ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  • Συγγραφέας: Αθ. Πολυχρονόπουλος
  • Έκδοση: 2η 2018
  • Σελίδες: 376
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30.00 Φυσικά πρόσωπα
€40.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στη δεύτερη έκδοση του έργου «ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» αναπτύσσονται οι βασικές θεματικές ενότητες του εμπορικού δικαίου, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εξετάζεται συστηματικά και παρουσιάζεται με τρόπο που συνδυάζει την θεωρητική αλλά και την πρακτική θεώρηση των σχετικών θεμάτων. Συγκεκριμένα η ύλη παρατίθεται κατανεμημένη σε δέκα κεφάλαια - ενότητες, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα εμπορικής νομοθεσίας, η οποία παρουσιάζεται με τρόπο εύληπτο και περιεκτικό. Οι  ενότητες αυτές, είναι οι εξής:

Στην πρώτη ενότητα εξετάζεται το εμπορικό δίκαιο ως θεσμός και η διαμεσολάβηση ως όρος του εμπορικού δικαίου. Στην δεύτερη ενότητα παρατίθεται το γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου κι οι εμπορικές πράξεις, στην τρίτη το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στην τέταρτη οι συμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων, στην πέμπτη το δίκαιο του ανταγωνισμού, στην έκτη τα αξιόγραφα, στην έβδομη οι εταιρείες (ενημέρωση με τους Ν 4541, 4548/2018), στην όγδοη το πτωχευτικό δίκαιο (ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4549/2018), στην ένατη το ναυτικό δίκαιο και τέλος, στην δέκατη ενότητα το ασφαλιστικό δίκαιο.

Το έργο συμπληρώνεται από αναλυτικό και χρηστικό ευρετήριο, που καλύπτει ολόκληρη την παραπάνω ύλη.

Με τον τρόπο που παρουσιάζεται η ύλη του βιβλίου, παρέχεται στον χρήστη η απαιτούμενη ολοκληρωμένη ενημέρωση, ενώ παράλληλα διευκρινίζονται και τα τυχόν αμφιλεγόμενα θέματα που αφορούν το εκάστοτε εξεταζόμενο αντικείμενο του συγκεκριμένου κλάδου.

Το παρόν έργο αποτελεί ένα διδακτικό εγχειρίδιο για νέους δικηγόρους που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, για ασκούμενους δικηγόρους, για υποψηφίους σε διαγωνισμούς και για νομικούς που ξεκινούν τη γνώση τους στο εμπορικό δίκαιο.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
1. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ H ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
§ 1. Ιστορία Σελ. 3
§ 2. To εμπορικό δίκαιο
2.1. Γενικά Σελ. 3
2.2. Οι κανόνες του εμπορικού δικαίου Σελ. 4
2.3. Η διαμεσολάβηση Σελ. 4
2.3.1. Η κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και των υπηρεσιών (τομείς παραγωγής) Σελ. 4
2.3.2. Είδη διαμεσολάβησης (ενδεικτικά) Σελ. 5
2.3.3. Η χρησιμότητα των διακρίσεων διαμεσολάβησης Σελ. 6
2.3.4. Τα λοιπά στοιχεία της διαμεσολάβησης (κίνδυνος, κέρδος) Σελ. 6
2.3.5. Ορισμοί της εμπορικής δραστηριότητας, του εμπορίου, της αγοράς, του οικονομικού συστήματος, του οικονομικού συντάγματος. Σελ. 6
2.4. Η επιχείρηση (firm) Σελ. 7
2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
§ 3. Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου Σελ. 11
§ 4. Οι εμπορικές πράξεις
4.1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις Σελ. 11
4.2. Κατ’ αναλογία πρωτότυπα εμπορικές πράξεις Σελ. 11
4.3. Παράγωγα εξ υποκείμενου και εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις Σελ. 12
4.4. Αμφιμερώς εμπορικές πράξεις Σελ. 13
4.5. Ετερομερώς εμπορικές πράξεις Σελ. 13
§ 6. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου (αρ. 2 ΔΑΕ)
6.1. Σύμβαση αγοράς προς μεταπώληση Σελ. 14
6.2. Επιχείρηση χειροτεχνίας Σελ. 15
6.3. Επιχείρηση παραγγελίας Σελ. 16
6.4. Επιχείρηση μετακόμισης (χερσαία μεταφορά) Σελ. 18
6.5. Επιχείρηση προμήθειας Σελ. 18
6.6. Επιχείρηση πρακτορείας Σελ. 18
6.7. Επιχείρηση πλειστηριασμών (δημοπρασιών) Σελ. 19
6.8. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων Σελ. 19
6.9. Kολλυβιστικές εργασίες Σελ. 20
