ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  • Συγγραφέας: Ε. Χατζηιωακειμίδου
  • Πρόλογος: Δ. Φινοκαλιώτης, Ν. Μπάρμπας
  • Έκδοση: 2005
  • Σελίδες: 358
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40.00 Φυσικά πρόσωπα
€50.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν εγχειρίδιο πραγματεύεται ένα από τα πιο περίπλοκα και επίκαιρα, κυρίως μετά την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ζητήματα του διεθνούς φορολογικού δικαίου, ήτοι τη φορολογική αντιμετώπιση της συμμετοχής αλλοδαπού εταίρου σε προσωπική εταιρία σύμφωνα με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.

Στην αρχή, παρουσιάζονται τα ερμηνευτικά και εννοιολογικά προαπαιτούμενα των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και αναλύονται ζητήματα όπως, η διπλή φορολογία στο διεθνές και στο κοινοτικό δίκαιο, η ερμηνεία, το πεδίο εφαρμογής καθώς και ο μηχανισμός λειτουργίας των συμβάσεων αυτών.

Στη συνέχεια, εξετάζεται η εφαρμογή των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας στις προσωπικές εταιρίες και τα ειδικότερα προβλήματα που ανακύπτουν σχετικά, οι εφαρμοζόμενες φορολογικές αρχές της διαφάνειας και της αδιαφάνειας, το υποκειμενικό πεδίο και ο τρόπος εφαρμογής τους, καθώς και οι συνέπειες ως προς την κατανομή της φορολογικής εξουσίας.

Η ειδικότερη εφαρμογή των εν λόγω συμβάσεων στις ελληνικές προσωπικές εταιρίες ολοκληρώνει την οικεία παρουσίαση.

Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση των τελικών συμπερασμάτων της συγγραφέως, με επιλεγμένη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία και με δύο παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν αφενός τις ισχύουσες συμβάσεις, αφετέρου επιλεγμένη νομολογία.

Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους Έλληνες νομικούς, ερμηνευτές και εφαρμοστές του διεθνούς συμβατικού φορολογικού δικαίου (δικηγόρους, λογιστές, φορολογικές υπηρεσίες, διοικητικά δικαστήρια κ.ά.).

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΣυντομογραφίεςΣελ. 19
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. ΓενικάΣελ. 23
2. Αντικείμενο και διάρθρωση της μελέτηςΣελ. 25
3. Ορολογικές αποσαφηνίσειςΣελ. 28
4. Οριοθέτηση της μελέτηςΣελ. 29
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Ερμηνευτικά και εννοιολογικά προαπαιτούμενα των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας 
1. Η διπλή φορολογία στο διεθνές και στο κοινοτικό δίκαιοΣελ. 31
1.1. Η αποφυγή της διεθνούς διπλής φορολογίας στο διεθνές δίκαιο 
1.1.1. Ορισμός διεθνούς διπλής φορολογίαςΣελ. 31
1.1.2. Ορισμός διεθνούς διπλής οικονομικής φορολογίαςΣελ. 33
1.1.3. Η διπλή φορολογία στο διεθνές δίκαιοΣελ. 35
1.1.4. Αποφυγή της διπλής φορολογίας μέσω σύναψης διεθνών συμβάσεωνΣελ. 36
1.2. Η αποφυγή της διπλής φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
1.2.1. Τα εργαλεία του διεθνούς δικαίουΣελ. 38
1.2.2. Τα εργαλεία του κοινοτικού δικαίου 
1.2.2.1. Η νομική βάσηΣελ. 40
1.2.2.2. Το υφιστάμενο παράγωγο κοινοτικό δίκαιοΣελ. 44
1.2.2.3. Η σχέση διμερών συμβάσεων και κοινοτικού δικαίουΣελ. 46
1.2.2.4. Οι διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαστήΣελ. 49
2. Ερμηνεία των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίαςΣελ. 51
