ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρακτικά Εσπερίδας 4ης Απριλίου 2005
  • Επιμέλεια: Κ. Στεφάνου, Χρ. Γκόρτσος
  • Έκδοση: 2006
  • Σελίδες: 126
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€20.00 Φυσικά πρόσωπα
€20.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν έργο περιλαμβάνει τα πρακτικά Εσπερίδας που διοργάνωσε το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και καταγράφει τις θεσμικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Οικονομική και Νομισματική Ένωση αποτελεί μία νέα πραγματικότητα με σημαντικές επιπτώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στις διεθνείς θεσμικές εξελίξεις με σχετικές εισηγήσεις των Χρ. Γκόρτσου, Α. Αγγελακόπουλου και Κ. Τασάκου, για τα ζητήματα της συμβολής της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα Διεθνή Πρότυπα και Κώδικες (Standards and Codes) και το πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Sector Assessment Program) και το έργο της Επιτροπής Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη σε θέματα ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, με σχετικές εισηγήσεις των Κ. Στεφάνου, Κ. Μπούα και Β. Παναγιωτίδη, οι οποίοι εξετάζουν θέματα αναφορικά με την ελευθερία εγκαταστάσεως και την προστασία του καταναλωτή στον τραπεζικό τομέα, τις εξωτερικές σχέσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών μικρής αξίας καθώς και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών στη διαμόρφωσή του.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Η συμβολή της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία στη διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματοςΣελ. 1
Χρήστος Βλ. Γκόρτσος 
Α. Το αίτημα της διασφάλισης της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματοςΣελ. 1
1. Η εθνική διάστασηΣελ. 1
2. Η διεθνής διάστασηΣελ. 2
Β. Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική ΕποπτείαΣελ. 3
1. Σύσταση και σύνθεσηΣελ. 3
2. Νομική φύσηΣελ. 4
3. Συμμετοχή σε άλλα διεθνή foraΣελ. 5
Γ. Η ικανοποίηση του αιτήματος για διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος από την Επιτροπή της ΒασιλείαςΣελ. 5
1. Οι στόχοι της Επιτροπής της Βασιλείας: συνολική θεώρησηΣελ. 5
2. Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην προσφυγή των τραπεζικών εποπτικών αρχών στη διεθνή συνεργασίαΣελ. 6
3. Οι άξονες της διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο της Επιτροπής της ΒασιλείαςΣελ. 8
4. Πτυχές του κύριου στόχου που δεν εμπίπτουν στο έργο της Επιτροπής της ΒασιλείαςΣελ. 9
5. Μέσα υλοποίησης του στόχουΣελ. 11
5.1 Οι εκθέσεις της Επιτροπής της ΒασιλείαςΣελ. 11
5.1.1 Θεματικές ενότητεςΣελ. 11
5.1.2 Νομική φύση των κανόνων και τριτενέργειαΣελ. 12
5.2 Προώθηση της δημιουργίας ενός άτυπου παγκόσμιου forumΣελ. 13
ΤεκμηρίωσηΣελ. 15
Βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 15
ΞενόγλωσσηΣελ. 15
ΕλληνόγλωσσηΣελ. 17
 
Τα Διεθνή Πρότυπα και Κώδικες (Standards and Codes) και το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Sector Assessment Program)Σελ. 19
Αλκιβιάδης Αντ. Αγγελακόπουλος 