6.10. Τραπεζικές εργασίες Σελ. 20
6.11. Μεσιτικές εργασίες Σελ. 21
6.12. Συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτων από τόπο σε τόπο Σελ. 22
§ 7. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου (αρ. 3 ΔΑΕ)
7.1. Επιχείρηση κατασκευής πλοίου (ναυπήγηση) Σελ. 22
7.2. Αγορά πλοίου Σελ. 22
7.3. Πώληση πλοίου Σελ. 23
7.4. Μεταπώληση πλοίου Σελ. 23
7.5. Θαλάσσιες αποστολές Σελ. 23
7.6. Αγορά ή πώληση αρμένων, εξαρτιών και ζωοτροφιών Σελ. 23
7.7. Ναύλωση Σελ. 23
7.8. Ναυτικό δάνειο Σελ. 24
7.9. Ασφάλιση Σελ. 24
7.10. Όσα άλλα συναλλάγματα αφορούν τη ναυτική εμπορία Σελ. 24
7.11. Συμβάσεις ναυτολόγησης Σελ. 25
7.12. Συμβάσεις εργασίας ναυτικών εμπορικών πλοίων Σελ. 25
§ 8. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις με νεώτερους νόμους Σελ. 25
§ 9. Η εμπορική ιδιότητα
9.1. Ορισμός του εμπόρου Σελ. 26
9.2. Προϋποθέσεις κτήσης της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 26
9.2.1. Ουσιαστικό σύστημα Σελ. 26
9.2.2. Τυπικό σύστημα Σελ. 29
9.3. Ο κατά τεκμήριο έμπορος Σελ. 29
9.4. Οι συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 29
9.5. Απώλεια της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 34
§ 10. Τα εμπορικά βιβλία
10.1. Γενικά Σελ. 34
10.2. Τα υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία του ΕμπΝ Σελ. 35
10.3. Οι κανόνες κανονικής τήρησης των εμπορικών βιβλίων Σελ. 36
10.4. Η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων Σελ. 36
10.5. Ανακοίνωση των εμπορικών βιβλίων αρ. 14 ΕμπΝ Σελ. 37
10.6. Εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων αρ. 15 ΕμπΝ Σελ. 37
3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
§ 11. Το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας
11.1. Ορισμός Σελ. 41
11.2. Η εμπορική επωνυμία Σελ. 42
11.2.1. Ορισμός Σελ. 42
11.2.2. Διακρίσεις εμπορικών επωνυμιών Σελ. 43
11.2.3. Απόκτηση της εμπορικής επωνυμίας Σελ. 43
11.2.4. Αρχές που διέπουν την εμπορική επωνυμία Σελ. 44
11.2.5. Η προστασία της εμπορικής επωνυμίας Σελ. 44
11.2.6. Παραγραφή Σελ. 45
11.3. Ο διακριτικός τίτλος Σελ. 46
11.3.1. Ορισμός Σελ. 46
11.3.2. Απόκτηση του διακριτικού τίτλου Σελ. 46
11.3.3. Η προστασία του διακριτικού τίτλου Σελ. 46
11.4. Το σήμα (αρ. 121 επ. Ν 4072/2012 ο.τ. Ν 4155/2013) Σελ. 46
11.4.1. Ορισμός Σελ. 46
11.4.2. Διακρίσεις Σελ. 47
11.4.3. Απόκτηση του δικαιώματος επί του σήματος Σελ. 48
11.4.4. Προϋποθέσεις παραδοχής της δήλωσης σήματος (τυπικό σύστημα) Σελ. 49
11.4.5. Εκμετάλλευση Σελ. 51
11.4.6. Απώλεια του δικαιώματος επί του σήματος Σελ. 52
11.4.7. Προστασία Σελ. 53
11.4.8. Παραγραφή Σελ. 54
11.5. Η ευρεσιτεχνία (Ν 1733/1987) Σελ. 55
11.5.1. Ορισμός της εφεύρεσης Σελ. 55
11.5.2. Το δικαίωμα επί της εφεύρεσης Σελ. 55
11.5.3. Ο πρωτουργός της εφεύρεσης Σελ. 55
11.5.4. Ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 56
11.5.5. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Σελ. 56
11.5.6. Είδη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Σελ. 57
11.5.7. Η διαδικασία απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 57
11.5.8. Απαιτούμενες προϋποθέσεις της εφεύρεσης για  να απονεμηθεί δίπλωμα Σελ. 58
11.5.9. Ακυρότητα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 15 Ν 1733/1987) Σελ. 59
11.5.10. Οι λόγοι ακυρότητας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 60
11.5.11. Έκπτωση από του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 16 Ν 1733/1987) Σελ. 60
11.5.12. Η μεταβίβαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 12 Ν 1733/1987) Σελ. 60
11.5.13. Εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 10, 11, 12, 13, 14 Ν 1733/1987) Σελ. 61
11.5.14. Η προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 17 Ν 1733/1987) Σελ. 63
11.5.15. Παραγραφή αρ. 17 παρ. 4 Σελ. 63
11.6. Οι τεχνολογικές καινοτομίες Ν 1733/1987 Σελ. 64