2.1. Η θέση των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας στην εθνική έννομη τάξηΣελ. 51
2.2. Διάκριση από την ερμηνεία του εσωτερικού φορολογικού δικαίουΣελ. 54
2.3. Αρχές ερμηνείας των διεθνών συμβάσεωνΣελ. 56
2.4. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίαςΣελ. 59
2.5. Η σημασία του Μοντέλου Σύμβασης του ΟΟΣΑ και των Ερμηνευτικών ΣχολίωνΣελ. 61
2.6. Παραπομπή στο εθνικό δίκαιο των συμβαλλομένων κρατώνΣελ. 67
2.7. Διαχρονική ερμηνεία της παραπομπής στο εθνικό δίκαιοΣελ. 74
3. Πεδίο εφαρμογής των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας 
3.1. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 76
3.2. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 78
3.2.1. Η έννοια του προσώπουΣελ. 80
3.2.2. Η έννοια του κατοίκουΣελ. 83
3.2.2.1. Η διάκριση μεταξύ κατοίκου φυσικού και κατοίκου μη φυσικού προσώπουΣελ. 87
3.2.2.2. Η έννοια του κατοίκου στα φυσικά πρόσωπαΣελ. 88
3.2.2.3. Η έννοια του κατοίκου στα μη φυσικά πρόσωπαΣελ. 89
4. Ο μηχανισμός λειτουργίας των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας 
4.1. Η αρχή της κατοικίας ως βασική αρχή κατανομής της φορολογικής εξουσίαςΣελ. 91
4.2. Μέθοδοι αποφυγής της διπλής φορολογίαςΣελ. 93
4.2.1. Η μέθοδος της απαλλαγής από το φόροΣελ. 94
4.2.2. Η μέθοδος της πίστωσης του φόρουΣελ. 95
4.2.3. Αξιολόγηση των δύο μεθόδωνΣελ. 96
4.3. Ο μηχανισμός κατανομής της φορολογικής εξουσίας στο εισόδημα από επιχειρήσεις ειδικότερα: Η αρχή της μόνιμης εγκατάστασηςΣελ. 99
4.3.1. Η έννοια της επιχείρησηςΣελ. 100
4.3.2. Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασηςΣελ. 103
4.3.2.1. Ο γενικός ορισμόςΣελ. 104
4.3.2.2. Οι ειδικές ρυθμίσειςΣελ. 106
4.3.2.2.1. Ενδεικτικός κατάλογοςΣελ. 107
4.3.2.2.2. Ύπαρξη τόπου οικοδόμησης ή έργου κατασκευήςΣελ. 108
4.3.2.2.3. Ύπαρξη εξαρτημένου πράκτοραΣελ. 110
4.3.2.3. Οι εξαιρέσειςΣελ. 111
4.3.2.3.1. Δραστηριότητες προπαρασκευαστικού ή βοηθητικού χαρακτήραΣελ. 111
4.3.2.3.2. Ύπαρξη ανεξάρτητου πράκτοραΣελ. 112
4.3.2.3.3. Ύπαρξη θυγατρικής εταιρίαςΣελ. 112
4.3.2.4. Αδυναμία προσφυγής στον εθνικό ορισμό της μόνιμης εγκατάστασηςΣελ. 114
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η εφαρμογή των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας στις προσωπικές εταιρίες 
1. Τα ιδιαίτερα ζητήματα που θέτουν οι προσωπικές εταιρίες στο διεθνές συμβατικό φορολογικό δίκαιοΣελ. 117
2. Η αρχή της φορολογικής διαφάνειας και η αρχή της φορολογικής αδιαφάνειας 
2.1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 120
2.2. Ο καθορισμός του φορολογικού καθεστώτος της προσωπικής εταιρίαςΣελ. 124
2.3. Η θέση του ΟΟΣΑΣελ. 127
2.4. Προτεινόμενη θέσηΣελ. 131
3. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας στις προσωπικές εταιρίεςΣελ. 136
3.1. Αναγνώριση των προσωπικών εταιριών ως υποκειμένων φόρου εισοδήματοςΣελ. 136
3.1.1. Η προσωπική εταιρία ως πρόσωποΣελ. 136
3.1.2. Η προσωπική εταιρία ως κάτοικοςΣελ. 141
3.1.3. Η επιχείρηση της προσωπικής εταιρίαςΣελ. 149
3.2. Αναγνώριση των εταίρων ως υποκειμένων φόρου εισοδήματοςΣελ. 150
3.2.1. Οι εταίροι ως πρόσωπαΣελ. 151
3.2.2. Οι εταίροι ως κάτοικοιΣελ. 152
3.2.3. Η επιχείρηση των εταίρωνΣελ. 156
3.2.3.1. Η επιχείρηση των εταίρων που είναι κάτοικοι του κράτους έδρας της προσωπικής εταιρίαςΣελ. 157
