ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (τσέπης)

  • Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
  • Έκδοση: 7η 2019
  • Σελίδες: 464
  • Σχήμα:10 x 13
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€11.00 Φυσικά πρόσωπα
€15.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην 7η έκδοση του έργου παρατίθενται ο «Αστικός Κώδικας» όπως ισχύει μετά και τον Ν 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄ 73/17.5.2019), ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 652 και 679 ΑΚ, καθώς και οι διατάξεις του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.

Το έργο ανήκει στη Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 456/1984
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Oι κανόνες του δικαίου γενικά [Άρθρα 1-3] Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [Άρθρα 4-33] Σελ. 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60] Σελ. 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126] Σελ. 10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200] Σελ. 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210] Σελ. 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235] Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239] Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Προθεσμίες [Άρθρα 240-246] Σελ. 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [Άρθρα 247-280] Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [Άρθρα 281-286] Σελ. 43
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334] Σελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη [Άρθρα 335-348] Σελ. 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Υπερημερία του δανειστή [Άρθρα 349-360] Σελ. 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373] Σελ. 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [Άρθρα 374-388] Σελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401] Σελ. 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Αρραβώνας και ποινική ρήτρα [Άρθρα 402-409] Σελ. 62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [Άρθρα 410-415] Σελ. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Απόσβεση των ενοχών [Άρθρα 416-454] Σελ. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Εκχώρηση [Άρθρα 455-470] Σελ. 69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479] Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Ενοχή εις ολόκληρον [Άρθρα 480-495] Σελ. 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Δωρεά [Άρθρα 496-512] Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Πώληση και ανταλλαγή [Άρθρα 513-573] Σελ. 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618] Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640] Σελ. 96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647] Σελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
Σύμβαση εργασίας [Άρθρα 648-680] Σελ. 101
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Σύμβαση έργου [Άρθρα 681-702] Σελ. 107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
Μεσιτεία [Άρθρα 703-708] Σελ. 111
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
Προκήρυξη [Άρθρα 709-712] Σελ. 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εντολή [Άρθρα 713-729] Σελ. 113
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
Διοίκηση αλλοτρίων [Άρθρα 730-740] Σελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εταιρία [Άρθρα 741-784] Σελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Κοινωνία [Άρθρα 785-805] Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
Δάνειο [Άρθρα 806-809] Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821] Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ
Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833] Σελ. 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ
Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839] Σελ. 130
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ
Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843] Σελ. 131
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
Παίγνιο και στοίχημα [Άρθρα 844-846] Σελ. 132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εγγύηση [Άρθρα 847-870] Σελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872] Σελ. 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [Άρθρα 873-875] Σελ. 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Έκταξη [Άρθρα 876-887] Σελ. 137
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] Σελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903] Σελ. 141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ
Αδικαιολόγητος πλουτισμός [Άρθρα 904-913] Σελ. 142
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ
Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938] Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ
Καταδολίευση των δανειστών [Άρθρα 939-946] Σελ. 147
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς [Άρθρα 947-973] Σελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Νομή [Άρθρα 974-998] Σελ. 153
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρα 999-1032] Σελ. 156
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κτήση κυριότητας [Άρθρα 1033-1093] Σελ. 161
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Προστασία της κυριότητας [Άρθρα 1094-1112] Σελ. 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Συγκυριότητα [Άρθρα 1113-1117] Σελ. 173
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Πραγματικές δουλείες [Άρθρα 1118-1141] Σελ. 174
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Προσωπικές δουλείες [Άρθρα 1142-1191] Σελ. 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Μεταγραφή [Άρθρα 1192-1208] Σελ. 185
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Ενέχυρο [Άρθρα 1209-1256] Σελ. 187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Υποθήκη [Άρθρα 1257-1345] Σελ. 194
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Μνηστεία [Άρθρα 1346-1349] Σελ. 206
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Γάμος [Άρθρα 1350-1371] Σελ. 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [Άρθρα 1372-1385] Σελ. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [Άρθρα 1386-1416] Σελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ
[Τα άρθρα 1417 έως 1437 καταργήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν 1329/1983] Σελ. 220
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Διαζύγιο [Άρθρα 1438-1446] Σελ. 220
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [Άρθρα 1455-1460] Σελ. 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Συγγένεια [Άρθρα 1461-1484] Σελ. 227
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Διατροφή από το νόμο [Άρθρα 1485-1504] Σελ. 234
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 1505-1541] Σελ. 237
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
[Εξώγαμα τέκνα - Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983] Σελ. 247
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Υιοθεσία [Άρθρα 1542-1588] Σελ. 247
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Επιτροπεία ανηλίκου [Άρθρα 1589-1654] Σελ. 257
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Αναδοχή ανηλίκου [Άρθρα 1655-1665] Σελ. 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Δικαστική συμπαράσταση [Άρθρα 1666-1688] Σελ. 273
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [Άρθρα 1689-1694] Σελ. 278
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
[Δικαστική αντίληψη - Καταργήθηκε με το Ν 2447/1996] Σελ. 279
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η κληρονομική διαδοχή γενικά [Άρθρα 1710-1715] Σελ. 280
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών [Άρθρα 1716-1780] Σελ. 281
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Περιεχόμενο της διαθήκης [Άρθρα 1781-1812] Σελ. 295
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εξ αδιαθέτου διαδοχή [Άρθρα 1813-1824] Σελ. 300
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Νόμιμη μοίρα [Άρθρα 1825-1845] Σελ. 303
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1846-1859] Σελ. 307
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Κληρονομική αναξιότητα [Άρθρα 1860-1864] Σελ. 309
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Σχολάζουσα κληρονομία [Άρθρα 1865-1870] Σελ. 310
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Αγωγή περί κλήρου [Άρθρα 1871-1883] Σελ. 311
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων [Άρθρα 1884-1894] Σελ. 313
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Συνεισφορά [Άρθρα 1895-1900] Σελ. 315
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Κληρονόμος με απογραφή [Άρθρα 1901-1912] Σελ. 316
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [Άρθρα 1913-1922] Σελ. 318
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κληρονομικό καταπίστευμα [Άρθρα 1923-1941] Σελ. 320
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Εκποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1942-1955] Σελ. 324
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Κληρονομητήριο [Άρθρα 1956-1966] Σελ. 326
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Κληροδοσίες [Άρθρα 1967-2010] Σελ. 329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
Τρόπος [Άρθρα 2011-2016] Σελ. 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Εκτελεστής της διαθήκης [Άρθρα 2017-2031] Σελ. 337
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
Δωρεά αιτία θανάτου [Άρθρα 2032-2035] Σελ. 340
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 1-101] Σελ. 341
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ουσιαστικές διατάξεις [Άρθρα 103-121] Σελ. 361
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 365
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.