ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2016 Α ΤΟΜΟΣ

Προσφορά για συνδρομητές του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: 22 € φ.π., 32 € ν.π.
  • Επιμέλεια: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης
  • Έκδοση: 2016
  • Σελίδες: 280
  • Σχήμα:14 x 21
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25 Φυσικά πρόσωπα
€35 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25.00 Φυσικά πρόσωπα
€35.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€28 Φυσικά πρόσωπα
€38 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα έκδοση του βιβλίου «Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2016 - Α΄ Τόμος» έχουν συγκεντρωθεί επιλεγμένα ερωτήματα αναγνωστών του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που αναφέρονται στο πρώτο εξάμηνο του φορολογικού έτους 2016 και έχουν προσαρμοστεί στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Τα ερωτήματα έχουν επιλεγεί με βάση τη διαχρονική τους ισχύ, αλλά και ανάλογα με το πόσο συχνά απασχολούν στην πράξη λογιστές και φοροτεχνικούς. Οι ερωτήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. Φορολογία εισοδήματος, 2. ΦΠΑ, 3. Λογιστική - ΕΛΠ, 4. Ακίνητα, 5. Εταιρικά και 6. Εργατικά.

Με το έργο επιχειρείται, μεταξύ άλλων, να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων φορολογίας και λογιστικής, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία εξεύρεσης των πηγών, επί τη βάσει των οποίων θα θεμελιώσει τη ζητούμενη λύση.

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο, ώστε ο αναγνώστης να εντοπίζει το θέμα που τον ενδιαφέρει.

Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής έχουν αποδειχτεί ένας χρήσιμος οδηγός για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών και λογιστικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις τρέχουσες συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών του σύνθετου κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας.

 

