ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  • Έκδοση: 6080
  • Σελίδες: 1040
  • Σχήμα:14 x 21
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€80 Φυσικά πρόσωπα
€80 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Τρία χρόνια περίπου μετά την πρώτη έκδοση της «Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», προχωρούμε στην επικαιρο­ποίησή της με μία δεύτερη έκδοση του έργου καθώς στο μεταξύ έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές με σειρά νομοθετημάτων. Το έργο φιλοδοξεί να έχει τα χαρακτηριστικά μιας οιονεί κωδικοποίη­σης, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εγκύρως, ανά πάσα στιγμή, στην πράξη από κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί ν΄ αποκτήσει μια συνολική εικόνα για το δίκαιο του περι­βάλλοντος και την εξέλιξή του ή να καλύψει συγκε­κριμένη επαγγελματική ανάγκη. Η β΄ έκδοση του έργου περιλαμβάνει τα σημαντικότερα νομοθετήματα που αφορούν το σύγχρονο δίκαιο περιβάλλοντος και συγκεκριμένα, τα σχετικά με την περιβαλλοντική εκτίμηση και αδειοδότηση, την οικολογική ζημία και τις μορφές ευθύνης, την περιβαλλοντική πληροφόρηση και συμμετοχή, τη βιοποικιλότητα και τις προστατευόμενες περιοχές, τα δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα, το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, τα προστατευόμενα είδη, τη γενετική ποικιλότητα και τη βιοτεχνολογία, την πολιτιστική κληρονομιά, την προστασία του τοπίου και της αισθητικής, την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων, τον τεχνολογικό κίνδυνο, την προστασία της ατμόσφαιρας και του εδάφους, τον θόρυβο, τη ρύπανση από προϊόντα, την προστασία από την υπερθέρμανση του πλανήτη, τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων, την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και τη διοίκηση περιβάλλοντος. Η επικαιρο­ποίη­ση δεν θα ήταν δυνατή, εάν δεν είχαν τηρηθεί οι αυστηροί μεθοδολογικοί και ουσιαστικοί κανόνες στη διάρθρωση και ταξινόμηση του νο­μικού υλικού τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά την παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου, γεγονός που το καθιστά λειτουργικό και χρηστικό.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.