11.6.1 Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ) Σελ. 64
11.6.2. Οι τεχνικοί νεωτερισμοί Σελ. 64
11.7. Σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας Σελ. 65
11.8. Βιομηχανικά και βιοτεχνικά σχέδια και υποδείγματα (Ν 2417/1996, ΠΔ 259/1997) Σελ. 65
11.9. Συλλογικά διακριτικά (Kανονισμός ΕΕ 1151/2012) Σελ. 66
11.10. Διακριτικά που προστατεύονται από το αρ. 13 Ν 146/1914 (διακριτικά ουσιαστικού συστήματος) Σελ. 67
4. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
§ 12. Συμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων
12.1. Η σύμβαση δικαιόχρησης franchising Σελ. 71
12.2. H σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing (Ν 1665/1986 ο.τ.) Σελ. 71
12.3. Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων factoring (Ν 1905/1990 ο.τ) Σελ. 72
12.4. Η σύμβαση αγοράς επιχειρηματικής απαίτησης forfaiting (Ν 1905/1990 ο.τ.) Σελ. 73
12.5. Τιτλοποίηση απαιτήσεων (Ν 3156/2003) Σελ. 73
5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
§ 13. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός Ν 146/1914
13.1. Ορισμός Σελ. 77
13.2. Γενική ρήτρα αρ. 1 Ν 146/1914 Σελ. 78
13.2.1. Η σχέση της διάταξης αρ. 1 Ν 146/1914 και της διάταξης αρ. 919 ΑΚ Σελ. 79
13.2.2. Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής αρ. 1 Ν 146/1914 Σελ. 79
13.3. Αθέμιτες πράξεις εναντίον όλων των ανταγωνιστών Σελ. 81
13.3.1. Ψευδής διαφήμιση αρ. 3 Ν 146/1914 («μικρή γενική ρήτρα») Σελ. 81
13.3.2. Ψευδής δημόσια αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων προερχομένων από πτώχευση, αρ. 6 Ν 146/1914 Σελ. 82
13.3.3. Ψευδής δημόσια αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων προερχομένων από διάλυση καταστήματος, αρ. 7 Ν 146/1914 Σελ. 82
13.4. Αθέμιτες πράξεις εναντίον συγκεκριμένου ανταγωνιστή Σελ. 83
13.4.1. Απλή δυσφήμηση κατά ανταγωνιστή αρ. 11 Ν 146/1914 και συκοφαντική δυσφήμηση κατά ανταγωνιστή αρ. 12 Ν 146/1914 Σελ. 83
13.4.2. Προσβολή διακριτικών ουσιαστικού συστήματος αρ. 13 Ν146/1914 Σελ. 84
13.4.3. Αθέμιτη ανακοίνωση ή χρήση εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων αρ. 16-18 Ν 146/1914. Σελ. 85
13.4.4. Καταχρηστική εκμετάλλευση της οικονομική εξάρτησης αρ. 18α Ν 146/1914 Σελ. 86
13.5. Προστασία Σελ. 86
13.5.1. Αστική Σελ. 86
13.5.2. Ποινική Σελ. 87
13.5.3. Παραγραφή Σελ. 87
§ 14. Το δίκαιο προστασίας της ελευθερίας του ανταγωνισμού Ν 3959/2011 ο.τ, αρ. 101, 102, 107, 108 ΣΛΕΕ, ΕΚ 139/2004 Σελ. 88
14.1. Ορισμός Σελ. 88
14.2. Η ανεξάρτητη αρχή «Επιτροπή Ανταγωνισμού ΕΑ» Σελ. 88
14.3. Κυρώσεις Σελ. 88
14.4. Οι παραβάσεις Ν 3959/11 ο.τ (αρ. 101, 102 ΣΛΕΕ) Σελ. 89
14.4.1. Ενδεικτικές περιπτώσεις παραβάσεων αρ. 1 Ν 3959/2011 Σελ. 89
6. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
§ 15. Αξιόγραφα
15.1. Ορισμός Σελ. 93
15.2. Τα στοιχεία του αξιογράφου Σελ. 93
15.2.1. Έγγραφο Σελ. 93
15.2.2. Ενσωμάτωση (εγχάρτωση) - Αρχή της παρακολουθηματικότητας Σελ. 93
15.2.3. Ιδιωτικό δικαίωμα Σελ. 93
15.2.4. Πρόβλεψη στον Νόμο - Άϋλος τίτλος Σελ. 93
15.3. Νομιμοποιητικά σύμβολα Σελ. 94
15.4. Νομιμοποιητικά έγγραφα Σελ. 94
15.5. Θεωρίες γέννησης του αξιόγραφου Σελ. 95
15.6. Διακρίσεις των αξιογράφων Σελ. 95
15.6.1. Διακρίνονται ανάλογα με το βαθμό ενσωμάτωσης (εγχάρτωσης) του δικαιώματος στο έγγραφο Σελ. 95
15.6.2. Διακρίνονται ανάλογα της εμπορευσιμότητας δηλ. του προσδιορισμού του δικαιούχου της απαίτησης και του τρόπου μεταβίβασης Σελ. 96
15.6.3. Διακρίνονται ανάλογα με τη φύση του δικαιώματος που ενσωματώνουν Σελ. 98
15.6.4. Διακρίνονται ανάλογα της μορφή τους Σελ. 99
15.7. Συναλλαγματική Ν 5325/1932 ΕΝΣ (τα αναφερόμενα παρακάτω άρθρα παραπέμπουν στον ΕΝΣ) Σελ. 100
15.7.1. Ορισμός Σελ. 101
15.7.2. Ρήτρες που μπορεί να θέσει ο εκδότης Σελ. 101
15.7.3. Άκυρη και λευκή συναλλαγματική Σελ. 101
15.7.4. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων αρ. 17 ΕΝΣ, αρ. 78 παρ. 2 ΝΔ 17.7.1923 Σελ. 102
