ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Οι ιδιωτικού δικαίου πτυχές του Ν. 3862/2010
  • Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
  • Έκδοση: 6078
  • Σελίδες: 344
  • Σχήμα:17 Χ 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€40 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Με το βιβλίο «Υπηρεσίες πληρωμών» επιχειρείται η εξέταση της ευθύνης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και των αξιώσεων που έχουν οι συμμετέχοντες στην πράξη πληρωμής.

Στο Πρώτο Μέρος εξετάζονται ορισμένα προκαταρκτικής φύσεως ζητήματα και συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής του Ν 3862/2010, οι δημιουργούμενες έννομες σχέσεις και ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Κεφάλαιο Πρώτο), οι υποχρεώσεις ενημέρωσης (Κεφάλαιο Δεύτερο) και το συμβατικό πλαίσιο (Κεφάλαιο Τρίτο).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες διατάξεις προσεγγίζουν τη διαδικασία πληρωμής αφηρημένα και ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία πληρωμών, επιλέγεται η εξέταση των αναφυόμενων ζητημάτων κατά τα στάδια εκτέλεσης της πράξης πληρωμής. Έτσι, στο Δεύτερο Μέρος εξετάζεται η ενεργοποίηση της πράξης πληρωμής με την εντολή πληρωμής (Κεφάλαιο Τέταρτο), η εξουσιοδότηση του παρόχου από τον χρήστη για την εκτέλεση της πράξης πληρωμής (Κεφάλαιο Πέμπτο) και η εκτέλεση της πράξης πληρωμής (Κεφάλαιο Έκτο).
 
Τα ζητήματα ευθύνης εξετάζονται στο Τρίτο Μέρος. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Έβδομο αναλύονται η ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών σε περίπτωση μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής, η ευθύνη σε περίπτωση καταχρηστικής χρήσης μέσου πληρωμών και η ευθύνη για την πλημμελή εκτέλεση πράξεων πληρωμών.
Στο Κεφάλαιο Όγδοο εξετάζονται άλλες απαιτήσεις και ειδικότερα η απαίτηση για επιστροφή του ποσού της πράξης πληρωμής και η αναγωγική απαίτηση στη σχέση μεταξύ των παρόχων.
Το έργο ολοκληρώνεται με τους λόγους αποκλεισμού της ευθύνης (Κεφάλαιο Ένατο).
 
Συμπληρώνεται με εκτενή βιβλιογραφία (ελληνική και διεθνή), η οποία παρακολουθεί τις σχετικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.
Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.
Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα κάθε νομικό, που ασχολείται με θέματα τραπεζικού δικαίου.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  
Κεφάλαιο Πρώτο  
Πεδίο εφαρμογής του ν. 3862/2010 και έννομες σχέσεις  
Ι. Πεδίο εφαρμογής  
Α. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 11
1. Οι ρυθμιζόμενες υπηρεσίες πληρωμών (άρθ. 4 αριθ. 3) Σελ. 11
2. Οι εξαιρέσεις (άρθ. 3) Σελ. 22
Β. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής (άρθ. 2 § 1) Σελ. 25
Γ. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 26
ΙΙ. Οι έννομες σχέσεις Σελ. 28
