ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

  • Συγγραφέας: Β. Τσούμας
  • Συνεργασία: Α. Δανηλάτου
  • Έκδοση: 2006
  • Σελίδες: 268
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€35.00 Φυσικά πρόσωπα
€45.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκδοση επιχειρεί να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει σχετικά με το δίκαιο του αλληλόχρεου λογαριασμού.

Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εξέταση του θεσμού από τη σκοπιά της νομικής καθημερινότητας.

Προηγείται η θεωρητική ανάλυση της έννοιας και των ειδών του αλληλόχρεου λογαριασμού, των επί μέρους στοιχείων του (σύμβαση και απαίτηση), του κλεισίματος και του κατάλοιπού του.

Ειδικότερη αναφορά γίνεται στα ζητήματα που θέτει ο τραπεζικός αλληλόχρεος λογαριασμός και σε δικονομικά θέματα, με έμφαση στην αγωγή εξ αλληλόχρεου λογαριασμού, στη διαταγή πληρωμής και στις ανακοπές των άρθρων 632 και 933 ΚΠολΔ.

Τη θεωρία του αλληλόχρεου λογαριασμού συνοδεύει πλήρης σειρά των δημοσιευμένων στα νομικά περιοδικά της τελευταίας εικοσιπενταετίας δικαστικών αποφάσεων, καταχωρισμένων κατά θεματικές ενότητες για τη διευκόλυνση του αναγνώστη.

Το έργο συμπληρώνεται με παράθεση χαρακτηριστικών υποδειγμάτων, ένα εύχρηστο ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο, καθώς και βιβλιογραφία - δημοσιεύματα.

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και πρακτικό εγχειρίδιο για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου του αλληλόχρεου λογαριασμού.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


KEΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΈννοιαΣελ. 7
1.- ΟρισμόςΣελ. 7
2.- Οι ρίζες του θεσμούΣελ. 7
3.- ΝομοθεσίαΣελ. 8
4.- Περιεχόμενο των διατάξεωνΣελ. 9
5.- ΣκοπόςΣελ. 10
6.- Διαφορά από τον απλό λογαριασμόΣελ. 10
7.- Είδη αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 11
8.- Η έννοια της αποστολήςΣελ. 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
Επιμέρους στοιχείαΣελ. 13
Α. Η σύμβασηΣελ. 13
1.- Χαρακτήρας της σύμβασηςΣελ. 13
2.- Χαρακτηριστικά της σύμβασηςΣελ. 14
3.- Χαρακτηριστικά της βασικής σχέσης την οποία εξυπηρετεί ο αλληλόχρεος λογαριασμόςΣελ. 16
4.- Συνένωση αλληλόχρεων λογαριασμώνΣελ. 17
5.- Θεώρηση της σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 17
6.- Σχέσεις του αλληλόχρεου λογαριασμού με άλλες συμβάσειςΣελ. 18
Β. Η απαίτησηΣελ. 20
1.- Απαιτήσεις που καταχωρούνται στο λογαριασμό – Χαρακτήρας των εισαγομένων απαιτήσεωνΣελ. 20
2.- Τα στάδια της εισαγωγής των απαιτήσεωνΣελ. 23
3.- ΣυνέπειεςΣελ. 23
4.- Συνέπειες της απώλειας της αυτοτέλειας της απαίτησης και της αδυναμίας δικαστικής επιδίωξής της ικανοποίησής τηςΣελ. 25
5.- Διακανονισμός των απαιτήσεωνΣελ. 26
6.- Πιστωτικοί τίτλοιΣελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
Κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 30
1.- Λόγοι του κλεισίματοςΣελ. 30
2.- Περιοδικό κλείσιμο και συνέπειεςΣελ. 32
3.- Κλείσιμο του λογαριασμού σε περίπτωση που το ένα μέρος είναι εταιρείαΣελ. 33
4.- Ευθύνη του ομορρύθμου εταίρουΣελ. 33
5.- Η εκκαθάριση του αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 34
6.- Χαρακτήρας του συμψηφισμούΣελ. 35
7.- Σφάλμα κατά την εκκαθάρισηΣελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
Το υπόλοιπο (κατάλοιπο) του αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 37
1.- Αναγνώριση του καταλοίπουΣελ. 37
2.- Ο χαρακτήρας της αναγνώρισηςΣελ. 38
3.- Η απαίτηση επί του καταλοίπουΣελ. 39
4.- Σχέση με την αφηρημένη αναγνώριση ή υπόσχεση χρέουςΣελ. 40
5.- Αναγνώριση του καταλοίπου σε περίπτωση προσωρινού κλεισίματος του λογαριασμούΣελ. 41
6.- Αμφισβήτηση του υπολοίπουΣελ. 41
7.- Αναδοχή χρέουςΣελ. 42
8.-Υπερημερία του δανειστή ως προς την προσφορά της παροχήςΣελ. 43
9.- Ειδικότερα θέματαΣελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
Ο Τραπεζικός Αλληλόχρεος ΛογαριασμόςΣελ. 55
1.- Νομοθετική πρόβλεψηΣελ. 55
2.- Διαφορές του τραπεζικού αλληλόχρεου λογαριασμού από τον μη τραπεζικόΣελ. 56
3.- Οι επιμέρους συμβάσειςΣελ. 57
4.- Το κλείσιμο του λογαριασμούΣελ. 57
5.- Το υπόλοιπο του λογαριασμού και η αναγνώριση τουΣελ. 59
6.- Τα λογιστικά βιβλίαΣελ. 60
7.- Διαφορά μεταξύ ανοίγματος πιστώσεως που τηρείται σε αλληλόχρεο λογαριασμό και τοκοχρεωλυτικού δανείουΣελ. 61
8.- Τόκοι – ΑνατοκισμόςΣελ. 61
9.- Τέλος χαρτοσήμουΣελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
ΔικονομικάΣελ. 71
1.- ΑγωγήΣελ. 71
2.- Η διαταγή πληρωμήςΣελ. 78
3.- Η ανακοπή του άρθρου 632 (και 633) ΚΠολΔ Σελ. 81
4.- Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔΣελ. 83
5.- Η ανακοπή του άρθρου 954 ΚΠολΔΣελ. 84
6. - Αίτηση αναστολής του πλειστηριασμού (άρθρο 1000 ΚΠολΔ)Σελ. 85
ΕΠΙΜΕΤΡΟΣελ. 86
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠεριεχόμεναΣελ. 91
Αλφαβητικό ΕυρετήριοΣελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  
Η έννοια του αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 101
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
Επιμέρους στοιχείαΣελ. 115
1.- Η σύμβασηΣελ. 115
2.- Η απαίτησηΣελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
Κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 131
1.- ΕίδηΣελ. 131
2.- ΛόγοιΣελ. 131
3.- Συνέπειες του περιοδικού κλεισίματοςΣελ. 135
4.- Κλείσιμο του λογαριασμού σε περίπτωση που το ένα μέρος είναι εταιρεία - Ευθύνη του ομορρύθμου εταίρουΣελ. 136
5.- Η εκκαθάριση του αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 138
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
Το υπόλοιπο (κατάλοιπο) του αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 141
1.- Γένεση της ενοχής - Αναγνώριση Σελ. 141
2.- Αναγνώριση σε περίπτωση προσωρινού κλεισίματος του λογαριασμούΣελ. 146
3.- Αμφισβήτηση του υπολοίπουΣελ. 146
4.- Αναγνώριση χρέουςΣελ. 148
5.- Τόκοι - ανατοκισμόςΣελ. 149
6.- ΕγγύησηΣελ. 155
7.- ΕνέχυροΣελ. 169
8.- Αναγκαστική εκτέλεσηΣελ. 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
Ο Τραπεζικός Αλληλόχρεος ΛογιαριασμόςΣελ. 171
1.- Σύμβαση πίστωσηςΣελ. 171
2.- Το κλείσιμο του λογαριασμούΣελ. 174
3.- Τα λογιστικά βιβλίαΣελ. 177
4.- Το τοκοχρεωλυτικό δάνειοΣελ. 187
5.- Τόκοι-ανατοκισμόςΣελ. 189
6.- Αναγνώριση του καταλοίπουΣελ. 196
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
ΔικονομικάΣελ. 199
1.- Στοιχεία της αγωγής για πληρωμή του καταλοίπουΣελ. 199
2.- ΑπόδειξηΣελ. 205
3.- ΠαραγραφήΣελ. 209
4.- ΚαταδολίευσηΣελ. 211
5.- Διαταγή ΠληρωμήςΣελ. 213
6.- Αναγκαστική ΕκτέλεσηΣελ. 229
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1.- Αγωγή εξ αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ εμπόρωνΣελ. 235
2.- Αγωγή εξ αλληλόχρεου λογαριασμού με εγγυητήΣελ. 237
3.- Αγωγή εξ αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ ΑΕΣελ. 239
4.- Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής (I)Σελ. 241
5.- Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής (II)Σελ. 244
6.- Αγωγή εξ αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ εμπόρου και ΟΕΣελ. 247
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 249
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑΣελ. 263
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.