4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 57

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4689/2020
 • Επιμέλεια: Λ. Καρατζά
 • Έκδοση: 0
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
Φυσικά πρόσωπα
Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η μεγαλύτερη ηλεκτρονική συλλογή νομοθετημάτων με διαρκή επικαιροποίηση. Περιλαμβάνει τα εξής νομοθετήματα:

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΙΣ. ΝΟΜΟΣ
 • ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (Ν 4640/2019)
 • ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Ν 2308/1995 & Ν 2664/1998)
 • ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ν 3869/2010)

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΕΟΣ (Ν 4619/2019)
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΕΟΣ (Ν 4620/2019)
 • ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΣ)
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΣ)
 • ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (Ν 4139/2013 & ΚΝΝ)

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΣΥΝΤΑΓΜΑ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΠΔ 18/1989)
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν 2717/1999)
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ν 2690/1999)
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ (Ν 1406/1983)
 • ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (N 702/1977)
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ, ΝΔ 356/1974)

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΣΕΕ)
 • ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ)
 • ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Χάρτης ΘΔ)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣΔΑ)
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 44/2001 (ΚανΒρυξ Ι)
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 1215/2012 (ΚανΒρυξ Ια)
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 2201/2003 (ΚανΒρυξ ΙΙ)
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 593/2008/ΕΚ (ΡΩΜΗ Ι)
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 864/2007/ΕΚ (ΡΩΜΗ ΙΙ)

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (ΒΔ 19.4/1.5.1835)
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΒΔ 2/14.5.1835)
 • ΣΗΜΑΤΑ (Ν 4679/2020 & Ν 4072/2012)
 • ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ (Ν 1733/1987)
 • ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Ν 146/1914)
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Ν 3959/2011)
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ν 2251/1994 & YA 5338/2018)
 • ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ν 4548/2018 & ΚΝ 2190/1920)
 • ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ν 3190/1955)
 • ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ν 4072/2012)
 • ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ν 4072/2012)
 • ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ν 4072/2012)
 • ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ν 4072/2012)
 • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (Ν 4072/2012)
 • ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (Ν 4601/2019)
 • Γ.Ε.ΜΗ. (Ν 4635/2019)
 • ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ν 4441/2016)
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (Ν 5325/1932)
 • ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ (ΝΔ 17.7./13.8.1923)
 • ΕΠΙΤΑΓΗ (Ν 5960/1933)
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν 2496/1997)
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΔ 237/1986)
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΝΔ 400/1970)
 • ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΑΣΦ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ν 4364/2016)
 • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν 3588/2007)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (ΠΔ 133/2016)
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΕμπΜισθ ΠΔ 34/1995)

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΑΠΟΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν 2112/1920)
 • ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΒΔ 16/18.7.1920)
 • ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (Ν 3198/1955)

 

 

ΣΥΝΕΧΗΣ και ΑΜΕΣΗ επικαιροποίηση 61 βασικών νομοθετημάτων της Ελληνικής Νομοθεσίας μετά από κάθε τροποποίηση ή άλλη νομοθετική αλλαγή με το κύρος και την εγγύηση της επιστημονικής ομάδας της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Ο χρήστης που ανανεώνει τη συνδρομητή του στην εφαρμογή Ελληνική Νομοθεσία 4K Online στην αναγραφόμενη τιμή των 34,99€ ετησίως, λαμβάνει μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ οποιαδήποτε τροποποίηση, κατάργηση ή άλλη αλλαγή υποστεί οποιοδήποτε από τα νομοθετήματα που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή.
Η χρονική διάρκεια της συνδρομής είναι 12 μήνες και καλύπτει όσες επικαιροποιήσεις χρειαστεί να γίνουν για να είναι όλα τα νομοθετήματα πλήρως ενημερωμένα.

Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιθυμεί την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του, διατηρεί τα νομοθετήματα που έχει αγοράσει όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί 12 μήνες μετά την αγορά της εφαρμογής.

Σχετικά έργα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.