Α. Η σχέση αξίας Σελ. 30
Β. Η σχέση κάλυψης Σελ. 35
Γ. Η σχέση είσπραξης Σελ. 36
Δ. Η σχέση μεταξύ των παρόχων Σελ. 36
ΙΙΙ. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 37
Κεφάλαιο Δεύτερο  
Υποχρεώσεις Ενημέρωσης  
Ι. Γενικά Σελ. 39
ΙΙ. Ενημέρωση στη σύμβαση πλαίσιο  
Α. Γενικές προσυμβατικές πληροφορίες (άρθ. 39) Σελ. 42
Β. Συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με επιμέρους πράξεις πληρωμών Σελ. 44
1. Πληροφορίες πριν από την εκτέλεση της πράξης πληρωμής (άρθ. 43) Σελ. 44
2. Πληροφορίες μετά την εκτέλεση της πράξης πληρωμής Σελ. 44
α) Πληροφορίες προς τον πληρωτή (άρθ. 44) Σελ. 45
β) Πληροφορίες προς το δικαιούχο (άρθ. 45) Σελ. 46
   
ΙΙΙ. Ενημέρωση στην επιμέρους πράξη πληρωμής Σελ. 47
IV. Έννομες συνέπειες Σελ. 47
V. Επιβολή χρέωσης (άρθ. 29) Σελ. 49
Κεφάλαιο Τρίτο  
Το συμβατικό πλαίσιο  
Ι. Γενικά - Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών πληρωμών Σελ. 51
ΙΙ. Η σύμβαση πλαίσιο  
Α. Η νομική φύση Σελ. 55
Β. Η τροποποίηση της σύμβασης πλαισίου (άρθ. 41) Σελ. 60
Γ. Η τακτική καταγγελία της σύμβασης πλαισίου (άρθ. 42) Σελ. 64
1. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 64
2. Καταγγελία από τον χρήστη (άρθ. 42 §§ 1 και 2) Σελ. 66
3. Καταγγελία από τον πάροχο (άρθ. 42 § 3) Σελ. 66
4. Έννομες συνέπειες της καταγγελίας Σελ. 67
ΙΙΙ. Η σύμβαση για την εκτέλεση επιμέρους πράξης πληρωμής Σελ. 69
ΙV. Υποχρεώσεις του χρήστη  
Α. Απόδοση της δαπάνης και καταβολή της αμοιβής για την εκτέλεση της πράξης πληρωμής Σελ. 70
Β. Καταβολή χρεώσεων για την εκπλήρωση παρεπόμενων υποχρεώσεων (άρθ. 49 § 1) Σελ. 74
Γ. Καταβολή επιβάρυνσης για την χρήση μέσου πληρωμών (άρθ. 49 § 3) Σελ. 77
V. Οι αποκλίσεις για τα μέσα πληρωμών μικρής αξίας και το ηλεκτρονικό χρήμα (άρθ. 31 και 50) Σελ. 80
A. Οι προϋποθέσεις συμβατικής απόκλισης Σελ. 80
B. Οι επιτρεπτές συμβατικές αποκλίσεις Σελ. 81
Γ. Ειδικές ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό χρήμα Σελ. 83
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Κεφάλαιο Τέταρτο  
Η ενεργοποίηση της πράξης πληρωμής  
Ι. Η πράξη πληρωμής (άρθ. 4 αριθ. 5) Σελ. 85
ΙΙ. Η εντολή πληρωμής  
Α. Η νομική φύση της εντολής πληρωμής (άρθ. 2 αριθ. 16) Σελ. 87
Β. Η αρχή της αυστηρότητας της εντολής πληρωμής Σελ. 95
Γ. Η λήψη της εντολής πληρωμής (άρθ. 61) Σελ. 97
1. Ο χρόνος λήψης της εντολής πληρωμής Σελ. 97
2. Προσδιορισμός του χρόνου λήψης από τον πάροχο Σελ. 99
3. Οριοθέτηση της «εργάσιμης ημέρας» Σελ. 100
4. Η εντολή πληρωμής υπό προθεσμία (άρθ. 61 § 2) Σελ. 101
Δ. Η άρνηση εκτέλεσης της εντολής πληρωμής (άρθ. 62) Σελ. 102
1. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 102
2. Οι προϋποθέσεις άρνησης εκτέλεσης της εντολής πληρωμής Σελ. 103
α) Οι λόγοι άρνησης εκτέλεσης (άρθ. 62 § 2) Σελ. 103
β) Η υποχρέωση ενημέρωσης (άρθ. 62 § 1) Σελ. 104
