ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Συμβολή στο Δίκαιο της Εκμετάλλευσης
  • Συγγραφέας: Δ. Λαδάς
  • Έκδοση: 2018
  • Σελίδες: 432
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€45.00 Φυσικά πρόσωπα
€55.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα μονογραφία «Το Δικαίωμα της Προσωπικότητας του Εργαζομένου» αναλύονται όλες οι επιμέρους εκφάνσεις του σχετικού δικαιώματος των μισθωτών, όπως αυτό αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσα στον εργασιακό χώρο. Στο πρώτο μέρος, ο συγγραφέας παρουσιάζει το πλέγμα των συνταγματικών διατάξεων που αφορούν το πρόσωπο των μισθωτών και στη συνέχεια, παραθέτει τις πηγές του Εργατικού Δικαίου, με έμφαση στην προστασία της προσωπικότητας του εργαζομένου. Αναλύεται, επίσης, η σχέση της προσωπικότητας του εργαζομένου και της λειτουργίας της εκμετάλλευσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Στο δεύτερο μέρος, διερευνώνται συνήθεις περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας του εργαζομένου και εξετάζεται η ένταξη της προσωπικότητας στην εκμετάλλευση με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους παραγωγής και ελέγχου και εποπτείας της εργασίας και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά. Τέλος, ο συγγραφέας αξιολογεί τα πορίσματα της έρευνας και δίδει το περίγραμμα του δικαιώματος της προσωπικότητας του εργαζομένου σε διάφορες περιπτώσεις που έχουν πρακτική σημασία. Η σύζευξη της αντιπροσωπευτικότερης ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας με τις πλούσιες νομολογιακές αναφορές καθιστούν την παρούσα έκδοση ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με το εργατικό δίκαιο και συγκεκριμένα με ζητήματα που άπτονται της προστασίας της προσωπικότητας των εργαζομένων.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Λίγα Λόγια Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. XV
Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 1
Α. Γενικό μέρος
Ι. Σύνταγμα και Εργατικό Δίκαιο
1. Βάσεις οικονομικής λειτουργίας της κοινωνίας στο Σύνταγμα Σελ. 7
2. Συνταγματικός ανθρωποκεντρισμός Σελ. 11
3. Αρχή του κοινωνικού κράτους δίκαιου Σελ. 16
4. Εφαρμογή συνταγματικών ρυθμίσεων στις εργασιακές σχέσεις Σελ. 33
5. Η προστασία της προσωπικότητας του εργαζομένου στο πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο Σελ. 37
6. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 37
II. Τα ιδιαίτερα στοιχεία του Εργατικού Δικαίου
1. Η εκδήλωση της προστασίας στην εξαρτημένη εργασία Σελ. 39
2. Το Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο Σελ. 40
3. Η προστατευτική εργατική νομοθεσία Σελ. 44
4. Το στοιχείο του χρόνου στην εργασιακή σχέση Σελ. 48
5. Κατώτατος μισθός Σελ. 50
6. Η φύση της εργασίας Σελ. 51
7. Ιδιαίτερες εκδηλώσεις θεσμικής προστασίας Σελ. 53
α) Οι άδειες Σελ. 53
β) Τα χρονικά όρια εργασίας Σελ. 56
8. Το ηθικό δικαίωμα των μισθωτών στη δική τους παραγωγή Σελ. 61
9. Κοινωνική ιδιωτική αυτονομία και μορφές παραγωγής εργασιακού αποτελέσματος Σελ. 64
10. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 67
ΙΙI. Συνθετικά στοιχεία της προσωπικότητας του εργαζομένου
1. Η παραδοσιακή αντίληψη Σελ. 69
2. Αυτοπροσδιορισμός και ελευθερία γνώμης Σελ. 76
3. Η προσωπικότητα μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής Σελ. 79
4. Τα προσωπικά δεδομένα ως στοιχείο της προσωπικότητας Σελ. 81
α) Διαβάθμιση των προσωπικών δεδομένων Σελ. 85
β) Πληροφοριακός αυτοκαθορισμός Σελ. 89
γ) Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Σελ. 90