Α. Τα Διεθνή Πρότυπα και Κώδικες (International Standards and Codes)Σελ. 19
1. Έννοια και νομική φύσηΣελ. 19
2. Διάκριση διεθνών προτύπωνΣελ. 20
2.1 Μακροοικονομική πολιτική και διαφάνεια στοιχείωνΣελ. 21
2.1.1 Διαφάνεια στην Οικονομική και Νομισματική ΠολιτικήΣελ. 21
2.1.2 Διαφάνεια στη Δημοσιονομική ΠολιτικήΣελ. 21
2.1.3. Διάχυση ΣτοιχείωνΣελ. 21
2.2 Θεσμική Υποδομή και Διάρθρωση ΑγοράςΣελ. 22
2.2.1 Εκκαθάριση και Δικαιώματα ΠιστωτώνΣελ. 22
2.2.2 Εταιρική ΔιακυβέρνησηΣελ. 22
2.2.3 ΛογιστικήΣελ. 23
2.2.4 Εσωτερικός ΈλεγχοςΣελ. 23
2.2.5 Συστήματα Πληρωμών και ΔιακανονισμούΣελ. 24
2.2.6 Ακεραιότητα ΑγοράςΣελ. 24
2.3 Ρύθμιση και Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού ΤομέαΣελ. 25
2.3.1 Εποπτεία Τραπεζικού ΣυστήματοςΣελ. 25
2.3.2 Εποπτεία ΚεφαλαιαγορώνΣελ. 26
2.3.3 Εποπτεία Ασφαλιστικών ΕταιριώνΣελ. 26
3.Τα διεθνή πρότυπα ως εργαλείο πολιτικής του ΔΝΤΣελ. 27
4. Κριτική επί των διεθνών προτύπωνΣελ. 28
5. Αξιολόγηση της εφαρμογής των διεθνών προτύπωνΣελ. 32
Β. Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Sector Assessment Program)Σελ. 33
1. Σκοπός του προγράμματοςΣελ. 33
2. Διάρθρωση και λειτουργίαΣελ. 35
3. Μεθοδολογικά εργαλείαΣελ. 37
4. Εξωτερική ΑξιολόγησηΣελ. 38
5. ΑποτίμησηΣελ. 39
ΤεκμηρίωσηΣελ. 40
Πρωτογενείς πηγέςΣελ. 40
Βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 41
ΞενόγλωσσηΣελ. 41
ΕλληνόγλωσσηΣελ. 42
Tο έργο της Επιτροπής Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού της Τράπεζας Διεθνών ΔιακανονισμώνΣελ. 43
Κωνσταντίνος Τασάκος 
Α. Συνολική θεώρηση του έργου της Επιτροπής Σελ. 43
1. Σύσταση, σύνθεση και ρόλος Σελ. 43
2. Το έργο της Επιτροπής Σελ. 44
Β. Οι Θεμελιώδεις αρχές για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμώνΣελ. 47
1. ΕισαγωγήΣελ. 47
2. Το περιεχόμενο των αρχώνΣελ. 48
3. Έκταση και κατανομή αρμοδιοτήτων αναφορικά με τις θεμελιώδεις αρχές για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμώνΣελ. 51
Γ. Οι συστάσεις της Επιτροπής Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού (CPSS) και της Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών Κεφαλαιαγορών (IOSCO) για τα συστήματα διακανονισμού πράξεων σε τίτλουςΣελ. 53
1. ΕισαγωγήΣελ. 53
2. Το περιεχόμενο των ΣυστάσεωνΣελ. 55
Δ. Ο κίνδυνος διακανονισμού κατά τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος με αναφορά στην λειτουργία της Continuous Link Settlement BankΣελ. 58
1. Εισαγωγή Σελ. 58
2. Η Τράπεζα Διακανονισμού Αδιάλειπτης ΣύνδεσηςΣελ. 60
Ε. ΕπίλογοςΣελ. 63
ΤεκμηρίωσηΣελ. 63
Πρωτογενείς ΠηγέςΣελ. 63
Βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 64
ΞενόγλωσσηΣελ. 64
ΕλληνόγλωσσηΣελ. 65
Ελευθερία εγκαταστάσεως και η προστασία του καταναλωτή στον τραπεζικό τομέα. Η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΚΣελ. 67
Κωνσταντίνος Στεφάνου 
Α. Η ελευθερία εγκαταστάσεως πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 67
Β. Η προστασία του καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών στη νομολογία του ΔΕΚΣελ. 69
1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 69
2. Η υπόθεση C-233/94 (σύστημα εγγύησης καταθέσεων)Σελ. 70
3. Η υπόθεση C-442/02 (Caixa Bank France)Σελ. 70
