ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ερμηνεία κατ’ άρθρο (ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ)
  • Συγγραφέας: Ν. Τριάντος
  • Έκδοση: 4η 2018
  • Σελίδες: 1494
  • Σχήμα:14 x 21
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€60.00 Φυσικά πρόσωπα
€70.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η εκτεταμένη ενασχόληση των δικαστηρίων με πλείστα ζητήματα που ανακύπτουν από την επίκληση και εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, με δεδομένο το ενδιαφέρον του νομικού κόσμου για συνεχή ενημέρωση σε σχέση με τις νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις στο πεδίο του Αστικού Δικαίου, κατέστησε αναγκαία την παρούσα 4η έκδοση του έργου «Αστικός Κώδικας – Ερμηνεία κατ’ άρθρο». Εξάλλου, η σταθερά αυξανόμενη νομολογιακή παραγωγή με θεματολογία αντλούμενη από το Αστικό Δίκαιο, σε συνδυασμό με το πλούσιο παραγόμενο έργο της θεωρίας, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της συμπεριληφθείσης ύλης, γεγονός που κατέστησε αναγκαίο τον διαχωρισμό του έργου σε δύο τόμους.

Ο παρών δεύτερος τόμος περιλαμβάνει την ερμηνεία των διατάξεων από τα τρία τελευταία Βιβλία του Αστικού Κώδικα (Εμπράγματο, Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο). Η 4η πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση έχει εμπλουτιστεί με πλούσια νομολογία, βιβλιογραφία και αρθρογραφία από τον νομικό περιοδικό τύπο, ενώ οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα παρατίθενται όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν σε αυτόν οι: Ν 3853/2010 [545, 546 ΑΚ], Ν 4055/2012 [69, 73, 81, 82, 83, 346, 1438, 1441, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1776, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961 ΑΚ], Ν 4139/2013 [261, 656 ΑΚ], Ν 4182/2013 [1865, 1866, 1869 ΑΚ], Ν 4268/2014 [1569, 1570 ΑΚ] και Ν 4356/2015 [1354, 1462, 1463, 1576 ΑΚ].

Με την έκδοση και του δεύτερου τόμου ολοκληρώνεται το δύσκολο και αναγκαίο εγχείρημα της επικαιροποίησης και του εμπλουτισμού του έργου της κατ’ άρθρον ερμηνείας του Αστικού Κώδικα, το οποίο, ήδη καταξιωμένο ον, φιλοδοξεί να συνεχίσει να αποτελεί ένα απαραίτητο επαγγελματικό εγχειρίδιο, σύμμαχο του νομικού μελετητή, σπουδαστή και επαγγελματία, κατά την καθημερινή του ενασχόληση με ζητήματα από πεδίο του Αστικού Δικαίου.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς[Άρθρα 947-973] Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Νομή[Άρθρα 974-998] Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της[Άρθρα 999-1032] Σελ. 80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Κτήση κυριότητας[Άρθρα 1033-1093] Σελ. 137
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Προστασία της κυριότητας[Άρθρα 1094-1112] Σελ. 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Συγκυριότητα[Άρθρα 1113-1117] Σελ. 245
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Πραγματικές δουλείες[Άρθρα 1118-1141] Σελ. 253
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Προσωπικές δουλείες[Άρθρα 1142-1191] Σελ. 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Μεταγραφή[Άρθρα 1192-1208] Σελ. 349
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Ενέχυρο[Άρθρα 1209-1256] Σελ. 376
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Υποθήκη[Άρθρα 1257-1345] Σελ. 421
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κτηματολογικές εγγραφές Σελ. 495
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Μνηστεία[Άρθρα 1346-1349] Σελ. 505
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Γάμος[Άρθρα 1350-1371] Σελ. 513
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος[Άρθρα 1372-1385] Σελ. 530
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Σχέσεις των συζύγων από το γάμο[Άρθρα 1386-1416] Σελ. 548
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ Καταργήθηκαν με το άρθρο 17 του Ν 1329/1983 Σελ. 606
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο[Άρθρα 1438-1446] Σελ. 607
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [Άρθρα 1455-1460] Σελ. 641
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Συγγένεια[Άρθρα 1461-1484] Σελ. 655
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Διατροφή από το νόμο[Άρθρα 1485-1504] Σελ. 700
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Σχέσεις γονέων και τέκνων[Άρθρα 1505-1541] Σελ. 746
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ [Εξώγαμα τέκνα]Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983 Σελ. 823
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ Υιοθεσία[Άρθρα 1542-1588] Σελ. 823
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Επιτροπεία ανηλίκου[Άρθρα 1589-1654] Σελ. 873
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Αναδοχή ανηλίκου[Άρθρα 1655-1665] Σελ. 937
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Δικαστική συμπαράσταση[Άρθρα 1666-1688] Σελ. 947
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων[Άρθρα 1689-1694] Σελ. 977
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ [Δικαστική αντίληψη]Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του Ν 2447/1996 Σελ. 982
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η κληρονομική διαδοχή γενικά[Άρθρα 1710-1715] Σελ. 983
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών[Άρθρα 1716-1780] Σελ. 1001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Περιεχόμενο της διαθήκης[Άρθρα 1781-1812] Σελ. 1075
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Εξ αδιαθέτου διαδοχή[Άρθρα 1813-1824] Σελ. 1123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Νόμιμη μοίρα[Άρθρα 1825-1845] Σελ. 1143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας[Άρθρα 1846-1859] Σελ. 1179
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Κληρονομική αναξιότητα[Άρθρα 1860-1864] Σελ. 1199
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Σχολάζουσα κληρονομία[Άρθρα 1865-1870] Σελ. 1206
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Αγωγή περί κλήρου[Άρθρα 1871-1883] Σελ. 1214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων[Άρθρα 1884-1894] Σελ. 1234
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Συνεισφορά[Άρθρα 1895-1900] Σελ. 1250
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Κληρονόμος με απογραφή[Άρθρα 1901-1912] Σελ. 1259
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας[Άρθρα 1913-1922] Σελ. 1275
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Κληρονομικό καταπίστευμα[Άρθρα 1923-1941] Σελ. 1289
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Εκποίηση της κληρονομίας[Άρθρα 1942-1955] Σελ. 1311
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Κληρονομητήριο[Άρθρα 1956-1966] Σελ. 1324
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ Κληροδοσίες[Άρθρα 1967-2010] Σελ. 1342
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ Τρόπος[Άρθρα 2011-2016] Σελ. 1380
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ Εκτελεστής της διαθήκης[Άρθρα 2017-2031] Σελ. 1386
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ Δωρεά αιτία θανάτου[Άρθρα 2032-2035] Σελ. 1401
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Μεταβατικές διατάξεις[Άρθρα 1-102] Σελ. 1409
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ουσιαστικές διατάξεις[Άρθρα 103-121] Σελ. 1430
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.