ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Θεωρητική θεμελίωση - Νομολογιακή αντιμετώπιση
  • Έκδοση: 17710
  • Σελίδες: 200
  • Σχήμα:17χ24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€35 Φυσικά πρόσωπα
€35 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στο έργο «Ποινική ευθύνη χειρουργού και αναισθησιολόγου για ιατρικά σφάλματα από αμέλεια. Θεωρητική θεμελίωση - Νομολογιακή αντιμετώπιση» εξετάζεται αρχικά η ευθύνη του χειρουργού και του αναισθησιολόγου από ιατρική σκοπιά. Εν συνεχεία διακρίνονται οι χειρουργικές επεμβάσεις από νομική σκοπιά και εξετάζεται η χορήγηση αναισθησίας. Το κυρίως μέρος της εργασίας ασχολείται με την ποινική ευθύνη του χειρουργού και του αναισθησιολόγου για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας και της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Αναλύονται ειδικότερα οι επιμέρους θεματικές της εξωτερικής αμέλειας, της διάκρισης μεταξύ ενέργειας και παράλειψης, της ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης, του αιτιώδους συνδέσμου και τέλος της εσωτερικής αμέλειας. Το τελευταίο τμήμα της εργασίας αφιερώνεται στο θέμα της ποινικής ευθύνης από αμέλεια σε πεδία κατανομής αρμοδιοτήτων και της αρχής της εμπιστοσύνης. Τέλος σχολιάζεται η λίστα ελέγχου για την ασφάλεια στις χειρουργικές επεμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι διατυπούμενες παραδοχές και απόψεις παρουσιάζουν την απαραίτητη θεωρητική και νομολογιακή τεκμηρίωση παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο, απαραίτητο κατά τον χειρισμό των υποθέσεων της ποινικής ιατρικής ευθύνης από αμέλεια. Το βιβλίο απευθύνεται στον δικηγόρο, τον δικαστή, τον ακαδημαϊκό και κάθε ενδιαφερόμενο ως προς το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ενέργειες των χειρουργών και των αναισθησιολόγων και τον τρόπο ρύθμισης των ζητημάτων που ανακύπτουν στην πράξη.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.