15.7.5. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής Σελ. 103
15.7.6. Αποδοχή της συν/κης Σελ. 106
15.7.7. Τριτεγγύηση Σελ. 107
15.7.8. Λήξη της συν/κης Σελ. 108
15.7.9. Πληρωμή της συν/κης Σελ. 109
15.7.10. Ευθεία αγωγή - Αναγωγή Σελ. 110
15.7.11. Παραγραφή αρ. 70 Σελ. 112
15.7.12. Αδικαιολόγητος πλουτισμός αρ. 80 Σελ. 112
15.7.13. Κληρονομική διαδοχή Σελ. 113
15.8. Γραμμάτιο N 5325/1932 ΕΝΣ (τα αναφερόμενα παρακάτω άρθρα παραπέμπουν στον ΕΝΣ) Σελ. 114
15.8.1. Ορισμός Σελ. 115
15.8.2. Διαφορές γραμματίου - συναλλαγματικής Σελ. 115
15.9. Επιταγή Ν 5960/1933 (τα παρακάτω αναφερόμενα άρθρα παραπέμπουν στον Ν 5960/1933) Σελ. 116
15.9.1. Ορισμός Σελ. 116
15.9.2. Η πληρώτρια τράπεζα και ο εκδότης επιταγής Σελ. 117
15.9.3. Ο κομιστής επιταγής Σελ. 118
15.9.4. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων αρ. 22, αρ. 78 ΝΔ 17.7.1923, 892 ΑΚ Σελ. 118
15.9.5. Μεταβίβαση της επιταγής Σελ. 119
15.9.6. Τριτεγγύηση Σελ. 121
15.9.7. Αναγωγή Σελ. 122
15.9.8. Είδη επιταγής Σελ. 123
15.9.9. Παραγραφή αρ. 52 Σελ. 124
15.9.10. Αδικαιολόγητος πλουτισμός αρ. 60 Ν 5960/1933 Σελ. 125
15.9.11. Διαφορές συν/κης-επιταγής Σελ. 126
15.9.12. Κληρονομική διαδοχή Σελ. 127
15.10. Φορτωτική Σελ. 128
15.11. Αποθετήριο ή Αποθηκόγραφο Σελ. 128
15.12. Ενεχυρόγραφο Σελ. 128
15.13. Ασφαλιστήριο Σελ. 128
15.14. Διατακτική (εμπορική έκταξη- εντολή πληρωμής εμπόρου επί εμπόρου) Σελ. 129
15.15. Χρεωστικό ομόλογο Σελ. 129
7. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
§ 16. Εταιρείες
16.1. Ορισμός Σελ. 133
16.2. Διακρίσεις Σελ. 133
16.3. H αστική εταιρεία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα αρ. 741-784 ΑΚ, αρ. 270 Ν 4072/2012 Σελ. 135
16.3.1. Ορισμός Σελ. 135
16.3.2. Χαρακτηριστικά της εταιρικής σύμβασης Σελ. 136
16.3.3. Εταιρικός δεσμός-εταιρική ιδιότητα Σελ. 138
16.3.4. Τα δικαιώματα των εταίρων Σελ. 138
16.3.5. Οι υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 139
16.3.6. Εταιρική αγωγή Σελ. 140
16.3.7. Η διαχείριση - εκπροσώπηση Σελ. 140
16.3.8. Η ευθύνη των εταίρων για χρέη έναντι των τρίτων δανειστών Σελ. 143
16.3.9. Μεταβολές στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 143
16.3.10. Λύση της εταιρείας Σελ. 145
16.3.11. Αναβίωση Σελ. 148
16.4. Η ομόρρυθμη εταιρεία Σελ. 148
16.4.1. Ορισμός Σελ. 148
16.4.2. Χαρακτηριστικά της ομόρρυθμης εταιρείας Σελ. 149
16.4.3. Η σύσταση της ομόρρυθμης εταιρείας Σελ. 150
16.4.4. Τροποποίηση του καταστατικού Σελ. 151
16.4.5. Ανώμαλη ή de facto ή εν τοις πράγμασι ΟΕ Σελ. 151
16.4.6. Τα δικαιώματα των εταίρων (σε συνέχεια της διάκρισης σε εταιρικά και ατομικά δικαιώματα όπως προεκτέθηκε στην αστική εταιρεία) Σελ. 152
16.4.7. Οι υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 153
16.4.8. Εταιρική αγωγή Σελ. 153
16.4.9. Η διαχείριση - εκπροσώπηση Σελ. 154
16.4.10. Η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων για εταιρικά χρέη έναντι των τρίτων δανειστών Σελ. 155
16.4.11. Μεταβολές στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 156
16.4.12. Λύση της εταιρείας Σελ. 157
16.4.13. Αναβίωση Σελ. 160
16.4.14. Μετατροπή Σελ. 160
16.4.15. Ειδική παραγραφή αρ. 269 Σελ. 161
16.5. Η ετερόρρυθμη εταιρεία (απλή) Σελ. 161
16.5.1. Ορισμός Σελ. 161
16.5.2. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου (δικαιώματα - υποχρεώσεις) Σελ. 161
16.5.3. Η σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρείας Σελ. 164
16.5.4. Τροποποίηση του καταστατικού Σελ. 165
16.5.5. Ανώμαλη ή de facto ή εν τοις πράγμασι ΕΕ Σελ. 165
16.5.6. Η ευθύνη του ετερορρύθμου εταίρου για εταιρικά χρέη και ζημιές Σελ. 166
16.5.7. Αλλαγή στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση - Μετατροπή Σελ. 167
16.5.8. Ειδικές ρυθμίσεις ΕΕ Σελ. 167
16.6. Η ετερόρρυθμη εταιρεία (κατά μετοχές) Σελ. 168
16.7. Η αφανής εταιρεία Σελ. 168
16.7.1.Ορισμός Σελ. 168
