ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕ

Σύγχρονη θεώρηση και ερμηνεία των άρθρων 1-17β ΚΝ 2190/1920
  • Συγγραφέας: Ι. Μάρκου
  • Έκδοση: 6077
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€88 Φυσικά πρόσωπα
€88 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο «Βασικές Αρχές & Γενικές Διατάξεις της ΑΕ» επισφραγίζει την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μακράς και σε βάθος ερευνητικής και συγγραφικής προσπάθειας, σκοπός της οποίας ήταν η ενδελεχής ανάλυση και καταγραφή καίριων ζητημάτων που σχετίζονται με την ανώνυμη εταιρία, καθ’ όλο το φάσμα λειτουργίας της. Διαρθρώνοντας το έργο σε δύο, τελολογικώς συνεχόμενα, δομικά μέρη, ο συγγραφέας επιτυγχάνει, κατά τρόπο καινοτόμο, τον δόκιμο συγκερασμό θεωρίας και πράξης.

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος επιχειρείται η σκιαγράφηση του δογματικού υποβάθρου της ανώνυμης εταιρίας, μέσω της συστηματικής καταγραφής και προσέγγισης των στοιχείων και των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη λειτουργία της. Εταιρικός σκοπός, προσωπικότητα, αντικείμενο, νομική φύση και περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης, εννοιολογικά γνωρίσματα, εταιρικός τύπος, εταιρική σχέση, καταστατικό, μέτοχοι και μετοχή, μετοχικό κεφάλαιο, εταιρική διακυβέρνηση και ευθύνη των μετόχων είναι μερικά μόνον από τα ζητήματα που πραγματεύεται το μέρος αυτό, προσαρμοσμένα πάντοτε στις ανάγκες της σύγχρονης συναλλακτικής πρακτικής. Μετά το εκτεταμένο, αλλά και διεισδυτικό, πρώτο μέρος, επιχειρείται η έμπρακτη εμπέδωση των οικείων ζητημάτων, όπως αυτά αντανακλούν στις γενικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, μέσω της συστηματικής ερμηνείας αυτών (άρθρα 1-17β). Εξάλλου, το επίμαχο εγχείρημα έρχεται να συμπληρώσει τα προγενέστερα έργα του συγγραφέα σχετικά με τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (2016) και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ (2015), εμπλουτίζοντας σημαντικά το έργο της κατ’ άρθρον ερμηνείας του ΚΝ 2190/1920.

Έχοντας ενσωματώσει τον μεγαλύτερο, κατά το δυνατόν, όγκο σχετικής νομολογίας και βιβλιογραφίας, το παρόν έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και πλήρως επικαιροποιημένο νομικό εγχειρίδιο. Πλαισιωμένο δε από αναλυτικό λημματικό ευρετήριο, απευθύνεται τόσο στον σπουδαστή, μελετητή και νομικό επαγγελματία, όσο και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, που ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στα ζητήματα του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


<Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXXVII
ΜΕΡΟΣ Α΄
Σύγχρονη θεώρηση των κανόνων του ισχύοντος δικαίου της ανώνυμης εταιρίας