3.2.3.2. Η επιχείρηση των εταίρων που δεν είναι κάτοικοι του κράτους έδρας της προσωπικής εταιρίαςΣελ. 158
4. Τρόπος εφαρμογής των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας 
4.1. Σε περίπτωση αναγνώρισης των προσωπικών εταιριών ως υποκειμένων φόρου εισοδήματος 
4.1.1. Εξαίρεση από την έννοια της μόνιμης εγκατάστασηςΣελ. 159
4.1.2. Εφαρμογή της συμβατικής διάταξης για τη διανομή μερισμάτωνΣελ. 161
4.1.2.1. Η προσωπική εταιρία ως εταιρία κατά την έννοια του άρθρου 10 ΜΣ ΟΟΣΑΣελ. 162
4.1.2.2. Ορισμός της έννοιας «μερίσματα»Σελ. 167
4.1.2.3. ΣυμπέρασμαΣελ. 170
4.2. Σε περίπτωση αναγνώρισης των εταίρων ως υποκειμένων φόρου εισοδήματοςΣελ. 173
4.2.1. Υπαγωγή στο γενικό ορισμό της έννοιας της μόνιμης εγκατάστασης 
4.2.1.1. Ύπαρξη καθορισμένου τόπου επιχειρηματικής δραστηριότηταςΣελ. 175
4.2.1.2. Επιχειρηματική δραστηριότητα του αλλοδαπού εταίρουΣελ. 177
4.2.2. Υπαγωγή στην ειδική ρύθμιση για οικοδομικές - κατασκευαστικές δραστηριότητεςΣελ. 178
4.2.3. Αποκλεισμός υπαγωγής στη ρύθμιση για τους εξαρτημένους αντιπροσώπουςΣελ. 181
4.2.4. Αποκλεισμός εφαρμογής της διάταξης για τους όμιλους επιχειρήσεωνΣελ. 184
4.2.5. Εξέταση εφαρμογής άλλων συμβατικών διατάξεων 
4.2.5.1. Αποκλεισμός εφαρμογής της συμβατικής διάταξης για τη διανομή μερισμάτωνΣελ. 185
4.2.5.2. Εφαρμογή ειδικότερων συμβατικών διατάξεων 
4.2.5.2.1. Στις περιπτώσεις που υπάρχει μόνιμη εγκατάστασηΣελ. 186
4.2.5.2.2. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει μόνιμη εγκατάστασηΣελ. 188
5. Συνέπειες ως προς την κατανομή της φορολογικής εξουσίας Σελ. 189
5.1. Η κατανομή της φορολογικής εξουσίας σε περίπτωση αναγνώρισης των προσωπικών εταιριών ως υποκειμένων φόρου εισοδήματος 
5.1.1. Στο κράτος έδρας της προσωπικής εταιρίαςΣελ. 190
5.1.2. Στο κράτος κατοικίας των εταίρωνΣελ. 193
5.2. Η κατανομή της φορολογικής εξουσίας σε περίπτωση αναγνώρισης των εταίρων ως υποκειμένων φόρου εισοδήματος 
5.2.1. Στο κράτος όπου βρίσκεται η προσωπική εταιρίαΣελ. 195
5.2.2. Στο κράτος κατοικίας των εταίρωνΣελ. 196
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η εφαρμογή των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας στις ελληνικές προσωπικές εταιρίες 
1. ΓενικάΣελ. 199
2. Οι προσωπικές εταιρίες κατά την ελληνική φορολογική νομοθεσίαΣελ. 200
2.1. Προϊσχύσαν φορολογικό καθεστώς των προσωπικών εταιριών 
2.1.1. Η νομοθετική ρύθμισηΣελ. 203
2.1.2. Αξιολόγηση του προϊσχύσαντος καθεστώτοςΣελ. 205
2.1.3. Ταξινόμηση του προϊσχύσαντος καθεστώτοςΣελ. 207
2.1.4. Εφαρμογή των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας από την Ελλάδα 
2.1.4.1. Διερεύνηση της ιδιότητας του προσώπουΣελ. 209
2.1.4.2. Διερεύνηση της ιδιότητας του κατοίκουΣελ. 210
2.1.4.3. Η επιχείρηση των εταίρωνΣελ. 211
2.1.4.4. Εφαρμογή της αρχής της μόνιμης εγκατάστασης 
2.1.4.4.1. Προτεινόμενη θέσηΣελ. 212
2.1.4.4.2. Σχολιασμός της θέσης της νομολογίαςΣελ. 215
2.1.4.4.2.1. Εξαίρεση από την αρχή της μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7 ΜΣ ΟΟΣΑΣελ. 216
2.1.4.4.2.2. Παραμερισμός του εθνικού φορολογικού δικαίουΣελ. 220
2.1.4.4.2.3. Περιοριστικός ο κατάλογος των περιπτώσεων μόνιμης εγκατάστασηςΣελ. 221
2.1.4.5. Αποκλεισμός εφαρμογής άλλων συμβατικών διατάξεωνΣελ. 222
2.1.4.5.1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 222
