ΤΟ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο νέος Ν 4738/2020 με εισαγωγικές παρατηρήσεις
  • Έκδοση: 17122
  • Σελίδες: 760
  • Σχήμα:14X21
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€48 Φυσικά πρόσωπα
€48 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


«Το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο» παρουσιάζει τον Ν 4738/2020 με τον οποίο επιχειρείται η εκ βάθρων ανακατασκευή του πτωχευτικού δικαίου. Επιδιώκεται η συνολική πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και κατά τούτο αναμορφώνεται ριζικά το καθεστώς αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως αν αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι. Όπως όλες οι προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και η 5η έκδοση της πτωχευτικής νομοθεσίας περιλαμβάνει όχι μόνο τους κωδικοποιημένους κανονισμούς περί πτώχευσης, όπως ισχύουν σήμερα, αλλά και τις προηγούμενες εκδόσεις τους, όπως ίσχυσαν πριν από την εισαγωγή του άνω νόμου.
Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.