ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 2012

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΔΟΜΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ
  • Έκδοση: 6081
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€0 Φυσικά πρόσωπα
€0 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το "Περιβάλλον & Δίκαιο" είναι το μοναδικό επιστημονικό περιοδικό που εξειδικεύεται σε θέματα πολεοδομίας - χωροταξίας, δημοσίων έργων, ενέργειας, αρχαιοτήτων - διατηρητέων και γενικότερα προστασίας του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει την τρέχουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, ενώ σημαντικά νομοθετήματα σχολιάζονται. Η νομολογία καλύπτει τις σημαντικότερες αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα, δημόσια και ολυμπιακά έργα, δικονομικά θέματα κ.ά., σημαντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ κ.λπ. Επιπλέον, πλούσια αρθρογραφία, θέματα επικαιρότητας, διεθνή συνέδρια για το περιβάλλον, διάφορες εκδηλώσεις και ομιλίες, τα καινούργια βιβλία του χώρου, καθώς και επισκόπηση του εθνικού και διεθνούς νομικού τύπου εμπλουτίζουν το περιοδικό.
Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.