γ) Έννομες συνέπειες (άρθ. 62 § 3) Σελ. 107
3. Υποχρέωση αποζημίωσης Σελ. 107
Ε. Η ανάκληση της εντολής πληρωμής (άρθ. 63) Σελ. 108
1. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 108
2. Ο κανόνας του ανέκκλητου (άρθ. 63 § 1) Σελ. 109
3. Εξαιρέσεις Σελ. 111
α) Πράξεις πληρωμών που ενεργοποιούνται από το δικαιούχο (άρθ. 63 §§ 2 και 3) Σελ. 111
β) Εντολή πληρωμής υπό προθεσμία (άρθ. 63 § 4) Σελ. 112
γ) Συμβατική διεύρυνση των δικαιωμάτων ανάκλησης (άρθ. 63 § 5) Σελ. 113
4. Έννομες συνέπειες της έγκαιρης ανάκλησης Σελ. 114
Κεφάλαιο Πέμπτο  
Η εξουσιοδότηση προς τον πάροχο για την εκτέλεση της πράξης πληρωμής  
Ι. Συγκατάθεση στην εκτέλεση της πράξης πληρωμής (άρθ. 51) Σελ. 115
Α. Η νομική φύση της συγκατάθεσης Σελ. 115
B. Η ανάκληση της συγκατάθεσης (άρθ. 51 § 3) Σελ. 121
ΙΙ. Συγκατάθεση με τη χρησιμοποίηση μέσου πληρωμών  
A. Η έννοια του μέσου πληρωμών (άρθ. 4 αριθ. 23) Σελ. 122
Β. Περιορισμοί της χρήσης του μέσου πληρωμών (άρθ. 52) Σελ. 127
1. Όρια δαπάνης (άρθ. 52 § 1) Σελ. 128
2. Αναστολή της χρήσης του μέσου πληρωμών εκ μέρους του παρόχου Σελ. 129
α) Λόγοι αναστολής (άρθ. 52 § 2) Σελ. 129
β) Διαδικασία αναστολής: Η υποχρέωση ενημέρωσης (άρθ. 52 § 3) Σελ. 132
γ) Άρση της αναστολής (άρθ. 52 § 4) Σελ. 133
Γ. Υποχρεώσεις του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τα μέσα πληρωμών (άρθ. 53) Σελ. 134
1. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 134
2. Υποχρέωση επιμέλειας Σελ. 135
α) Ως προς το μέσο πληρωμών (άρθ. 53 § 1 περ. α΄) Σελ. 135
β) Ως προς τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας (άρθ. 53 § 2) Σελ. 137
3. Η υποχρέωση ειδοποίησης (άρθ. 53 § 1 περ. β΄) Σελ. 138
Δ. Υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τα μέσα πληρωμών (άρθ. 54) Σελ. 141
1. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 141
2. Υποχρεώσεις επιμέλειας Σελ. 142
α) Προστασία εξατομικευμένων στοιχείων ασφαλείας (άρθ. 54 § 1 περ. α΄) Σελ. 142
β) Απαγόρευση αποστολής μέσου πληρωμών που δεν ζητήθηκε (άρθ. 54 § 1 περ. β΄) Σελ. 144
γ) Εξασφάλιση κατάλληλων μέσων για να προβαίνει ο χρήστης σε γνωστοποίηση (άρθ. 54 § 1 περ. γ΄) Σελ. 144
δ) Αποτροπή της μη εγκεκριμένης χρήσης μέσου πληρωμών (άρθ. 54 § 1 περ. δ΄) Σελ. 145
ε) Υποχρέωση επιβεβαίωσης της λήψης της γνωστοποίησης (άρθρ. 54 § 1 περ. γ΄ εδ. 2) Σελ. 146
3. Ο κίνδυνος της αποστολής του μέσου πληρωμών (άρθ. 54 § 2) Σελ. 147
Κεφάλαιο Έκτο  
Η εκτέλεση της πράξης πληρωμής  
I. Μεταφορά του πλήρους ποσού πληρωμής  
Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 148
Β. Απαγόρευση αφαίρεσης επιβαρύνσεων (άρθ. 64) Σελ. 148
1. Ο κανόνας (άρθ. 64 § 1) Σελ. 148
2. Συμβατική εξαίρεση (άρθ. 64 § 2) Σελ. 149
3. Έννομες συνέπειες (άρθ. 64 § 3) Σελ. 150
Γ. Επιμερισμός επιβαρύνσεων (ο κανόνας Share) (άρθ. 49 § 2) Σελ. 151