δ) Η Οδηγία 115/2001 της ΑΠΔΠΧ Σελ. 95
ε) Ο Κανονισμός 679/2016 Σελ. 96
στ) Σταχυολόγηση Σελ. 98
5. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 100
ΙV. Η προσωπικότητα του εργαζομένου στην εκμετάλλευση
1. Η θεμελιώδης συσχέτιση των μερών της έννομης σχέσης Σελ. 102
2. Η συγκεκριμενοποίηση Σελ. 105
α) Ένταξη στην εκμετάλλευση Σελ. 106
β) Το διευθυντικό δικαίωμα Σελ. 107
γ) Η υποχρέωση δημιουργίας ανθρώπινων συνθηκών εργασίας Σελ. 113
δ) Υποχρεώσεις καλόπιστης συμπεριφοράς στη σχέση εργασίας Σελ. 116
ε) Το καθήκον προνοίας ως εκδήλωση σεβασμού της προσωπικότητας υπό το πρίσμα της εξάρτησης Σελ. 122
στ) Υποχρέωση καλόπιστης συμπεριφοράς και διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη Σελ. 125
ζ) Περιορισμοί στις μετακινήσεις και στη μετάθεση ενόψει των ιδιαίτερων περιστάσεων που συντρέχουν στο πρόσωπο του μισθωτού Σελ. 127
3. Κανονιστικός περιορισμός της ιδιωτικής αυτονομίας Σελ. 130
4. Επίδραση της προσωπικότητας του εργαζομένου στη λειτουργία της εργασιακής σχέσης Σελ. 132
5. Συλλογική διαμόρφωση όρων εργασίας στην επιχείρηση Σελ. 133
6. Θεσμική προστασία με θεσμοθέτηση μηχανισμών υλοποίησης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας Σελ. 135
7. Η εκμετάλλευση ως χώρος απαλλαγμένος από διακρίσεις Σελ. 141
8. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ως ιδιαίτερη εκδήλωση της προστασίας της προσωπικότητας Σελ. 148
9. Ιεραρχική εξέλιξη και προσωπικότητα Σελ. 158
10. Πειθαρχικό δίκαιο Σελ. 162
11. Κανονιστική συμμόρφωση (Compliance) και διευθυντικό δικαίωμα Σελ. 164
12. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 168
V. Δίκαιο της καταγγελίας ως ειδικότερη θεσμική εκδήλωση προστασίας της προσωπικότητας του εργαζομένου
1. Η προστασία από την απόλυση Σελ. 170
2. Αιτία και έννομη συνέπεια της καταγγελίας Σελ. 171
3. Προστασία της θέσης εργασίας Σελ. 176
4. Διάσωση της θέσης εργασίας με την εφαρμογή της αρχής του εσχάτου μέσου Σελ. 181
5. Προσβλητική της προσωπικότητας καταγγελία Σελ. 183
6. Το δίκαιο της καταγγελίας ως δίκαιο προστασίας της προσωπικότητας Σελ. 185
7. Οι ομαδικές απολύσεις Σελ. 186
8. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 188
VΙ. Τρόποι προστασίας Σελ. 190
1. Γενική προστασία Σελ. 191
2. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη Σελ. 192
3. Ειδική προστασία προσωπικών δεδομένων Σελ. 195
4. Ειδική προστασία επί παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και επί δυσμενών διακρίσεων Σελ. 196
5. Άλλοι τρόποι προστασίας Σελ. 198
α) Η επίσχεση εργασίας Σελ. 198
β) Λύση της σύμβασης εις βάρος του εργοδότη Σελ. 202
6. Ζητήματα δικονομικής προστασίας της προσωπικότητας του μισθωτού Σελ. 204
α) Αντιστροφή του βάρους της απόδειξης Σελ. 205
β) Αποδεικτικά μέσα Σελ. 208
γ) Εκπροσώπηση από φορείς προστασίας συμφερόντων Σελ. 214
δ) Λοιπές κυρώσεις ποινικές και διοικητικές Σελ. 214
7. Συλλογική προστασία Σελ. 215
8. Ενδιάμεσο συμπέρασμα - Εκφάνσεις του δικαιώματος της προσωπικότητας του εργαζομένου Σελ. 219
Β. Ειδικό μέρος
Ι. Περιπτωσιολογία
1. Αξίωση πρόσληψης του μισθωτού Σελ. 223
2. Προσυμβατικό στάδιο Σελ. 226
α) Υποχρεώσεις διαφώτισης και ενημέρωσης Σελ. 227
β) Δικαίωμα στο ψέμα Σελ. 230
γ) Η πλάνη του εργοδότη σε σχέση με το πρόσωπο και τις ιδιότητες του μισθωτού Σελ. 232
δ) Προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την πρόσληψη Σελ. 236
ε) Το δικαίωμα στη λήθη Σελ. 237
στ) Ελαττωμένη υγεία - αναπηρία Σελ. 239
3. Αξίωση απασχόλησης του μισθωτού Σελ. 243
4. Μορφές προσβολής της προσωπικότητας του μισθωτού κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης Σελ. 248
