ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Σχολιασμένη Νομολογία
  • Έκδοση: 17190
  • Σελίδες: 392
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€53 Φυσικά πρόσωπα
€53 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η αύξηση των διαφορών με στοιχεία αλλοδαπότητας, που οφείλεται στη μεγαλύτερη διασυνοριακή κινητικότητα σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της σημασίας του δικονομικού διεθνούς δικαίου και κατʼ επέκταση στην έντονη πλέον παρέμβαση του κοινοτικού νομοθέτη στον χώρο αυτό. Η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα δείγμα της εγχώριας νομολογίας στο πεδίο του δικονομικού διεθνούς δικαίου, δεδομένου ότι τα εθνικά δικαστήρια έχουν περιθώριο να εκφέρουν δικαιοδοτικές κρίσεις. Ως εκ τούτου, οι εθνικοί δικαστές έχουν τη δική τους συμμετοχή στην εφαρμογή και ερμηνεία των κοινοτικών Κανονισμών, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις κοινές διατάξεις δικονομικού δικαίου, που κυρίως περιέχονται στον ΚΠολΔ, παρά το ότι έχει περισταλεί σημαντικά το πεδίο εφαρμογής τους. Το δύσβατο πεδίο του δικονομικού διεθνούς δικαίου, λόγω της έκδοσης ολοένα και περισσότερων Κανονισμών για όλο και πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις εννόμων σχέσεων, οδήγησε τους συντάκτες των σχολίων στην επισκόπηση της νομολογίας με κριτικό πνεύμα, αλλά και με επίγνωση των δυσκολιών που τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν κατά την εξέταση των σχετικών ζητημάτων. Η συστηματική παράθεση της εγχώριας νομολογίας σε ειδικότερες επιμέρους θεματικές ενότητες, βάσει των ισχυόντων κοινοτικών Κανονισμών και η εύχρηστη δομή της ύλης, καθιστούν το έργο ένα πολύτιμο επιστημονικό βοήθημα για τους δικηγόρους και εν γένει τους νομικούς που επιθυμούν να προσεγγίσουν με ευχερή και πρακτικό τρόπο τα βασικά ζητήματα που ανακύπτουν στην πράξη στο πεδίο του δικονομικού διεθνούς δικαίου.
Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.