ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (τσέπης)

Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4415/2016
  • Συγγραφέας: Θ. Φορτσάκης
  • Έκδοση: 8η 2016
  • Σελίδες: 624
  • Σχήμα:10 x 13
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€18.00 Φυσικά πρόσωπα
€23.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Οι νομοθετικές τροποποιήσεις στους φορολογικούς κώδικες που περιλαμβάνει η Συλλογή κατέστησαν απαραίτητη την παρούσα, 8η έκδοση της «Φορολογικής νομοθεσίας», η οποία είναι ενημερωμένη έως τον Ν 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159).

Ειδικότερα, πέραν του ως άνω νόμου που επέφερε τροποποίηση στον ΚΦΔ, το Έργο ενημερώθηκε με τους Ν 4374/2016 (που τροποποίησε τον ΚΦΕ), Ν 4375/2016 (που επέφερε μεταβολές στον ΚΦΠΑ), Ν 4378/2016 (που τροποποίησε επίσης τον ΚΦΕ και ΚΦΠΑ), Ν 4386/2016 και Ν 4387/2016 (που άλλαξαν εκτεταμένα πάλι τον ΚΦΕ και ο δεύτερος και τους Ν 4223/2013 και ΚΦΔ), Ν 4389/2016 (που τροποποίησε τον ΚΦΕ, τον ΚΦΠΑ, το Ν 4223/2013 και τον ΚΦΔ), Ν 4393/2016 (που άλλαξε πάλι τον Ν 4223/2013), Ν 4403/2016 (που μετέβαλε τον ΚΦΔ) και Ν 4410/2016 (που επέφερε τροποποιήσεις στον ΚΦΕ, ΚΦΠΑ, ΚΦΔ, Ν 4223/2013 και Ν 4308/2014).

Υπενθυμίζεται ότι το έργο εντάσσεται στη νέα σειρά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης και περιλαμβάνει κατά σειρά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013), τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν 2859/2000), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013), τον Ν 2523/1997 για τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία, τις διατάξεις του Ν 4223/2013 για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014).

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη επισημαίνονται σε αγκύλη οι τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012) και έπειτα, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Ο νέος κώδικας τσέπης «Φορολογική νομοθεσία» συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο.

Η Συλλογή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες του φορολογικού δικαίου, οι οποίοι έχουν ήδη εμπιστευτεί το Έργο για τη χρηστικότητα και την υψηλή του επιστημονική αξιοπιστία.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


[1] Ν 4172/2013  
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72] Σελ. 1
[2] Ν 2859/2000  
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Σελ. 155
[3] Ν 4174/2013  
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72] Σελ. 326
[4] Ν 2523/1997  
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-22 παρ. 3-13, 24-25, 38] Σελ. 459
[5] Ν 4223/2013  
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-8, 13, 59] Σελ. 486
[6] Ν 4308/2014  
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-40, 44] Σελ. 519
   
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 603
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.