ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

Μετά τους νέους ΠΚ & ΚΠΔ (Ν 4637/2019)
  • Έκδοση: 6074
  • Σελίδες: 336
  • Σχήμα:17x24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€53 Φυσικά πρόσωπα
€53 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο «Οι κίνδυνοι ποινικής εμπλοκής του δικηγόρου κατά την άσκηση της δικηγορίας» στοχεύει στην ανάδειξη των δυνητικών κινδύνων να εμπλακεί ο δικηγόρος σε ποινικές διαδικασίες κατά την άσκηση της δικηγορίας και σε όλο το φάσμα της (συμβουλευτική, δικαστηριακή, εξώδικη εκπροσώπηση). Φιλοδοξεί δε να επισημάνει ορισμένα σημεία που οφείλει ο δικηγόρος να προσέξει ώστε να αυτοπροστατευθεί αλλά και να διαφυλαχθεί από κακόβουλες ενέργειες τρίτων (περιλαμβανομένου και του εντολέα του), που στρέφονται εναντίον του, προκειμένου να τον κάμψουν, να τον πιέσουν ή και εμπλέξουν προσωπικά χάριν ποικίλων σκοπιμοτήτων. Όπως είναι αυτονόητο, αυτές οι επισημάνσεις δεν αφορούν τους δικηγόρους εκείνους που εκδηλώνουν δόλιες παραβατικές συμπεριφορές συνειδητά, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, και προσβάλλουν το κύρος και τις παραδόσεις του δικηγορικού σώματος.

Υπάρχουν εκτροπές του δικηγόρου οι οποίες κυμαίνονται από την αντιδεοντολογική συμπεριφορά, την πειθαρχικά ελεγκτέα, μέχρι και την ποινικά αξιόποινη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα όρια της διάκρισης δεν είναι ευκρινή, αλλά οριακά. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται νομολογιακές περιπτώσεις τέτοιων εκτροπών που αντιμετωπίστηκαν ως ποινικά αδικήματα και η ανάδειξη των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν την αξιόποινη συμπεριφορά του δικηγόρου, ως υποκειμένου τέλεσης ενός εγκλήματος (αυτουργικά ή συμμετοχικά). Πρόκειται συνεπώς για το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο της προσωπικής κατάστασης του δικηγόρου, ένα ποινικό δίκαιο ratione personae.

Παράλληλα, πέρα από το ούτως ειπείν (ουσιαστικό) δικηγορικό ποινικό δίκαιο, παρουσιάζεται σειρά δικονομικών ζητημάτων που σχετίζονται με ζητήματα του δικηγορικού απορρήτου και της άρσης αυτού, της συνδρομής των προϋποθέσεων έρευνας και κατάσχεσης σε γραφείο και οικία δικηγόρου, καθώς και θέματα σχετιζόμενα με τη συμπεριφορά του δικηγόρου κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, την παραβατική εκτροπή του στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του ως παρισταμένου δικηγόρου ενός των διαδίκων, ζητήματα δωσιδικίας κ.λπ.

Για την πληρότητα της παρουσίασης, αναπτύσσονται και τα ζητήματα της παράλληλης πειθαρχικής ευθύνης του δικηγόρου, καθώς και της ενδεχόμενης άσκησης σε βάρος του αγωγής κακοδικίας εκ μέρους του βλαπτομένου εντολέα του ή τρίτου, ως παράπλευρη συνέπεια μιας προηγηθείσας ποινικά αξιόλογης εμπλοκής του.

Το έργο απευθύνεται ιδίως σε συναδέλφους δικηγόρους, νεότερους και λιγότερο έμπειρους, οι οποίοι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στους επαγγελματικούς ποινικούς κινδύνους που αναλύονται. Εάν οι γραμμές που ακολουθούν αποτελέσουν την αφορμή για τη συνειδητοποίηση αυτών των κινδύνων και συμβάλουν στην επαγρύπνηση και τη λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίησή τους, τότε το βιβλίο θα έχει επιτύχει τον στόχο του.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.