§ 1. Σκοποί και έννοιες του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας
Ι. Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα Σελ. 1
1. Οι πυλώνες των εννόμων σχέσεων της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 1
2. Η εταιρική σχέση ως ιδρυτικός λόγος ευθύνης Σελ. 2
3. Το εταιρικό κεφάλαιο ως ουσιώδες στοιχείο της εταιρίας Σελ. 5
α. Πλείονες λειτουργίες του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 5
β. Ο καθοριστικός ρόλος του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 7
γ. Η ανώνυμη εταιρία και η ΑΚ 741 Σελ. 10
δ. Αναλογικότητα μετοχικών υποχρεώσεων Σελ. 12
(α) Διαφοροποίηση περιεχομένου μετοχικών υποχρεώσεων Σελ. 12
(β) Εταιρικές υποχρεώσεις πίστης Σελ. 13
4. Διαφοροποίηση περιεχομένου και σκοπού εισφορών Σελ. 16
α. Σκοπός και αυτοτέλεια εταιρικού μεριδίου Σελ. 16
β. Το εταιρικό μερίδιο ως στοιχείο της περιουσίας του μετόχου Σελ. 17
5. Τριτενέργεια όρων καταστατικού Σελ. 19
6. Περιορισμένη ευθύνη όλων των εταίρων Σελ. 21
α. Νομική προσωπικότητα και περιορισμένη ευθύνη εταίρων Σελ. 21
β. Ο περιορισμός της ευθύνης των εταίρων ως θεμελιώδης κανόνας Σελ. 24
γ. Ενέργεια του περιορισμού της ευθύνης και έναντι τρίτων Σελ. 27
δ. Πρόθεση εταιρικής συνεργασίας Σελ. 28
ε. Σχέση προς καταστατικές δεσμεύσεις των εταίρων Σελ. 29
7. Ο καταλυτικός ρόλος της περιορισμένης ευθύνης Σελ. 30
α. Πλείονες έννομες συνέπειες Σελ. 30
β. Αρχή της προστασίας του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 32
γ. Οργάνωση της μετοχικής σχέσης και της εταιρίας Σελ. 33
8. Η μετοχική σχέση ως δομική έννοια (γενικά) Σελ. 35
α. Διαρκής σχέση συμμετοχής στη διοίκηση και την περιουσία Σελ. 35
β. Σύνολο κανόνων εταιρικής συμπεριφοράς μετόχων Σελ. 37
9. Ρύθμιση των εννόμων σχέσεων του μετόχου Σελ. 40
ΙΙ. Πλείονες ρυθμισμένοι τύποι ανώνυμης εταιρίας Σελ. 42
1. Διάκριση μεταξύ μορφής και τύπου εταιρίας Σελ. 42
2. Η ανώνυμη εταιρία ως εξωτερική εμπορική εταιρία Σελ. 44
3. Ρυθμισμένοι και εμπειρικοί τύποι Σελ. 46
4. Απεριόριστοι εμπειρικοί τύποι Σελ. 49
5. Μικτοί εμπειρικοί τύποι Σελ. 50
α. Δημιουργήματα της καταστατικής αυτονομίας των εταίρων Σελ. 50
β. Ο εμπειρικός εταιρικός τύπος ως βάση εκκίνησης Σελ. 52
6. Κλειστός αριθμός εταιρικών μορφών Σελ. 55
7. Αναγκαστική επιλογή της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 56
8. Ανώνυμη εταιρία με σκοπό μη κερδοσκοπικό Σελ. 57
ΙΙΙ. Εξασφάλιση της προσέλκυσης νέων κεφαλαίων Σελ. 62
1. Διαρκής ετοιμότητα των θεσμών της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 62
2. Ιδιαίτερη μέριμνα του νομοθέτη για μικρομετόχους Σελ. 64
ΙV. Διάκριση μεταξύ μετόχου και πιστωτή Σελ. 66
1. Διαφορετική διάρθρωση της νομικής θέσης Σελ. 66
α. Διάκριση κεφαλαίων σε ίδια και ξένα Σελ. 66