ΙΙ. Εκτέλεση πράξης πληρωμής με αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης (άρθ. 70) Σελ. 153
Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 153
Β. Εκτέλεση σύμφωνα με αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης Σελ. 155
1. Η έννοια του αποκλειστικού μέσου ταυτοποίησης (άρθ. 4 αριθ. 21) Σελ. 155
2. Η δεσμευτικότητα του αποκλειστικού μέσου ταυτοποίησης (άρθ. 70 § 1) Σελ. 157
Γ. Έννομες συνέπειες σε περίπτωση χρησιμοποίησης εσφαλμένου αποκλειστικού μέσου ταυτοποίησης Σελ. 161
1. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού του πληρωτή κατά του λήπτη Σελ. 161
2. Αξίωση του πληρωτή για παροχή πληροφοριών Σελ. 162
3. Καταβολή προσπάθειας για ανάκτηση του ποσού πληρωμής (άρθ. 70 § 2 εδ. 2 και 3) Σελ. 163
4. Αντιλογισμός της εσφαλμένης πίστωσης Σελ. 165
5. Επιπτώσεις στη σχέση αξίας Σελ. 167
ΙΙI. Προθεσμίες εκτέλεσης της πράξης πληρωμής (άρθ. 66)  
Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 167
Β. Προθεσμίες εκτέλεσης της εντολής πληρωμής από τον πάροχο του πληρωτή (άρθ. 66 § 1) Σελ. 169
Γ. Προθεσμίες διαβίβασης της εντολής πληρωμής από τον πάροχο του δικαιούχου (άρθ. 66 § 3) Σελ. 172
IV. Ημερομηνία αξίας και διαθεσιμότητα χρηματικών ποσών (άρθ. 69)  
Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 173
Β. Θέση στη διάθεση του δικαιούχου του χρηματικού ποσού Σελ. 174
1. Πράξη πληρωμής με λογιστικό χρήμα (άρθ. 67, 69 παρ. 1 εδ. 2) Σελ. 174
2. Τοποθέτηση μετρητών (άρθ. 68) Σελ. 180
3. Δικαίωμα του δικαιούχου να αντιταχθεί στην πίστωση Σελ. 180
Γ. Ημερομηνία αξίας Σελ. 182
1. Πράξη πληρωμής με λογιστικό χρήμα (άρθ. 69 παρ. 1 εδ. 1) Σελ. 182
2. Τοποθέτηση μετρητών (άρθ. 68) Σελ. 183
3. Ημερομηνία αξίας εις βάρος του πληρωτή (άρθ. 69 § 2) Σελ. 183
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ  
Κεφάλαιο Έβδομο  
Η ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και του πληρωτή  
Ι. Ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμών (άρθ. 57)  
Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 187
Β. Πραγματικό: έλλειψη συγκατάθεσης Σελ. 189
Γ. Έννομες συνέπειες Σελ. 191
1. Απώλεια αξίωσης του παρόχου για απόδοση της δαπάνης Σελ. 191
2. Απαίτηση επιστροφής (άρθ. 57 § 1) Σελ. 192
Δ. Αποκλεισμός της απαίτησης επιστροφής (άρθ. 55) Σελ. 194
Ε. Οι απαιτήσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό Σελ. 194
ΙΙ. Ευθύνη του πληρωτή σε περίπτωση καταχρηστικής χρήσης μέσου πληρωμών (άρθ. 58)  
Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 203
Β. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 205
1. ΚαθΑ ύλην πεδίο εφαρμογής: Χρήση ενός μέσου πληρωμών Σελ. 205
2. Χρονικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 207
Γ. Περιορισμένη ευθύνη του πληρωτή (άρθ. 58 § 1) Σελ. 207
1. Αντικειμενική ευθύνη από διακινδύνευση Σελ. 207
2. Μη ασφαλής τήρηση των εξατομικευμένων στοιχείων ασφαλείας Σελ. 208
