ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

  • Έκδοση: 17192
  • Σελίδες: 880
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50 Φυσικά πρόσωπα
€50 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκδοση, η οποία αποτελεί μία πλήρη συλλογή των βασικότερων νομοθετημάτων που αφορούν στα άτομα με ειδικές ανάγκες, κατέστη αναγκαία λόγω των διάσπαρτων και μη κωδικοποιημένων σχετικών διατάξεων. Για τη λειτουργικότητα του έργου, το οποίο περιλαμβάνει 134 νομοθετήματα, η ύλη κατανεμήθηκε σε δύο θεματικές ενότητες: Ι. Εθνική νομοθεσία και ΙΙ. Κοινοτική/διεθνής νομοθεσία. Μετά την παρουσίαση του γενικού συνταγματικού και νομοθετικού πλαισίου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ακολουθούν νομοθετήματα σχετικά με την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την εκπαίδευση, τις κοινωνικές παροχές και τα επιδόματα αναπηρίας, τις φορολογικές απαλλαγές, την προσβασιμότητα και τον αθλητισμό. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το σύνολο των κοινοτικών Κανονισμών και Οδηγιών, καθώς και των διεθνών συμβάσεων μέχρι και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Για την πληρότητα της έρευνας στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει πίνακας σχετικών νομοθετημάτων, καθώς και παράρτημα με τις νόσους και αναπηρίες (Ν 1813/1988) και τα ιδρύματα κοινωνικής στήριξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η συλλογή είναι εμπλουτισμένη με την πλέον ενδεικτική κατ΄ άρθρο νομολογία, καθώς και με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο (165 σελ.), που διευκολύνει τον αναγνώστη στην έρευνά του. Πρόκειται για ένα πρακτικό και εύχρηστο εργαλείο γνώσης για τους δικηγόρους, τις δημόσιες αρχές και τους ιδιώτες, αλλά και για τα ίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.