β. Ο μικρομέτοχος είναι ισότιμος μέτοχος Σελ. 68
γ. Δικαίωμα μετόχου για άσκηση της διοίκησης κατά νόμον Σελ. 71
δ. Διάκριση μεταξύ ιδιοκτησίας και διοίκησης Σελ. 72
2. Άμεσο έννομο συμφέρον μετόχου Σελ. 73
α. Δικαίωμα μετόχου προς παρέμβαση στη διοίκηση Σελ. 73
β. Η εταιρική περιουσία ως περιουσία των εταίρων Σελ. 75
3. Ο μέτοχος ως συμμέτοχος και ως δυνάμει πιστωτής Σελ. 79
V. Πληθώρα εταιρικών μορφών για μικρομεσαίους Σελ. 80
1. Η ανώνυμη εταιρία ως μορφή κάθε τύπου εταιρίας Σελ. 80
2. Μετριασμός κεφαλαιουχικών στοιχείων Σελ. 81
3. Η εταιρική μορφή υπηρετεί κοινωνικές ανάγκες Σελ. 83
§ 2. Συνδυασμός κεφαλαιουχικού και προσωπικού στοιχείου
I. Εταιρικό κεφάλαιο και συνεργασία εταίρων Σελ. 86
1. Αναγκαία στοιχεία για κάθε εταιρία Σελ. 86
2. Αρμονικός συνδυασμός των στοιχείων της εταιρίας Σελ. 89
II. Προσωπικές εταιρικές δεσμεύσεις των μετόχων Σελ. 91
1. Ιδιαίτερες υποχρεώσεις πίστης του μετόχου Σελ. 91
2. Ενίσχυση εταιρικών δεσμεύσεων λόγω μετοχικής σύνθεσης Σελ. 93
§ 3. Αποκλειστικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας
Ι. Προσφυγή της εταιρίας στη δημόσια κεφαλαιαγορά Σελ. 94
ΙΙ. Απρόσωπη και σταθερή εταιρική οργάνωση Σελ. 95
III. Αναγκαστική και αυστηρή εταιρική οργάνωση Σελ. 98
1. Οργάνωση μετοχικών σχέσεων και εταιρικής περιουσίας Σελ. 98
α. Κεφαλαιουχική οργάνωση μετοχικών σχέσεων Σελ. 98
β. Εφαρμογή γενικών κανόνων προσαρμοσμένη Σελ. 99
2. Εταιρική οργάνωση ένεκεν και χάριν ορισμένου σκοπού Σελ. 100
α. Οργάνωση χάριν του εταιρικού σκοπού Σελ. 100
β. Οργάνωση χάριν των μετόχων και των τρίτων Σελ. 102
γ. Αναγκαστική εταιρική οργάνωση Σελ. 103
3. Ανάγκη δραστικής προστασίας μετόχων και τρίτων Σελ. 104
4. Λειτουργική οργάνωση εταιρίας Σελ. 105
5. Σπουδαιότητα των γενικών αρχών και κανόνων Σελ. 107
α. Συγκεκριμενοποίηση του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου Σελ. 107
β. Συμπληρωτική και διορθωτική ερμηνεία Σελ. 108
γ. Ερμηνεία στο πλαίσιο του ισχύοντος ιδιωτικού εταιρικού δικαίου Σελ. 109
§ 4. Κοινά χαρακτηριστικά κεφαλαιουχικών εταιριών
Ι. Κοινά κεφαλαιουχικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα Σελ. 111
ΙΙ. Κατ’ ιδίαν θεσμοί των κεφαλαιουχικών εταιριών Σελ. 113
1. Εμπλουτισμός του περιεχομένου των εννοιών Σελ. 113
2. Περιορισμός μετοχικών δικαιωμάτων διοίκησης Σελ. 114
ΙΙΙ. Βεληνεκές των θεσμών της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 116
§ 5. Η «εισηγμένη» ανώνυμη εταιρία του νόμου
Ι. Ιδιαίτερα ρυθμισμένος τύπος ανώνυμης εταιρίας Σελ. 118
ΙΙ. Εφαρμογή ειδικής και γενικής νομοθεσίας Σελ. 119
ΙΙΙ. Αποκλίσεις του παρόντος εταιρικού τύπου Σελ. 120
IV. Γενικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 121
§ 6. Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας μετά το Ν 3604/2007
