ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερμηνεία – Διαγράμματα – Υποδείγματα
  • Έκδοση: 6078
  • Σελίδες: 370
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€48 Φυσικά πρόσωπα
€48 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το ανά χείρας έργο «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» γράφηκε σε μία συγκυρία μοναδική για το προσφυγικό φαινόμενο των αναγκαστικών μετακινήσεων στον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Στόχος και φιλοδοξία του βιβλίου είναι να συνδράμει στην αποτελεσματική προστασία των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, μέσα από μία πρακτική θεώρηση, όσων χρειάζεται να γνωρίζει ο εφαρμοστής του προσφυγικού δικαίου. Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που γίνεται απόπειρα ολιστικής προσέγγισης του θέματος μετά τις πρόσφατες αυξημένες μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές και την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται σε δύο μέρη, πολύπλοκες, πρόσφατες, επικαλυπτόμενες και συχνά δύσκολες να εντοπιστούν, διατάξεις του εθνικού/ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και όλες οι φάσεις από τις οποίες διέρχεται ο αιτών άσυλο (από την εισδοχή, υποδοχή, προκαταγραφή, υποβολή αιτήματος ασύλου, αξιολόγησή του σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, κράτηση για εξαιρετικούς λόγους, πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, μετεγκατάσταση, επιστροφή ή ένταξη).

Ως προς την δομή του έργου επισημαίνεται ότι στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρατίθενται αναλυτικά διαγράμματα παρουσίασης του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και των διαδικασιών ασύλου και στην συνέχεια ακολουθεί η ερμηνευτική ανάλυση.

Ειδικότερα, στο Μέρος Πρώτο παρουσιάζονται τα θέματα της προστασίας των προσφύγων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας, η επικουρική και άλλες μορφές προστασίας, καθώς και η παύση και αποκλεισμός από τη διεθνή προστασία. Στο Μέρος Δεύτερο εκτίθενται θέματα όπως η διαδικασία πρώτης υποδοχής, οι Κανονισμοί «Δουβλίνο», το μεταβατικό στάδιο ασύλου στην Ελλάδα, η ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με τους Ν 4375/2016 και 4399/2016, η Κοινή Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας, η κράτηση αιτούντων άσυλο, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται μετά την απόρριψη αλλά και την αποδοχή αιτήματος διεθνούς προστασίας.

Διακριτό και εξίσου χρηστικό μέρος του βιβλίου αποτελούν τα υποδείγματα (κάποια εκ των οποίων με σχόλια) τα οποία ενισχύουν έτι περαιτέρω τον πρακτικό χαρακτήρα του και κατευθύνουν τον αναγνώστη σε καίρια ζητήματα εφαρμογής του προσφυγικού δικαίου.

Σε ξεχωριστό παράρτημα νομοθεσίας μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει συγκεντρωμένο και καταγεγραμμένο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), ενώ την έκδοση πλαισιώνει αλφαβητικό ευρετήριο με όλους τους βασικούς όρους που διευκολύνει τον αναγνώστη στην ευχερέστερη ανεύρεση του θέματος που τον ενδιαφέρει.  

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.