ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

• Σύγκριση διατάξεων του Ν 2238/1994 και Ν 4172/2013 • Ερμηνεία • Νομολογία • Σχηματική απεικόνιση εννοιών και διαδικασιών
  • Συγγραφέας: Γ. Μέντης
  • Έκδοση: 2018
  • Σελίδες: 618
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€48.00 Φυσικά πρόσωπα
€58.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


To βιβλίο Δίκαιο Φορολογίας Εισοδήματος είναι το δεύτερο σε μία σειρά, με συγγραφέα τον δικηγόρο κ. Γρηγόρη Μέντη, νομικών συμβολών στο πεδίο όλων των αντικειμένων του φορολογικού δικαίου, με έμφαση στη διαχρονική, συγκριτική και συστηματική διάστασή του. Αντικείμενο εξέτασης του βιβλίου αποτελούν ο Ν 4172/2013, ήτοι ο «νέος» και ισχύων ΚΦΕ και ο Ν 2238/1994, δηλαδή ο «τέως» ΚΦΕ, ο οποίος ίσχυσε επί πολλά χρόνια και η ερμηνεία των διατάξεών του παρήγαγε πλούσια νομολογία, εφαρμόζεται δε ακόμη μέχρι σήμερα επί εισοδήματος διαχειριστικών περιόδων μέχρι 31.12.2013 και πολλές διατάξεις του είναι ταυτοσήμου περιεχομένου προς τις αντίστοιχες των ΝΔ 3323/1955 και 3843/1958.

Ο νέος και παλαιός ΚΦΕ, λόγω της ανομοιομορφίας της δομής τους, δεν προσφέρονται για παράλληλη συγκριτική εξέταση. Για τον λόγο αυτόν επελέγη η αυτόνομη παρουσίαση εκάστου ΚΦΕ. Επίσης, προκρίθηκε για πρακτικούς λόγους αντί της κατ’ άρθρον εξέτασης των Κωδίκων αυτών, η κατά ενότητα άρθρων εξέτασή τους, όπως αυτή συστηματικά τοποθετείται στη διαδικασία προσδιορισμού του εισοδήματος και υπολογισμού του φόρου. Κατά τον τρόπο αυτό, αναπτύσσεται κάθε θεσμός της φορολογίας εισοδήματος (αυτοτελής φορολογία, φορολογία με τις γενικές διατάξεις, παρακράτηση, προκαταβολή κ.λπ.) στο σημείο προσδιορισμού του εισοδήματος και του φόρου, στην οποία συστηματικά εντάσσεται.

Ειδικότερα, επιχειρείται συγκριτική εξέταση των θεσμών αυτών στο πλαίσιο των εξεταζόμενων Κωδίκων και γίνεται αντιστοίχιση των ομοίου ή συναφούς περιεχομένου των επιμέρους διατάξεών τους. Ιδιαίτερα επιβοηθητικό στοιχείο αποτελεί η χρήση πινάκων συγκριτικής παράθεσης της νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι η νομοθεσία έχει επικαιροποιηθεί έως και τον Ν 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14.6.2018) που περιέχει πολλές τροποποιήσεις στον Ν 4172/2013.

Η νέα αυτή έκδοση απευθύνεται σε κάθε νομικό - εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου για μια ουσιαστική προσέγγιση στη διαχρονική και πλούσια νομολογία και έγκριτη ερμηνεία του παλαιού και νέου ΚΦΕ.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. VII
ΜΕΡΟΣ 1o
Ν 2238/1994
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΚΦΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
1. Αντικείμενο και υποκείμενο του φόρου
1.1 Αντικείμενο του φόρου Σελ. 3
1.2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 38
2. Απαλλαγές Σελ. 50
3. Σύστημα αυτοτελούς φορολογίας Σελ. 59
4. Σύστημα φορολογίας με τις γενικές διατάξεις
4.1. Εισόδημα και εξεύρεσή του Σελ. 116
4.2. Διάκριση του εισοδήματος σε πηγές Σελ. 119
5. Τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος Σελ. 316
6. Προσδιορισμός φόρου Σελ. 360
7. Μειώσεις και εκπτώσεις φόρου Σελ. 380
8. Προκαταβολή του φόρου Σελ. 385
9. Παρακράτηση του φόρου Σελ. 389
10. Καταβλητέος φόρος Σελ. 405
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Φορολογία εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, Αστικών Εταιρειών, Αφανών Εταιρειών και Κοινοπραξιών
1. Υποκείμενο και αντικείμενο Σελ. 413
2. Τρόπος φορολογίας εισοδήματος Σελ. 414
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων
1. Υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου Σελ. 425
1.1 Υποκείμενο του φόρου Σελ. 425
1.2 Αντικείμενο του φόρου Σελ. 427
2. Προσδιορισμός ακαθαρίστου, καθαρού και φορολογητέου εισοδήματος Σελ. 430
3. Υπολογισμός του φόρου Σελ. 451
ΜΕΡΟΣ 2o
Ν 4172/2013
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ν.ΚΦΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Εισαγωγή Σελ. 479
1. Υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου
1.1 Υποκείμενο του φόρου Σελ. 480
1.2. Αντικείμενο του φόρου Σελ. 486
2. Φορολογικό σύστημα Σελ. 490
3. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 491
4. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 506
5. Εναλλακτικός τρόπος προσδιορισμού της ελάχιστης φορολογίας Σελ. 533
6. Εισόδημα από κεφάλαιο Σελ. 546
7. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου Σελ. 554
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
1. Υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου Σελ. 583
2. Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος και φορολογία του Σελ. 587
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 599
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.