Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Πολιτικές, νομοθετικό πλαίσιο και πρακτικές συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα
  • Έκδοση: 17710
  • Σελίδες: 520
  • Σχήμα:17x24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€65 Φυσικά πρόσωπα
€65 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στο βιβλίο «Η Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου: Πολιτικές, νομοθετικό πλαίσιο και πρακτικές συνεργασίας του δημοσίου με τον Ιδιωτικό τομέα» διερευνάται η εξέλιξη των θεωριών και πολιτικών που αναπτύχθηκαν διαχρονικά διεθνώς, καθώς και του νομοθετικού πλαισίου και των πρακτικών στην Ελλάδα, με στόχο την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Αναλύεται και αξιολογείται:
• το σχετικό ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο
• το εθνικό πλαίσιο
• ο ρόλος των εντεταλμένων στις διαδικασίες αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας φορέων.
Επιπλέον, εξετάζονται οι ιδιαίτερες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων, με έμφαση στα μέσα του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, και αξιολογούνται στη βάση του κριτηρίου της αποτελεσματικότητάς τους από νομική άποψη.
Το εμπεριστατωμένο αυτό έργο αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για όσους ασχολούνται με την αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων, επαγγελματίες και ερευνητές, όπως δικηγόροι, πολιτικοί επιστήμονες και μηχανικοί, στελέχη επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.