I. Κύριες τροποποιήσεις του νόμου Σελ. 122
II. Προθέσεις του νομοθέτη και αποτελέσματα Σελ. 124
III. Η ιδιωτική αυτονομία στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 126
1. Βασική αρχή στο ισχύον σύστημα εταιρικού δικαίου Σελ. 126
2. Μεγάλη η επίδραση του καταργηθέντος φιλελεύθερου ΕμπΝ Σελ. 128
3. Έννομες συνέπειες εφαρμογής της ιδιωτικής αυτονομίας Σελ. 129
§ 7. Μετοχική σχέση, εταιρικό μερίδιο και μετοχή
Ι. Εννοιολογικές διευκρινίσεις Σελ. 131
1. Πολυσημία της έννοιας της μετοχής Σελ. 131
α. Η μετοχή ως γενική έννοια Σελ. 131
β. Προσδιορισμός περιεχομένου στο καταστατικό Σελ. 133
γ. Νομική σημασία της έκδοσης αξιογράφου Σελ. 134
2. Αυθυπαρξία μετοχικής σχέσης Σελ. 135
3. Σωμάτωση περιεχομένου μετοχικής σχέσης Σελ. 137
α. Περιεχόμενο ιδιότυπο, αμετάβλητο και απρόσωπο Σελ. 137
β. Απόκτηση ιδίας συναλλακτικής αξίας Σελ. 139
γ. Προκαθορισμός της συμπεριφοράς του μετόχου Σελ. 139
4. Διπλή ένταξη της εταιρικής περιουσίας Σελ. 140
α. Γενική η έννοια της περιουσίας Σελ. 140
β. Σχέση του μετόχου με την εταιρική περιουσία Σελ. 142
ΙΙ. Η μετοχή ως αξιόγραφο συμμετοχής Σελ. 143
1. Συμμετοχή στην εταιρική περιουσία και την εταιρική διοίκηση Σελ. 143
α. Δέσμη μετοχικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Σελ. 143
β. Ο μέτοχος ως δικαιούχος της μετοχικής σχέσης Σελ. 144
γ. Μία η ιδιότητα του μετόχου Σελ. 145
2. Ισόποσο τμήμα κεφαλαίου και περιουσίας Σελ. 146
3. Δηλωτικό αξιόγραφο συμμετοχής Σελ. 147
ΙΙΙ. Η μετοχή ως φορέας συνόλου εννόμων σχέσεων Σελ. 148
1. Δημιουργία συνόλου εννόμων σχέσεων Σελ. 148
α. Σύνολο μετοχικών δικαιωμάτων Σελ. 148
β. Η μετοχή ως φορέας και ο μέτοχος ως δικαιούχος και υπόχρεος Σελ. 149
2. Μετοχικά δικαιώματα διοίκησης και περιουσίας Σελ. 150
3. Μετοχικά δικαιώματα περιουσίας ειδικότερα Σελ. 152
4. Δικαίωμα του μετόχου επί ποσοστού εταιρικής περιουσίας Σελ. 153
ΙV. Ο τίτλος της μετοχής ως αντικείμενο δικαίου Σελ. 154
1. Αντικείμενο εννόμων σχέσεων ιδιωτικού δικαίου Σελ. 154
2. Ενεχύραση μετοχικής σχέσης Σελ. 155
3. Επικαρπία μετοχικής σχέσης Σελ. 156
V. «Ανωνυμία» μετοχικής σχέσης Σελ. 157
1. Αποπροσωποποίηση μετοχικής σχέσης Σελ. 157
α. Έννοια της ανωνυμίας της μετοχικής σχέσης Σελ. 157
β. Η διττή έννοια της ανωνυμίας Σελ. 158
2. Ανωνυμία δικαιούχου μετοχικής σχέσης Σελ. 159
α. Ο εκάστοτε κομιστής του τίτλου είναι ανώνυμος Σελ. 159
β. Ομοιομορφία και σωμάτωση περιεχομένου Σελ. 159
γ. Διευκόλυνση της απρόσωπης οργάνωσης Σελ. 160
VI. Η υποχρέωση εταιρίας προς έκδοση τίτλων μετοχών Σελ. 161
1. Ενοχική υποχρέωση της εταιρίας ex lege Σελ. 161
α. Διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος Σελ. 161
β. Απόρροια της αρχής της ελευθερίας της μεταβίβασης Σελ. 162
2. Στοιχεία ταυτότητας μετοχικού τίτλου Σελ. 163
