ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

  • Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου
  • Συγγραφέας: Ο. Αδάμου
  • Έκδοση: 6076
  • Σχήμα:17x24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€45 Φυσικά πρόσωπα
€45 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στο έργο «Λαθρεμπορία» παρουσιάζεται σφαιρικά το ισχύον εθνικό νομοθετικό και νομολογιακό πλαίσιο αναφορικά με τη λαθρεμπορία εμπορευμάτων. Το φαινόμενο συνδέθηκε αρχικά με τη μη καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων επί εμπορευμάτων που μεταφέρονται μεταξύ κρατών και με τη συνακόλουθη μη τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διασαφήσεων για τις σχετικές διακινήσεις. Στην πορεία του χρόνου εκδηλώθηκε και με άλλες μορφές. Οι εκφάνσεις αυτές δεν σχετίζονταν κατά βάση με την πληρωμή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων επί των διακινούμενων προϊόντων, αλλά με τη μη τήρηση σειράς διατυπώσεων κατά την εξαγωγή και εισαγωγή νεοεμφανιζόμενων εμπορευμάτων, των οποίων είτε απαγορευόταν απολύτως η διακίνηση είτε επιτρεπόταν υπό ειδικά καθοριζόμενες προϋποθέσεις. Έτσι, ο όρος «λαθρεμπορία» σταδιακά επεκτάθηκε σημασιολογικά για να καλύψει με το εννοιολογικό του εύρος και αυτές τις περιπτώσεις.

Η παραπάνω σταδιακή διεύρυνση του εννοιολογικού περιεχομένου της λαθρεμπορίας είχε αντίκτυπο σε όλα τα ευρωπαϊκά και εθνικά κείμενα, με αντιπροσωπευτικότερο τον ΕΤΚ (ν. 2960/2001). Με την τυποποίηση της λαθρεμπορίας ως υπαλλακτικά μικτού αδικήματος και την κλιμάκωση των απειλούμενων ποινών επεκτάθηκε το αντικείμενο προστασίας του άρθρου 155 του ισχύοντος νόμου, πέραν των ενωσιακών ή εθνικών δασμοφορολογικών απαιτήσεων και σε άλλα έννομα αγαθά, τα περισσότερα από τα οποία προστατεύονται ήδη από ποινικές διατάξεις άλλων ειδικών ποινικών νόμων.

Σημαντική υπήρξε επίσης η συμβολή και συνολική αντιμετώπιση των αναφυομένων ζητημάτων λαθρεμπορίας από τη νομολογία των δικαστηρίων που είχε ως αποτέλεσμα την κάλυψη και των σχετικών κενών της θεωρίας. Αυτή την ύλη επιχειρεί κυρίως να καταγράψει και να συστηματοποιήσει το παρόν έργο.

Παρατίθενται για τον λόγο αυτό και τα 185 άρθρα του αναθεωρημένου Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, πλέον ΕΤΚ) έως την τελευταία τροποποίησή τους με τον ν. 4446/22.12.2016. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις ποινικές διατάξεις του ΕΤΚ, για τις οποίες επιχειρείται μία αναλυτική και κριτική παράθεση όλων των αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων (ουσίας και ακυρωτικών) που τις πραγματεύτηκαν. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις συστηματοποιούνται αφ΄ ενός σε κατηγορίες με βάση την ποινική διάταξη που αφορούν και αφ΄ ετέρου σε υποκατηγορίες με βάση τα επιμέρους ζητήματα (αντικειμενικής υπόστασης - αδίκου, υποκειμενικής υπόστασης - ενοχής, ποινικής κύρωσης, απόπειρας, συμμετοχής, τόπου και χρόνου τέλεσης της πράξης, συρροής, πολιτικής αγωγής, δήμευσης, συνταγματικότητας κ.λπ.), που ανακύπτουν για κάθε ουσιαστική ή δικονομική ποινική ρύθμιση.