16.7.2. Στοιχεία της αφανούς εταιρείας Σελ. 169
16.7.3. Η νομική θέση του αφανούς εταίρου Σελ. 169
16.8. Η κοινοπραξία Σελ. 170
16.8.1. Ορισμός Σελ. 170
16.8.2. Ιδρυση Σελ. 170
16.8.3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 170
16.9. Η ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ) ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με Ν 4548/2018. Σελ. 171
16.9.1. Ορισμός Σελ. 171
16.9.2. Διαδικασία σύστασης (ίδρυσης) ΑΕ Σελ. 172
16.9.3. Ακυρότητα ΑΕ Σελ. 185
16.9.4. Τα όργανα της ΑΕ Σελ. 186
16.9.5. Τα δικαιώματα των μετόχων (διοίκησης και περιουσιακά - ατομικά και συλλογικά) Σελ. 208
16.9.6. Είδη τίτλων που εκδίδονται από ΑΕ αρ. 33 Σελ. 214
16.9.7. Αύξηση ΜΚ αρ. 23-28 Σελ. 232
16.9.8. Μείωση ΜΚ αρ. 29-31 Σελ. 236
16.9.9. Αποθεματικά αρ. 158 Σελ. 238
16.9.10. Λύση ΑΕ αρ 164-170 Σελ. 239
16.9.11. Αναβίωση αρ. 171 Σελ. 241
16.9.12. Μετατροπή αρ. 66-67 κν 2190 (μετασχηματισμός) Σελ. 242
16.9.13. Συγχώνευση ΑΕ αρ. 68-80 κν 2190 (μετασχηματισμός) Σελ. 242
16.9.14. Διάσπαση ΑΕ αρ. 81-89 κν 2190 (μετασχηματισμός) Σελ. 244
16.9.15. Αρμοδιότητα δικαστηρίων αρ. 3 Σελ. 245
16.9.16. Ποινικές διατάξεις αρ. 176-181 Σελ. 245
16.10. H εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) Ν 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με Ν 4541/2018 Σελ. 247
16.10.1. Ορισμός Σελ. 247
16.10.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΕΠΕ Σελ. 247
16.10.3. Υπό ίδρυση ΕΠΕ Σελ. 250
16.10.4. Ακυρότητα ΕΠΕ Σελ. 251
16.10.5. Τα όργανα της ΕΠΕ Σελ. 252
16.10.6. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αρ. 28-29 Σελ. 257
16.10.7. Είσοδος νέου εταίρου ΕΠΕ - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ Σελ. 259
16.10.8. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ έναντι τρίτων Σελ. 260
16.10.9. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση Σελ. 261
16.10.10. Μετατροπή (μετασχηματισμός ) αρ. 51 Σελ. 263
16.10.11. Συγχώνευση ΕΠΕ (μετασχηματισμός ) αρ. 54 Σελ. 263
16.10.12. Αρμοδιότητα δικαστηρίων αρ. 59α Σελ. 264
16.10.13. Ποινικές διατάξεις αρ. 60. Σελ. 264
16.11. H ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) αρ. 43-120 Ν 4072/2012 Σελ. 264
16.11.1. Ορισμός Σελ. 264
16.11.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΙΚΕ. Σελ. 265
16.11.3. Υπό ίδρυση ΙΚΕ Σελ. 268
16.11.4. Ακυρότητα ΙΚΕ Σελ. 268
16.11.5. Τα όργανα της ΙΚΕ Σελ. 269
16.11.6. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων. Σελ. 273
16.11.7. Είσοδος νέου εταίρου ΙΚΕ - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 274
16.11.8. Λύση - Εκκαθάριση - Εναβίωση Σελ. 275
16.11.9. Μετατροπή αρ. 106 Σελ. 276
16.11.10. Συγχώνευση ΙΚΕ αρ. 108 Σελ. 277
16.11.11. Αρμοδιότητα Δικαστηρίου για επίλυση διαφορών ΙΚΕ αρ. 48. Σελ. 278
16.11.12. Ποινικές διατάξεις αρ. 119. Σελ. 278
8. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
§ 17. Πτωχευτικό δίκαιο
1. Ορισμός πτώχευσης Σελ. 281
2. Έννοια όρου «νομική κατάσταση» της πτώχευσης Σελ. 281
3. Πτώχευση ενώσεων προσώπων οικονομικού σκοπού που δεν έχουν νομική προσωπικότητα Σελ. 281
4. Αδυναμία πτώχευσης του δημοσίου των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ και του ιδρύματος Σελ. 281
5. Πτώχευση της αστικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα, σωματείων, δικηγορικής εταιρείας, υπό προϋποθέσεις Σελ. 282
6. Ειδική εκκαθάριση τραπεζών Σελ. 282
7. Πτώχευση θανόντος Σελ. 282
8. Δυνατότητα πτώχευσης εμπόρου, ο οποίος, προβλέποντας την οικονομική του κατάρρευση παραιτείται της εμπορικής του ιδιότητος Σελ. 282
9. Πτώχευση μονοπρόσωπης ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ. Αποτελέσματα ως προς τον μοναδικό μέτοχο ή εταίρο Σελ. 282
10. Πτώχευση εμπόρου που δεν έπαυσε τις πληρωμές του Σελ. 282
11. Αποτελέσματα της πτώχευσης ως προς τον ετερόρρυθμο εταίρο επί πτώχευσης ΕΕ Σελ. 283
