ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
  • Εισηγητής: Θ. Αθανασόπουλος, Δ. Αυγητίδης, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Α. Δημάκης, Ν. Ελευθεριάδης, Θ. Κουλουριάνος, Γ. Λεβέντης, Π. Μάζης, Ε. Μαστρομανώλης, Ι. Μούργελας, Ε. Περάκης, Ν. Τέλλης, Σ. Φράστανλης, Μ. Χάρισμα, Β. Χατζηιωάννου, Χ. Χριστοπούλου-Καραφλού
  • Παρεμβαίνων: Ι. Καλαντζάκου, Ε. Καραμανάκου, Χ. Νικολοπούλου, Μ. Ορφανίδου, Α. Παΐζης, N. Πιμπλής, Σ. Ποταμίτης, Α. Ρόκας
  • Έκδοση: 2018
  • Σελίδες: 480
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
Φυσικά πρόσωπα
Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


 Το βιβλίο αυτό ενσωματώνει τα πρακτικά του 27ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις του Πτωχευτικού Δικαίου», που έλαβε χώρα από 20-22 Οκτωβρίου 2017 στο Καρπενήσι.

Στην πρώτη ενότητα, των γενικών εισηγήσεων, ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους οι κ.κ. Ε. Περάκης με θέμα: «Οι μεταλλάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου (Πτωχευτικό δίκαιο χωρίς πτώχευση;)» και Ν. Τέλλης με θέμα: «Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο Πτωχευτικό Δίκαιο».

Στη δεύτερη ενότητα, έλαβαν χώρα εισηγήσεις αναφορικά με τα «Το νέο δίκαιο της πτωχευτικής διαδικασίας». Ειδικότερα, ο Ε. Μαστρομανώλης ανέπτυξε την εισήγησή του με θέμα: «Προϋποθέσεις κήρυξης σε πτώχευση», ο Θ. Κουλουριάνος παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα: «Τα όργανα της πτωχευτικής διαδικασίας σήμερα», η Σ. Φράστανλης ανέπτυξε την προβληματική γύρω από την «Αστική ευθύνη διοικητών έναντι των εταιρικών δανειστών», ο Π. Μάζης παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα: «Διανομές προς τους πιστωτές» και ο Δ. Αυγητίδης μίλησε για την «Απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου ως δεύτερη ευκαιρία».

Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας, πραγματοποιήθηκε συζήτηση («Στρογγυλό τραπέζι») με αντικείμενο «Συλλογικές διαδικασίες και μεταβίβαση της επιχείρησης» με ομιλητές τους κ.κ. Θ. Αθανασόπουλο, Ν. Ελευθεριάδη, ο οποίος ανέπτυξε την προβληματική αναφορικά με την «Επισκόπηση δυνατοτήτων μεταβίβασης της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου κατά το ισχύον δίκαιο», Γ. Λεβέντη, η συμβολή του οποίου είχε ως θέμα: «Μεταβίβαση επιχείρησης και συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις» και Μ. Χάρισμα, της οποίας η ανάπτυξη είχε θέμα: «Η Μεταβίβαση της Επιχείρησης που βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της (κατάσταση «αφερεγγυότητος»)».

Η τέταρτη ενότητα του συνεδρίου είχε ως αντικείμενο την εξέταση γύρω από την «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  και εξωπτωχευτικές διαδικασίες», την παρουσίαση των οποίων ανέλαβαν, με τις εισηγήσεις τους, οι κ.κ.: Χ. Χριστοπούλου – Καραφλού, με θέμα: «Η σημερινή φυσιογνωμία της διαδικασίας εξυγίανσης: Η κυριαρχία του pre-pack», Β. Χατζηιωάννου, με θέμα: «Τα προληπτικά μέτρα της διαδικασίας εξυγίανσης κατά το Ν 4446/2016», Ρ. Γιοβαννόπουλος, η εισήγηση του οποίου είχε ως αντικείμενο για την  «Παράκαμψη της διαφωνίας οφειλέτη, πιστωτών και μετόχων (hold out) κατά την αίτηση και την εκπλήρωση όρων της συμφωνίας», ο Ι. Μούργελας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών – Ν 4469/2017» και η Α. Δημάκης, ο οποίος μίλησε για τια «Ζητήματα ποινικής ευθύνης κατά τη ρύθμιση οφειλών».

