Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • Συγγραφέας: Γ. Κουνάδης, Α. Δασμάνογλου
  • Έκδοση: 6075
  • Σελίδες: 160
  • Σχήμα:14 x 21
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€35 Φυσικά πρόσωπα
€35 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 ανέδειξε πολλαπλές αστοχίες στην εφαρμογή των κανόνων επιχειρηματικής δεοντολογίας (conduct of business rules) από οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως ως προς τις μη αποδεκτές πρακτικές πωλήσεων (mis-selling). Αποτέλεσμα των εκτεταμένων φαινομένων mis-selling ήταν να ζημιωθούν οι καταναλωτές χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι ίδιες οι οντότητες, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η οικονομία εν γένει.  Στο πλαίσιο αυτό, ο περιορισμός των φαινομένων παράβασης των κανόνων επιχειρηματικής δεοντολογίας, ιδίως της έκφανσής του που έγκειται στην πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων σε πελάτες, χωρίς να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το συμφέρον των τελευταίων, βρέθηκε στο επίκεντρο του ρυθμιστικού ενδιαφέροντος μέσω προληπτικής παρέμβασης σε όλα τα στάδια κατασκευής και διανομής των σχετικών προϊόντων προ της εισόδου τους στην αγορά, αλλά και κατασταλτικής, δηλαδή μετά την εισαγωγή τους στην αγορά.

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τα πλαίσια που διέπουν την κατασκευή και τη διανομή επενδυτικών, ασφαλιστικών και προϊόντων λιανικής τραπεζικής, κυρίως μέσω των δράσεων που οι καλυπτόμενες οντότητες θα πρέπει ή θα μπορούσαν να υιοθετήσουν προκειμένου να επιτύχουν συμμόρφωση προσαρμόζοντας σχετικώς την εσωτερική τους διακυβέρνηση και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου τους. Η προσέγγιση που ακολουθείται κατά την ανάλυση των ανωτέρω καθορίζεται από την πεποίθησή ότι  μία ορθά σχεδιασμένη και υλοποιηθείσα διαδικασία διακυβέρνησης προϊόντων αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου επιχειρηματικής δεοντολογίας (conduct risk) και για τη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής στρατηγικής.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


Πρόλογος Σελ. 9
Προλογικό σημείωμα Σελ. 13
Εισαγωγή Σελ. 21
Κεφάλαιο 1o
Επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες
§1. Διακυβέρνηση προϊόντων και παρέμβαση σε προϊόντα κατά το πλαίσιο MiFID II
I. Διακυβέρνηση προϊόντων
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 27
2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 29
3. Υποχρεώσεις κατασκευαστών Σελ. 33
4. Υποχρεώσεις διανομέων Σελ. 38
5. Αγορά-στόχος Σελ. 41
5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 41
5.2 Προσδιορισμός της δυνητικής αγοράς-στόχου από τον κατασκευαστή Σελ. 41
5.2.1 Γενικά Σελ. 41
5.2.2 Οι πέντε κατηγορίες που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο κατασκευαστής Σελ. 42
5.2.3 Διαφοροποίηση βάσει της φύσης του προϊόντος που κατασκευάζεται Σελ. 46
5.2.4 Στρατηγική διανομής του κατασκευαστή και προσδιορισμός της αγοράς-στόχου εκ μέρους του Σελ. 48
5.3 Προσδιορισμός της αγοράς-στόχου από τον διανομέα Σελ. 49
5.3.1 Γενικά Σελ. 49
5.3.2 Σχέση μεταξύ αγοράς-στόχου κατασκευαστή και διανομέα Σελ. 49
5.3.3 Αλληλεπίδραση πελατειακών δεδομένων διανομέα με την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου Σελ. 50
5.3.4 Αλληλεπίδραση παρεχομένων από τον διανομέα επενδυτικών υπηρεσιών με την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου Σελ. 51
5.3.5 Πληροφόρηση παρεχόμενη από τον διανομέα στον κατασκευαστή Σελ. 54
5.3.6 Διανομή προϊόντων όταν ο κατασκευαστής δεν υπόκειται στο πλαίσιο MiFID II Σελ. 55
5.4 Αρνητική αγορά-στόχος Σελ. 56
5.4.1 Γενικά Σελ. 56
5.4.2 Πωλήσεις εκτός θετικής αγοράς-στόχου Σελ. 57
5.4.2.1 Πωλήσεις στην αρνητική αγορά-στόχο Σελ. 57
5.4.2.2 Πωλήσεις στη «γκρίζα» ζώνη Σελ. 58
5.5 Αγορές χονδρικής Σελ. 59
5.5.1 Γενικά Σελ. 59
5.5.2 Επαγγελματίες πελάτες ως τελικοί πελάτες Σελ. 60
5.5.3 Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι ως τελικοί πελάτες Σελ. 61
II. Παρέμβαση σε προϊόντα
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 61
2. Ο ρόλος των εθνικών αρμοδίων αρχών Σελ. 62
2.1 Γενικά Σελ. 62
2.2 Γνωστοποίηση σε άλλες εθνικές αρμόδιες αρχές και τις ΕΑΚΑΑ/ ΕΑΤ Σελ. 64
2.3 Συντονισμός από την ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΤ Σελ. 65
3. Προσωρινή παρέμβαση της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ Σελ. 65
3.1 Γενικά Σελ. 65
3.2 Εξουσίες παρέμβασης Σελ. 66
§2. Δράσεις συμμόρφωσης και ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης
I. Δράσεις συμμόρφωσης
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 69
2. Πολιτικές και διαδικασίες Σελ. 69
2.1 Πολιτική διακυβέρνησης προϊόντων Σελ. 69
