ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

KBΣ - ΚΦΑΣ - ΕΛΠ
  • Συγγραφέας: Γ. Μέντης
  • Έκδοση: 2017
  • Σελίδες: 368
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€15.00 Φυσικά πρόσωπα
€20.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


To βιβλίο Φορολογικά Συστήματα (ΚΒΣ - ΚΦΑΣ - ΕΛΠ) φιλοδοξεί να είναι το πρώτο μίας σειράς, με συγγραφέα τον δικηγόρο κ. Γρηγόρη Μέντη, νομικών συμβολών στο πεδίο όλων των αντικειμένων του φορολογικού δικαίου, με έμφαση στη διαχρονική, συγκριτική και συστηματική διάστασή του. Προκρίθηκε λοιπόν να παρουσιαστούν στο πρώτο βιβλίο της σειράς οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ 186/1992), του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν 4308/2014) και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν 4308/2014), ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ερμηνευτή του φορολογικού δικαίου για συνολική εποπτεία του διαχρονικού δικαίου με την παράθεση έγκριτης ερμηνείας και πλούσιας νομολογίας.

Στα Φορολογικά Συστήματα ο συγγραφέας επιχειρεί να εξετάσει συστηματικά και συγκριτικά τις διατάξεις που υποχρεώνουν τα πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε τήρηση φορολογικών βιβλίων (αρχείων) και έκδοση ή λήψη σχετικών στοιχείων (παραστατικών). Ως βάση της παρουσίασης ελήφθη ο Κώδικας Βιβλίων και στοιχείων (ΠΔ 186/1992), με παράλληλη συγκριτική εξέταση των αντιστοίχων προς εκάστη των διατάξεών του, διατάξεων του ακολουθήσαντος Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν 4093/2012) και των ισχυόντων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν 4308/2014). Ιδιαίτερα επιβοηθητικό στοιχείο αποτελεί η χρήση πινάκων συγκριτικής παράθεσης της νομοθεσίας.

Η νέα αυτή έκδοση απευθύνεται κατεξοχήν στους υποψηφίους για τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Διοικητική Κατεύθυνση) προκειμένου να αντιληφθούν τη σύνδεση μεταξύ των τριών νομοθετημάτων, δηλαδή του ΚΒΣ, του ΚΦΑΣ και των ΕΛΠ, που πολλές φορές αυτά μνημονεύονται στα πρακτικά θέματα φορολογικού δικαίου των οικείων εξετάσεων, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει σε κάθε νομικό - εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου για μια βασική προσέγγιση στη διαχρονική νομολογία και ερμηνεία των ως άνω νόμων.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. VII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
Έννοια και διακρίσεις επιτηδευματία
1. Επιτηδευματίας - Υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών - Οντότητα Σελ. 1
1.1 Έννοια Σελ. 1
2. Εξαιρέσεις - Απαλλαγές Σελ. 8
2.1 Εξαιρέσεις Σελ. 8
2.2 Απαλλαγές Σελ. 9
3. Η κοινοπραξία ως επιτηδευματίας ή υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή οντότητα Σελ. 12
4. Υποχρεώσεις του Δημοσίου και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προσώπων ή ενώσεων Σελ. 14
5. Γλώσσα και νόμισμα τήρησης των βιβλίων και στοιχείων Σελ. 17
6. Διακρίσεις επιτηδευματία Σελ. 20
6.1 Έννοια χονδρικής και λιανικής πώλησης - Έννοια είδους Σελ. 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Βιβλία επιτηδευματιών
1. Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορίες τήρησης βιβλίων Σελ. 29
2. Βιβλία πρώτης κατηγορίας Σελ. 42
3. Bιβλία δεύτερης κατηγορίας - Απλογραφικά βιβλία - Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Σελ. 46
4. Βιβλία τρίτης κατηγορίας - Διπλογραφικά Βιβλία - Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Σελ. 52
5. Βιβλίο αποθήκης Σελ. 58
6. Έννοια υποκαταστήματος - Βιβλία υποκαταστήματος Σελ. 67
7. Πρόσθετα βιβλία Σελ. 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Στοιχεία επιτηδευματιών
1. Δελτίο αποστολής Σελ. 83
2. Τιμολόγιο Σελ. 108
3. Αποδείξεις λιανικής πωλήσεως αγαθών - αποδείξεις παροχής υπηρεσιών Σελ. 140
4. Αποδείξεις αυτοπαράδοσης Σελ. 153
5. Αποδείξεις δαπανών Σελ. 155
6. Έγγραφα μεταφοράς Σελ. 161
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Νομότυπον βιβλίων και στοιχείων
1. Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων Σελ. 173
2. θεώρηση βιβλίων και στοιχείων Σελ. 194
3. Yποβολή φορολογικών στοιχείων προς διασταύρωση Σελ. 198
4. Tόπος τήρησης, χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων Σελ. 202
5. Mηχανογραφική τήρηση βιβλίων και στοιχείων Σελ. 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ E
Διαδικασίες προσδιορισμού οικονομικών αποτελεσμάτων
1. Διαχειριστική περίοδος Σελ. 213
2. Aπογραφή Σελ. 218
3. Aποτίμηση στοιχείων απογραφής Σελ. 225
4. Iσολογισμός - Αποτελέσματα χρήσεως Σελ. 236
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Κύρος βιβλίων και στοιχείων
1. Κύρος και αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων Σελ. 243
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z
Ειδικές αρμοδιότητες
1. Δικαιώματα Προϊσταμένου της ΔΟΥ Σελ. 277
2. Επιτροπή λογιστικών βιβλίων Σελ. 330
3. Δικαιώματα Υπουργού Οικονομικών Σελ. 333
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 347
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.