12. Έννοια χρεωκοπίας (χρεοκοπίας) Σελ. 283
13. Έννοιες πτωχευτικής - μεταπτωχευτικής - εξωπτωχευτικής περιουσίας Σελ. 283
14. Διάκριση των πιστωτών στην πτώχευση και ειδικότερα των πτωχευτικών πιστωτών Σελ. 284
15. Πρόσωπα που μπορούν να ζητήσουν την πτώχευση εμπόρου Σελ. 285
16. Επίκληση των προϋποθέσεων της πτώχευσης από τον αιτούντα. Πότε απορρίπτεται η αίτηση του αν και συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 285
17. Δημοσιότητα της πτωχευτικής απόφασης Σελ. 286
18. Αρμόδιο δικαστήριο κήρυξης της πτώχευσης. Περιεχόμενο της πτωχευτικής απόφασης Σελ. 286
19. Ένδικα μέσα και βοηθήματα που επιτρέπονται κατά της πτωχευτικής απόφασης. Εκτελεστότητα αυτής. Αναστολές. Διαδικασία εκδίκασης Σελ. 286
20. Προληπτικά μέτρα πριν την πτώχευση Σελ. 287
21. Όργανα της πτώχευσης Σελ. 287
22. Έννοια του διαχειριστή αφερεγγυότητας (πρώην συνδίκου) Σελ. 287
23. Η συνέλευση των πιστωτών ως όργανο της πτώχευσης Σελ. 287
24. Σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών Σελ. 288
25. Λήψη απόφασης από τη συνέλευση των πιστωτών Σελ. 288
26. Διαφορές αναγκαστικής εκτέλεσης και πτώχευσης. Σελ. 288
27. Προσωπικές συνέπειες της πτώχευσης ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη Σελ. 289
28. Περιουσιακές συνέπειες της πτώχευσης: Πτωχευτική απαλλοτρίωση. Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων Σελ. 289
29. Ανάθεση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας στον διαχειριστή αφερεγγυότητας (πρώην σύνδικο) Σελ. 290
30. Στάδια της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης Σελ. 290
31. Εμπορικά δικαιώματα που καταλαμβάνονται από τη πτωχευτική απαλλοτρίωση Σελ. 291
32. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές Σελ. 291
33. Ληξιπρόθεσμο των απαιτήσεων από συν/κη και γραμμάτιο Σελ. 292
34. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους ενέγγυους πιστωτές Σελ. 292
35. Συνέπειες της πτώχευσης ενός από τους εις ολόκληρον οφειλέτες έναντι του δανειστή Σελ. 292
36. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις εκκρεμείς συμβάσεις και τον συμψηφισμό Σελ. 293
37. Δικονομικές συνέπειες της πτώχευσης Σελ. 294
38. Έννοιες δικαιώματος αποχωρισμού και πτωχευτικής διεκδίκησης Σελ. 295
39. Σύμβαση πώλησης εμπορευμάτων επί πιστώσει πριν την πτώχευση χωρίς παρακράτηση της κυριότητας. Αποτελέσματα στην περίπτωση που ο πωλητής παρέδωσε τα εμπορεύματα στον μεταφορέα του οφειλέτη που πτώχευσε Σελ. 296
40. Διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας εναντίον του οφειλέτη (πτωχού). Παθητική νομιμοποίηση. Σελ. 296
41. Έννοια πτωχευτικής ανάκλησης πράξεων Σελ. 296
42. Καθορισμός ύποπτης περιόδου Σελ. 296
43. Δικαιώματα του οφειλέτη (πτωχεύσαντος) όσον αφορά την ύποπτη περίοδο Σελ. 297
44. Πράξεις υποχρεωτικής πτωχευτικής ανάκλησης Σελ. 297
45. Πράξεις δυνητικής πτωχευτικής ανάκλησης Σελ. 297
46. Πράξεις εξαιρούμενες της πτωχευτικής ανάκλησης Σελ. 298
47. Ανακλητική αγωγή από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας Σελ. 298
48. Διαταγή πληρωμής κατά του οφειλέτη που πτώχευσε για μη πληρωμή τιμολογίων πώλησης εμπορευμάτων. Δυνατότητα ανάκλησης συναλλαγής Σελ. 298
49. Παραγραφή της αξίωσης ανάκλησης πράξης Σελ. 298
50. Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιρειών που πτώχευσαν έναντι δανειστών Σελ. 299
51. Εργασίες της πτώχευσης πριν το σχέδιο αναδιοργάνωσης Σελ. 299
52. Προσωρινή συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Ο οφειλέτης μπορεί να συνεχίσει την επιχείρησή του Σελ. 299
53. Έκθεση του διαχειριστή αφερεγγυότητας (πρώην συνδίκου) αρ. 70 Σελ. 300
54. Η συνέλευση πιστωτών αρ. 84 Σελ. 300
55. Επιλογές μετά την επαλήθευση των απαιτήσεων Σελ. 300
56. Έννοια και σκοπός του σχεδίου αναδιοργάνωσης. Περιεχόμενο. Νομική του φύση Σελ. 301
57. Περιορισμοί εκ του νόμου όσον αφορά το σχέδιο αναδιοργάνωσης. Αρχή της ίσης μεταχείρισης Σελ. 301
