ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

- Φορολογικές διαφορές- Κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές- Λοιπές διαφορές του Ν 702/1977- Διαφορές του Ν 1406/1983- Αγωγή- Διοικητική εκτέλεση- Διαφορές επί διοικητικών συμβάσεων- Ανεξάρτητες Αρχές- Διαφορές υπαλλήλων και δημοσίων λειτουργών- Αλλοδαποί και πρόσφυγες
  • Επιμέλεια: Π. Μαρινάκης
  • Συνεργασία: Π. Πανταζόπουλος, Α. Σταυρόπουλος, Σ. Κυβέλος, Ε. Θεοφανίδου, Ν. Πανταζής, Κ. Παναγούλιας
  • Έκδοση: 6077
  • Σελίδες: 414
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€48 Φυσικά πρόσωπα
€48 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Με το ανά χείρας έργο παρουσιάζεται σε χρηστικούς και αναλυτικούς πίνακες η δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Πρόκειται για μία καινοτόμο εργασία που έχει ως αντικείμενο, αφενός, την εξέταση των επιμέρους εκφάνσεων της εξουσίας του Κράτους να απονείμει δικαιοσύνη, την οποία εκ του Συντάγματος αναθέτει στα δικαστήρια, ως μόνα αρμόδια να δικαιοδοτούν, και, αφετέρου, την κατανομή της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας των διοικητικών δικαστηρίων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσδιορίζεται το συγκεκριμένο από τα πολλά ομοιόβαθμα δικαστήρια της αυτής δικαιοδοσίας, το οποίο θα δικαιοδοτήσει επί της συγκεκριμένης διαφοράς.

Στο έργο αναλύονται επιμέρους ζητήματα δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων που αφορούν στις φορολογικές διαφορές, στις διαφορές του Ν 702/1977 (κοινωνικοασφαλιστικές, υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων, αποκατάσταση γεωργών-κτηνοτρόφων) και στις διαφορές του Ν 1406/1983 (διαφορές προβλεπόμενες από το άρθρο 1 του Ν 1406/1983, απαλλοτριώσεις, πρόστιμα). Επίσης περιλαμβάνονται ζητήματα δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας σχετικά με την άσκηση της αγωγής, την διοικητική εκτέλεση, τις διοικητικές συμβάσεις, τις ανεξάρτητες αρχές, τους υπαλλήλους και τους δημόσιους λειτουργούς, καθώς και τους αλλοδαπούς και τους πρόσφυγες.

Με την παρούσα έκδοση, η οποία είναι επικαιροποιημένη με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, γίνεται συστηματική προσπάθεια να παρουσιαστούν σε πίνακες ανά θεματική ενότητα οι βασικές διακρίσεις της αρμοδιότητας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Έτσι, σε δομημένους πίνακες σε κάθε κεφάλαιο προτάσσονται οι πιο αντιπροσωπευτικές προσβαλλόμενες πράξεις και αναφέρονται οι διατάξεις στις οποίες στηρίζεται η γεννώμενη διαφορά, η φύση της διαφοράς, το προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα, η προθεσμία προσβολής του και το αρμόδιο δικαστήριο. Κάθε περίπτωση προσβαλλόμενης πράξης, η οποία αριθμείται ξεχωριστά, αντιστοιχεί σε πρόσφατη νομολογία που ακολουθεί τον πίνακα.

Ο συνδυασμός παρουσίασης της δικαιοδοτικής ύλης των διοικητικών δικαστηρίων σε πίνακες συνοδευόμενους με νομολογιακές παραπομπές, διευκολύνει τον αναγνώστη να αναζητήσει με ευκολία την περίπτωση που τον ενδιαφέρει.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | MASTERING PROGRAMS |

