ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2015 (Β΄ τόμος: Κ-Ω)

Νομολογία – Νομοθεσία – Επιστήμη
  • Συγγραφέας: Θ. Στίγκας, Υ. Μπιστούνα, Σ. Μπαλτάς, Σ. Σαρρή, Χ. Τσόγκας, Ν. Λαγού, Β. Τσούμας, Π. Μαρινάκης, Ν. Τριάντος, Π. Πετροπούλου
  • Έκδοση: 2016
  • Σελίδες: 1032
  • Σχήμα:21 x 28
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€88.00 Φυσικά πρόσωπα
€110.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η «Επιθεώρηση Νομολογίας 2015» αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση του νομικού, αφού τον ενημερώνει άμεσα σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας και επιστημονικών συγγραμμάτων, καλύπτοντας έτσι ταυτόχρονα τις ανάγκες της δικαστηριακής πρακτικής και της επιστημονικής κατάρτισης. Στην Επιθεώρηση Νομολογίας ένα εξειδικευμένο επιτελείο νομικών συνεργατών επεξεργάζεται τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων (διοικητικών, πολιτικών και ποινικών) και όλων των κλάδων του δικαίου που δημοσιεύονται σε όλα τα νομικά περιοδικά που κυκλοφορούν. Τα θέματα (λήμματα) παρουσιάζονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε δύο τόμους, που εκδίδονται έγκαιρα, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν τα νομικά περιοδικά του τελευταίου έτους. Κάθε λήμμα περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό το τελευταίο έτος, την ισχύουσα νομοθεσία, τη βιβλιογραφία, τα δημοσιεύματα και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που παραπέμπει στη σχετική νομολογία.

Στο τέλος κάθε δεύτερου τόμου συνολικά αλφαβητικά ευρετήρια παραπέμπουν σε όλα τα λήμματα και καθιστούν το έργο ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό.

 

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Καθαρίστριες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

   
Κάθετη Ιδιοκτησία βλ. λ. Ακίνητα, Οριζόντια Ιδιοκτησία  
Καθηγητές βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ, Εκπαίδευση  
* Κακοδικία βλ. και λ. Αγωγή, Δικηγόροι - Δικολάβοι - Δικ. Σύλλογοι Σελ. 1005
Κακουργιοδικείο βλ. λ. Ένορκοι  
Καλή πίστη Σελ. 1005
Καλλιτέχνες βλ. λ. Θεάματα Δημόσια  
Κανονισμοί Εργασίας βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Κανονισμοί Αρμοδιότητας βλ. λ. Αρμοδιότητα  
Καρποί - Ωφελήματα βλ. λ. Κυριότητα  
Καταβολή βλ. λ. Ενοχή  
Καταγγελία συμβάσεως εργασίας Σελ. 1008
Καταδίκη σε τέλεση δικαιοπραξίας, δήλωση βουλήσεως βλ. λ. Δικαιοπραξίες  
Καταδολίευση Δανειστών (ΑστΔ) Σελ. 1027
Καταδολίευση Δανειστών (ΠοινΔ) Σελ. 1032
Κατάθεση βλ. λ. Παρακαταθήκη - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα  
* Κατακράτηση παράνομη Σελ. 1034
Καταλογισμός (ΠοινΔ) βλ. και λ. Ανθρωποκτονία, Ναρκωτικά Σελ. 1035
Καταπίστευμα βλ. λ. Κληρονομία  
Κατάργηση Δίκης βλ. λ. Δίκη  
* Κατασκοπεία Σελ. 1036
* Κατάσταση Ανάγκης βλ. και λ. Καταλογισμός Σελ. 1037
Καταστρατήγηση βλ. λ. Νόμος  
Κατάσχεση (ΠοινΔ) βλ. και λ. Δήμευση Σελ. 1037
Κατάσχεση (ΠολΔ) Σελ. 1039
Κατάσχεση Πειστηρίων βλ. λ. Πειστήρια εγκλήματος  
Κατάχρηση δικαιώματος βλ. και λ. Σύμβαση Εργασίας, Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας, Σύνταγμα Σελ. 1049
Κατάχρηση εξουσίας Σελ. 1059
Καταψηφιστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή  
Κατηγορούμενος βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Αναίρεση (ΠοινΔικον), Απαγόρευση εξόδου, Αποκατάσταση (ΠοινΔικον), Απόλυση με όρους, Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), Έφεση (ΠοινΔικον) Σελ. 1060
Κατοικία βλ. και λ. Επίδοση (ΔιοικΔικον), Επίδοση (ΠοινΔικον), Επίδοση (ΠολΔ), Έρευνες (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος Σελ. 1063
ΚατΑ οίκον έρευνα βλ. λ. Έρευνες (ΠοινΔικον)  
Καύσιμα βλ. λ. Πρατήρια Καυσίμων  
* Κέντρα Διασκεδάσεως Σελ. 1064
Κεραμοποιοί - Πλινθοποιοί - Αγγειοπλάστες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
* Κιβδηλεία - Παραχάραξη Σελ. 1065
Κινητό βλ. λ. Πράγματα  
Κίνητρα Φορολογικά βλ. λ. Φορολογικά Κίνητρα  
Κληρικοί βλ. λ. Εκκλησία  
Κληροδοσία Σελ. 1066
Κληρονομητήριο Σελ. 1068
Κληρονομία Σελ. 1069
Κλήρος Αγροτικός βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα  
Κλήτευση βλ. λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Αναίρεση (ΠοινΔικον), Δίκη (Ποινική), Δίκη (Πολιτική), Ένορκες βεβαιώσεις, Επίδοση (ΔιοικΔικον), Επίδοση (ΠοινΔικον), Επίδοση (ΠολΔ), Κλητήριο θέσπισμα, Μάρτυρες (ΠοινΔικον), Μάρτυρες (ΠολΔ), Ομοδικία (ΠολΔ), Υπάλληλοι (ΠοινΔ)  
Κλητήριο θέσπισμα βλ. και λ. Επίδοση (ΠοινΔικον), Κλήτευση Σελ. 1081
Κλινικές βλ. λ. Νοσηλευτικά ιδρύματα  
Κλοπή Σελ. 1083
Κλωστοϋφαντουργοί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Κοινή Αγορά βλ. λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Κοινοποίηση βλ. λ. Επίδοση  
Κοινοπραξία Σελ. 1085
Κοινοτικό Δίκαιο βλ. λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Κοινωνία Σελ. 1086
Κοινωνικές ασφαλίσεις βλ. και λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 1088
Κόμιστρα βλ. λ. Ναύλος - Ναύλωση  
Κόμματα πολιτικά Σελ. 1102
Κτήματα Δημόσια βλ. λ. Δημόσια κτήματα  
Κτηματική Τράπεζα βλ. λ. Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα  
Κτηματολόγιο βλ. και λ. Δωδεκάνησος - Δωδεκανησιακή Νομοθεσία Σελ. 1103
Κτίσματα Αυθαίρετα βλ. λ. Πολεοδομία  
Κυβέρνηση Σελ. 1106
Κυριακές και Εορτές βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Κυριότητα βλ. και λ. Αγωγή, Αιγιαλός, Απαλλοτρίωση αναγκαστική, Αυτοκίνητα, Δωρεά, Κατάχρηση δικαιώματος, Πώληση, Πτώχευση Σελ. 1107
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) βλ. και λ. Αυτοκίνητα, Ασφάλιση Ιδιωτική Σελ. 1116
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (τέως ΚΒΣ) Σελ. 1124
   
