Η ΡΗΤΡΑ VETTING ΣΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ

Ζητήματα Κατανομής της Ευθύνης
  • Διεύθυνση Σειράς: Λ. Αθανασίου
  • Πρόλογος: Λ. Αθανασίου
  • Συγγραφέας: Φ. Αλεξανδράκης
  • Έκδοση: 6075
  • Σελίδες: 304
  • Σχήμα:14x21
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€40 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο «Η ρήτρα vetting στη ναύλωση δεξαμενοπλοίων: Ζητήματα κατανομής της ευθύνης» εξετάζει διεξοδικά ένα σύγχρονο θέμα στο χώρο του ναυτικού δικαίου. Η βιβλιογραφική και επιστημονική επεξεργασία του vetting μέχρι σήμερα είναι αντιστρόφως ανάλογη της τεράστιας πρακτικής σημασίας που έχει η διαδικασία αυτή στη ναυτιλιακή αγορά. Και τούτο διότι υπάρχουν ακόμα αρκετές πτυχές του θέματος, ιδίως νομικές, που δεν έχουν αποσαφηνισθεί επαρκώς. Το παρόν έργο φιλοδοξεί να καλύψει το κενό αυτό και να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τους εφαρμοστές του δικαίου και τους δικηγόρους της πράξης όσο και για τα στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς.

Στο πρώτο μέρος της μελέτης περιγράφονται οι λόγοι που οδήγησαν στην εμφάνιση του ελέγχου vetting και στην υιοθέτησή του ως μια άτυπη πρακτική από τις πετρελαϊκές εταιρείες, μέσω της οποίας αποφάσιζαν πριν από κάθε ναύλωση κατά πόσο το υποψήφιο πλοίο είναι επιλέξιμο και ασφαλές για τη μεταφορά του φορτίου τους ή την προσέγγιση των εγκαταστάσεών τους. Εν συνεχεία, αναλύεται πώς η πρακτική αυτή λόγω της σημασίας της μετατράπηκε σε συμβατικό δικαίωμα των ναυλωτών μέσω αντίστοιχων ρητρών στα ναυλοσύμφωνα και τα ερμηνευτικά προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν από τη χρήση τους, ενώ παρουσιάζεται διεξοδικά και καθίσταται εύληπτη για τον αναγνώστη η τεχνική οργάνωση της διαδικασίας vetting.

Στο δεύτερο μέρος του έργου ο συγγραφέας πραγματεύεται ζητήματα ευθύνης που μπορούν να ανακύψουν από την παραβίαση της ρήτρας vetting˙ αφενός μεν σε συμβατικό επίπεδο μεταξύ εκναυλωτή και ναυλωτή, αναλύοντας τα δικαιώματα που έχει ο τελευταίος σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας τόσο από τη σκοπιά του αγγλικού όσο και από τη σκοπιά του ελληνικού δικαίου˙ αφετέρου δε στις σχέσεις του ναυλωτή έναντι τρίτων ζημιωθέντων σε περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης, όπου μετά την απόφαση σταθμό (Erika) για το θέμα, το vetting μετατράπηκε από δικαίωμα σε υποχρέωση επιμέλειας των ναυλωτών, η παράβαση της οποίας μπορεί να οδηγήσει στην ευθύνη τους για την αποκατάσταση ζημιών από ρύπανση.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