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σελ. 5
I. ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
[1] Έντυπο Ν για οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σελ. 15
[2] Παρακράτηση φόρου σε τίτλο κτήσης Σελ. 19
[3] Φορολογικές υποχρεώσεις ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας Σελ. 23
[4] Επιστροφή παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος Σελ. 26
[5] Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα από υπήκοο ΕΕ Σελ. 28
[6] Προσδιορισμός αποτελέσματος οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία Σελ. 31
[7] Τροποποιητική δήλωση για κάλυψη τεκμηρίων και επαναφορά ζημιάς, σε έτος πριν το 2013 Σελ. 33
[8] Φόρος πολυτελείας σε πισίνα αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος Σελ. 36
[9] Εισόδημα από «μπλοκάκι» και φόρος μισθωτής εργασίας Σελ. 37
[10] Τεκμήριο αγοράς αμοιβαίου κεφαλαίου Σελ. 39
[11] Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 25-66 ετών Σελ. 40
[12] Αγροτικοί συνεταιρισμοί Σελ. 42
[13] Mίσθωση διαμερισμάτων σε πρακτορείο τουρισμού χώρας εκτός ΕΕ Σελ. 45
[14] Τεκμαρτή δαπάνη κατοίκου εξωτερικού Σελ. 48
[15] Ζημιές - αύξηση κεφαλαίου - αποθεματικά Σελ. 50
[16] Φορολογία και ναυτικές εταιρείες Σελ. 52
[17] Εισφορές ΟΑΕΕ μετόχων - μελών ΔΣ, που καταβάλλονται από την εταιρεία Σελ. 53
[18] Έκπτωση αμοιβών διαχειριστή με απλογραφικά βιβλία Σελ. 55
[19] Δήλωση τεκμαρτού εισοδήματος Σελ. 58
[20] Μισθός μέλους ΔΣ Σελ. 59
[21] Αντιμετώπιση χορηγίας από ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό Σελ. 61
[22] Αστική μίσθωση σε επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων Σελ. 63
[23] Φορολόγηση ατομικής επιχείρησης που αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία με εργοδότη αλλοδαπή εταιρεία Σελ. 65
[24] Φορολογία εισοδήματος από πώληση μετοχών Σελ. 66
[25] Δωρεά επιχείρησης στο Άγιο Όρος Σελ. 68
[26] Επισφάλεια από αντισυμβαλλόμενο ο οποίος απεβίωσε Σελ. 70
[27] Ιδιόχρηση βιοτεχνικού χώρου από ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία Σελ. 72
[28] Αμοιβή νόμιμου εκπροσώπου υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας Σελ. 74
[29] Ενοικίαση μονοκατοικίας Σελ. 76
[30] Μεταφορά ζημιάς Σελ. 80
[31] Μεταβίβαση μεριδίων ΙΚΕ Σελ. 82
[32] Ε1: Δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Σελ. 84
[33] Τεκμαρτό ενοίκιο ιδιόχρησης επαγγελματικής στέγης Σελ. 86
[34] Διανομή κερδών σε ετερόρρυθμη εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία Σελ. 88
[35] Συντελεστής απόσβεσης φωτοβολταϊκών Σελ. 90
[36] Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές Σελ. 92
[37] Φορολόγηση υπεραξίας από πώληση μεριδίου Hedge Fund Σελ. 94
[38] Εκπρόθεσμη δήλωση έναρξης δευτερεύουσας δραστηριότητας Σελ. 96
[39] Επιβολή προστίμου λόγω μη έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών Σελ. 98
[40] Εισαγωγή χρημάτων από την Κύπρο Σελ. 102
II. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΕΛΠ  
[41] Αντιμετώπιση επιχορήγησης παγίου Σελ. 107
[42] Αποτίμηση αποθεμάτων Σελ. 109
[43] Έκδοση τιμολογίου για δωρεάν διάθεση Σελ. 111
[44] Εξωλογιστικά αρχεία φορολογικής βάσης και υπολογισμός φόρου Σελ. 113
[45] Πρακτική εφαρμογή ΕΛΠ και λογιστικό σχέδιο ΕΓΛΣ Σελ. 115
[46] Τιμολόγιο αγοράς από πώληση ελαίου Σελ. 118
[47] Χρόνος έκδοσης τιμολογίου σε σχέση με την αρχή του δεδουλευμένου Σελ. 121
[48] Ζημία απομείωσης αποθεμάτων σε απλογραφικά βιβλία Σελ. 124
[49] Εκπτωτικά κουπόνια εταιρείας προώθησης πωλήσεων Σελ. 126
[50] Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής Σελ. 129
[51] Πάγιο, αγορά ή έξοδο Σελ. 132
[52] Επιδότηση δαπανών Σελ. 134
[53] Φύρα αγροτικών προϊόντων Σελ. 138
[54] Διαγραφή τόκων από τράπεζα σε ΑΕ Σελ. 139
[55] Ισοζύγιο Καθολικού-Αναλυτικών Σελ. 141
[56] Έκδοση τιμολογίου για δωρεάν διάθεση Σελ. 143
[57] Σχετικά με ΤΠΥ-ΔΑ, αυτοτιμολόγιο που εκδίδει ελαιοτριβείο Σελ. 145
[58] Χρήση λογιστικού σχεδίου Σελ. 147
[59] Διοργάνωση εκδήλωσης σε τρίτο χώρο Σελ. 149