Λαθρεμπορία βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή νομοθεσία - Λαθρεμπορία  
Λαϊκές Αγορές βλ. λ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση  
Λατομεία - Μεταλλεία Σελ. 1128
Λαχεία βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα  
Λεωφορεία βλ. λ. Αυτοκίνητα  
Ληξιαρχικές πράξεις - Ληξιαρχεία Σελ. 1131
Ληστεία Σελ. 1132
Λιμεναρχεία - Λιμένες - Λιμενικά Ταμεία βλ. και λ. Σώματα Ασφαλείας Σελ. 1133
Λιμενικό Σώμα βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας  
Λίμνες βλ. λ. Δημόσια Κτήματα, Ύδατα κ.λπ.  
Λιπομαρτυρία βλ. λ. Απόδειξη (ΠοινΔ), Μάρτυρες (ΠοινΔ)  
Λιποταξία βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί  
Λογιστές - Λογιστική  
Λογοδοσία Σελ. 1137
ΛΟΤΤΟ βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα  
Leasing βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)  
   
Μάγειροι βλ. λ. Σύμβαση εργασίας  
Μαγνητοταινίες βλ. λ. Απόδειξη  
Μαθητευόμενοι βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Μάρτυρες (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον)  
Μάρτυρες (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος Σελ. 1138
Μάρτυρες (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναίρεση, Απόφαση Σελ. 1140
Μάρτυρες Ιεχωβά βλ. λ. Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερία  
Μαστροπεία βλ. και λ. Πορνεία Σελ. 1142
* Μέθη βλ. και λ. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Οίνοι - Οινόπνευμα Σελ. 1143
Μέμψη Άστοργης Δωρεάς βλ. λ. Δωρεά, Νόμιμη Μοίρα  
Μεσεγγύηση βλ. και λ. Ασφαλιστικά μέτρα, Κατάσχεση (ΠολΔ), Υπεξαίρεση Σελ. 1143
Μεσίτες - Μεσιτεία βλ. και λ. Ασφάλιση ιδιωτική (ως προς το μεσίτη ασφαλίσεων) Σελ. 1144
Μεταβίβαση Επιχείρησης βλ. λ. Επιχείρηση  
Μεταβολή απρόοπτη συνθηκών βλ. και λ. Μισθώσεις εμπορικές Σελ. 1147
Μεταβολή κατηγορίας βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος Σελ. 1149
* Μεταβολή φύλου Σελ. 1150
* Μεταγραφή βλ. και λ. Κτηματολόγιο, Πώληση, Υποθήκη, Υποθηκοφυλακεία - Υποθηκοφύλακες Σελ. 1151
Μεταρρύθμιση Αποφάσεως βλ. λ. Απόφαση  
Μεταβολή (ΑστΔ) βλ. λ. Δικαιοπραξίες  
Μετατροπή (ΕμπΔ) βλ. λ. Εταιρίες  
Μετατροπή (ΠοινΔ) βλ. λ. Ποινές  
Μεταφορές βλ. και λ. Αγωγή, Ασφάλιση ιδιωτική, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έμποροι - Εμπορικές πράξεις, Εταιρίες, Ναύλωση, Παραγγελία - Παραγγελιοδόχος, Πλοίο - Πλοιοκτήτης, Πώληση, Συγκοινωνίες, Φορτωτική Σελ. 1151
Μετοχή βλ. λ. Εταιρίες, Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα, Χρηματιστήρια κ.λπ.  
Μέτρα Ασφαλιστικά βλ. λ. Ασφαλιστικά Μέτρα  
Μήνυση βλ. λ. Έγκληση - Μήνυση  
Μητρόπολη βλ. λ. Εκκλησία - Θρησκεία  
Μητρώα Αρρένων βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση  
Μηχανήματα - Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις βλ. λ. Βιομηχανία - Βιοτεχνία  
Μηχανικοί Σελ. 1157
Μικροδιαφορές Σελ. 1158
Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια βλ. λ. Ένορκοι  
Μισθός βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Μίσθωση Εργασίας βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Μισθώσεις εμπορικές Σελ. 1159
Μίσθωση πράγματος βλ. και λ. Μισθώσεις εμπορικές Σελ. 1167
Μισθωτοί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
* Μνηστεία Σελ. 1176
Μοναστήρια - Μοναχοί - Εκκλησιαστική Περιουσία βλ. λ. Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερία  
Μονοπώλια βλ. λ. Ανταγωνισμός  
Μουσικοί Σελ. 1176
Μουσουλμάνοι Σελ. 1177
Μυλεργάτες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
   
