Η ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ερμηνεία - Νομολογία - Αποφάσεις Δ.Ε.Δ.
  • Έκδοση: 17122
  • Σελίδες: 400
  • Σχήμα:17x24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€49 Φυσικά πρόσωπα
€49 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η μονογραφία «Η ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» διερευνά τον θεσμό της ενδικοφανούς διαδικασίας, όπως εισήχθη με τον ΚΦΔ. Το έργο αναλύει λεπτομερώς, με πλούσιες παραπομπές σε νομολογία και αποφάσεις της Δ.Ε.Δ., τη συγκεκριμένη ενδικοφανή προσφυγή, πραγματευόμενο ζητήματα όπως, οι προϋποθέσεις και οι συνέπειες άσκησής της, η απόδειξη, η υποχρέωση έκδοσης απόφασης και αιτιολόγησής της, το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, η έκταση εξουσίας της Δ.Ε.Δ., η χειροτέρευση της θέσης του προσφεύγοντος, η αίτηση αναστολής εκτέλεσης κ.λπ. Αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην ενδικοφανή διαδικασία, ήτοι δικηγόρους, λογιστές, υπαλλήλους της Φορολογικής Διοίκησης, αλλά και δικαστές.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.