Η αξιοσημείωτη έκταση των άρθρων του ΕΤΚ και η πληθώρα των δικαστικών αποφάσεων που σταδιακά τον εφάρμοσαν από το 2001 έως σήμερα είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική περικοπή ενός μεγάλου τμήματος της προηγούμενης έκδοσης που αφορούσε ιδίως συγγενείς με τη λαθρεμπορία εθνικές διατάξεις, αποφάσεις ανεξαρτήτων αρχών, πρακτικά επιτροπών της Βουλής για τα άρθρα 155 επ. του ισχύσαντος ΕΤΚ και ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα για τη λαθρεμπορία, τα οποία στην παρούσα έκδοση μνημονεύονται μόνον ως προς τα βασικά στοιχεία τους. Παραμένει ωστόσο αυτούσια και στην παρούσα έκδοση του έργου η Εισηγητική Έκθεση του ΕΤΚ, καθώς κρίθηκε απαραίτητη για την πληρέστερη κατανόηση του προστατευτικού πεδίου εφαρμογής και λειτουργίας κάθε ποινικής διατάξεως.

Η συγγραφή ολοκληρώνεται με την πλούσια απαρίθμηση γενικών και ειδικών βιβλιογραφικών παραπομπών για τη λαθρεμπορία και αλφαβητικού ευρετηρίου. Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τον φοιτητή, τον νομικό της πράξης και τον θεωρητικό του δικαίου να κατανοήσει πληρέστερα και με σαφήνεια όλα τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τη λαθρεμπορία.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | MASTERING PROGRAMS |

Περιεχόμενα


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. IX
ΝΟΜΟΣ 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο1 Σελ. 1
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Γενικές διατάξεις
Άρθρο2 – Τελωνειακό έδαφος Σελ. 2
Άρθρο3 – Αρμοδιότητες Σελ. 2
Άρθρο4 Σελ. 5
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 5
Άρθρο5 – Ωράριο λειτουργίας Σελ. 5
Άρθρο6 – Τελωνειακός περίβολος Σελ. 6
Άρθρο7 – Έγκριση εργασιών Σελ. 6
Άρθρο8 – Απαγορεύσεις Σελ. 6
Άρθρο9 – Περί ναυαγίου Σελ. 7
Άρθρο10 – Ανώτερη βία Σελ. 7
Άρθρο11 – Απόρρητο στοιχείων Σελ. 8
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Τελωνειακές διαδικασίες αφίξεις και δηλωτικά
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο12 – Κατάθεση δηλωτικού Σελ. 8
Άρθρο13 Σελ. 9
Άρθρο14 Σελ. 10
Άρθρο15 Σελ. 10
Άρθρο16 Σελ. 10
Άρθρο17 Σελ. 11
Άρθρο18 Σελ. 12
Άρθρο19 Σελ. 13
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο20 – Αεροπορικές μεταφορές Σελ. 14
Άρθρο21 – Οδικές -Σιδηροδρομικές μεταφορές Σελ. 14
Άρθρο22 – Υποχρεώσεις προσώπων Σελ. 15
Άρθρο23 Σελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Είσοδος - Επιτήρηση - Εναπόθεση Εμπορευμάτων
Άρθρο24 – Είσοδος - Επιτήρηση εμπορευμάτων Σελ. 15
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 16
Άρθρο25 – Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων Σελ. 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Δασμολόγιο - Δασμοφορολογική μεταχείριση
Άρθρο26 Σελ. 21
Άρθρο27 Σελ. 21
Άρθρο28 – Αμφισβητήσεις Σελ. 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Τελωνειακή οφειλή
Άρθρο29 – Γένεση, βεβαίωση, είσπραξη, απόσβεση τελωνειακής οφειλής Σελ. 22
Άρθρο30 – Εγγυήσεις Σελ. 25
Άρθρο31 – Συμπληρωματική βεβαίωση - Είσπραξη εκ των υστέρων Σελ. 25
Άρθρο32 – Αχρεωστήτως εισπραχθέντα Σελ. 26
Άρθρο32A Σελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Τελωνειακοί προορισμοί
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο33 Σελ. 28
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο34 Σελ. 29
Άρθρο35 Σελ. 29
Άρθρο36 Σελ. 30
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 30
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο37 Σελ. 30
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
Άρθρο38 Σελ. 32
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Άρθρο39 Σελ. 34
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ
Άρθρο40 Σελ. 36
ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο41 – Δικαιώματα υπερημερίας και αποταμίευσης Διοικητικό κόστος υπερημερίας Σελ. 36
ΤΜΗΜΑ Η΄ ΠΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Άρθρο42 Σελ. 38