Ναοί βλ. λ. Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερία  
Ναρκωτικά βλ. και λ. Υποτροπή Σελ. 1180
Ναυάγιο - Ναυαγιαίρεση βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης  
* Ναύλωση βλ. και λ. Αβαρία, Πλοίο - Πλοιοκτήτης, Φορτωτική, Υποθήκη ναυτική, Εκτέλεση, Διαιτησία, Λιμένες - Λιμεναρχεία - Λιμενικά Ταμεία, Ασφάλιση ιδιωτική Σελ. 1186
Ναυπηγεία βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης  
Ναυταπάτη βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης  
Ναυτικά Προνόμια βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης  
Ναυτική εργασία βλ. και λ. Αβαρία, Ναύλωση, Σύμβαση Εργασίας, Ταμεία ασφαλιστικά - Ταμεία κύριας ασφαλίσεως Σελ. 1187
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) βλ. λ. Ταμεία Ασφαλιστικά - Ταμεία Κύριας Ασφαλίσεως  
Ναυτικοί βλ. λ. Αβαρία, Ναύλωση, Ναυτική εργασία  
Ναυτοδικείο βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί  
* Νεκρός (ΠοινΔ) Σελ. 1189
Νεκροταφεία - Τάφοι βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση  
Νέμηση Ανιόντος βλ. λ. Κληρονομία  
Νηολόγιο βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης  
Νόθα Τέκνα βλ. λ. Τέκνα  
* Νοθεία τροφίμων βλ. και λ. Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας Σελ. 1190
Νόθευση εγγράφων βλ. και λ. Πλαστογραφία Σελ. 1190
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση  
Νομή Σελ. 1193
Νομικά πρόσωπα βλ. και λ. ΝΠΔΔ Σελ. 1195
Νόμιμη μοίρα βλ. και λ. Κληρονομία Σελ. 1207
Νομιμοποίηση (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως, Δίκη (ΔιοικΔικον)  
Νομιμοποίηση (ΠολΔ) Σελ. 1208
Νομιμοποίηση Τέκνων βλ. λ. Τέκνα  
Νόμισμα - Συνάλλαγμα - Χρυσός βλ. και λ. Κιβδηλεία - Παραχάραξη Σελ. 1213
Νόμος βλ. και λ. Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Δικονομικά αξιώματα - Αρχές Δικαίου, Σύνταγμα Σελ. 1215
Νοσηλευτικά Ιδρύματα βλ. και λ. Ιατροί - Ιατρεία Σελ. 1221
Νυκτοφύλακες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
   
Ξεναγοί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Ξενοδοχεία Σελ. 1228
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο βλ. λ. Επιμελητήρια  
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βλ. και λ. Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δημόσιο (ΠοινΔ) Σελ. 1229
Ξυλουργοί - Επιπλοποιοί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
   
Οδηγοί βλ. λ. Αυτοκίνητα  
Οδοί βλ. λ. Πολεοδομία  
Οδοντίατροι - Οδοντιατρικοί Σύλλογοι βλ. λ. Ιατροί - Ιατρεία  
Οίκηση βλ. λ. Δουλείες  
Οικιακοί Βοηθοί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Οικιστικές Περιοχές βλ. λ. Πολεοδομία  
Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία βλ. και λ. Αναγνώριση, Ανήλικος, Γάμος, Γενετική, Διατροφή, ΕΣΔΑ, Ισότητα, Πολύτεκνοι, Συγγένεια, Σύμφωνο συμβίωσης, Τέκνα, Ψυχική οδύνη Σελ. 1238
Οικοδομές - Οικοδομικές παραβάσεις Σελ. 1247
Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί βλ. λ. Συνεταιρισμοί  
Οικολογία βλ. λ. Περιβάλλον  
Οίκος Ναύτου βλ. λ. Ταμεία Ασφαλιστικά - Ταμεία Κύριας Ασφαλίσεως  
Οίνοι - Οινόπνευμα βλ. λ. Μέθη  
Ολυμπιακή Αεροπορία (ΟΑ) βλ. λ. Αεροπορία - Αεροπορικές Συγκοινωνίες  
Όμβρια Ύδατα βλ. λ. Ύδατα  
* Ομογενείς Σελ. 1253
Ομοδικία (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως, Δίκη (ΔιοικΔικον)  
Ομοδικία Σελ. 1253
Ομολογία (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον)  
* Ομολογία (ΠοινΔ) Σελ. 1257
Ομολογία (ΠολΔ) Σελ. 1258
Ομολογίες βλ. λ. Χρεόγραφα  
Όνομα - Ονοματοδοσία Σελ. 1259
Οπισθογράφηση βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε διαταγή, Επιταγή κ.λπ.  
Όπλα (ΠοινΔ) Σελ. 1261
ΟΠΑΠ βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα  
Οπτικοί βλ. λ. Σύμβαση εργασίας  
Οργανισμοί Σελ. 1263
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ) βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση  
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) βλ. λ. Οργανισμοί  
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) - Σιδηρόδρομοι βλ. λ. Οργανισμοί  
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) - Τηλεπικοινωνίες βλ. λ. Οργανισμοί, Τηλεπικοινωνίες  
Οργανωμένο έγκλημα βλ. λ. Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος  
Οργανώσεις Αθλητικές βλ. λ. Αθλητισμός  
Οριζόντια Ιδιοκτησία Σελ. 1277
* Όρκος (ΠοινΔ) βλ. και λ. Ψευδορκία Σελ. 1280
* Όρκος (ΠολΔ) Σελ. 1281
Ορκωτοί Λογιστές βλ. λ. Λογιστές - Λογιστική  
Ορόσημα βλ. λ. Κυριότητα  
Οροφοκτησία βλ. λ. Οριζόντια Ιδιοκτησία  
Ορυχεία βλ. λ. Λατομεία - Μεταλλεία  
Off Shore Companies βλ. λ. Υπεράκτιες εταιρίες  
   
