ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΟΜΟΣ ΙΙ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
  • Έκδοση: 6083
  • Σελίδες: 1328
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€74 Φυσικά πρόσωπα
€74 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Ο παρών δεύτερος τόμος του έργου «Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία», της Γ. Γιαννακούρου Αναπλ. Καθηγήτριας Τμ. Πολιτικής Επιστήμης και Δημ. Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν πληρέστερη συγκέντρωση και συστηματική ταξινόμηση των διατάξεων που αφορούν το Δίκαιο της Δόμησης.

Η νομοθετική ύλη του έργου κατατάσσεται σε επτά θεματικές ενότητες που περιέχουν αντιστοίχως:

i) τους γενικούς κανόνες δόμησης, δηλαδή τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, του Κτιριοδομικού Κανονισμού και του Αντισεισμικού Κανονισμού, καθώς και αναφορά των βασικών διατάξεων για την Πυροπροστασία των κτιρίων,
ii) τους κανόνες δόμησης σε ειδικές κατηγορίες οικισμών,
iii) τις διατάξεις περί εκτός σχεδίου δόμησης,
iv) τις διατάξεις για την έκδοση οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των εργασιών δόμησης, τη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και την αντιμετώπιση των επικίνδυνων οικοδομών,
v) τη νομοθεσία για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης και συναφών πολεοδομικών μηχανισμών,
vi) τις διατάξεις για την αυθαίρετη δόμηση (διαδικασία χαρακτηρισμού, κατεδάφιση, εκτίμηση αξίας αυθαιρέτων και καθορισμός προστίμων) και τις υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης κτηρίων και οικοδομών και
vii) τους γενικούς κανόνες περί προστασίας του περιβάλλοντος που διέπουν τη χωροθέτηση και τους όρους εκτέλεσης έργων και ανάπτυξης δραστηριοτήτων.

Στην τελευταία αυτή ενότητα (vii) παρατίθενται, υπό μορφή πίνακα, οι διατάξεις που αφορούν τη δόμηση ακινήτων και τη λειτουργία εγκαταστάσεων σε ειδικές κατηγορίες περιοχών, όπως δάση και δασικές εκτάσεις, αιγιαλό, παραλία, ζώνη λιμένα, οικοτόπους, ρέματα και εν γένει υδατικούς πόρους, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, αρχιτεκτονικά σύνολα και παραδοσιακούς οικισμούς, ενώ παρατίθενται και οι διατάξεις που ρυθμίζουν την ίδρυση και λειτουργία ειδικών κατηγοριών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων: οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επικίνδυνες εγκαταστάσεις, οι λατομικές - μεταλλευτικές και εν γένει εξορυκτικές μονάδες, οι πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τα σφαγεία, οι σταθμοί και συνεργεία αυτοκινήτων, τα πρατήρια καυσίμων, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λιανικού εμπορίου, οι υπεραγορές, οι σχολικές μονάδες και οι χώροι άθλησης, οι επιχειρήσεις δημοσίων θεαμάτων, οι μονάδες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, οι τουριστικές εγκαταστάσεις, τα κέντρα υποδοχής μεταναστών, οι φυλακές και σωφρονιστικά καταστήματα, τα κοιμητήρια και αποτεφρωτήρια, οι μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις, οι κεραίες, οι διαφημιστικές πινακίδες, οι εγκαταστάσεις ναυπηγείων και αερολιμένων κ.ά.

Η Συλλογή είναι ενημερωμένη μέχρι και τους πρόσφατους νόμους Ν 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32/2.3.2011) περί αμοιβών μηχανικών και τον Ν 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄ 60/31.3.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», ενώ τα νομοθετήματα που παρατίθενται στον τόμο, με τη μορφή πλήρους κειμένου ή πίνακα, ανέρχονται συνολικά σε 239. Οι διατάξεις του έργου είναι ενημερωμένες στο σύνολό τους με τις πλέον πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις και συνοδεύονται από περιλήψεις της βασικής νομολογίας και εκτενή σημειώματα σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Στην αρχή του τόμου παρατίθεται χρονολογικός πίνακας της νομοθεσίας του έργου και στο τέλος ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο νομοθεσίας και νομολογίας.

Το έργο απευθύνεται σε κάθε επιστήμονα, νομικό ή μη, που ασχολείται με τη μελέτη, ανάλυση και εφαρμογή του δικαίου της δόμησης στην Ελλάδα.
Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.