Περιεχόμενα


Πρόλογος Σελ. 7
[1] ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
I. Εισαγωγή – Η έννοια της φορολογικής διαφοράς Σελ. 15
ΙΙ. Διαφορές ουσίας
Α. Γενικά - Καταλογισμός φόρων Σελ. 17
Β. Φορολογικές απαλλαγές Σελ. 21
Γ. Επιστροφή φόρων - Συμψηφισμός Σελ. 22
Δ. Φορολογικά βιβλία - Άρνηση θεώρησης βιβλίων και στοιχείων Σελ. 28
Ε. Φορολογική ενημερότητα - Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Σελ. 29
ΣΤ. Φορολογία κεφαλαίου Σελ. 31
Ζ. Κυρώσεις Σελ. 33
Η. Μέτρα διασφάλισης Σελ. 34
Θ. Πρακτικό διοικητικής επίλυσης Σελ. 34
Ι. Ανάκληση εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης Σελ. 35
Κ. Ειδικές φορολογίες - επιβαρύνσεις Σελ. 35
Λ. Δημοτική φορολογία Σελ. 44
Μ. Τελωνειακή νομοθεσία Σελ. 55
ΙΙΙ. Ακυρωτικές φορολογικές διαφορές Σελ. 60
[2] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Ν 702/1977
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές
Ι. Διαφορές σχετικές με την υποχρέωση καταβολής εισφορών και άλλων επιβαρύνσεων
Α. Διαφορές ουσίας Σελ. 66
Β. Ακυρωτικές διαφορές Σελ. 78
ΙΙ. Διαφορές σχετικές με την απονομή παροχών ή αναγνώριση δικαιωμάτων
Α. Διαφορές ουσίας Σελ. 82
Β. Ακυρωτικές διαφορές Σελ. 95
ΙΙΙ. Διαφορές σχετικές με την υπαγωγή στην ασφάλιση Σελ. 100
ΙV. Λοιπές κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές Σελ. 100
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων
Διαφορές σχετικές με την υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων
Α. Διαφορές ουσίας Σελ. 105
Β. Ακυρωτικές διαφορές Σελ. 106
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Αποκατάσταση γεωργών - κτηνοτρόφων
Διαφορές σχετικές με την αποκατάσταση γεωργών - κτηνοτρόφων
Α. Διαφορές ουσίας Σελ. 107
Β. Ακυρωτικές διαφορές Σελ. 115
[3] Άρθρο 1 του Ν 1406/1983
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Διαφορές προβλεπόμενες από το άρθρο 1 του Ν 1406/1983
Ι. Σήματα Σελ. 121
ΙΙ. Στρατιωτικές Ναυτικές και Αεροπορικές Επιτάξεις Σελ. 123
ΙΙΙ. Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, ως μέτρα πολιτικής κινητοποίησης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης Σελ. 124
IV. Μεταλλεία - Λατομεία Σελ. 125
V. Πράξεις που εκδίδονται βάσει της νομοθεσίας περί διαχείρισης υδάτινων πόρων Σελ. 128
VΙ. Πειθαρχικές ποινές σε μέλη επαγγελματικών ενώσεων με χαρακτήρα ΝΠΔΔ Σελ. 129
VΙΙ. Κοινοτικές ή εθνικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, λοιπές συναφείς χρηματικές παροχές και επιβολή κάθε σχετικού μέτρου ή κύρωσης Σελ. 132
VΙΙΙ. Καταστήματα και εργαστήρια υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις που εξομοιούνται με αυτά Σελ. 135
ΙΧ. Πράξεις παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων Σελ. 139
Χ. Χορήγηση αδειών ασκήσεως υπαιθρίου εμπορίου και λαϊκών αγορών Σελ. 141
ΧΙ. Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων και επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παράβαση της οικείας νομοθεσίας Σελ. 144
ΧΙΙ. Εκλογικές διαφορές Σελ. 146
ΧΙΙΙ. Διαφορές περί το κύρος αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Σελ. 148
ΧΙV. Καθορισμός των ορίων της εδαφικής περιφέρειας των δήμων Σελ. 152
ΧV. Παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου Σελ. 152
ΧVΙ. Χορήγηση - ανάκληση - αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων και επιβολή συναφών κυρώσεων, μεταξύ αυτών και του ΚΟΚ Σελ. 154
ΧVΙΙ. Παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί τουριστικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής Σελ. 160
ΧVΙΙΙ. Διαφορές κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στις σχέσεις ΟΓΑ και ασφαλισμένων του Σελ. 162