Παίγνια - Στοιχήματα Σελ. 1282
Παιδαγωγική Ακαδημία βλ. λ. Εκπαίδευση - Δημόσια Εκπαιδευτήρια  
* Παιδοκτονία Σελ. 1283
Παλαιοημερολογίτες βλ. λ. Εκκλησία - Θρησκεία  
Πανεπιστήμια βλ. λ. Εκπαίδευση - Δημόσια Εκπαιδευτήρια  
Παράβαση Απορρήτου βλ. λ. Απόρρητο - Παραβίαση απορρήτου  
Παράβαση καθήκοντος Σελ. 1284
Παράβαση Ουσιώδους Τύπου βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως  
Παράβαση Στρατιωτικής Εντολής βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί  
Παραβίαση Κανόνων Οικοδομικής βλ. λ. Οικοδομές - Οικοδομικές Παραβάσεις  
Παραβίαση οικιακού ασύλου Σελ. 1292
Παράβολο Σελ. 1293
Παραγγελία - Παραγγελιοδόχος βλ. λ. Μεταφορές, Ναύλωση, Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα, Χρηματιστήρια  
Παραγραφή (ΑστΔ - ΕμπΔ) Σελ. 1295
Παραγραφή (ΔιοικΔ) Σελ. 1307
Παραγραφή (ΠοινΔ) βλ. και λ. Ποινές - Ποινική Δίωξη, Προθεσμίες (ΠοινΔ) Σελ. 1309
Παρακαταθήκη - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων βλ. και λ. Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά ιδρύματα Σελ. 1311
Παρακολούθημα βλ. λ. Πράγματα  
Παρακώλυση Συγκοινωνιών βλ. λ. Συγκοινωνίες  
Παραλείψεως Εγκλήματα βλ. λ. Έγκλημα - Εγκληματίας - Εγκληματικότητα  
* Παράλειψη λυτρώσεως από κίνδυνο ζωής Σελ. 1314
Παράλειψη Οφειλόμενης Ενέργειας βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως  
Παράλληλη Προσφυγή βλ. λ. Προσφυγή  
* Παραμεθόριες περιοχές βλ. και λ. Πολύτεκνοι Σελ. 1314
Παραμέληση Εποπτείας Ανηλίκων βλ. λ. Ανήλικος  
Παράνομη Βία βλ. λ. Βία Παράνομη  
Παράνομη Κατακράτηση βλ. λ. Κατακράτηση Παράνομη  
Παραπλάνηση σε Ασέλγεια βλ. λ. Ασέλγεια  
Παραπομπή βλ. λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον, ΠολΔ), Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον, ΠοινΔικον, ΠολΔ), Βούλευμα, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Παραπομπή (ΙδΔ) βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές  
Παράρτημα βλ. λ. Πράγματα  
Παρασιώπηση Εγκλήματος βλ. λ. Έγκλημα  
Παραχωρητήριο βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία, Πρόσφυγες  
Παρέκταση βλ. λ. Αρμοδιότητα (ΠολΔ)  
* Παρέμβαση (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον) Σελ. 1315
Παρέμβαση (ΠολΔ) Σελ. 1315
Παροχή Σελ. 1319
Πατρική Εξουσία βλ. λ. Ανήλικος  
Πεζοδρόμιο βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση  
* Πειρατεία Σελ. 1323
* Πειστήρια εγκλήματος Σελ. 1323
Περιβάλλον βλ. και λ. Αιγιαλός, Αναγκαστική απαλλοτρίωση, Αρχαία - Αρχαιότητες, Δάση, Λατομεία - Μεταλλεία, Οικοδομές - Οικοδομικές παραβάσεις, Πολεοδομία - Χωροταξία, Ύδατα Σελ. 1323
Περιοδικές Παροχές βλ. λ. Παροχή  
* Περιοριστικοί όροι βλ. και λ. Απόλυση με όρους, Προσωρινή κράτηση Σελ. 1391
Περίπτερα βλ. λ. Ανάπηροι - Θύματα Πολέμου  
* Περιύβριση Αρχής Σελ. 1391
Περιύβριση Νεκρών βλ. λ. Νεκρός (ΠοινΔ)  
Πηγές βλ. λ. Ύδατα  
Πίνακας Κατατάξεως βλ. λ. Πλειστηριασμός  
ΠΙΚΠΑ βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις  
* Πιστωτική κάρτα βλ. και λ. Προστασία καταναλωτή, Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά ιδρύματα Σελ. 1392
Πιστωτικοί τίτλοι βλ. και λ. Αλληλόχρεος λογαριασμός, Διαταγή πληρωμής, Επιταγή, Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε διαταγή Σελ. 1393
Πλαγιαστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή  
Πλάνη (ΑστΔ) Σελ. 1418
Πλάνη (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως  
Πλάνη (ΠοινΔ) Σελ. 1419
Πλαστογραφία βλ. και λ. Δημόσιο (ΠοινΔ) Σελ. 1420
Πλαστού Χρήση βλ. λ. Πλαστογραφία  
Πλειστηριασμός βλ. και λ. Πτώχευση Σελ. 1424
Πληρεξουσιότητα Σελ. 1434
Πληροφορική βλ. λ. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  
Πλήρωμα βλ. λ. Αβαρία, Ναύλωση, Ναυτική Εργασία, Πλοίο - Πλοιοκτήτης  
Πλοηγοί βλ. λ. Αβαρία, Ναύλωση, Ναυτική Εργασία, Πλοίο - Πλοιοκτήτης  
Πλοίο - Πλοιοκτήτης βλ. και λ. Αβαρία, Ασφάλιση ιδιωτική, Επιθαλάσσια αρωγή, Ναύλωση, Ναυτική εργασία, Λιμεναρχεία - Λιμένες - Λιμενικά ταμεία, Φορολογία πλοίων Σελ. 1438
Ποδόσφαιρο βλ. λ. Αθλητισμός  
Πνευματική ιδιοκτησία βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Διαφήμιση, Διαδίκτυο, Ευρεσιτεχνία, Σήμα Σελ. 1441
Ποινές Σελ. 1457
Ποινική Δίωξη βλ. και λ. Δεδικασμένο, Εκκρεμοδικία, Παραγραφή Σελ. 1463