Πρόλογος Σελ. VII
Προλογικό Σημείωμα Σελ. IX
Πίνακας Συντομογραφιών Σελ. XVΙΙ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Ι. Η γέννηση της διαδικασίας vetting: Τα μεγάλα ναυτικά ατυχήματα
Α. Η κινδυνώδης θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου Σελ. 1
Β. Το ατύχημα Torrey Canyon: Τα προβλήματα που ανέδειξε και οι λύσεις που υιοθετήθηκαν Σελ. 4
Γ. Το ατύχημα Exxon Valdez και η αντίδραση των ΗΠΑ Σελ. 11
Δ. Η απομάκρυνση από την πλοιοκτησία και η στροφή προς τη ναύλωση και τις καθετοποιημένες δομές Σελ. 14
Ε. Το ατύχημα Erika και η ανάδειξη του vetting σε καθοριστικό παράγοντα Σελ. 25
ΙΙ. Διάρθρωση της ύλης Σελ. 28
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΡΗΤΡΑ VETTING ΣΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ
Ι. Η ναύλωση δεξαμενοπλοίων και η διαμόρφωση της ρήτρας vetting: Λειτουργία και σημασία
Α. Η σημασία της ρήτρας
1. Η δημιουργία του φαινομένου sub-standard shipping Σελ. 33
2. Το vetting ως εργαλείο καταπολέμησης του sub-standard shipping Σελ. 37
Β. Η εξέλιξη του vetting και η σύγχρονη πραγματικότητα
1. Οι απαρχές του vetting και η ανάγκη για ομοιόμορφη εφαρμογή του Σελ. 43
2. Η δημιουργία του προγράμματος SIRE και η σύγχρονη πραγματικότητα Σελ. 48
Γ. Το vetting ως συμβατικό δικαίωμα του ναυλωτή
1. Η μετατροπή της άτυπης πρακτικής του vetting σε συμβατικό δικαίωμα Σελ. 54
2. Η πολυμορφία των ρητρών vetting και τα ερμηνευτικά προβλήματα Σελ. 58
i. Ο όρος “oil major” Σελ. 60
ii. Η αλλαγή της στάσης των πετρελαϊκών κατά τον έλεγχο και η επίδραση στην ερμηνεία των ρητρών Σελ. 64
ΙΙ. Η διαδικασία vetting
Α. Το vetting department μιας εταιρίας και οι επιθεωρητές Σελ. 76
Β. Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας vetting
1. Το στάδιο αναζήτησης πλοίου Σελ. 82
2. Στάδιο pre-vetting Σελ. 85
3. Έναρξη ελέγχου vetting - Uniform Vessel Inspection Procedure Σελ. 86
i. Inspection Element Σελ. 87
α. Τα τυποποιημένα ερωτηματολόγια Σελ. 87
β. Οι οδηγίες προς τους επιθεωρητές Σελ. 90
γ. Τα επιμέρους στοιχεία της φυσικής επιθεώρησης και η σημασία τους για την απόφαση του vetting department της εταιρίας Σελ. 95
γγ1. Γενικές πληροφορίες Σελ. 97
γγ2. Πιστοποιητικά έγγραφα Σελ. 101
γγ3. Πλήρωμα Σελ. 109
γγ4. Πλοήγηση/Συστήματα επικοινωνιών/Ασφαλής Διαχείριση Σελ. 113
γγ5. Πρόληψη της ρύπανσης και θαλάσσια ασφάλεια Σελ. 117
γγ6. Λοιπά στοιχεία που ελέγχονται Σελ. 121
ii. Report Element - Οι διευκρινίσεις του εκμεταλλευόμενου Σελ. 124
Γ. Η απόφαση του vetting department Σελ. 127
1. Η επίδραση της αλλαγής της στάσης των πετρελαϊκών στο αποτέλεσμα του ελέγχου vetting Σελ. 128
2. Η χρονική ισχύς της απόφασης Σελ. 134
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ VETTING ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ι. Η σημασία του vetting για την κατανομή της ευθύνης στις σχέσεις εκναυλωτή - ναυλωτή
Α. Η υποχρέωση του εκναυλωτή Σελ. 141
1. Η φύση της υποχρέωσης Σελ. 142
i. Η διάκριση των όρων στο αγγλικό δίκαιο Σελ. 143
ii. Η ένταξη της ρήτρας vetting σε μια από τις κατηγορίες όρων Σελ. 146
2. Η έκταση και η διάρκεια της υποχρέωσης Σελ. 153
Β. Δικαιώματα ναυλωτή
1. Το δικαίωμα αποζημίωσης Σελ. 162
i. Το vetting value ως ζημία Σελ. 164
ii. Η περίπτωση του loss of profits Σελ. 168
iii. Οι λύσεις επί εφαρμοστέου ελληνικού δικαίου Σελ. 172
α. Αξίωση αποζημίωσης Σελ. 172
β. Ειδικότερα η περίπτωση καταβολής μειωμένου ναύλου Σελ. 174
2. Το δικαίωμα off-hire Σελ. 178
3. Δικαίωμα καταγγελίας Σελ. 189
ΙΙ. Η σημασία του vetting για την ευθύνη του ναυλωτή έναντι τρίτων ζημιωθέντων από θαλάσσια ρύπανση Σελ. 199
Α. Νομοθετικό καθεστώς ευθύνης του ναυλωτή Σελ. 201
Β. Η έννοια του ναυλωτή Σελ. 208
1. Χρονοναυλωτής Σελ. 209
2. Ναυλωτής κατά ταξίδι Σελ. 211
3. Ναυλωτής γυμνού σκάφους Σελ. 211
Γ. Η ευθύνη του ναυλωτή υπό τη CLC Σελ. 218
1. Άρση του ανευθύνου λόγω επίμεμπτης συμπεριφοράς Σελ. 220
i. Προσωπική πράξη ή παράλειψη Σελ. 222
ii. Βαρύτητα απαιτούμενου πταίσματος Σελ. 225
2. Η περίπτωση του vetting Σελ. 228
i. Υπόθεση Erika Σελ. 228
ii. Συμπεράσματα της απόφασης Σελ. 236
α. Η πλημμέλεια του ελέγχου και η αναγωγή του vetting σε υποχρέωση επιμέλειας Σελ. 236
β. Ο de facto ναυλωτής και η προσωπική πράξη Σελ. 253
ΕΠΙΜΕΤΡΟ Σελ. 258
Βιβλιογραφία Σελ. 261
Ελληνική Σελ. 261
Αλλοδαπή Σελ. 266
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 277
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.