Στο έργο ενσωματώνονται και οι υποβληθείσες έγγραφες παρεμβάσεις των κ.κ. Ι. Καλαντζάκου- Τσατσαρώνη, Ε.  Καραμανάκου, Χ. Νικολοπούλου, Μ. Ορφανίδου, Α. Παΐζη,  Ν. Πιμπλή, Σ. Ποταμίτη, Α. Ρόκα.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Γενικές Εισηγήσεις
Οι μεταλλάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου (Πτωχευτικό δίκαιο χωρίς πτώχευση;) Σελ. 3
Ευάγγελος Περάκης
Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο Πτωχευτικό Δίκαιο Σελ. 17
Νικόλαος Τέλλης
Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Το νέο δίκαιο της πτωχευτικής διαδικασίας
Προϋποθέσεις κήρυξης σε πτώχευση - Ταυτόχρονα, μια δικαιοσυγκριτική επισκόπηση Σελ. 53
Εμμανουήλ Μαστρομανώλης
Επίκουροs Καθηγητήs Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Τα όργανα της πτωχευτικής διαδικασίας σήμερα Σελ. 91
Θεόδωρος Χ. Κουλουριάνος
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας Νομικής ΔΠΘ
Αστική ευθύνη διοικητών έναντι των εταιρικών δανειστών Σελ. 115
Στέργιος Φράστανλης
ΔΝ (Αμβούργο), Δικηγόρος, Α.Σ.Παπαδημητρίου και Συνεργάτες
Διανομές προς τους πιστωτές Σελ. 141
Παναγιώτης Κ. Μάζης
ΔΝ, Δικηγόρος
H απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου ως δεύτερη ευκαιρία Σελ. 153
Δημήτρης Κ. Αυγητίδης
Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙI Στρογγυλό τραπέζι : Συλλογικές διαδικασίες και μεταβίβαση της επιχείρησης
Συλλογικές διαδικασίες και μεταβίβαση της επιχείρησης Σελ. 179
Γεώργιος Χριστοδούλου
Πρόεδρος Εφετών
Επισκόπηση δυνατοτήτων μεταβίβασης της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου κατά το ισχύον δίκαιο. Εισαγωγική συμβολή στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Συλλογικές διαδικασίες και μεταβίβαση της επιχείρησης» Σελ. 183
Νικόλαος Ι. Ελευθεριάδης
Επίκουρος καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Dr. iur. (LMU München), Δικηγόρος
Μεταβίβαση επιχείρησης και συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις Σελ. 189
Γεώργιος Λεβέντης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Η Μεταβίβαση της Επιχείρησης που βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της (κατάσταση «αφερεγγυότητος») Σελ. 197
Ματθίλδη Δ. Χάρισμα
Δικηγόρος
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και εξωπτωχευτικές διαδικασίες
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και εξωπτωχευτικές διαδικασίες Σελ. 207
Γεώργιος Ν. Μιχαλόπουλος
Καθηγητής ΕΚΠΑ
Η σημερινή φυσιογνωμία της διαδικασίας εξυγίανσης: Η κυριαρχία του «pre-pack» Σελ. 211
Χριστίνα Χριστοπούλου-Καραφλού
Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου
Τα προληπτικά μέτρα της διαδικασίας εξυγίανσης κατά το Ν 4446/2016 Σελ. 251
Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου
Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Θράκης
Δικηγόρος
Παράκαμψη της διαφωνίας οφειλέτη, πιστωτών και μετόχων (hold out) κατά την αίτηση και την εκπλήρωση όρων της συμφωνίας Σελ. 281
Ρήγας Γ. Γιοβαννόπουλος
Επίκουρος καθηγητής εμπορικού δικαίου Δικηγόρος, Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών – Ν 4469/2017 Σελ. 315
Ιωάννης Μούργελας
Δικηγόρος
Ζητήματα ποινικής ευθύνης κατά τη ρύθμιση οφειλών (άρ. 65 Ν 4472/2017) Σελ. 329
Αλέξανδρος Η. Δημάκης
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΝΟΤΗΤΑ V Παρεμβάσεις (submitted papers)
Η υποχρέωση πίστης των μετόχων σε περιβάλλον αφερεγγυότητας Σελ. 373
Ελένη Καραμανάκου
Δικηγόρος, ΔΝ
Συμψηφισμός απαίτησης εταίρου ΕΠΕ προς απόδοση εταιρικού του δανείου στην πτώχευση Σελ. 385
Χριστίνα Π. Νικολοπούλου
Δικηγόρος, Διαπ. Διαμεσολαβήτρια, ΜΔΕ Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, Υπ. ΔΝ (ΑΠΘ)
Ειδικά ζητήματα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν 4469/2017 Σελ. 391
Μαρία Ε. Ορφανίδου
Δικηγόρος, LLM
Η προβληματική ενσωμάτωση της «πιθανότητας αφερεγγυότητας» στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 419
Αθανάσιος Παΐζης
Δικηγόρος
Η κεφαλαιοποίηση χρέους ως μέτρο για την εξυγίανση επιχειρήσεων και οι μέθοδοι παράκαμψης της βούλησης των μετόχων Σελ. 429
Στάθης Ποταμίτης
Δικηγόρος
Αλέξανδρος Ρόκας
Δικηγόρος, ΔΝ
Παρεμβάσεις κατά τη συζήτηση
Παρέμβαση Α΄ Σελ. 441
Ιωάννα Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Α, Β΄Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
Παρέμβαση Β΄ Σελ. 449
Νικόλαος Ε. Πιμπλής
Δικηγόρος, ΔΝ
Παρέμβαση Γ΄ Σελ. 461
Παναγιώτης Κ. Μάζης
Δικηγόρος, ΔΝ
Συμπεράσματα
Του 27ου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου «Οι πρόσφατες εξελίξεις του Πτωχευτικού Δικαίου» Σελ. 463
Ευάγγελος Περάκης
Ομ.Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.