Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
  • Επιστημονική Διεύθυνση: Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
  • Έκδοση: 2004
  • Σελίδες: 560
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€50 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται οι εισηγήσεις, οι παρεμβάσεις και τα συμπεράσματα του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου, με θέμα «Η οργάνωση της επιχείρησης των κεφαλαιουχικών εταιριών», που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, στις 7-9 Νοεμβρίου 2003.

Στο ανωτέρω Συνέδριο αναπτύχθηκαν εισηγήσεις σχετικά με σύγχρονα ζητήματα, όπως οι καταστατικές διαμορφώσεις της ανώνυμης εταιρίας, η σύγκριση της δομής των ανωνύμων εταιριών με άλλες ενώσεις προσώπων, οι μέθοδοι της ενδοεταιρικής διαμόρφωσης των επιχειρηματικών σχέσεων (συμφωνίες μετόχων, «μικρή» ΑΕ, stock options κ.ά.), οι συμβατικοί τρόποι επιχειρηματικής οργάνωσης (καθετοποίηση, outsourcing, management contract κ.ά.), καθώς επίσης η λογιστική και ο εσωτερικός έλεγχος ως μέσα του επιχειρηματικού σχεδιασμού (διεθνή λογιστικά πρότυπα, συναλλαγές εντός του ιδίου ομίλου, ζητήματα εταιρικού και φορολογικού δικαίου κ.ά.).

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.