ΤΜΗΜΑ Θ΄ ΑΖΗΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Άρθρο43 Σελ. 39
Άρθρο44 Σελ. 40
Άρθρο45 Σελ. 40
Άρθρο46 Σελ. 41
Άρθρο47 Σελ. 41
Άρθρο48 Σελ. 43
Άρθρο49 Σελ. 44
ΤΜΗΜΑ Ι΄ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Άρθρο50 Σελ. 45
Άρθρο51 Σελ. 45
ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ
Άρθρο52 Σελ. 45
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Γενικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο53 – Επιβολή του φόρου Σελ. 46
Άρθρο53Α – Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης - Βάση Υπολογισμού και Συντελεστές Φόρου - Βεβαίωση και Είσπραξη του Φόρου Σελ. 46
Άρθρο54 – Αντικείμενο του φόρου Σελ. 49
Άρθρο55 – Ορισμοί Σελ. 51
Άρθρο56 – Απαιτητό του φόρου Σελ. 52
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 54
Άρθρο57 – Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του φόρου Σελ. 55
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 56
Άρθρο58 – Ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση Σελ. 56
Άρθρο59 – Απόκτηση από ιδιώτες Σελ. 57
Άρθρο60 – Πωλήσεις εξ αποστάσεως Σελ. 58
Άρθρο61 – Καταστροφές και Απώλειες προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος-μέλος Σελ. 59
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
Άρθρο62 – Παραγωγή - Μεταποίηση - Κατοχή Σελ. 60
Άρθρο63 – Σύσταση φορολογικών αποθηκών Σελ. 60
Άρθρο64 – Αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή Σελ. 62
Άρθρο65 – Καταστροφές και Απώλειες προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής Σελ. 63
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο66 – Επιστροφή ή διαγραφή του φόρου Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων Σελ. 63
Άρθρο67 – Πωλήσεις από καταστήματα αφορολόγητων ειδών Σελ. 65
Άρθρο68 – Απαλλαγές Σελ. 66
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο69 – Άγιο Όρος Σελ. 67
Άρθρο70 – Πωλήσεις προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση από καταστήματα πλοίων και αεροσκαφών Σελ. 67
Άρθρο71 – Μικροί οινοπαραγωγοί Σελ. 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια Αλκοόλη αλκοολούχα ποτά Βιομηχανοποιημένα καπνά
ΤΜΗΜΑ A΄ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Άρθρο72 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 69
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 73
Άρθρο73 – Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Σελ. 74
Άρθρο74 – Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του φόρου Σελ. 81
Άρθρο75 – Κανονικές δεξαμενές καυσίμων και ειδικά εμπορευματοκιβώτια Σελ. 82
Άρθρο76 – Παραγωγή ενεργειακών προϊόντων Σελ. 83
Άρθρο77 – Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής του φόρου Σελ. 84
Άρθρο78 – Ειδικές απαλλαγές Σελ. 84
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 90
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΛΚΟΟΛΗ - ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
Άρθρο79 – Γενικές διατάξεις Σελ. 91
Άρθρο80 – Αιθυλική αλκοόλη Σελ. 91
Άρθρο81 – Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αιθυλικής «και ισοπροπυλικής» αλκοόλης - Καθορισμός του ύψους αυτού Σελ. 92
Άρθρο82 – Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τσίπουρου ή τσικουδιάς μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) Σελ. 93
Άρθρο83 – Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης Σελ. 94
Άρθρο84 – Ένσημες ταινίες φορολογίας αλκοολούχων ποτών Σελ. 95
Άρθρο85 – Καταστροφή ενσήμων ταινιών φορολογίας Σελ. 96
Άρθρο86 – Ορισμός μπύρας Σελ. 97
Άρθρο87 – Τρόπος υπολογισμού και συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Σελ. 97
Άρθρο88 – Ενδιάμεσα προϊόντα Σελ. 98
Άρθρο89 – Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Σελ. 99
Άρθρο90 – Κρασί Σελ. 99
Άρθρο91 – Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης - Απαλλαγή Σελ. 100
Άρθρο92 – Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα Σελ. 100