58. Διαδικασία επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης Σελ. 301
59. Αποτελέσματα της επικύρωσης του σχεδίου Σελ. 301
60. Αποτέλεσμα της ακύρωσης του σχεδίου μετά την επικύρωση. Σε ποια περίπτωση ματαιώνεται Σελ. 302
61. Τρόποι περάτωσης πτώχευσης Σελ. 302
62. Σε τι διαφέρει η περάτωση της πτώχευσης λόγω ολοσχερούς εξόφλησης των πιστωτών από την ανάκληση της πτωχευτικής απόφασης λόγω εξόφλησης Σελ. 302
63. Έννοια παύσης των εργασιών της πτώχευσης ελλείψει περιουσίας Σελ. 303
64. Έννοια ένωσης των πιστωτών Σελ. 303
65. Τι σημαίνει «ένωση» πιστωτών Σελ. 303
66. Τρόπος κατάταξης χρεών στον πτωχευτικό πίνακα διανομής Σελ. 303
67. Τρόπος εκποίησης των ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας κατά την ένωση Σελ. 304
68. Ανάκτηση ατομικών διώξεων πιστωτών σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους και περάτωσης της πτώχευσης Σελ. 304
69. Δυνατότητα κήρυξης του πτωχεύσαντος ως συγγνωστού. Γιατί ο οφειλέτης απαιτεί να χαρακτηρισθεί συγγνωστός Σελ. 305
70. Τι είναι η χορήγηση β’ ευκαιρίας στον οφειλέτη φυσικό πρόσωπο (απαλλαγή) Σελ. 305
71. Έννοια διαδικασίας εξυγίανσης Σελ. 306
9. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
§ 18. Ναυτικό δίκαιο
1. Νομική έννοια του πλοίου Σελ. 309
2. Στοιχεία πράξης νηολόγησης πλοίου Σελ. 309
3. Νηολόγηση ναυπηγούμενου πλοίου. Έννοια ναυπηγούμενου Σελ. 309
4. Τρόπος απόκτησης παραγώγως και πρωτοτύπως της κυριότητας επί πλοίου Σελ. 310
5. Τεχνική έννοια του πλοίου Σελ. 310
6. Στοιχεία εξατομίκευσης του πλοίου Σελ. 310
7. Προϋποθέσεις για να αποκτήσει το πλοίο την Ελληνική εθνικότητα (σημαία) Σελ. 310
8. Νομική συνέπεια στην περίπτωση που τα υλικά ναυπήγησης διαθέτει ο εργοδότης ή ο ναυπηγός Σελ. 311
9. Νομικός χαρακτήρας της σύμβασης ναυπήγησης. Ποιες διατάξεις δεν εφαρμόζονται Σελ. 311
10. Πώς αποκτάται η κυριότητα πλοίου με χρησικτησία Σελ. 311
11. Ποιο δίκαιο ρυθμίζει τα εμπράγματα δικαιώματα επί πλοίου Σελ. 311
12. Έννοιες κυρίου, συμπλοιοκτήτη και εφοπλιστή πλοίου Σελ. 311
13. Έννοιες του όρου «εφοπλισμός» Σελ. 312
14. Έννοια συμπλοιοκτησίας Σελ. 312
15. Μη επιτρεπτό σύναψης συμπλοιοκτησίας επί πολλών πλοίων Σελ. 312
16. α) Τρόπος λήψης αποφάσεων στη συμπλοιοκτησία β) Τι γίνεται αν λόγω μη επίτευξης συμφωνίας από τη πλειοψηφία των μερίδων συμπλοιοκτησίας δυσκολεύεται η εκμετάλλευση του πλοίου Σελ. 313
17. Ποιος διορίζεται διαχειριστής της συμπλοιοκτησίας Σελ. 313
18. Πότε ο διορισμός, παραίτηση ή ανάκληση διαχειριστή αντιτάσσονται κατά τρίτων Σελ. 313
19. Περιεχόμενο εκπροσωπευτικής εξουσίας του διαχειριστή έναντι τρίτων Σελ. 313
20. Συνέπεια της άρνησης συμπλοιοκτήτη να συμμετέχει σε επισκευές μεγάλης έκτασης ή σε καταβολή για την οποία χωρεί παραχώρηση αρ. 85 ΚΙΝΔ Σελ. 314
21. Δικαιώματα απολυθέντος συμπλοιοκτήτη που είναι και μέλος του πληρώματος του πλοίου Σελ. 314
22. Ευθύνη των συμπλοιοκτητών έναντι τρίτων Σελ. 314
23. Μη λύση της συμπλοιοκτησίας με το θάνατο ή την πτώχευση συμπλοιοκτήτη Σελ. 314
24. Μεταβίβαση μερίδας συμπλοιοκτησίας Σελ. 314
25. Υποθήκευση μερίδας ή του πλοίου εκ μέρους της συμπλοιοκτησίας Σελ. 314
26. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται για την λήψη απόφασης τα 2/3 των μερίδων συμπλοιοκτησίας Σελ. 315
27. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται για την λήψη απόφασης τα 4/5 των μερίδων συμπλοιοκτησίας Σελ. 315
28. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται για τη λήψη απόφασης το 1/2, 1/4 των μερίδων συμπλοιοκτησίας ή και ενός συμπλοιοκτήτη Σελ. 315
29. Λόγοι λύσης συμπλοιοκτησίας Σελ. 315
30. α) Διορισμός πλοιάρχου β) Αρμοδιότητες του πλοίαρχου ως εκπροσώπου της κρατικής εξουσίας Σελ. 316
31. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του πλοίαρχου Σελ. 316
32. Ναυτιλιακά έγγραφα Σελ. 317
33. Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικού Σελ. 317
