ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΜΟΣ Ι – Γενικό Μέρος
  • Έκδοση: 6076
  • Σελίδες: 472
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€53 Φυσικά πρόσωπα
€53 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η συγγραφή του παρόντος έργου κατέστη αναγκαία λόγω της ραγδαίας επιστημονικής και νομοθετικής ανάπτυξης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, καθώς και λόγω της ραγδαίας μεταβολής των σχέσεων συνεπεία μεταξύ άλλων του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης.

Εκκινώντας από τη σκέψη ότι το δίκαιο πρέπει να γίνεται αντιληπτό ως κοινωικό φαινόμενο, σχετικό κατά τόπο και χρόνο και πολιτισμικό, ως μέσο έκφρασης κυρίαρχων αρχών κοινωνιών, το παρόν έργο παρουσιάζει το σύγχρονο ολιστικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο ως κατεξοχήν κλάδο της παγκόσμιας διακυβέρνησης των ιδιωτικών διεθνών σχέσεων. Φιλοδοξεί να προσφέρει στην ελληνική νομική επιστήμη ένα σύγχρονο σύγγραμμα, εφάμιλλο των ομόκαιρών του ευρωπαϊκών, ώστε να εναρμονισθεί η γνώση και συμμετοχή και της ελληνικής επιστήμης στο διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι.

Ο ανά χείρας πρώτος τόμος των γενικών κανόνων (Γενικό Μέρος) εστιάζει στις αρχές και τις μεθόδους του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου καθώς και στη θεμελιώδη διάκριση δημιουργίας και αναγνώρισης εννόμων σχέσεων και καταστάσεων. Δεν περιορίζεται μόνο στο ουσιαστικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, αλλά στο σύνολο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, και επιχειρεί για πρώτη φορά να συλλάβει και το δικονομικό διεθνές δίκαιο από τη σκοπιά της μεθόδου και των γενικών αρχών.

Το βιβλίο επιμερίζεται σε τρία κύρια Μέρη: μετά την Εισαγωγή (στην οποία αναλύεται η έννοια, το πεδίο εφαρμογής, το αντικείμενο, ο σκοπός, οι πηγές και οι σύγχρονες τάσεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου), ακολουθεί το Μέρος Α΄αναφορικά με τη σύγκρουση νόμων στο πεδίου του ουσιαστικού δικαίου – μέρος που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκτενέστατη ανάλυση της μεθοδολογίας του ουσιαστικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, του κανόνα σύγκρουσης και των κανόνων αμέσου εφαρμογής. Έπεται το Μέρος Β΄, που καλύπτει τη θεματική των γενικών κανόνων δικονομικού διεθνούς δικαίου, και τέλος το Μέρος Γ΄, που εστιάζει στους γενικούς κανόνες αναγνώρισης αποφάσεων και ιδιωτικών εννόμων σχέσεων.

Το ανά χείρας έργο φιλοδοξεί αφενός να υπηρετήσει γόνιμα τον κλάδο της επιστήμης τον οποίο μελετά και αφετέρου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες, απαιτητικές, διδακτικές απαιτήσεις του ελληνικού Πανεπιστημίου. Για τον λόγο αυτό επελέγη η διάκριση θεμελιωδών γνώσεων και εμβαθυμένων γνώσεων με δύο μεγέθη χαρακτήρα, ώστε να εξυπηρετείται και η διδασκαλία και η έρευνα, ενώ παράλληλα προτείνονται λύσεις ώστε να βοηθηθεί και η νομολογία των δικαστηρίων στα δύσβατα αυτά μονοπάτια.

Ένα σύγχρονο, πλήρες εγχειρίδιο, κατάλληλο για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου, για τους φοιτητές Νομικής, αλλά και για όποιον επιθυμεί να γνωρίσει και να κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας και εφαρμογής του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Συμπληρώνεται από αναλυτική χαρτογράφηση της βασικής ελληνικής και αλλοδαπής βιβλιογραφίας για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο καθώς και ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο όρων.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.