ΧΙΧ. Παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας Σελ. 164
ΧΧ. Παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών Σελ. 165
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Απαλλοτριώσεις
Ι. Άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής - ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης
Α. Άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Σελ. 167
Β. Άρση μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σελ. 168
ΙΙ. Ανάκληση συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σελ. 170
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Πρόστιμα
Ι. Εισαγωγή Σελ. 172
ΙI. Διαφορές ουσίας Σελ. 172
III. Ακυρωτικές διαφορές Σελ. 200
[4] ΑΓΩΓΗ
Ι. Δικαιοδοσία Σελ. 205
ΙΙ. Αρμοδιότητα Σελ. 220
[5] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ι. Ταμειακή βεβαίωση
Α. Περιπτωσιολογία
Β. Ειδικές περιπτώσεις
Γ. Θέματα δικαιοδοσίας - Νόμιμος τίτλος Σελ. 256
ΙΙ. Ατομική ειδοποίηση Σελ. 264
ΙΙΙ. Έκθεση κατάσχεσης
Α. Περιπτωσιολογία
Β. Θέματα δικαιοδοσίας Σελ. 277
ΙV. Έκθεση κατάσχεσης στα χέρια τρίτου
Α. Περιπτωσιολογία Σελ. 279
Β. Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 280
V. Αρνητική δήλωση τρίτου
Α. Περιπτωσιολογία Σελ. 280
Β. Θέματα δικαιοδοσίας Σελ. 281
VΙ. Πρόγραμμα πλειστηριασμού Σελ. 281
VΙΙ. Συμψηφισμός Σελ. 284
VΙΙΙ. Πίνακας κατάταξης
Α. Περιπτωσιολογία Σελ. 285
Β. Θέματα δικαιοδοσίας Σελ. 286
[6] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ι. Ζητήματα δικαιοδοσίας Σελ. 287
ΙΙ. Διαφορές προσυμβατικού σταδίου σύναψης διοικητικής σύμβασης Σελ. 289
ΙΙΙ. Διαφορές σταδίου εκτέλεσης διοικητικής σύμβασης Σελ. 298
[7] ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ι. Εισαγωγή
Α. Η γενική ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 310
Β. Οι μη εκτελεστές πράξεις των Ανεξάρτητων Αρχών Σελ. 312
Γ. Οι πράξεις επιβολής κυρώσεων Σελ. 313
ΙΙ. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Σελ. 316
ΙΙΙ. Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Σελ. 319
ΙV. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) Σελ. 320
V. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Σελ. 323
VΙ. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) Σελ. 324
VIΙ. Ρυθμιστική Αρχή Επίγειων Μεταφορών (ΡΑΕΜ) Σελ. 325
VIIΙ. Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) Σελ. 327
IΧ. Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΠ.ΑΝ.) Σελ. 327
Χ. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Σελ. 330
ΧΙ. Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Σελ. 341
ΧΙΙ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Σελ. 344
ΧΙΙΙ. Εθνική Αναλογιστική Αρχή Σελ. 348
ΧΙV. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Σελ. 349
ΧV. Πράξεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών αναφορικά με το προσωπικό τους Σελ. 352
ΧVI. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) Σελ. 353
ΧVΙΙ. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιγνιδιών (ΕΕΕΠ) Σελ. 356
ΧVΙΙΙ. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Σελ. 356
ΧΙΧ. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Σελ. 357
ΧΧ. Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Σελ. 357
[8] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Ι. Υπηρεσιακά ζητήματα Σελ. 360
ΙΙ. Πειθαρχικά ζητήματα Σελ. 368
[9] ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ακυρωτικές διαφορές Σελ. 377
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 387
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.