ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  • Συγγραφέας: Κ. Δερβιτσιώτης
  • Έκδοση: 2η 2005
  • Σελίδες: 438
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40.00 Φυσικά πρόσωπα
€50.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στο παρόν σύγγραμμα παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά του νέου τρόπου μάνατζμεντ που είναι γνωστός με το όνομα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» ή ΔΟΠ.

Ειδικότερα, ο συγγραφέας προσδιορίζει τη στρατηγική σημασία της ποιότητας για την ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης, τις βασικές αρχές της ΔΟΠ, τους λόγους υιοθέτησής της και τις οργανωτικές αλλαγές που είναι αναγκαίες για την επιτυχή εφαρμογή της ΔΟΠ σε συνδυασμό με τον πάντα καθοριστικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Στη συνέχεια,  εξετάζει τη φύση, τις ιδιαιτερότητες και το ρόλο της ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει μία επιχείρηση, καθώς και το ρόλο και τη σημασία της ποιότητας ειδών που προμηθεύεται η επιχείρηση από τρίτους.

Ο τρόπος εφαρμογής της ΔΟΠ, ένα σύνολο από γενικές σε εφαρμογή προσεγγίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και «οι τεχνικές» που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές για την ανάπτυξη και εφαρμογή της ΔΟΠ αποτελούν το αντικείμενο των επόμενων κεφαλαίων.

Το έργο, που συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη), δίνει μία συνολική αλλά και περιεκτική περιγραφή του τρόπου που η ΔΟΠ μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία μίας νέας επιχειρησιακής νοοτροπίας που προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση στους πελάτες, τους εργαζόμενους, τη διοίκηση, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο στη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Κεφάλαιο 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 17
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 19
ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣελ. 20
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 23
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣελ. 27
ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 29
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 30
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 31
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥΣελ. 37
Κεφάλαιο 2 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ)Σελ. 41
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 43
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ) Σελ. 43
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 44
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 48
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ DEMING ΣΤΗ ΔΟΠΣελ. 50
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ JURAN ΣΤΗ ΔΟΠΣελ. 53
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CROSBY ΣΤΗ ΔΟΠΣελ. 54
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΟΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣΣελ. 56
ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΟΠΣελ. 57
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 58
Κεφάλαιο 3 
ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣΣελ. 61
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 63
ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Σελ. 63
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣΣελ. 65
ΗΓΕΣΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Σελ. 69
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣελ. 71
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣελ. 76
ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣελ. 79
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 82
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΣελ. 83
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣΣελ. 85
ΟΔΗΓΟΣ OSTROFF-SMITH ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣΣελ. 93
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 96
Κεφάλαιο 4 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: Ο ΠΑΡΑΓΩΝ-ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣελ. 99
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 101
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΣελ. 101
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 105
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΟΠ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣελ. 110
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΚΥΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣΣελ. 112
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΣελ. 115
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΩΝΣελ. 123
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 128
Κεφάλαιο 5 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΣελ. 129
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 131
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣελ. 131
ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣελ. 134
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝΣελ. 136
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΣελ. 137
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΣελ. 140
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣελ. 147
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΙΔΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΣελ. 147
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗΣελ. 150
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙ’ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΘΩΝΣελ. 156
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣΣελ. 157
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 159
Κεφάλαιο 6 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΣελ. 161
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 163
ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝΣελ. 164
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΣελ. 165
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝΣελ. 166
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΣελ. 168
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝΣελ. 169
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗΣελ. 171
ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΣελ. 172
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝΣελ. 174
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝΣελ. 175
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 179
Κεφάλαιο 7 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣελ. 181
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 183
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 183
ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 185
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 187
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 192
ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 194
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΠΣελ. 195
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΚΗΣ) ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 197
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ - Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣελ. 200
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣελ. 203
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝΣελ. 210
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 211
Κεφάλαιο 8 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 213
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 215
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 216
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝΣελ. 217
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝΣελ. 222
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΣελ. 222
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝΣελ. 225
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 228
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΣελ. 229
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΣελ. 231
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣελ. 232
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ QFDΣελ. 234
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 235
Κεφάλαιο 9 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 237
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 239
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣελ. 239
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 242
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 246
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣελ. 252
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 254
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΣελ. 256
ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝΣελ. 258
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 259
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 265
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 266
Κεφάλαιο 10 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 269
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 271
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 272
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓHΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 276
ΚΥΚΛΟΣ DEMING ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 278
ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 280
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 284
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΣελ. 288
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 291
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣΣελ. 293
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣΣελ. 296
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 297
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣΣελ. 302
ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝΣελ. 304
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΣελ. 306
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 318
Κεφάλαιο 11 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (BENCHMARKING)Σελ. 319
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 321
ΟΡΙΣΜΟΙ BENCHMARKINGΣελ. 321
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ BENCHMARKINGΣελ. 322
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣελ. 323
ΕΙΔΗ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 328
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣΣελ. 336
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΣελ. 339
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ BENCHMARKINGΣελ. 340
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣελ. 341
ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ BENCHMARKINGΣελ. 342
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 347
Κεφάλαιο 12 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT ή QFD)Σελ. 349
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 351
ΣΚΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 353
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ QFDΣελ. 353
ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ «ΣΠΙΤΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 367
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ QFDΣελ. 369
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 369
Κεφάλαιο 13 
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣελ. 371
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 373
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ISO 9000Σελ. 373
ΕΙΔΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 375
ΣΚΟΠΟΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 375
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕQΑ)Σελ. 376
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 381
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣελ. 381
ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝΣελ. 384
ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 390
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 394
Κεφάλαιο 14 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ KAI ΕΡΓΑΛΕIΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 397
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 399
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΣελ. 399
ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΟΠΣελ. 400
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΠΣελ. 402
ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 418
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 431
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. ΕλληνικήΣελ. 433
Β. ΞένηΣελ. 433
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ INTERNETΣελ. 437
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.