2.2 Διαδικασία έγκρισης νέων προϊόντων Σελ. 70
3. Προσεγγίσεις συμμόρφωσης ένταξης στην αγορά-στόχο Σελ. 71
3.1 Γενικά Σελ. 71
3.2 Προειδοποίηση (warning) Σελ. 72
3.3 Ερωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ Σελ. 73
4. Συμβάσεις Σελ. 75
4.1 Επικαιροποίηση συμβάσεων Σελ. 75
4.2 Σύμβαση κατασκευαστή με διανομέα Σελ. 75
4.3 Σύμβαση κατασκευαστή με άλλο κατασκευαστή Σελ. 76
4.4 Σύμβαση επιχείρησης ως διανομέα με κατασκευαστή Σελ. 76
5. Εκπαίδευση προσωπικού Σελ. 76
5.1 Γενικά Σελ. 76
5.2 Πιστοποιητικό καταλληλότητας Σελ. 77
ΙΙ. Ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 77
2. Διοικητικό Συμβούλιο Σελ. 78
2.1 Γενικά Σελ. 78
2.2 Ο ειδικότερος ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 78
2.3 Ευθυγράμμιση με το πλαίσιο CRD IV Σελ. 80
3. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου Σελ. 82
3.1 Γενικά Σελ. 82
3.2 Λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης Σελ. 83
3.3 Λειτουργία διαχείρισης κινδύνων Σελ. 85
3.4 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου Σελ. 86
4. Επιτροπή έγκρισης νέων προϊόντων Σελ. 87
Κεφάλαιο 2ο
Ασφαλιστικά προϊόντα
§3. Διακυβέρνηση προϊόντων κατά το πλαίσιο IDD
I. Διακυβέρνηση προϊόντων
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 89
2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 90
3. Υποχρεώσεις παραγωγών Σελ. 93
4. Υποχρεώσεις διανομέων Σελ. 97
5. Αγορά-στόχος Σελ. 98
§4. Δράσεις συμμόρφωσης και ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης
Ι. Δράσεις Συμμόρφωσης
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 100
2. Πολιτικές και διαδικασίες Σελ. 101
2.1 Πολιτική Διακυβέρνησης Προϊόντων Σελ. 101
2.2 Διαδικασία Διανομής Προϊόντων Σελ. 103
3. Συμβάσεις Σελ. 104
3.1 Επικαιροποίηση συμβάσεων Σελ. 104
3.2 Σύμβαση παραγωγού με διανομέα Σελ. 105
3.3 Σύμβαση παραγωγού με άλλο παραγωγό Σελ. 105
3.4 Σύμβαση διανομέα με παραγωγό Σελ. 105
4. Εκπαίδευση προσωπικού Σελ. 106
4.1. Γενικά Σελ. 106
4.2. Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων Σελ. 106
ΙΙ. Ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 107
2. Διοικητικό Συμβούλιο Σελ. 108
2.1 Γενικά Σελ. 108
2.2 Ο ειδικότερος ρόλος Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 108
2.3 Προσόντα μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 109
3. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου Σελ. 110
3.1. Γενικά Σελ. 110
3.2 Λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης Σελ. 111
3.3 Λειτουργία διαχείρισης κινδύνων Σελ. 112
3.4 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου Σελ. 113
4. Επιτροπή έγκρισης νέων προϊόντων Σελ. 114
Κεφάλαιο 3ο
Προϊόντα λιανικής τραπεζικής
§5. Διακυβέρνηση προϊόντων κατά το πλαίσιο ΕΑΤ
I. Διακυβέρνηση προϊόντων
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 115
2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 116
3. Υποχρεώσεις παραγωγών Σελ. 118
4. Υποχρεώσεις διανομέων Σελ. 120
5. Αγορά-στόχος Σελ. 121
§6. Δράσεις συμμόρφωσης και ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης
Ι. Δράσεις Συμμόρφωσης
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 122
2. Πολιτικές και διαδικασίες Σελ. 123
2.1 Πολιτική Έγκρισης Νέων Προϊόντων Σελ. 123
2.2 Διαδικασία έγκρισης νέων προϊόντων Σελ. 124
3. Εκπαίδευση προσωπικού Σελ. 125
ΙΙ. Ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 125
2. Διοικητικό Συμβούλιο Σελ. 126
3. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου Σελ. 127
3.1 Γενικά Σελ. 127
3.2 Λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης Σελ. 127
3.3 Λειτουργία διαχείρισης κινδύνων Σελ. 128
3.4 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου Σελ. 128
4. Επιτροπή έγκρισης νέων προϊόντων Σελ. 129
Κεφάλαιο 4ο
Συγκριτική επισκόπηση και επιχειρηματική θεώρηση των πλαισίων διακυβέρνησης προϊόντων
§7. Επισκόπηση πλαισίων MiFID II, IDD και ΕΑΤ - Σχέση με άλλα νομοθετήματα
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 131
ΙΙ. Συγκριτική επισκόπηση πλαισίων MiFID II, IDD και ΕΑΤ Σελ. 131
III. Σχέση με άλλα νομοθετήματα
1. Σχέση με Κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014 (PRIIPs Regulation) Σελ. 132
2. Σχέση με Οδηγία 2009/65/ΕΕ (UCITS Directive) Σελ. 135
§8. Επιχειρηματικές ευκαιρίες
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 136
ΙΙ. Προϋποθέσεις επιτυχημένης συμμόρφωσης και επιχειρηματικής αξιοποίησης Σελ. 136
Κεφάλαιο 5ο
Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 137
Πρωτογενείς Πηγές
Α. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 145
B. Ελληνικό Δίκαιο Σελ. 149
Δευτερογενείς Πηγές
Α. Ελληνόγλωσσες Σελ. 152
Β. Ξενόγλωσσες Σελ. 152
Ευρετήριο Σελ. 155
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.