ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

3ο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ)
  • Επιμέλεια: Εταιρεία Μελέτης Εμπορικού Και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ)
  • Συγγραφέας: Ν. Βερβεσός, Ν. Ελευθεριάδης, Γ. Λαδογιάννης, Γ. Σωτηρόπουλος, Ζ. Τσολακίδης, Δ.-Π. Τζάκας, Β. Τουντόπουλος
  • Πρόλογος: Ν. Ρόκας
  • Έκδοση: 2019
  • Σελίδες: 272
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25.00 Φυσικά πρόσωπα
€35.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το βιβλίο παρουσιάζει τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου της  Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), που έλαβε χώρα στην Καλαμπάκα στις 5-6 Οκτωβρίου 2018. Θέμα του Συνεδρίου ήταν τα ζητήματα ευθύνης στην Ανώνυμη Εταιρία, ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο, ιδιαίτερο καθόσον συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία και δεδομένα. Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια συνεχής τάση επαύξησης των υποχρεώσεων και ευθυνών των επιχειρήσεων και των μελών διοίκησής τους σε διεθνές επίπεδο, η οποία δεν περιορίζεται, όπως αρχικά, στην προστασία των μετόχων και των δανειστών, αλλά αφορά γενικότερα τις υποχρεώσεις της, μεγάλης ιδίως, επιχείρησης στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου χωρίστηκαν στις επιμέρους θεματικές ενότητες: Α) Εταιρική κοινωνική ευθύνη (εισηγητές: Γ. Σωτηρόπουλος, Ζ. Τσολακίδης), Β) Ζητήματα ευθύνης ΔΣ (εισηγητές: Δ.-Π. Τζάκας, Ν. Ελευθεριάδης, Γ. Λαδογιάννης, Ν. Βερβεσός), Γ) Ευθύνη εισηγμένης ΑΕ (εισηγητές: Έ. Κινινή, Β. Τουντόπουλος).

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 9
Α΄ Συνεδρία: Γενικές Εισηγήσεις
Προεδρία: Νικόλαος Ρόκας
Ομ. Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εταιρική κοινωνική ευθύνη Περιεχόμενο, ισχύον δίκαιο και προοπτικές Σελ. 13
Γεώργιος Σωτηρόπουλος
Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών Δικηγόρος
Η διεύρυνση της αδικοπρακτικής ευθύνης και η εμπορική επιχείρηση Σελ. 41
Ζαφείριος Τσολακίδης
Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Β΄ Συνεδρία: Ζητήματα ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου
Προεδρία: Δημήτρης Τζουγανάτος
Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ διοίκησης και εταιρίας με έμφαση στις corporate opportunities Σελ. 73
Δημήτριος-Παναγιώτης Λ. Τζάκας
Δ.Ν., Δικηγόρος
Αξιώσεις μετόχων κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Σελ. 105
Νικόλαος Ι. Ελευθεριάδης
Επίκ. Καθηγητής, Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
Γ΄ Συνεδρία: Ζητήματα ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)
Προεδρία: Γεώργιος Μιχαλόπουλος
Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευθύνη της εταιρείας και των διοικητών της έναντι τρίτων λόγω παράβασης της υποχρέωσης πρόνοιας και προστασίας Σελ. 139
Γιώργος Λαδογιάννης
Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η ευθύνη των μελών διοικητικού συμβουλίου πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 159
Νικόλαος Α. Βερβεσός
Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Δ΄ Συνεδρία: Ζητήματα ευθύνης στην εταιρία με εισηγμένες μετοχές
Προεδρία: Ιωάννης Παπαδημόπουλος
Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
Η υποχρέωση προς δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών κατά τον Κανονισμό 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Σελ. 185
Έφη Ι. Κινινή
Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δ.Ν., Δικηγόρος
Αστική ευθύνη εκ της παραβίασης κανόνων του δικαίου της Κεφαλαιαγοράς Σελ. 239
Βασίλειος Δ. Τουντόπουλος
Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.