Άρθρο93 – Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Σελ. 101
TMHMA Γ΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ
Άρθρο94 – Είδη βιομηχανοποιημένων καπνών Σελ. 101
Άρθρο95 – Έννοια βιομηχανοποιημένων καπνών Σελ. 102
Άρθρο96 – Προσδιορισμός του φόρου Σελ. 103
Άρθρο97 – Βάση υπολογισμού και συντελεστές του φόρου Σελ. 104
Άρθρο98 – Βάση υπολογισμού του φόρου μικροποσοτήτων βιομηχανοποιημένων καπνών για ατομική χρήση Σελ. 106
Άρθρο99 – Μήκος τσιγάρων για τον υπολογισμό του φόρου Σελ. 106
Άρθρο100 – Καθορισμός της τιμής λιανικής πώλησης Σελ. 107
Άρθρο100Α – Καθορισμός της τιμής λιανικής πώλησης Σελ. 107
Άρθρο100Β – Ενιαίο κεντρικό μητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (ΕΚ-ΜΕΑ) Σελ. 109
Άρθρο100Γ – Ορισμοί Σελ. 109
Άρθρο101 – Υπόχρεος καταβολής του φόρου Σελ. 111
Άρθρο102 – Ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών Σελ. 111
Άρθρο103 – Αποδόσεις από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Σελ. 112
Άρθρο104 – Πίστωση φόρου Σελ. 112
Άρθρο105 – Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής φόρου Σελ. 113
Άρθρο106 – Ένσημες ταινίες φορολογίας Σελ. 114
Άρθρο106Α – Ιχνηλασιμότητα (άρθρο 15 της οδηγίας) Σελ. 115
Άρθρο106Β – Χαρακτηριστικό ασφαλείας (άρθρο 16 της οδηγίας) Σελ. 118
Άρθρο107 – Ενδείξεις και συσκευασία βιομηχανοποιημένων καπνών Σελ. 118
Άρθρο108 – Υπολείμματα καπνοβιομηχανίας Σελ. 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Διαδικαστικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο109 – Βεβαίωση και είσπραξη φόρου Σελ. 119
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 121
Άρθρο110 – Βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης - αλκοολούχων ποτών Σελ. 122
Άρθρο111 – Υπολογισμός, βεβαίωση και είσπραξη Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης βιομηχανοποιημένων καπνών Σελ. 123
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο112 – Διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής Σελ. 124
Άρθρο113 – Εγγεγραμμένος παραλήπτης Εγγεγραμμένος αποστολέας Σελ. 126
Άρθρο114 – Διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων μέσω μηχανοργανωμένου συστήματος Σελ. 127
Άρθρο115 – Διαδικασίες σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας Σελ. 130
Άρθρο116 – Εναλλακτικές αποδείξεις – Αμοιβαία συνδρομή Σελ. 132
Άρθρο117 – Καταβολή δικαιώματος υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ Σελ. 133
Άρθρο118 – Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής Σελ. 134
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 135
Άρθρο119 – Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση Σελ. 135
Άρθρο119α – Παραβάσεις - Κυρώσεις Σελ. 136
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ορισμοί - Επιβολή και αντικείμενο φόρου - Φορολογητέα αξία
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο120 – Έννοια όρων Σελ. 137
Άρθρο121 – Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης Σελ. 139
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 144
Άρθρο121α – Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που τίθενται στη διάθεση προσώπων εγκατεστημένων στη χώρα με χρηματοδοτική μίσθωση ή με μίσθωση Σελ. 145
Άρθρο122 – Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης Σελ. 147
Άρθρο123 – Τέλος ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων Σελ. 148
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 151
Άρθρο124 – Τέλος ταξινόμησης μοτοσικλετών Σελ. 151
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 152
Άρθρο125 – Τέλος ταξινόμησης άλλων οχημάτων Σελ. 152
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ - ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛOYΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο126 – Φορολογητέα αξία επιβατικών αυτοκινήτων Σελ. 153
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 155