Ποινική ρήτρα βλ. και λ. Αρραβώνας Σελ. 1466
* Ποινικό Μητρώο Σελ. 1467
Πολεοδομία - Χωροταξία βλ. και λ. Αιγιαλός, Αναγκαστική απαλλοτρίωση, Δάση, Λιμεναρχεία - Λιμένες - Λιμενικά Ταμεία, Οικοδομές - Οικοδομικές παραβάσεις Σελ. 1468
Πολιτικά Δικαιώματα βλ. λ. Σύνταγμα  
Πολιτικά Εγκλήματα βλ. λ. Έγκλημα  
Πολιτικά Κόμματα βλ. λ. Κόμματα Πολιτικά  
Πολιτική Αγωγή - Πολιτικώς Ενάγων Σελ. 1528
Πολιτική Αεροπορία βλ. λ. Αεροπορία - Αεροπορικές Συγκοινωνίες, Μεταφορές  
Πολιτογράφηση βλ. λ. Ιθαγένεια  
Πολυκατοικίες βλ. λ. Οριζόντια Ιδιοκτησία  
Πολύτεκνοι βλ. και λ. Διοικητική πράξη, Οικογένεια - Οικογενειακή Προστασία, Τέκνα Σελ. 1532
Πολυτεχνείο βλ. λ. Εκπαίδευση - Δημόσια Εκπαιδευτήρια  
Πορνεία βλ. και λ. Μαστροπεία Σελ. 1533
Ποταμοί βλ. λ. Ύδατα  
Πράγματα Σελ. 1535
Πραγματογνωμοσύνη (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον)  
Πραγματογνωμοσύνη (ΠοινΔ) Σελ. 1542
* Πραγματογνωμοσύνη (ΠολΔ) Σελ. 1544
Πρακτορεία - Πράκτορες Σελ. 1544
* Πρατήρια καυσίμων Σελ. 1547
Προανάκριση βλ. λ. Ανάκριση - Ανακριτικές Πράξεις  
Προβληματικές Επιχειρήσεις βλ. λ. Επιχείρηση  
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σελ. 1547
Προθεσμίες (ΑστΔ) βλ. και λ. Παραγραφή Σελ. 1549
Προθεσμίες (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αίτηση Ακυρώσεως, Αίτηση Αναιρέσεως, Δίκη (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον), Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον), Προσφυγή Σελ. 1549
* Προθεσμίες (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Έφεση (ΠοινΔικον), Παραγραφή, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), Κακοδικία Σελ. 1553
Προκαταρκτική Εξέταση βλ. λ. Ανάκριση - Ανακριτικές Πράξεις  
Προθεσμίες (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναίρεση, Ανακοπή - Τριτανακοπή, Έφεση, Παραγραφή κ.λπ. Σελ. 1554
Πρόκληση Ανικανότητας βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί  
Πρόκληση Ναυαγίου βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης  
* Προκήρυξη βλ. και λ. Διαγωνισμοί, Δημόσια έργα Σελ. 1555
Προνόμια (ΕμπΔ) βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης  
Προνόμια (ΠολΔ) βλ. λ. Πλειστηριασμός  
* Προξενεία Σελ. 1555
Προπαρασκευαστικές Πράξεις βλ. λ. Απόπειρα  
Προγνωστικά Ποδοσφαίρου (ΠΡΟΠΟ) βλ. λ. Αθλητισμός, Παίγνια - Στοιχήματα  
Προσάραξη Πλοίου βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης  
Προσβολή Τιμής βλ. και λ. Δυσφήμηση, Εξύβριση, Προσωπικότητα  
Προσεπίκληση Σελ. 1556
Προσηλυτισμός βλ. λ. Εκκλησία - Θρησκεία  
Προσημείωση Υποθήκης βλ. λ. Υποθήκη  
Πρόσθετοι Λόγοι βλ. λ. Αναίρεση, Έφεση, Υποθήκη κ.λπ.  
Προσκύρωση βλ. λ. Κυριότητα, Πολεοδομία  
* Προσταγή βλ. και λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι στρατιωτικοί Σελ. 1556
Προστασία καταναλωτή Σελ. 1557
Πρόστηση βλ. και λ. Αδίκημα - Αδικοπραξία, Αποζημίωση Σελ. 1573
Πρόστιμο βλ. λ. Ποινές  
Προσύμφωνο βλ. και λ. Μίσθωση, Πώληση, Σύμβαση έργου Σελ. 1575
Πρόσφυγες Σελ. 1576
Προσφυγή (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον), Επίδοση (ΔιοικΔικον), Παράβολο, Προθεσμίες (ΔιοικΔικον), Συνάφεια, Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ Σελ. 1579
Προσωπικά Δεδομένα βλ. και λ. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, Τηλεπικοινωνίες  
Προσωπική ελευθερία βλ. και λ. ΕΣΔΑ, Ποινές, Προσωπικότητα, Προσωπική κράτηση, Σύνταγμα Σελ. 1581
Προσωπική κράτηση βλ. και λ. Προσωπική ελευθερία Σελ. 1583
Προσωπικότητα βλ. και λ. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, Εξύβριση, Δυσφήμηση, Προσωπική ελευθερία, Τύπος Σελ. 1586
Προσωρινή Απόλυση βλ. λ. Απόλυση Με Όρους  
Προσωρινή Επιδίκαση βλ. λ. Ασφαλιστικά Μέτρα  
Προσωρινή δικαστική προστασία (ΔιοικΔ) Σελ. 1589
Προσωρινή κράτηση Σελ. 1592
Προσωρινή ρύθμιση βλ. λ. Ασφαλιστικά Μέτρα  
Προτάσεις Σελ. 1594
Προφυλάκιση βλ. λ. Προσωρινή Κράτηση  
Πτυχία βλ. λ. Εκπαίδευση - Δημόσια Εκπαιδευτήρια, Εκπαίδευση Ιδιωτική - Εκπαιδευτήρια  
Πτώχευση βλ. και λ. Επιχείρηση Σελ. 1596
Πυροσβεστική Υπηρεσία, βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας  
Πώληση βλ. και λ. Πλειστηριασμός, Προσύμφωνο, Υπαναχώρηση, Υπερημερία Σελ. 1605
   
