ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αναζητώντας τη δίκαιη ισορροπία
  • Έκδοση: 17710
  • Σελίδες: 136
  • Σχήμα:17X24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€28 Φυσικά πρόσωπα
€28 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Με το έργο «Προστασία του Περιβάλλοντος & Ιδιοκτησία Ακινήτων: αναζητώντας τη δίκαιη ισορροπία» επιχειρείται η εξέταση της συνάντησης αφενός της προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος και αφετέρου του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Σύνταγμα και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται:
• η ιστορική και συνταγματική θεμελίωση των δύο δικαιωμάτων
• οι πραγματικές νομικές διαστάσεις της μεταξύ τους σχέσης
• οι κύριοι περιορισμοί (κατά τρόπο συστηματικό) του δικαιώματος στην ιδιοκτησία χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος και
• τα όρια που καθιερώνει η νομολογία, πέρα από τα οποία οφείλεται αποζημίωση στους θιγόμενους ιδιοκτήτες.
Επιπλέον, μελετώνται ειδικές περιπτώσεις μετακύλισης του νομικού και οικονομικού βάρους της περιβαλλοντικής προστασίας σε μεμονωμένους ιδιώτες, όπως η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις εκτός σχεδίου περιοχές, η αποζημίωση στο πλαίσιο περιορισμών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ρυμοτομική απαλλοτρίωση και το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των μνημείων και των διατηρητέων κτιρίων.
Προς τον σκοπό του εμπλουτισμού της νομικής μας σκέψης χρησιμοποιούνται σε ορισμένα σημεία νέα εργαλεία, όπως η οικονομική ανάλυση του δικαίου, καθώς και η ματιά της αμερικανικής νομικής θεωρίας και νομολογίας.
Η μελέτη φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον μελετητή και εφαρμοστή του του δικαίου του περιβάλλοντος, καθώς και για τον νομικό της πράξης.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.