§ 8. Νομική προσωπικότητα ανώνυμης εταιρίας
I. Κτήση ιδίας προσωπικότητας Σελ. 165
1. Προσωπικότητα όμοια με εκείνη του φυσικού προσώπου Σελ. 165
α. Κτήση κατόπιν ορισμένης διαδικασίας Σελ. 165
β. Σχέση με την περιορισμένη ευθύνη των εταίρων Σελ. 167
γ. Απεριόριστη ευθύνη του νομικού προσώπου Σελ. 168
II. Αυτοτέλεια και αυτονομία του νομικού προσώπου Σελ. 168
1. Αυτοτελής και αυτόνομη οργάνωση Σελ. 168
2. Αυτόνομος φορέας εννόμων σχέσεων Σελ. 169
III. Αυτοτελές υποκείμενο δικαίου Σελ. 171
IV. Ενιαία εμφάνιση των μετόχων έναντι των τρίτων Σελ. 173
V. Ανεπαρκής η ορολογία του κοινού δικαίου Σελ. 175
1. Ιδιότυπες έννομες σχέσεις και νομικές καταστάσεις Σελ. 175
2. Διαφοροποιημένο περιεχόμενο Σελ. 176
§ 9. Κεφαλαιουχικός χαρακτήρας εταιρίας
I. Συγκεκριμένες λειτουργίες εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 178
II. Θεσμός μόρφωσης των εταιρικών σχέσεων Σελ. 181
III. Το κεφάλαιο κατά τη λειτουργία της εταιρίας Σελ. 182
IV. Οικονομική υπεροχή του εταιρικού μεριδίου Σελ. 184
1. Άμεση σχέση με την εταιρική περιουσία Σελ. 184
2. Φορέας ποσοστού εταιρικής περιουσίας Σελ. 186
§ 10. Εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων
Ι. Αμιγής ενοχικός χαρακτήρας συμφωνιών Σελ. 187
ΙΙ. Συμφωνίες εταίρων και όροι καταστατικού Σελ. 189
§ 11. Πολυπρόσωπη και μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία
I. Εννοιολογικές διευκρινίσεις Σελ. 191
1. Απουσία ορισμού αριθμού εταίρων στο νόμο Σελ. 191
2. Ανακύπτοντα ζητήματα στην εταιρική πράξη Σελ. 194
II. Άσκηση ατομικής εμπορίας με περιορισμένη ευθύνη Σελ. 196
III. Νομοθετικό καθεστώς ρυθμισμένων τύπων αε Σελ. 197
1. Ενιαίο νομοθετικό καθεστώς για όλους τους τύπους αε Σελ. 197
2. Λειτουργικές παρεκκλίσεις στην προσωπική ανώνυμη εταιρία Σελ. 198
§ 12. Οργανωτικός χαρακτήρας εταιρικής σύμβασης
I. Διαβαθμίσεις εταιρικής οργάνωσης Σελ. 201
1. Σταθερή εταιρική οργάνωση ως κανόνας Σελ. 201
2. Ανάγκη ύπαρξης τυποποιημένου καταστατικού Σελ. 203
II. Αποκλίσεις μέσω καταστατικών ρητρών Σελ. 204
1. Ο νόμος ορίζει τον σκελετό της οργάνωσης της εταιρίας Σελ. 204
2. Σημασία καταστατικής αυτονομίας εταίρων Σελ. 206
§ 13. Διακρίσεις κανόνων αναγκαστικού δικαίου
I. Κανόνες αναγκαστικού δικαίου υπό στενή έννοια Σελ. 209
1. Ασφάλεια εταιρικών συναλλαγών Σελ. 209
2. Ανάγκη διαφοροποίησης κατ’ ιδίαν κανόνων Σελ. 211
II. Κανόνες αναγκαστικού δικαίου υπό ευρεία έννοια Σελ. 212
1. Υπό στενή έννοια αναγκαστικό δίκαιο Σελ. 212
2. Υπό ευρεία έννοια αναγκαστικό δίκαιο Σελ. 213
III. Κριτήρια διαφοροποίησης κατ’ ιδίαν κανόνων δικαίου Σελ. 214
1. Αποστολή του εφαρμοστέου κανόνα Σελ. 214
2. Στοιχεία μορφής και στοιχεία τύπου εταιρίας Σελ. 217
IV. Διάπλαση του κατάλληλου εταιρικού τύπου Σελ. 218
