ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

  • Συγγραφέας: Β. Τσούμας
  • Συνεργασία: Α. Δανηλάτου
  • Έκδοση: 2006
  • Σελίδες: 268
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€35 Φυσικά πρόσωπα
€45 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκδοση επιχειρεί να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει σχετικά με το δίκαιο του αλληλόχρεου λογαριασμού.

Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εξέταση του θεσμού από τη σκοπιά της νομικής καθημερινότητας.

Προηγείται η θεωρητική ανάλυση της έννοιας και των ειδών του αλληλόχρεου λογαριασμού, των επί μέρους στοιχείων του (σύμβαση και απαίτηση), του κλεισίματος και του κατάλοιπού του.

Ειδικότερη αναφορά γίνεται στα ζητήματα που θέτει ο τραπεζικός αλληλόχρεος λογαριασμός και σε δικονομικά θέματα, με έμφαση στην αγωγή εξ αλληλόχρεου λογαριασμού, στη διαταγή πληρωμής και στις ανακοπές των άρθρων 632 και 933 ΚΠολΔ.

Τη θεωρία του αλληλόχρεου λογαριασμού συνοδεύει πλήρης σειρά των δημοσιευμένων στα νομικά περιοδικά της τελευταίας εικοσιπενταετίας δικαστικών αποφάσεων, καταχωρισμένων κατά θεματικές ενότητες για τη διευκόλυνση του αναγνώστη.

Το έργο συμπληρώνεται με παράθεση χαρακτηριστικών υποδειγμάτων, ένα εύχρηστο ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο, καθώς και βιβλιογραφία - δημοσιεύματα.

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και πρακτικό εγχειρίδιο για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου του αλληλόχρεου λογαριασμού.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.