2.1.4.5.2. Η ειδική διάταξη για τα μερίσματαΣελ. 224
2.1.4.5.3. Η ειδική διάταξη για τους τόκουςΣελ. 228
2.1.4.5.4. Η ειδική διάταξη για τα δικαιώματα (royalties)Σελ. 230
2.1.5. Εξάλειψη διπλής φορολογίας στο κράτος κατοικίας του αλλοδαπού εταίρουΣελ. 232
2.1.6. ΣυμπέρασμαΣελ. 234
2.2. Ισχύον φορολογικό καθεστώςΣελ. 235
2.2.1. Η νομοθετική ρύθμιση 
2.2.1.1. Το φορολογικό υποκείμενοΣελ. 235
2.2.1.2. Η φορολόγηση στο επίπεδο της προσωπικής εταιρίαςΣελ. 237
2.2.1.3. Η επιχειρηματική αμοιβή 
2.2.1.3.1. Δικαιολογητικός λόγοςΣελ. 242
2.2.1.3.2. Η νομοθετική ρύθμισηΣελ. 243
2.2.1.3.3. Αξιολόγηση της ρύθμισηςΣελ. 247
2.2.2. Ταξινόμηση του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος 
2.2.2.1. Ως προς το εισόδημα που φορολογείται στο επίπεδο της προσωπικής εταιρίαςΣελ. 251
2.2.2.2. Ως προς την επιχειρηματική αμοιβή των εταίρωνΣελ. 253
2.2.3. Εφαρμογή των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας από την Ελλάδα 
2.2.3.1. Διερεύνηση της ιδιότητας του προσώπουΣελ. 256
2.2.3.2. Διερεύνηση της ιδιότητας του κατοίκουΣελ. 257
2.2.3.3. Η επιχείρηση της προσωπικής εταιρίαςΣελ. 258
2.2.3.4. Συμβατικός χαρακτηρισμός των κερδών που φορολογούνται στο επίπεδο της προσωπικής εταιρίας 
2.2.3.4.1. Εξαίρεση από την αρχή της μόνιμης εγκατάστασηςΣελ. 258
2.2.3.4.2. Εφαρμογή της συμβατικής διάταξης για τα μερίσματαΣελ. 261
2.2.3.5. Συμβατικός χαρακτηρισμός της επιχειρηματικής αμοιβήςΣελ. 267
2.2.3.5.1. Μη εφαρμογή της συμβατικής διάταξης για τα μερίσματαΣελ. 269
2.2.3.5.2. Αμοιβή μελών διοικητικού συμβουλίου;Σελ. 270
2.2.3.5.3. Εισόδημα από εξαρτημένη εργασία;Σελ. 275
2.2.3.5.4. Εισόδημα από ανεξάρτητη υπηρεσία;Σελ. 276
2.2.3.5.5. Τελική θέση: εισόδημα από επιχειρήσειςΣελ. 278
2.2.3.5.6. Συνέπειες της εφαρμογής της προτεινόμενης θέσηςΣελ. 282
2.2.3.6. Εφαρμογή ειδικών συμβατικών διατάξεων για άλλα εισοδήματα του αλλοδαπού εταίρουΣελ. 285
2.2.4. Εφαρμογή των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας από το κράτος κατοικίας του αλλοδαπού εταίρου 
2.2.4.1. Ως προς το εισόδημα που έχει φορολογηθεί στο επίπεδο της εταιρίαςΣελ. 288
2.2.4.2. Ως προς την επιχειρηματική αμοιβήΣελ. 289
2.2.5. ΣυμπέρασμαΣελ. 291
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Ως προς τα ερμηνευτικά προαπαιτούμενα: Ο ρόλος του ΜΣ ΟΟΣΑ και του κοινοτικού δικαίου στην ερμηνεία των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίαςΣελ. 293
2. Η επιλογή του κανόνα για τον καθορισμό του φορολογικού καθεστώτοςΣελ. 294
3. Η εφαρμογή των συμβάσεων στις αδιαφανείς προσωπικές εταιρίεςΣελ. 295
4. Η εφαρμογή των συμβάσεων στις διαφανείς προσωπικές εταιρίεςΣελ. 297
5. Η συμμετοχή αλλοδαπού εταίρου σε ελληνική προσωπική εταιρία υπό το προϊσχύσαν ελληνικό φορολογικό καθεστώςΣελ. 299
6. Η συμμετοχή αλλοδαπού εταίρου σε ελληνική προσωπική εταιρία υπό το ισχύον ελληνικό φορολογικό καθεστώςΣελ. 300
7. Τελικές σκέψειςΣελ. 302
Επιλεγμένη ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 305
Επιλεγμένη ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 318
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ισχύουσες συμβάσειςΣελ. 341
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Επιλεγμένη νομολογίαΣελ. 343
ΕυρετήριοΣελ. 351
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.