Ραδιοφωνία - Τηλεόραση Σελ. 1611
Ρήτρες βλ. στα σχετικά θέματα  
Ρυμοτομία βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία  
Ρυμούλκηση βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης  
Ρύπανση βλ. λ. Περιβάλλον  
   
* Σεισμοπαθείς Σελ. 1625
Σερβιτόροι βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Σήματα Σελ. 1625
Σιδηροδρομικοί βλ. λ. Οργανισμοί, Σύμβαση Εργασίας  
Σιδηρόδρομοι βλ. λ. Οργανισμοί, Συγκοινωνίες (ΠοινΔ)  
* Στάση Σελ. 1641
Στέγαση βλ. λ. Εργατική Κατοικία  
Στοίχημα βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα  
Στρατευμένοι (ΕργΔ) βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
* Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι στρατιωτικοί Σελ. 1642
* Συγγένεια βλ. και λ. Υιοθεσία, Οικογένεια Σελ. 1643
Συγγενικό Συμβούλιο βλ. λ. Ανήλικος  
Συγκοινωνίες βλ. και λ. Αεροπορία - Αεροπορικές Συγκοινωνίες, Μεταφορές, Πλοίο - Πλοιοκτήτης Σελ. 1644
Σύγκρουση Καθηκόντων βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική προστασία  
Σύγκρουση Πλοίων βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης  
Συγκυριότητα βλ. λ. Κυριότητα  
Σύλληψη βλ. και λ. Έκδοση, Προσωρινή κράτηση Σελ. 1646
Συλλογικά όργανα βλ. και λ. Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Δημόσιο Σελ. 1647
Συλλογικές Διαφορές Εργασίας βλ. λ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας  
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Σελ. 1647
Συμβάσεις (ΑστΔ) βλ. λ. Αναγνώριση Χρέους, Αναδοχή Χρέους και επιμέρους Συμβάσεις: Πώληση, Μισθώσεις, Υπαναχώρηση κ.λπ.  
Συμβάσεις Διεθνείς βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές  
Συμβάσεις (ΕμπΔ) βλ. και λ. Μισθώσεις Εμπορικές, Ξενοδοχεία, Πρακτορεία - Πράκτορες Σελ. 1651
Συμβάσεις διοικητικές Σελ. 1664
Σύμβαση Εκχωρήσεως βλ. λ. Εκχώρηση  
Σύμβαση Ενεχύρου βλ. λ. Ενέχυρο  
Σύμβαση εργασίας βλ. και λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 1671
Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας βλ. λ. Ναυτική Εργασία  
Σύμβαση έργου Σελ. 1718
Συμβιβασμός Σελ. 1725
Συμβιβασμός Φορολογικός βλ. στις επιμέρους Φορολογίες  
* Συμβολαιογράφοι βλ. και λ. Ψευδής βεβαίωση, Ψευδορκία, Πλειστηριασμός Σελ. 1726
Συμβούλια Δικαστικά βλ. λ. Βούλευμα  
Συμβούλιο της Επικρατείας βλ. λ. Αρμοδιότητα, Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία  
Συμμετοχή βλ. και λ. Ηθική αυτουργία, Συναυτουργία, Συνέργεια Σελ. 1727
Συμμορία βλ. λ. Εγκληματική οργάνωση  
Συμπλοιοκτησία βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης  
* Συμπλοκή Σελ. 1728
Σύμφωνο συμβίωσης Σελ. 1729
Συμψηφισμός Σελ. 1729
* Συναθροίσεις (ΠοινΔ) Σελ. 1730
Συναθροίσεις (ΣυντΔ)  
* Συναίνεση παθόντος (ΠοινΔ) Σελ. 1731
Συνάλλαγμα βλ. λ. Νόμισμα - Συνάλλαγμα - Χρυσός  
Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε διαταγή βλ. και λ. Επιταγή, Πιστωτικοί τίτλοι Σελ. 1731
Συναυτουργία βλ. και λ. Συνέργεια, Συμμετοχή Σελ. 1733
Συνάφεια (ΔιοικΔικον) Σελ. 1733
* Συνάφεια (ΠοινΔικον) Σελ. 1734
Συνάφεια (ΠολΔ) βλ. και λ. Αγωγή  
* Συνδικαλισμός βλ. και λ. Σωματεία, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Σελ. 1735
Σύνδικος Πτωχεύσεως βλ. λ. Πτώχευση  
Συνδρομή Δικαστική βλ. λ. Έκδοση  
Συνεισφορά βλ. λ. Νόμιμη Μοίρα  
Συνέργεια βλ. και λ. Συναυτουργία, Συμμετοχή Σελ. 1735
Συνεταιρισμοί Σελ. 1737
Συνήγορος του Πολίτη βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές  
Σύνταγμα βλ. και λ. Ακρόαση (ΣυντΔ), Βουλευτές - Βουλή, Δίκαιο διεθνές, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΠολΔ), Δικαστές - Δικαστικοί λειτουργοί, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εκπαίδευση Δημόσια - Εκπαιδευτήρια, Ιδιοκτησία (ΣυντΔ), Ισότητα, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Περιβάλλον, Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Τύπος, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) Σελ. 1739
Συντάξεις βλ. και λ. Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 1759
Συντηρητική Κατάσχεση βλ. λ. Κατάσχεση, Ασφαλιστικά Μέτρα  
* Συνωμοσία Σελ. 1768
Συστατικά βλ. λ. Πράγματα  
Συρροή βλ. και λ. Έγκλημα, Νόμος, Ποινή Σελ. 1769
Σφράγιση - Αποσφράγιση βλ. λ. ......................  
Σχέδια Πόλεων βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία  
Σχολές βλ. λ. Εκπαίδευση - Δημόσια  
Εκπαιδευτήρια, Εκπαίδευση Ιδιωτική - Εκπαιδευτήρια  
Σώματα Ασφαλείας βλ. και λ. ΕΣΔΑ, Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ Σελ. 1770
Σωματεία βλ. και λ. Συνδικαλισμός Σελ. 1771
Σωματεμπορία βλ. λ. Πορνεία  
Σωματικές βλάβες βλ. και λ. Ιατροί Σελ. 1771
Σωματική έρευνα βλ. λ. Έρευνες (ΠοινΔικον)  
Σωρευτική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή  
Σωρευτική Αναδοχή βλ. λ. Χρέος, Αυτοκίνητα, Ασφάλιση Ιδιωτική  
* Σωφρονιστικά καταστήματα Σελ. 1776
   
