ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (ΣΕΙΡΑ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ)

  • Έκδοση: 6077
  • Σελίδες: 384
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50 Φυσικά πρόσωπα
€50 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου «Αλλοδαποί» παρουσιάζει όλη την ισχύουσα, ενημερωμένη μέχρι και τον Μάρτιο 2017, νομοθεσία σχετικά με τους αλλοδαπούς (νόμους, προεδρικά διατάγματα και κυριότερες υπουργικές αποφάσεις), τα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα που αποτελούν εσωτερικό δίκαιο και την ποινική νομολογία που αφορά κάθε διάταξη νόμου, οργανωμένη σε θεματικές ενότητες.

Οι βασικοί νόμοι 4251/2014 και 3386/2005 προηγούνται και ακολουθούν τα λοιπά νομοθετήματα. Όπως και στην πρώτη έκδοση, κάποια ειδικότερα –μη ποινικού χαρακτήρα– νομοθετήματα επισημαίνονται κάτω από τις οικείες διατάξεις ως σχετική νομοθεσία χωρίς να παρατίθεται το περιεχόμενό τους, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρμετρη επιβάρυνση του έργου. Ενόψει δε του χαρακτήρα της έκδοσης, η ενημέρωση της νομολογίας επικεντρώνεται και πάλι στις ποινικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο μεσοδιάστημα σε περιοδικά ποινικής ύλης, σε επιλεγμένα περιοδικά γενικής ύλης, καθώς και σε περιοδικά με ειδικό ενδιαφέρον για το δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών. Επιλεγμένες αποφάσεις παρατίθενται και από άλλα περιοδικά, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο, ιδίως στις περιπτώσεις μη ποινικών αποφάσεων που αντιμετωπίζουν κρίσιμα ερμηνευτικά ζητήματα.

Η έκδοση συμπληρώνεται με Αιτιολογικές Εκθέσεις, σχετικές νομοθετικές διατάξεις και ελληνική βιβλιογραφία. Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τον νομικό της πράξης όσο και για τον θεωρητικό που ασχολείται με τα θέματα των αλλοδαπών.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.