ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ερμηνεία κατ’ άρθρο (ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ)
  • Συγγραφέας: Ν. Τριάντος
  • Έκδοση: 4η 2018
  • Σελίδες: 1672
  • Σχήμα:14 x 21
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€65.00 Φυσικά πρόσωπα
€75.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η εκτεταμένη ενασχόληση των δικαστηρίων με πλείστα ζητήματα που ανακύπτουν από την επίκληση και εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, με δεδομένο το ενδιαφέρον του νομικού κόσμου για συνεχή ενημέρωση σε σχέση με τις νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις στο πεδίο του Αστικού Δικαίου, κατέστησε αναγκαία την παρούσα τέταρτη έκδοση του έργου «Αστικός Κώδικας – Ερμηνεία κατ’ άρθρο».

Η σταθερά αυξανόμενη νομολογιακή παραγωγή με θεματολογία αντλούμενη από το Αστικό Δίκαιο, σε συνδυασμό με το πλούσιο παραγόμενο έργο της θεωρίας, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της συμπεριληφθείσης ύλης, γεγονός που κατέστησε αναγκαίο τον διαχωρισμό του έργου σε δύο τόμους. Στον παρόντα πρώτο τόμο παρατίθεται η ερμηνεία των διατάξεων από τα δύο πρώτα Βιβλία του Αστικού Κώδικα [Γενικές Αρχές | άρθρα 1-286] και Ενοχικό Δίκαιο | άρθρα 287-946], ενώ στον επικείμενο δεύτερο τόμο πρόκειται να ενταχθεί η ύλη των υπολοίπων Βιβλίων αυτού [Εμπράγματο, Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο].

Η παρούσα 4η –πλήρως επικαιροποιημένη– έκδοση έχει εμπλουτιστεί με πλούσια νομολογία, βιβλιογραφία και αρθρογραφία από τον νομικό περιοδικό τύπο, ενώ οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα παρατίθενται όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν σε αυτόν οι: Ν 3853/2010 [545, 546 ΑΚ], Ν 4055/2012 [69, 73, 81, 82, 83, 346, 1438, 1441, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1776, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961 ΑΚ], Ν 4139/2013 [261, 656 ΑΚ], Ν 4182/2013 [1865, 1866, 1869 ΑΚ], Ν 4268/2014 [1569, 1570 ΑΚ] και Ν 4356/2015 [1354, 1462, 1463, 1576 ΑΚ].

Το καταξιωμένο, πλέον, έργο της κατ’ άρθρον ερμηνείας του Αστικού Κώδικα φιλοδοξεί να συνεχίσει να αποτελεί ένα απαραίτητο επαγγελματικό εγχειρίδιο, σύμμαχο του νομικού μελετητή, σπουδαστή και επαγγελματία, κατά την καθημερινή ενασχόλησή του με ζητήματα από το πεδίο του Αστικού Δικαίου.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Τόμος Ι
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Oι κανόνες του δικαίου γενικά [Άρθρα 1-3] Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [Άρθρα 4-33] Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60] Σελ. 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126] Σελ. 123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200] Σελ. 221
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210] Σελ. 360
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235] Σελ. 383
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239] Σελ. 426
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Προθεσμίες [Άρθρα 240-246] Σελ. 435
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [Άρθρα 247-280] Σελ. 442
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [Άρθρα 281-286] Σελ. 500
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334] Σελ. 523
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη [Άρθρα 335-348] Σελ. 607
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Υπερημερία του δανειστή [Άρθρα 349-360] Σελ. 637
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373] Σελ. 653
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [Άρθρα 374-388] Σελ. 677
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401] Σελ. 703
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Αρραβώνας και ποινική ρήτρα [Άρθρα 402-409] Σελ. 719
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [Άρθρα 410-415] Σελ. 738
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Απόσβεση των ενοχών [Άρθρα 416-454] Σελ. 748
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Εκχώρηση [Άρθρα 455-470] Σελ. 807
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479] Σελ. 832
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Ενοχή εις ολόκληρον [Άρθρα 480-495] Σελ. 854
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ Δωρεά [Άρθρα 496-512] Σελ. 875
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Πώληση και ανταλλαγή [Άρθρα 513-573] Σελ. 906
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618] Σελ. 1003
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640] Σελ. 1087
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647] Σελ. 1102
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ Σύμβαση εργασίας [Άρθρα 648-680] Σελ. 1106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ Σύμβαση έργου [Άρθρα 681-702] Σελ. 1182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ Μεσιτεία [Άρθρα 703-708] Σελ. 1227
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ Προκήρυξη [Άρθρα 709-712] Σελ. 1238
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Εντολή [Άρθρα 713-729] Σελ. 1242
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ Διοίκηση αλλοτρίων [Άρθρα 730-740] Σελ. 1262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Εταιρία [Άρθρα 741-784] Σελ. 1274
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Κοινωνία [Άρθρα 785-805] Σελ. 1321
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ Δάνειο [Άρθρα 806-809] Σελ. 1355
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821] Σελ. 1363
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833] Σελ. 1373
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839] Σελ. 1390
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843] Σελ. 1396
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ Παίγνιο και στοίχημα [Άρθρα 844-846] Σελ. 1403
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Εγγύηση [Άρθρα 847-870] Σελ. 1406
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872] Σελ. 1443
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [Άρθρα 873-875] Σελ. 1448
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Έκταξη [Άρθρα 876-887] Σελ. 1454
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] Σελ. 1462
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903] Σελ. 1478
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ Αδικαιολόγητος πλουτισμός [Άρθρα 904-913] Σελ. 1485
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938] Σελ. 1505
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ Καταδολίευση των δανειστών [Άρθρα 939-946] Σελ. 1600
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.