Άρθρο127 – Κυλινδρισμός κινητήρα Σελ. 155
Άρθρο128 – Χρόνος γένεσης υποχρέωσης καταβολής του τέλους ταξινόμησης και απαιτητό αυτού Σελ. 155
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Διακίνηση Kοινοτικών Oχημάτων Bεβαίωση και Eίσπραξη Tέλους Tαξινόμησης
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο129 – Μεταφορά, αποστολή, άφιξη κοινοτικών οχημάτων Σελ. 157
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο130 – Βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης οχημάτων - Πιστοποιητικά ταξινόμησης Σελ. 158
Άρθρο131 – Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων Σελ. 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Απαλλαγές - Καθεστώτα απαλλαγών
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
Άρθρο132 – Οριστικές απαλλαγές Σελ. 160
Άρθρο133 – Καθεστώτα αναστολής και προσωρινής απαλλαγής οχημάτων Σελ. 164
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 164
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ AΠOΘHKEΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο134 – Φορολογικές αποθήκες κοινοτικών οχημάτων Σελ. 165
Άρθρο135 – Αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων Σελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Περιορισμοί στην κατοχή και κυκλοφορία Κοινοτικών Οχημάτων - Παραβάσεις - Κυρώσεις
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Άρθρο136 – Περιορισμοί στην κατοχή και κυκλοφορία κοινοτικών οχημάτων Σελ. 166
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο137 – Παραβάσεις - Κυρώσεις Σελ. 167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Άλλες διατάξεις
Άρθρο138 – Εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου ή καταστροφή οχημάτων Σελ. 174
Άρθρο139 – Ελληνικές άδειες κυκλοφορίας προσωρινού τύπου Σελ. 174
Άρθρο140 – Φορολογική μεταχείριση μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων μετοικούντων Σελ. 175
Άρθρο141 – Άλλες διατάξεις Σελ. 176
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Έννοια - Βεβαίωση παραβάσεων και παρατυπιών και πρόστιμα
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ
Άρθρο142 – Έννοια και βεβαίωση παραβάσεων - παρατυπιών Σελ. 177
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 178
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 179
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ-ΑΔΙΚΟ Σελ. 179
1. Έννοια τελωνειακής παράβασης - Σχέση απλής τελωνειακής παράβασης και λαθρεμπορίας – ειδική περιπτωσιολογία Σελ. 179
2. Προσδιορισμός των υπαιτίων λαθρεμπορικής παράβασης Σελ. 182
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ Σελ. 183
1. Ο δόλος ως στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση της τελωνειακής παράβασης της λαθρεμπορίας Σελ. 183
ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ Σελ. 183
ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 183
1. Άμεση συνέργεια Σελ. 183
2. Απλή συνέργεια σε τελωνειακή παράβαση Σελ. 183
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 183
VI. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ Σελ. 183
VIΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ Σελ. 183
VIII. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ Σελ. 183
IX. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 183
1. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης Σελ. 183
2. Σχέση μεταξύ αθωωτικής ποινικής απόφασης και διοικητικής κρίσης Σελ. 184
3. Μη εφαρμογή του άρθρου 158 ΕΤΚ σε απλές τελωνειακές παραβάσεις μη καταβολής Ε.Φ.Κ. σε βιομηχανοποιημένα καπνά τελεσθείσες υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος ΕΤΚ Σελ. 185
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Άρθρο143 Σελ. 185
Άρθρο144 Σελ. 185
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 188
Άρθρο145 Σελ. 188
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 189
Άρθρο146 Σελ. 189
