ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - TAXATION LAW

  • Έκδοση: 6077
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€32 Φυσικά πρόσωπα
€32 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


ΣΥΝΕΧΗΣ και ΑΜΕΣΗ επικαιροποίηση 36 βασικών νομοθετημάτων της Φορολογικής Νομοθεσίας μετά από κάθε τροποποίηση ή άλλη νομοθετική αλλαγή με το κύρος και την εγγύηση της επιστημονικής ομάδας της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Ο χρήστης που ανανεώνει τη συνδρομητή του στην εφαρμογή Taxation Law στην αναγραφόμενη τιμή των 29,99€ ετησίως, λαμβάνει μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ οποιαδήποτε τροποποίηση, κατάργηση ή άλλη αλλαγή υποστεί οποιοδήποτε από τα νομοθετήματα που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή.
Η χρονική διάρκεια της συνδρομής είναι 12 μήνες και καλύπτει όσες επικαιροποιήσεις χρειαστεί να γίνουν για να είναι όλα τα νομοθετήματα πλήρως ενημερωμένα.

Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιθυμεί την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του, διατηρεί τα νομοθετήματα που έχει αγοράσει όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί 12 μήνες μετά την αγορά της εφαρμογής.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.