ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  • Συγγραφέας: Κ. Δερβιτσιώτης
  • Έκδοση: 4η 2006
  • Σελίδες: 560
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50 Φυσικά πρόσωπα
€60 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τη Διοίκηση Παραγωγής, κυρίαρχος στόχος της οποίας είναι η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος της επιχείρησης ως ενιαίου οργανικού συνόλου.

Καθίσταται σαφές ότι μία δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση δεν είναι μία «πολύπλοκη μηχανή», αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται και προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες στο περιβάλλον.

Tο παρόν σύγγραμμα αναπτύσσεται σε δύο άξονες.

Ο πρώτος άξονας έχει σχέση με τα είδη προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι για τη Διοίκηση Παραγωγής, τα οποία ταξινομούνται σε προβλήματα στρατηγικής και σε προβλήματα τακτικής.

Ο δεύτερος άξονας είναι η ανάγκη ευαισθητοποίησης της διοίκησης στις σύγχρονες τάσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης με συνεχείς βελτιώσεις στην ποιότητα και την παραγωγικότητα.

Παρουσιάζονται, επίσης, οι ποικίλες δυνατότητες βελτίωσης, με την αξιοποίηση της φιλοσοφίας και των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της γενικής προσέγγισης Just-In-Time.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, γενική και ειδική (ανά κεφάλαιο).

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να διαμορφώσει μία σαφή εικόνα για τη λειτουργία της Διοίκησης Παραγωγής και για τη συμβολή της στην αποτελεσματική υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.