Ταμεία Ασφαλιστικά - Ταμεία Κύριας Ασφαλίσεως βλ. και λ. Κοινωνικές ασφαλίσεις, Συντάξεις Σελ. 1778
Ταξιδιωτικά Γραφεία βλ. λ. Πρακτορεία - Πράκτορες  
Ταχυδρομεία βλ. λ. Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)  
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο βλ. λ. Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)  
Τάφοι βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  
Τεκμήρια δικαστικά βλ. και λ. Απόδειξη Σελ. 1798
Τεκμήρια Φορολογικά βλ. στις επιμέρους Φορολογίες  
Τέκνα βλ. και λ. Ανήλικος, Γονική Μέριμνα, Διατροφή Σελ. 1799
Τελεσιδικία βλ. λ. Απόφαση  
Τέλη βλ. και λ. Φορολογίες ειδικές, Παράβολο, Τελωνεία - Τελωνειακή νομοθεσία - Λαθρεμπορία, Φορολογία Δημοτική - Κοινοτική Σελ. 1808
Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία - Λαθρεμπορία βλ. και λ. Εισαγωγές - Εξαγωγές, Τέλη Σελ. 1809
Τεχνικοί Σύμβουλοι (ΠολΔ) βλ. λ. Πραγματογνωμοσύνη (ΠολΔ)  
Τηλεπικοινωνίες βλ. λ. Απόρρητο-Παραβίαση απορρήτου, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, Προσωπικότητα  
Τιμολόγια βλ. λ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Φορολογικές παραβάσεις, ΦΠΑ  
Τοκογλυφία Σελ. 1813
Τόκος Σελ. 1815
Τοξικές Ουσίες - Τοξικομανίες βλ. λ. Ναρκωτικά  
Τοπική Αυτοδιοίκηση βλ. και λ. Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Εκλογές Σελ. 1825
Τόπος βλ. λ. Αρμοδιότητα, Δικαιοδοσία, Κατοικία, Δικαιοπραξίες, Έγκλημα κ.λπ.  
Τουρισμός Σελ. 1829
Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα βλ. και λ. Αλληλόχρεος λογαριασμός, Απόρρητο, Δάνειο, Εγγυητική επιστολή, Εκτέλεση, Επιταγή, Κατάσχεση, Πιστωτική κάρτα, Προστασία καταναλωτή, Σύμβαση εργασίας, Τόκος, Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ, Υποθήκη, Φορολογία εισοδήματος Σελ. 1830
Τραπεζικό Απόρρητο βλ. λ. Απόρρητο  
Τριτανακοπή βλ. λ. Ανακοπή - Τριτανακοπή  
* Τριτεγγύηση Σελ. 1843
* Τρομοκρατία Σελ. 1843
Τρόπος βλ. λ. Κληρονομία, Κληροδοσία  
Τρόφιμα (ΠοινΔ) βλ. λ. Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας  
Τύπος (ΠοινΔ) βλ. και λ. Δυσφήμηση, Εξύβριση, Τύπος (ΣυντΔ) Σελ. 1844
* Τύπος (ΣυντΔ) βλ. και λ. Προσωπικότητα, Τύπος (ΠοινΔ) Σελ. 1846
Τύπος Δικαιοπραξίας βλ. λ. Ακυρότητα, Δικαιοπραξίες κ.λπ.  
Τυχερά Παιχνίδια βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα  
Time Sharing βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)  
   
Υγεία - Υγειονομική Νομοθεσία βλ. και λ. Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας, Αδίκημα - Αδικοπραξίες, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, Ιατροί - Ιατρεία, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ταμεία Ασφαλιστικά - Ταμεία κύριας ασφαλίσεως, Φάρμακα - Φαρμακεία - Φαρμακοποιοί Σελ. 1848
* Ύδατα βλ. και λ. Αιγιαλός, Διεθνές Δίκαιο, Λιμεναρχεία - Λιμένες - Λιμενικά Ταμεία, Περιβάλλον Σελ. 1850
Υιοθεσία Σελ. 1851
Υπάλληλοι (ΠοινΔ) βλ. και λ. Δωροδοκία - Δωροληψία, Υπεξαίρεση, Υπεξαγωγή εγγράφων Σελ. 1857
Υπάλληλοι Βουλής βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ  
Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ βλ. και λ. Δικαστές, Εκπαίδευση Δημόσια, Ισότητα, Προσφυγή (ΔιοικΔικον), Στρατός, Συντάξεις, Σώματα ασφαλείας, Υπάλληλοι (ΠοινΔ) Σελ. 1859
Υπάλληλοι Δικαστηρίων - Υποθηκοφυλακείων βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ  
Υπάλληλοι Διοικητικοί βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ  
Υπάλληλοι Διπλωματικοί βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ  
Υπάλληλοι Εκπαιδευτικοί βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ  
Υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ  
Υπάλληλοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ  
Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ, Σώματα Ασφαλείας  
Υπάλληλοι Υπουργείου Εξωτερικών βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ  
Υπαναχώρηση βλ. και λ. Μισθώσεις εμπορικές, Μίσθωση πράγματος, Πώληση, Σύμβαση έργου Σελ. 1866
Υπεξαγωγή εγγράφων Σελ. 1868
Υπεξαίρεση Σελ. 1872
Υπεραναμονή-Αναμονή βλ. λ. Ναύλωση  
Υπεράκτιες εταιρίες βλ. λ. Εταιρίες  
Υπέρβαση εξουσίας (ΠοινΔ) Σελ. 1876
Υπερημερία βλ. λ. Αγωγή, Αποζημίωση, Δημόσιο, Διατροφή, Επιμελητήρια, Μεταφορές, Μηχανικοί, Μίσθωση πράγματος, Πώληση, Σύμβαση εργασίας, Σύμβαση έργου, Συνδικαλισμός, Ταμεία Ασφαλιστικά, Τόκος, Υπαναχώρηση  
Υπερωρίες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Υπεύθυνος Αστικώς βλ. λ. Δίκη (Ποινική)  
Υποβολή Τέκνου (ΠοινΔ) βλ. λ. Οικογένεια - Οικογενειακή Προστασία Σελ. 1881
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Σελ. 1883
* Υπόδικοι Σελ. 1893
* Υπόθαλψη εγκληματία Σελ. 1893
Υποθήκη Σελ. 1894
Υποθήκη Ναυτική βλ. λ. Εκτέλεση, Ναύλωση, Πλοίο - Πλοιοκτήτης, Υποθήκη  
Υποθηκοφυλακεία - Υποθηκοφύλακες βλ. και λ. Κτηματολόγιο, Μεταγραφή Σελ. 1895
Υπόσχεση Χρέους βλ. λ. Χρέος  
* Υποτροπή βλ. και λ. Ναρκωτικά Σελ. 1898
Υποτροφίες βλ. λ. Εκπαίδευση  
Υπουργεία - Υπουργοί βλ. λ. Κυβέρνηση  
* Υφαίρεση Σελ. 1895
Υφαλοκρηπίδα βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές  
Υφαρπαγή Ψευδούς Βεβαιώσεως βλ. λ. Βεβαίωση Ψευδής  
   