34. Υπαναχώρηση πλοιάρχου από τη σύμβαση ναυτολόγησης Σελ. 317
35. Απαγόρευση φόρτωσης πραγμάτων από ναυτικό χωρίς άδεια πλοιάρχου Σελ. 318
36. Δικαιώματα του ναυτικού αν ναυαγήσει το πλοίο Σελ. 318
37. Δικαιώματα του ναυτικού σε περίπτωση ασθένειας του Σελ. 318
38. Λόγοι λύσης της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικού Σελ. 318
39. Δικαίωμα παλιννόστησης ναυτικού Σελ. 319
40. Δικαιώματα απολυθέντος ναυτικού αν κατά την άφιξη του πλοίου σε λιμάνι δεν του καταβάλλονται τα έξοδα παλιννόστησης ή οι μισθοί του Σελ. 319
41. Ευθύνη του πλοιοκτήτη για πράξεις του πλοιάρχου Σελ. 319
42. Απαλλαγή πλοιοκτήτη των ευθυνών του αρ. 84 ΚΙΝΔ Σελ. 319
43. Παραχώρηση του αρ. 85 ΚΙΝΔ Σελ. 320
44. Συνέπεια της δήλωσης του αρ. 90 ΚΙΝΔ Σελ. 320
45. Έννοια σύμβασης ναύλωσης Σελ. 320
46. Υποχρεώσεις του εκναυλωτή για τη φόρτωση Σελ. 320
47. Υποχρέωση υπεραναμονής Σελ. 321
48. Υποχρέωση του εκναυλωτή σχετικά με το χρόνο φόρτωσης Σελ. 321
49. Καθορισμός του χρόνου του απόπλου όταν πρόκειται για μεταφορά πραγμάτων Σελ. 321
50. Λοιπές υποχρεώσεις του εκναυλωτή μετά την φόρτωση Σελ. 322
51. Δικαιώματα εκναυλωτή αν ο παραλήπτης-ναυλωτής αρνείται να παραλάβει το φορτίο ή δεν εμφανίζεται Σελ. 322
52. Ευθύνη του εκναυλωτή Σελ. 322
53. Υπολογισμός τιμής όσον αφορά την αποζημίωση του ναυλωτή σε περίπτωση βλάβης φορτίου Σελ. 323
54. Ζημιές για τις οποίες δεν ευθύνεται ο εκναυλωτής Σελ. 323
55. Κυριότερες υποχρεώσεις του ναυλωτή Σελ. 323
56. Οφειλόμενος ναύλος αν δεν έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση Σελ. 324
57. Υπολογισμός του ναύλου αν δεν συμφωνήθηκε Σελ. 324
58. Δικαιώματα εκναυλωτή σε περίπτωση που δεν πληρώθηκε ο ναύλος Σελ. 324
59. Δικαίωμα υπαναχώρησης ναυλωτή σε ολική ή μερική ναύλωση Σελ. 324
60. Περιπτώσεις κατά τις οποίες υποχρεώνεται o ναυλωτής να καταβάλει ολόκληρο το ναύλο Σελ. 324
61. Υπαναχώρηση ναυλωτή μετά την φόρτωση σε σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων Σελ. 325
62. Λύση σύμβασης ναύλωσης πριν την έναρξη του πλου Σελ. 325
63. Έννοια φορτωτικής Σελ. 325
64. Ονομαστικό εισιτήριο Σελ. 325
65. Δικαίωμα υπαναχώρησης του επιβάτη πριν τον απόπλου Σελ. 326
66. Διακοπή ταξιδίου επιβάτη λόγω ασθενείας του Σελ. 326
67. Δικαιώματα κληρονόμων ως προς τον καταβληθέντα ναύλο σε περίπτωση θανάτου του επιβάτη Σελ. 326
68. Έννοια πλοηγού Σελ. 326
69. Ευθυνόμενα πρόσωπα επί σύγκρουσης όταν οδηγούσε το σκάφος ο πλοηγός Σελ. 326
70. Έννοια ναυτικού πράκτορα Σελ. 326
71. Ευθύνη ναυτικού πράκτορα Σελ. 327
72. Έννοια αβαρίας Σελ. 327
73. Υποθήκευση πλοίου Σελ. 327
74. Προσημείωση υποθήκης σε πλοίο Σελ. 327
75. Έννοια προτιμώμενης υποθήκης Σελ. 327
76. Έννοια ναυτικής πίστης Σελ. 327
77. Είδη ναυτικών προνομίων Σελ. 328
78. Έννοια επιθαλάσσιας αρωγής Σελ. 328
10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
§ 18. Ασφαλιστικό δίκαιο
1. Έννοια ασφάλισης Σελ. 331
2. Έννοια ασφαλιστικής κάλυψης Σελ. 331
3. Ουσιώδη στοιχεία της ασφάλισης Σελ. 331
4. Ορισμός της ασφαλιστικής σύμβασης. Σελ. 331
5. Τύπος ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 331
6. Ασφαλιστήριο Σελ. 332
7. Περιεχόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 332
8. Έννοια ασφαλιστικού συμφέροντος Σελ. 332
9. Μη ύπαρξη ασφαλιστικού συμφέροντος Σελ. 332
10. Διακρίσεις ασφάλισης. Παράδειγμα. Σελ. 332
11. Καθορισμός ασφαλίσματος Σελ. 333
12. Πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στην ασφαλιστική σύμβαση Σελ. 334
13. Έννοια ασφαλιστικών βαρών Σελ. 334
14. Απαλλαγή του ασφαλιστή για καταβολή του ασφαλίσματος Σελ. 335
15. Παραγραφή των αξιώσεων των ζημιωθέντων κατά του ασφαλιστή Σελ. 336
16. Έννοια υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων Σελ. 336
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 337
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.