Άρθρο147 Σελ. 190
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 193
Άρθρο148 Σελ. 193
Άρθρο149 Σελ. 194
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Άρθρο150 Σελ. 194
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 195
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 196
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 196
1. Προσδιορισμός των υποχρέων στην καταβολή του πολλαπλού τέλους Σελ. 196
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ-ΕΝΟΧΗ Σελ. 196
1. Ο δόλος ως προϋπόθεση επιβολής του πολλαπλού τέλους. Σελ. 196
III. ΑΠΟΠΕΙΡΑ Σελ. 197
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 197
VIII. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σελ. 198
1. Απαλλαγή από την από την υποχρέωση καταβολής των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων Σελ. 198
2. Καταβολή μειωμένου πολλαπλού τέλους Σελ. 198
3. Επιβολή πολλαπλού τέλους σε ανήλικο Σελ. 198
4. Η συνταγματικότητα του άρθρου 150 παρ. 1 ΕΤΚ Σελ. 198
IX. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 198
1. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης Σελ. 198
Άρθρο151 Σελ. 198
Άρθρο152 Σελ. 199
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 201
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 202
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 202
1. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 152 ΕΤΚ Σελ. 202
2. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος Σελ. 202
ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 202
1. Έμμεση αυτουργία Σελ. 202
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙAΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 202
IX. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 203
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο153 – Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 203
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 205
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 205
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 205
1. Χρονική ισχύς των μέτρων του άρθρου 153 ΕΤΚ. Σελ. 205
Άρθρο154 – Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 206
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Λαθρεμπορία
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ
Άρθρο155 – Έννοια λαθρεμπορίας Σελ. 207
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 209
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σελ. 209
Ι. ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ Σελ. 209
1. Έννομο αγαθό η προστασία και η διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας και η προστασία των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 209
Α. Άρθρο 155 παρ. 1 α΄: Σελ. 210
2. Έννοια εισαγωγής και εξαγωγής του άρθρου 155 παρ. 1 α΄- ειδική περιπτωσιολογία – λοιπά στοιχεία αντικειμενικής υπόστασης Σελ. 210
3. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος Σελ. 214
ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ-ΕΝΟΧΗ Σελ. 214
1. Περιεχόμενο του δόλου Σελ. 214
ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ Σελ. 215
1. Αρχή εκτέλεσης Σελ. 215
2. Περιπτωσιολογία Σελ. 215
ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 215
1. Συναυτουργία Σελ. 215
2. Ηθική αυτουργία Σελ. 215
3. Άμεση συνέργεια Σελ. 215
4. Απλή συνέργεια Σελ. 216
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 216
1. Επιεικέστερες διατάξεις των άρθρων 157 και 160 παρ. 1 και 2 του Ν 2960/2001 από τις προϊσχύσασες αντίστοιχες του Ν 1165/1918 Σελ. 216
VI. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ Σελ. 217
α. Συρροή των άρθρων 155 παρ. 1 και 2 ΕΤΚ Σελ. 217
β. Συρροή με δωροδοκία και ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία Σελ. 217
γ. Συρροή ψευδούς βεβαίωσης και άμεσης συνέργειας σε λαθρεμπορία κατά το άρθρο 155 ΕΤΚ Σελ. 217
δ. Συρροή με άρ. 15 παρ. ια΄ Ν 2168/1993