Φάρμακα - Φαρμακεία - Φαρμακοποιοί βλ. και λ. Ναρκωτικά, Υγεία - Υγειονομική Νομοθεσία Σελ. 1900
Φθορά ξένης ιδιοκτησίας Σελ. 1903
Φοροδιαφυγή βλ. λ. Φορολογικές παραβάσεις - Φοροδιαφυγή  
Φόροι υπέρ Τρίτων βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές  
Φορολογία ακινήτων Σελ. 1904
Φορολογία Αυτοκινήτων βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές  
Φορολογία Γονικών Παροχών βλ. λ. Φορολογία Κληρονομιών  
Φορολογία Δημοσίων Θεαμάτων βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές  
Φορολογία Δημοτική - Κοινοτική βλ. και λ. Διαφήμιση, Κέντρα διασκέδασης, Τέλη, Φορολογίες ειδικές Σελ. 1912
Φορολογία Δωρεών βλ. λ. Φορολογία Κληρονομιών  
Φορολογία εισοδήματος Σελ. 1914
Φορολογία Καπνού βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές  
Φορολογία Καταναλώσεως βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές  
Φορολογία Κερδών Από Λαχεία βλ. λ. Φορολογία Κληρονομιών  
Φορολογία Κέντρων Διασκεδάσεως βλ. λ. Κέντρα Διασκεδάσεως, Τέλη, Φορολογία Δημοτική - Κοινοτική  
Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών βλ. και λ. Φορολογία εισοδήματος Σελ. 1928
Φορολογία Κύκλου Εργασιών βλ. λ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και Φορολογίες ειδικές  
Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας βλ. στις επιμέρους Φορολογίες, Φορολογία Ακινήτων, Φορολογική Δικονομία  
Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων βλ. λ. Φορολογία ακινήτων  
Φορολογία Οινοπνεύματος βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές  
* Φορολογία πλοίων βλ. και λ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Σελ. 1931
Φορολογία Πολυτελείας βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές  
Φορολογία Προικών βλ. λ. Φορολογία Κληρονομιών  
* Φορολογία στη συγκέντρωση κεφαλαίων βλ. και λ. Φορολογίες Ειδικές, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Σελ. 1931
Φορολογία στην Υπεραξία των Ακινήτων βλ. λ. Φορολογία Εισοδήματος  
Φορολογία Τραπεζικών Εργασιών βλ. λ. Φορολογίες ειδικές  
Φορολογία Χαρτοσήμου βλ. λ. Φορολογίες ειδικές  
Φορολογίες Ειδικές βλ. και λ. Τέλη, Φορολογία στη Συγκέντρωση Κεφαλαίων Σελ. 1932
Φορολογικά Δικαστήρια βλ. λ. Φορολογική Διαδικασία, Φορολογική Δικονομία  
Φορολογικά κίνητρα βλ. και λ. Επενδύσεις, Φορολογία εισοδήματος Σελ. 1935
Φορολογικές παραβάσεις - Φοροδιαφυγή Σελ. 1936
Φορολογική διαδικασία Σελ. 1944
Φορολογική Δικονομία βλ. λ. Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Παράβολο, Προσφυγή (ΔιοικΔικον)  
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Σελ. 1959
Φορτίο βλ. λ. Ναύλωση  
Φορτοεκφορτωτές βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Φορτωτική βλ. και λ. Διαιτησία, Μεταφορές, Ναύλωση Σελ. 1964
Φρεάτια βλ. λ. Ύδατα  
Φρενοβλάβεια βλ. λ. Διαζύγιο, Κληρονομία  
Φροντιστήρια βλ. λ. Εκπαίδευση Ιδιωτική - Εκπαιδευτήρια  
Φυλάκιση βλ. λ. Ποινές  
* Φυγόδικοι - Φυγόποινοι Σελ. 1965
Φύλακες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Φυλακές βλ. λ. Σωφρονιστικά Καταστήματα  
Φωταέριο βλ. λ. Οργανισμοί  
Φωτογραφίες - Φωτογράφοι βλ. λ. Έγγραφα  
Φωτοτυπίες βλ. λ. Έγγραφα  
   
Χάρη βλ. λ. Ποινές  
Χαρτόσημο βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές  
Χείμαρροι βλ. λ. Ύδατα  
Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Χειροτεχνία βλ. λ. Βιομηχανία - Βιοτεχνία  
* Χρεόγραφα Σελ. 1966
Χρέος βλ. και λ. Δημόσιο (ΠοινΔ), Φοροδιαφυγή, Φορολογικές παραβάσεις (ΠοινΔ) Σελ. 1966
Χρεοκοπία βλ. λ. Πτώχευση  
Χρήμα βλ. λ. Νόμισμα - Συνάλλαγμα - Χρυσός  
Χρηματική ικανοποίηση βλ. και λ. Αδίκημα - Αδικοπραξία, Αποζημίωση, Πολιτική Αγωγή - Πολιτικώς ενάγων Σελ. 1971
Χρηματική Ποινή βλ. λ. Ποινές  
Χρηματιστήρια - Κεφαλαιαγορά Σελ. 1977
Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)  
Χρησιδάνειο Σελ. 1982
Χρησικτησία Σελ. 1983
Χρονομεριστική Σύμβαση (time-sharing) βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)  
Χρόνος (ΠοινΔ) βλ. λ. Έγκλημα  
   
Ψευδής ανώμοτη κατάθεση Σελ. 1992
Ψευδής Βεβαίωση βλ. λ. Βεβαίωση Ψευδής  
Ψευδής καταμήνυση Σελ. 1992
Ψευδορκία βλ. και λ. Ψευδής καταμήνυση Σελ. 1994
Ψυχιατρεία - Ψυχιατρικά καταστήματα Σελ. 1996
Ψυχική Οδύνη βλ. λ. Χρηματική Ικανοποίηση  
   
Ωράριο βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Ωρομίσθιο βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας  
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.