[60] Μετατροπή από διπλογραφικά σε απλογραφικά Βιβλία Σελ. 151
[61] Οικονομικές κατάστασης αγροτικού συνεταιρισμού βάσει Ε.Λ.Π. Σελ. 154
[62] Διενέργεια φυσικής απογραφής Σελ. 157
[63] Έκδοση παραστατικών από ελαιοτριβείο Σελ. 159
[64] Κατεδάφιση κτιρίου και φορολογική αντιμετώπιση Σελ. 161
[65] Λογιστικός χειρισμός ελαττωματικών αποθεμάτων Σελ. 163
[66] Τιμολόγιο πώλησης ή Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Σελ. 165
[67] Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για τις πολύ μικρές οντότητες σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Σελ. 168
[68] Καταχώριση σε απλογραφικό βιβλίο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιών κ.λπ. Σελ. 171
[69] Αποσβέσεις παγίων που αποτελούν εισφορά σε κεφάλαιο ΟΕ Σελ. 173
[70] Αντιλογισμός πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων Σελ. 175
[71] Υποχρέωση απογραφής ψιλικατζίδικου Σελ. 177
[72] Αρχή δεδουλευμένου αναγνώριση εξόδων Σελ. 179
[73] Δωρεάν παροχή υπηρεσίας από συμβολαιογράφο Σελ. 181
[74] Λογιστική και φορολογική τακτοποίηση εσόδου πωλήσεως πακέτου ταξιδιωτικού γραφείου (πρακτορείου) με ΕΓΛΣ και ΕΛΠ Σελ. 183
[75] Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών Σελ. 185
[76] Ενοικίαση επαγγελματικού εξοπλισμού σε αγρότη Σελ. 186
[77] Ενδεδειγμένοι λογαριασμοί λογιστικής παρακολούθησης Σελ. 188
[78] Αλλαγή εμπορευμάτων εντός περιόδου εγγύησης Σελ. 190
[79] Φορολογική κατά λογιστικής βάσης εφάπαξ αποσβέσεων Σελ. 192
[80] Παραστατικό διακίνησης αγροτικών αγαθών Σελ. 194
IΙI. ΦΠΑ  
[81] Έσοδα από προμήθειες ασφαλιστικού συμβούλου και ΦΠΑ Σελ. 199
[82] Τοποθέτηση ελαστικών σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας εταιρείας του εξωτερικού Σελ. 201
[83] Ενδοομιλικές συναλλαγές Σελ. 202
[84] Τιμολόγιο ελαιοτριβείου Σελ. 204
[85] Αγορές τραγουδιών μέσω διαδικτύου Σελ. 206
[86] Υπολογισμός κλάσματος prorata Σελ. 208
[87] ΦΠΑ σε υπηρεσίες μεταφοράς Σελ. 211
[88] Τιμολόγηση από Κύπρο -VIES Σελ. 212
[89] Υποχρεώσεις Listing & Intrastat Σελ. 213
[90] Πώληση επενδυτικού αγαθού με απαλλαγή ΦΠΑ κατά την αγορά του Σελ. 215
[91] Απαλλαγή ΦΠΑ και ένταξη στο κανονικό καθεστώς αγροτών Σελ. 217
[92] Επιστροφή ΦΠΑ σε πώληση ακινήτου Σελ. 219
[93] Πώληση επενδυτικού αγαθού, με απαλλαγή ΦΠΑ κατά την απόκτησή του, εντός της πενταετίας Σελ. 221
[94] ΦΠΑ στους ξηρούς καρπούς Σελ. 224
[95] ΦΠΑ σε παράδοση κατ οίκο μαθημάτων ξένων γλωσσών Σελ. 228
[96] Πωλήσεις στο εξωτερικό - πληρωμή σε νόμισμα bitcoin Σελ. 229
ΙV. ΕΡΓΑΤΙΚΑ  
[97] Μείωση μισθού σε περίοδο εφαρμογής εκ περιτροπής εργασίας με μονομερή απόφαση του εργοδότη Σελ. 233
[98] Επιστροφή εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σελ. 235
[99] Έντυπο Ε3: αναγγελία πρόσληψης σε περίπτωση αμοιβής με εργόσημο Σελ. 237
[100] Ασφάλιση Στο Τ.Α.Ν.Τ.Π. (Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτόρων) Σελ. 239
V. ΕΤΑΙΡΙΚΑ  
[101] Μεταβίβαση μετοχών υπεράκτιας εταιρείας Σελ. 245
[102] Μείωση κεφαλαίου ΕΠΕ Σελ. 247
[103] Υπό εκκαθάριση κοινωνία ΦΔΧ Σελ. 248
[104] Αποσβέσεις παγίων που αποτελούν εισφορά σε κεφάλαιο ΟΕ Σελ. 250
[105] Μεταβίβαση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας σε άλλη επιχείρηση Σελ. 252
[106] Λειτουργία ετερόρρυθμης εταιρείας μετά από τον θάνατο του ομόρρυθμου εταίρου Σελ. 253
[107] Ταμειακή διευκόλυνση μεταξύ ΕΠΕ & Αγροτικού Συνεταιρισμού Σελ. 255
[108] Έλεγχος αγροτικών συνεταιρισμών Σελ. 257
VI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
[109] Μεταβίβαση ακινήτου Σελ. 263
[110] Δήλωση Ακινήτων (Ε9) ξενοδοχείου Σελ. 264
[111] Αφορολόγητο πρώτης κατοικίας, σε επόμενη αγορά Σελ. 266
[112] Δήλωση Ακινήτων Ε9 και θέση στάθμευσης σε πυλωτή Σελ. 268
[113] Αναγραφή αριθμού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στις δηλώσεις μισθωτηρίων Σελ. 269
[114] Βοηθητικοί χώροι οικοδομής χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας Σελ. 271
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 273
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.