α) Περιπτώσεις ευθείας προσβολής Σελ. 248
β) Ο μισθωτός αποδέκτης εχθρικής ή ενοχλητικής συμπεριφοράς, προσβολών και έντονης σωματικής καταπόνησης Σελ. 251
γ) Προστασία του ηθικού και ψυχικού κόσμου του μισθωτού Σελ. 252
δ) Η παρενόχληση Σελ. 254
ε) Σεξουαλική παρενόχληση Σελ. 258
5. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 262
ΙΙ. Οργάνωση και λειτουργία της εκμεταλλεύσεως Σελ. 264
1. Εξωτερική εμφάνιση Σελ. 266
α) Εμφάνιση εκτός εργασίας Σελ. 267
β) Εμφάνιση εντός της σχέσης εργασίας Σελ. 267
αα) Στολές εργασίας Σελ. 268
ββ) Κώδικες εμφάνισης (dress code) Σελ. 270
γγ) Εξωτερικά χαρακτηριστικά προσώπου Σελ. 271
δδ) Παχυσαρκία Σελ. 273
εε) Υποχρέωση διατήρησης σωματικού βάρους Σελ. 273
στστ) Οργάνωση του ιδιαίτερου χώρου εργασίας από το μισθωτό Σελ. 274
γ) Εξωτερικά σύμβολα εκδήλωσης θρησκευτικής ταυτότητας - Η «μαντίλα» Σελ. 275
δ) Γλωσσικά ζητήματα Σελ. 287
2. Συμπεριφορά εκτός εργασίας Σελ. 288
α) Ρήτρες προσωπικής ζωής Σελ. 288
β) Πολιτική δραστηριότητα των μισθωτών Σελ. 291
γ) Αθλητικές δραστηριότητες Σελ. 293
δ) Απαγόρευση δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την εργασία καθαυτή Σελ. 295
ε) Λοιποί περιορισμοί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας λόγω της εργασίας Σελ. 295
στ) Υπερχρέωση μισθωτών Σελ. 298
3. Ρύθμιση της συμπεριφοράς του εργαζομένου στον χώρο εργασίας Σελ. 300
α) Συμπεριφορά του μισθωτού προς πελάτες του εργοδότη Σελ. 300
β) Το κάπνισμα Σελ. 301
γ) Λοιπές απαγορεύσεις Σελ. 302
4. Ελευθερία έκφρασης στον χώρο εργασίας Σελ. 303
α) Εργασιακό περιβάλλον και ελευθερία γνώμης Σελ. 303
β) Εξωτερίκευση γνώμης σε περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους του εργοδότη Σελ. 307
γ) Ιδεολογικές αντιλήψεις, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές πεποιθήσεις του μισθωτού και λειτουργία της εκμετάλλευσης Σελ. 312
5. Τεχνολογική εξέλιξη και εργοδοτικός έλεγχος Σελ. 315
α) Επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εργασίας με τηλεφωνικές κλήσεις Σελ. 317
β) Επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εργασίας με χρήση διαδικτύου (internet) Σελ. 320
γ) Ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων Σελ. 323
6. Μέτρα ελέγχου του μισθωτού: παραδοσιακά – τεχνολογικά προηγμένα Σελ. 324
α) Έλεγχος χρόνου προσέλευσης - αποχώρησης Σελ. 325
β) Σωματικός έλεγχος Σελ. 327
γ) Τεχνολογικός έλεγχος: με βιντεοεπιτήρηση Σελ. 328
δ) Με σύστημα προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης (GPS) Σελ. 339
ε) Παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του υπολογιστή του μισθωτού Σελ. 342
αα) Επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εργασίας Σελ. 342
ββ) Ηλεκτρονικός υπολογιστής Σελ. 344
στ) Παρακολούθηση με ντετέκτιβ Σελ. 348
ζ) Βιομετρικός έλεγχος Σελ. 348
η) Ιατρικά δεδομένα (έλεγχος, εξετάσεις, αιμοληψία) Σελ. 354
θ) Ψυχολογικός έλεγχος (η περίπτωση της Germanwings) Σελ. 360
ι) Δικαίωμα πρόσβασης στον προσωπικό φάκελο του μισθωτού Σελ. 362
αα) Από τον ίδιο Σελ. 362
ββ) Από τρίτους Σελ. 363
ια) Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης Σελ. 364
ιβ) Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και συνδικαλιστική δράση Σελ. 367
7. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 367
Επίμετρο Σελ. 369
Βιβλιογραφία Ελληνική Σελ. 373
Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση Σελ. 398
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 401
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.