ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  • Συγγραφέας: Ε. Χατζηιωακειμίδου
  • Πρόλογος: Κ. Φινοκαλιώτης, Ν. Μπάρμπας
  • Έκδοση: 2005
  • Σελίδες: 358
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€50 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν εγχειρίδιο πραγματεύεται ένα από τα πιο περίπλοκα και επίκαιρα, κυρίως μετά την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ζητήματα του διεθνούς φορολογικού δικαίου, ήτοι τη φορολογική αντιμετώπιση της συμμετοχής αλλοδαπού εταίρου σε προσωπική εταιρία σύμφωνα με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.

Στην αρχή, παρουσιάζονται τα ερμηνευτικά και εννοιολογικά προαπαιτούμενα των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και αναλύονται ζητήματα όπως, η διπλή φορολογία στο διεθνές και στο κοινοτικό δίκαιο, η ερμηνεία, το πεδίο εφαρμογής καθώς και ο μηχανισμός λειτουργίας των συμβάσεων αυτών.

Στη συνέχεια, εξετάζεται η εφαρμογή των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας στις προσωπικές εταιρίες και τα ειδικότερα προβλήματα που ανακύπτουν σχετικά, οι εφαρμοζόμενες φορολογικές αρχές της διαφάνειας και της αδιαφάνειας, το υποκειμενικό πεδίο και ο τρόπος εφαρμογής τους, καθώς και οι συνέπειες ως προς την κατανομή της φορολογικής εξουσίας.

Η ειδικότερη εφαρμογή των εν λόγω συμβάσεων στις ελληνικές προσωπικές εταιρίες ολοκληρώνει την οικεία παρουσίαση.

Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση των τελικών συμπερασμάτων της συγγραφέως, με επιλεγμένη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία και με δύο παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν αφενός τις ισχύουσες συμβάσεις, αφετέρου επιλεγμένη νομολογία.

Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους Έλληνες νομικούς, ερμηνευτές και εφαρμοστές του διεθνούς συμβατικού φορολογικού δικαίου (δικηγόρους, λογιστές, φορολογικές υπηρεσίες, διοικητικά δικαστήρια κ.ά.).

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.