Γ. ΣυμπέρασμαΣελ. 72
ΤεκμηρίωσηΣελ. 72
Οι εξωτερικές σχέσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών Σελ. 73
Κωνσταντίνος Μπούας 
Α. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Κ.Τ. Σελ. 73
1. Νομισματική πολιτικήΣελ. 73
2. Συναλλαγματική πολιτικήΣελ. 74
3. Επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμαΣελ. 75
4. Συστήματα πληρωμώνΣελ. 75
5. Γνωμοδοτική αρμοδιότηταΣελ. 76
6. Προληπτική εποπτεία Σελ. 77
7. Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτωνΣελ. 77
8. Συλλογή στατιστικών πληροφοριώνΣελ. 77
Β. Το Καταστατικό ως βάση των εξωτερικών σχέσεων του ΕΣΚΤΣελ. 78
1. ʼρθρο 23 του ΚαταστατικούΣελ. 78
2. ʼρθρο 6 του ΚαταστατικούΣελ. 80
3. Η διεθνής συνεργασία στην πράξη Σελ. 82
Γ. Οι εξωτερικές διαστάσεις των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του ΕΣΚΤΣελ. 82
1. Νομισματική πολιτική – Διεθνείς οργανισμοί – Όργανα Σελ. 82
2. Συναλλαγματική πολιτικήΣελ. 87
3. Επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμαΣελ. 89
4. Συστήματα πληρωμώνΣελ. 90
5. Γνωμοδοτική αρμοδιότηταΣελ. 91
6. Προληπτική εποπτεία Σελ. 91
7. Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτωνΣελ. 92
8. Συλλογή στατιστικών πληροφοριών Σελ. 93
Δ. ΕπίλογοςΣελ. 93
ΤεκμηρίωσηΣελ. 94
Πρωτογενείς ΠηγέςΣελ. 94
Βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 94
ΞενόγλωσσηΣελ. 94
ΕλληνόγλωσσηΣελ. 94
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών στη διαμόρφωσή του Σελ. 97
Βασίλης Παναγιωτίδης 
Α. Η δημιουργία του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ ως παράγοντας στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος Σελ. 97
1. Ο πολιτικός στόχος και η κοινοτική νομοθεσία του ενιαίου χώρου πληρωμώνΣελ. 97
2. Ο ρόλος των εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και του ευρωσυστήματος στις πληρωμές μικρής αξίαςΣελ. 102
Β. Το θεωρητικό πλαίσιο της αυτορρύθμισης στον τραπεζικό κλάδο Σελ. 105
1. Εισαγωγή Σελ. 105
2. Ορισμός και ποιοτικά χαρακτηριστικά της αυτορρύθμισηςΣελ. 107
Γ. Συνολική θεώρηση του έργου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών στη διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών μικρής αξίας σε Ευρώ (SEPA)Σελ. 108
1. Οι στόχοι του SEPA Σελ. 108
2. Σύσταση και ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών Σελ. 109
3. Η συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών ως νομικό πρόσωπο Σελ. 110
4. Η σημερινή δομή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών Σελ. 111
5. Το μέχρι σήμερα έργο του EPC στη διαμόρφωση του SEPA και τα επόμενα βήματα μέχρι το 2010Σελ. 113
5.1 Μεταφορές Πιστώσεων Σελ. 114
5.1.1 Πρωτοβουλίες και αξιολόγησηΣελ. 114
5.1.2 Επόμενα ΒήματαΣελ. 115
5.2 ʼμεσες Χρεώσεις Σελ. 117
5.2.1 Πρωτοβουλίες και αξιολόγησηΣελ. 117
5.2.2 Επόμενα ΒήματαΣελ. 117
5.3 Πληρωμές με κάρτες Σελ. 118
5.3.1 Πρωτοβουλίες και αξιολόγησηΣελ. 118
5.3.2 Επόμενα ΒήματαΣελ. 119
Δ. Επίλογος Σελ. 120
ΤεκμηρίωσηΣελ. 122
Πρωτογενείς ΠηγέςΣελ. 122
Βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 123
ΞενόγλωσσηΣελ. 123
ΕλληνόγλωσσηΣελ. 124
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.