V. Αυτοδίκαιη εφαρμογή κανόνων ενδοτικού δικαίου Σελ. 220
§ 14. Εταιρικό κεφάλαιο – Εταιρική περιουσία
I. Διττή έννοια εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 223
1. Οικονομική έννοια εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 223
2. Νομική έννοια εταιρικού κεφαλαίου (γενικά) Σελ. 225
3. Βασικά ζητήματα διαμόρφωσης της μετοχικής σχέσης Σελ. 228
II. Χωρισμός ευθύνης εμπλεκόμενων περιουσιών Σελ. 230
1. Αυτοτέλεια προσώπων και χωρισμός ευθύνης περιουσιών Σελ. 230
2. Χωρισμός περιουσιών και χωρισμός ευθύνης Σελ. 233
3. Απεμπλοκή μετόχων από την προσωπική ευθύνη Σελ. 235
4. Έξοδος του μετόχου από την εταιρία Σελ. 237
III. Ερμηνευτικά πορίσματα παρόντος κεφαλαίου Σελ. 238
IV. Σταθερότητα μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 240
V. Εξασφάλιση πραγματικής καταβολής κεφαλαίου Σελ. 242
VI. Νομικές λειτουργίες μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 243
1. Λειτουργία κατά την ίδρυση της εταιρίας Σελ. 243
2. Λειτουργία κατά τη διάρκεια της εταιρίας Σελ. 245
VII. Στοχευμένη διάθεση εταιρικής περιουσίας Σελ. 246
1. Περιουσία αφιερωμένη στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού Σελ. 246
2. Διάθεση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό Σελ. 247
VIII. Υποχρέωση της εταιρίας προς διανομή κερδών Σελ. 248
1. Η κρίσιμη έννοια του καθαρού κέρδους Σελ. 248
2. Αξίωση μετόχου επί του ετησίου μερίσματος Σελ. 250
§ 15. Υποχρεώσεις σε εισφορά και σύννομη συμπεριφορά
I. Υποχρέωση μετόχων σε αρχική εισφορά Σελ. 252
1. Κύρια οικονομική υποχρέωση εταίρων Σελ. 252
2. Αναγκαίο στοιχείο της ιδρυτικής πράξης Σελ. 254
3. Περιεχόμενο της υποχρέωσης εταίρου σε εισφορά Σελ. 255
II. Ανυπαρξία αξίωσης προς απόδοση εισφοράς Σελ. 256
1. Απαγόρευση επιστροφής του κεφαλαίου στους μετόχους Σελ. 256
2. Μεταβίβαση εισφερόμενων αγαθών στο νομικό πρόσωπο Σελ. 258
III. Περιορισμένη ευθύνη και ορισμένη συμπεριφορά Σελ. 259
1. Καθορισμένη συμπεριφορά λόγω περιορισμένης ευθύνης Σελ. 259
2. Ευθύνη μετόχων λόγω παράνομης συμπεριφοράς Σελ. 261
3. Η ευθύνη μοναδικού ή κυρίαρχου μετόχου ειδικότερα Σελ. 265
§ 16. Απεριόριστη ευθύνη των εκπροσώπων της εταιρίας
I. Αυστηρά κριτήρια επιμέλειας εκπροσώπων Σελ. 272
II. Απεριόριστη εξουσία εκπροσώπησης εταιρίας Σελ. 275
§ 17. Η σπουδαιότητα του ιδρυτικού σταδίου για την εταιρία
I. Δεν υφίσταται ανώνυμη εταιρία υπό ίδρυση Σελ. 278
1. Zητήματα που ανακύπτουν στο στάδιο της ίδρυσης Σελ. 278
2. Προσωπική εταιρία ενός πράγματος (unius negotii) Σελ. 281
3. Δυνατοί τρόποι ενέργειας ιδρυτών «προς τα έξω» Σελ. 282
4. Προσύμφωνο ίδρυσης ανώνυμης εταιρίας Σελ. 283
II. Ίδρυση εταιρίας με δημόσια εγγραφή Σελ. 284
III. Προσωπική ευθύνη των «ενεργούντων» Σελ. 285
1. Πράξεις διαχείρισης στο ιδρυτικό στάδιο Σελ. 285
