Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
  • Επιστημονική Διεύθυνση: Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
  • Έκδοση: 2004
  • Σελίδες: 560
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40.00 Φυσικά πρόσωπα
€50.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται οι εισηγήσεις, οι παρεμβάσεις και τα συμπεράσματα του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου, με θέμα «Η οργάνωση της επιχείρησης των κεφαλαιουχικών εταιριών», που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, στις 7-9 Νοεμβρίου 2003.

Στο ανωτέρω Συνέδριο αναπτύχθηκαν εισηγήσεις σχετικά με σύγχρονα ζητήματα, όπως οι καταστατικές διαμορφώσεις της ανώνυμης εταιρίας, η σύγκριση της δομής των ανωνύμων εταιριών με άλλες ενώσεις προσώπων, οι μέθοδοι της ενδοεταιρικής διαμόρφωσης των επιχειρηματικών σχέσεων (συμφωνίες μετόχων, «μικρή» ΑΕ, stock options κ.ά.), οι συμβατικοί τρόποι επιχειρηματικής οργάνωσης (καθετοποίηση, outsourcing, management contract κ.ά.), καθώς επίσης η λογιστική και ο εσωτερικός έλεγχος ως μέσα του επιχειρηματικού σχεδιασμού (διεθνή λογιστικά πρότυπα, συναλλαγές εντός του ιδίου ομίλου, ζητήματα εταιρικού και φορολογικού δικαίου κ.ά.).

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕΝΟΤΗΤΑ I. Γενικές εισηγήσεις 
Καταστατικές διαμορφώσεις της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 3
Ευάγγελος Περάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος 
Σύγκριση δομής της ΑΕ με άλλες ενώσεις προσώπωνΣελ. 24
Βασίλης Αντωνόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ II. Μέθοδοι ενδοεταιρικής διαμόρφωσης των επιχειρηματικών σχέσεων 
Oι συμφωνίες μεταξύ μετόχων ως μέσο οργάνωσης και προγραμματισμούΣελ. 47
Μιχ. - Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Δικηγόρος 
Δογματική και δικαιοσυγκριτική θεώρηση της μικρής ΑΕΣελ. 83
Ρήγας Γ. Γιοβαννόπουλος, Λέκτορας Α.Π.Θ., Δ.Ν., Δικηγόρος 
Μορφές συμμετοχής των εργαζομένων στην επιχείρηση -Stock OptionsΣελ. 115
Αγγέλικα Α. Γκούσκου, Δ.Ν., Δικηγόρος 
Η κοινή θυγατρική επιχείρησηΣελ. 125
Ηλίας Ευρ. Σουφλερός, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος 
H «εικονική» επιχείρηση, που δρα μέσω διαδικτύουΣελ. 180
Απόστολος Μ. 'Ανθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδικός επιστήμονας Δ.Π.Θ. 
Η συμμετοχή των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή εταιρία σύμφωνα με την Οδηγία 2001/86/ΕΚ της 8.10.2001Σελ. 191
Αριστέα Σινανιώτη - Μαρούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς 
Η προστασία των μετόχων της μειοψηφίας έναντι των παραεταιρικών συμφωνιώνΣελ. 213
Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δ.Ν., LL.M. 
Ζητήματα εταιρικής οργάνωσης εν όψει επιθετικής δημόσιας αγοράς κινητών αξιώνΣελ. 238
Ευαγγελία Α. Καστρινάκη, Δικηγόρος, D.E.A. 
ΕΝΟΤΗΤΑ III. Συμβατικοί τρόποι επιχειρηματικής οργάνωσης 
Καθετοποίηση ή δίκτυο διανομής; Νομικοί προβληματισμοίΣελ. 265
Γιώργος Ι. Μπαμπέτας, Δικηγόρος, Δ.Ν. 
To outsourcingΣελ. 314
Γεώργιος Λεβέντης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Η σύμβαση διαχείρισης εταιρίας (Management Contract)Σελ. 324
Λία Ι. Αθανασίου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος 
Οι άδειες ανοικτού κώδικα (open source licensing) ως συμβατική μορφή επιχειρηματικής οργάνωσηςΣελ. 369
Πρόδρομος Τσιαβός, Δικηγόρος, LL.M., M.Sc., Γιάννης Αυγερινός, Δικηγόρος, LL.M., Δ.Ν. 
Η διοικητική οργάνωση της ευρωπαϊκής εταιρείαςΣελ. 385
Πολύκαρπος Θ. Αδαμίδης, Δικηγόρος, LL.M. Harvard Υπότροφος Ι.Κ.Υ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ IV. Λογιστική και εσωτερικός έλεγχος, ως μέσα επιχειρηματικού σχεδιασμού 
Ο εσωτερικός έλεγχοςΣελ. 399
Κώστας Ν. Κυριακάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. 
Συναλλαγές εντός ομίλων επιχειρήσεων από τη σκοπιά του ουσιαστικού και φορολογικού δικαίουΣελ. 439
Ιωάννης Ρόκας 
Η εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Πρότυπων ως μέτρο αρτιότερης διαφάνειας και πληροφόρησηςΣελ. 462
Γεώργιος Ι. Μάτσος, Δ.Ν., Δικηγόρος 
Οι βάσεις δεδομένων ως στοιχείο οργάνωσης της επιχείρησηςΣελ. 485
Κωνσταντίνα Ι. Αλεξοπούλου, Δικηγόρος, LL.M. New York University School of LawD.E.A. Universite Paris II - Pantheon-Assas 
Ζητήματα στη Διεύθυνση Ομίλου Επιχειρήσεων και εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002)Σελ. 508
Γεωργία Λ. Θεοχαροπούλου, Ειδικός Επιστήμονας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διδάκτορας Νομικής Πανεπιστημίου Paris II [D.E.A. Droit des affaires et Droit ?conomique (Paris II)], Δικηγόρος παρ’ Εφέταις 
Η ανεξαρτησία του ελεγκτή στα πλαίσια της οργάνωσης της επιχείρησηςΣελ. 524
Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος 
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σύνθεση - Συμπεράσματα 
Η πολυμορφία του σύγχρονου δικαίου της Α.Ε. και η εταιρική ελευθερίαΣελ. 553
Λεωνίδας Γεωργακόπουλος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.