ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Κατά την άσκηση του λειτουργήματός του
  • Έκδοση: 6078
  • Σελίδες: 320
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€41 Φυσικά πρόσωπα
€41 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν βιβλίο αποτελεί την εκτενέστερη και πληρέστερη ανάλυση των άρθρων 38 – 40 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), που συστηματικά εντάσσονται στο Κεφάλαιο Δ΄ για τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις του δικηγόρου. Αντικείμενο της ανάλυσης του είναι τα εξαιρετικού από άποψη επαγγελματικού ενδιαφέροντος ζητήματα του δικηγορικού απορρήτου και της επαγγελματικής εχεμύθειας, της απαγόρευσης έρευνας και κατάσχεσης κατά δικηγόρου, της ειδικής δωσιδικίας των δικηγόρων, της αυτόφωρης διαδικασίας, της απαγόρευσης σύλληψης και άρνησης μαρτυρίας και τέλος της επαγγελματικής προβολής και της δικηγορικής διαφήμισης.

Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται στην βάση μίας εις βάθος ανάλυσης των οικείων διατάξεων με την παράθεση όλης της σχετικής δημοσιευμένης νομολογίας (ΕΔΔΑ, Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας, Ανωτάτου και των λοιπών Πειθαρχικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων).

Από συστηματική άποψη το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη, ένα για κάθε άρθρο που αναλύεται. Έτσι, στο Κεφάλαιο Α΄ για το «Δικηγορικό απόρρητο και εχεμύθεια» παρουσιάζονται τα πρόσωπα που βαρύνονται από το απόρρητο, ζητήματα εντολής, το περιεχόμενο του απορρήτου, η άρση και οι περιορισμοί του (αξιοσημείωτη η προσέγγιση κρίσιμων ρυθμίσεων ειδικών νομοθετημάτων, όπως για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα εγκλήματα της φορολογικής νομοθεσίας, ο νόμος για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, το ΣΔΟΕ, τον Οικονομικό Εισαγγελέα και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων). Επίσης, αναλύονται οι ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις για την παραβίαση των σχετικών υποχρεώσεων.

Στο Κεφάλαιο Β΄ «Δικονομική αντιμετώπιση δικηγόρου», περιλαμβάνονται οι ενότητες για την απαγόρευση έρευνας και κατάσχεσης (π.χ. απαγορευμένα αντικείμενα, τρόπος διεξαγωγής), την ειδική δωσιδικία των κατηγορούμενων δικηγόρων, όλη η προβληματική περί την αυτόφωρη διαδικασία κατά δικηγόρων, την απαγόρευση σύλληψης και την άρνηση μαρτυρίας.

Εν τέλει, στο Κεφάλαιο Γ΄ «Διαφήμιση δικηγόρου και προβολή επαγγελματικής δραστηριότητας» παρουσιάζονται η νομοθετική εξέλιξη του ζητήματος σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων, η απαγόρευση της δικηγορικής διαφήμισης,  η εξέταση της  δικηγορικής διαφήμισης σε συνάρτηση με τις θεμελιώδεις συνταγματικές ελευθερίες, το πειθαρχικό δίκαιο και η διαμορφωθείσα πειθαρχική νομολογία, αλλά και οι νεώτερες νομοθετικές εξελίξεις μέχρι την ψήφιση του άρθρου 40 του νέου Κώδικα Δικηγόρων, το οποίο αναλύεται ανά παράγραφο με βάση τις ειδικότερες προβλέψεις του (επιστημονική ειδίκευση και τομείς δραστηριότητας του δικηγόρου, περιορισμοί στην επαγγελματική προβολή, απαγόρευση συνεντεύξεων στον τύπο για εκκρεμείς υποθέσεις, υποχρέωση γνωστοποίησης τήρησης επαγγελματικής ιστοσελίδας και διοικητικές κυρώσεις).

Την έκδοση πλαισιώνει εκτενής και αναλυτική βιβλιογραφία – αρθρογραφία ιδιαιτέρως χρήσιμη για περαιτέρω έρευνα και τεκμηρίωση.

Φιλοδοξία του έργου είναι να αποτελέσει ένα απόλυτα χρηστικό βοήθημα τόσο για τον εφαρμοστή των αναλυόμενων άρθρων όσο και κυρίως για τον δικηγόρο της πράξης που αντιμετωπίζει καθημερινά κατά την άσκηση του λειτουργήματός του σχετικά ζητήματα. 

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.