2. Τρόπος δράσης των «ενεργούντων» Σελ. 286
Παράρτημα Α΄
To εθνικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 288
Παράρτημα Β΄
Η ανώνυμη εταιρία στην κοινοτική και τη διεθνή έννομη τάξη Σελ. 288
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 289
II. Εναρμόνιση όρων εταιρικής δράσης Σελ. 296
1. Προσέγγιση εθνικών νομοθεσιών Σελ. 296
2. Κατ’ ιδίαν μέσα εναρμόνισης των εθνικών εταιρικών δικαίων Σελ. 298
III. Ειδικότερα η ελεύθερη εγκατάσταση νομικών προσώπων Σελ. 302
1. Εξομοίωση νομικών με φυσικά πρόσωπα Σελ. 302
2. Απαγόρευση διακρίσεων Σελ. 303
3. Μετεγκατάσταση υπό αμετάβλητο καθεστώς Σελ. 307
α. Εφαρμογή του δικαίου του τόπου ίδρυσης Σελ. 307
β. Αμοιβαία αναγνώριση εταιριών Σελ. 309
γ. Ποικιλία συστημάτων εφαρμοστέου δικαίου Σελ. 310
δ. Ενότητα δικαίου εταιρίας Σελ. 311
4. Μεταφορά εταιρικής έννομης τάξης Σελ. 312
ΙΙΙ. Κατ’ ιδίαν εταιρικές οδηγίες Σελ. 313
ΙV. Κανονισμοί εταιρικού δικαίου Σελ. 318
ΜΕΡΟΣ Β΄
Ερμηνεία κωδ. N 2190/1920 κατ’ άρθρο [Άρθρα 1-17β]
«Περί Ανωνύμων Εταιριών»
Γενικαί Διατάξεις
Άρθρο 1 Ορισμοί – Πεδίο εφαρμογής – Αριθμός και ευθύνη μετόχων
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 321
1. Περιεχόμενα του παρόντος κεφαλαίου Σελ. 321
2. Περιεχόμενα του παρόντος άρθρου Σελ. 323
3. Η έννοια «ιδρυτής της εταιρίας» Σελ. 324
4. Κάλυψη ολοκλήρου του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 326
ΙΙ. Ικανότητα ίδρυσης ανώνυμης εταιρίας Σελ. 329
1. Ικανότητα προς τέλεση εμπορικής πράξης Σελ. 329
2. Υπογραφή αυτοπρόσωπη ή μέσω αντιπροσώπου Σελ. 330
IΙI. Ορισμός της ανώνυμης εταιρίας στο παρόν άρθρο Σελ. 332
1. Κατονομασία ορισμένων γενικών χαρακτηριστικών Σελ. 332
2. Το κεφαλαιουχικό και το προσωπικό στοιχείο Σελ. 337
3. Το κεφάλαιο ως άθροισμα των εισφορών Σελ. 338
4. Ο εταιρικός χαρακτήρας του δικαίου της αε Σελ. 338
IV. Η διάκριση σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές Σελ. 340
V. Η ιδιαίτερη οργάνωση της «δημόσιας» αε Σελ. 343
1. Τα ιδιαίτερα ζητήματα της «δημόσιας» αε Σελ. 343
2. Προσανατολισμένη στο ανώνυμο επενδυτικό κοινό Σελ. 344
3. Εφαρμογή δικαίου κεφαλαιαγοράς Σελ. 346
VΙ. Νομικό πρόσωπο εταιρίας και ικανότητες προσώπου Σελ. 346
1. Ικανότητες δικαίου και δικαιοπραξίας Σελ. 346
2. Κατανομή εξουσιών νομικού προσώπου Σελ. 348
VIΙ. Εμπορική ιδιότητα εταιρίας και μετόχων Σελ. 349
1. Εμπορική ιδιότητα ανώνυμης εταιρίας Σελ. 349
2. Έμπορος κατά το τυπικό σύστημα Σελ. 351
3. Εμπορική ιδιότητα μετόχων Σελ. 352
VIΙI. Ιδιαιτερότητες μονοπρόσωπης αε Σελ. 354
2. Μετάπτωση πολυπρόσωπης σε μονοπρόσωπη αε Σελ. 357
3. Συνέπειες καθιέρωσης μονοπρόσωπης αε Σελ. 358
4. Ιδιοτελής χρησιμοποίηση μετοχικής σχέσης Σελ. 360
5. Αναγκαίες ερμηνευτικές διευκρινίσεις Σελ. 361