, όπως αυτά τίθενται προς επεξεργασία κατά τον 21ο αιώνα και υπογραμμίζονται αξιόλογες μεταρρυθμίσεις διεθνώς με γνώμονα τη βελτίωση της θέσης τους, την επαύξηση της προστασίας τους και την ικανοποίηση των αναγκών τους, ενώ αναδεικνύεται η θέσπιση ελαχίστων προτύπων αναφορικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία τους. Το πόνημα αποτελεί χρήσιμο διδακτικό βοήθημα για κάθε φοιτητή και νομικό που θέλει να εμβαθύνει στα ζητήματα που αφορούν τα θύματα και την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και να κατανοήσει τη σύνδεσή τους με την εγκληματολογική προσέγγιση και θεωρία. Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.
Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.