3. Όριο ευθύνης Σελ. 211
Δ. Απεριόριστη ευθύνη του πληρωτή (άρθ. 58 § 2) Σελ. 211
1. Υποκειμενικές προϋποθέσεις Σελ. 211
2. Αντικειμενικές προϋποθέσεις Σελ. 212
3. Έκταση της ευθύνης Σελ. 213
Ε. Αποκλεισμός της ευθύνης (άρθ. 58 §§ 3 και 4) Σελ. 214
ΣΤ. Απόδειξη της γνησιότητας της πράξης πληρωμής (άρθ. 56) Σελ. 215
1. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 215
2. Η απόδειξη της συγκατάθεσης στην εκτέλεση της πράξης πληρωμής Σελ. 217
3. Η αποδεικτική αξία της εξακρίβωσης της γνησιότητας της πράξης πληρωμής Σελ. 219
ΙΙΙ. Ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για την πλημμελή εκτέλεση εγκεκριμένων πράξεων πληρωμών (άρθ. 71)  
Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 222
Β. Μορφές ανώμαλης εξέλιξης - Πραγματικό ευθύνης Σελ. 225
Γ. Απαιτήσεις του πληρωτή Σελ. 229
1. Απαίτηση επιστροφής Σελ. 229
α) Στις πράξεις πληρωμών που ενεργοποιούνται από τον πληρωτή (άρθ. 71 § 1 εδ. 2) Σελ. 229
β) Στις πράξεις πληρωμών που ενεργοποιούνται από το δικαιούχο ή μέσω αυτού (άρθ. 71 § 2 εδ. 3) Σελ. 233
2. Καταβολή επιβαρύνσεων που αφαιρέθηκαν από το ποσό πληρωμής (άρθ. 64 § 3 εδ. 1) Σελ. 234
Δ. Απαιτήσεις του δικαιούχου Σελ. 236
1. Διαβίβαση της εντολής πληρωμής (άρθ. 71 § 2 εδ. 1) Σελ. 236
2. Καταβολή στο δικαιούχο χρεώσεων που αφαιρέθηκαν (άρθ. 64 § 3 εδ. 2) Σελ. 237
Ε. Άλλες απαιτήσεις του χρήστη κατά του ευθυνόμενου παρόχου Σελ. 238
1. Επιστροφή τόκων και εξόδων συναλλαγής (άρθ. 71 § 3) Σελ. 238
2. Απαίτηση για ανίχνευση της πράξης πληρωμής και παροχή πληροφοριών (άρθ. 71 § 1 εδ. 4 και άρθ. 71 § 2 εδ. 4) Σελ. 239
ΣΤ. Λόγοι αποκλεισμού της ευθύνης του παρόχου Σελ. 240
Ζ. Απόδειξη της προσήκουσας εκτέλεσης της πράξης πληρωμής (άρθ. 56) Σελ. 241
1. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 241
2. Απόδειξη της προσήκουσας εκτέλεσης Σελ. 242
Κεφάλαιο Όγδοο  
Άλλες απαιτήσεις των συμμετεχόντων στην πράξη πληρωμής  
Ι. Απαίτηση του πληρωτή για επιστροφή του ποσού πληρωμής στην πράξη πληρωμής που κινείται από το δικαιούχο ή μέσω του δικαιούχου (άρθ. 59, 60)  
Α. Γενικά Σελ. 244
Β. Η νομική φύση της απαίτησης επιστροφής και ο δικαιολογητικός λόγος της θέσπισης αυτής Σελ. 246
Γ. Η εκ του νόμου απαίτηση επιστροφής Σελ. 250
1. Προϋποθέσεις (άρθ. 59 § 1 εδ. 1) Σελ. 250
2. Η αιτιολόγηση της απαίτησης (άρθ. 59 § 1 εδ. 2) Σελ. 252
3. Συμβατικός αποκλεισμός της απαίτησης (άρθ. 59 § 3) Σελ. 253
Δ. Η συμβατική απαίτηση επιστροφής (άρθ. 59 § 1 εδ. 4) Σελ. 254
Ε. Οι λόγοι αποκλεισμού της απαίτησης του πληρωτή για επιστροφή (άρθ. 60 § 1) Σελ. 257
ΣΤ. Οι έννομες συνέπειες της άσκησης της απαίτησης επιστροφής (άρθ. 60 § 2) Σελ. 258
ΙΙ. Αναγωγική απαίτηση στη σχέση μεταξύ των παρόχων (άρθ. 73)  
Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 262
Β. Απευθείας αναγωγή Σελ. 267
1. Προϋποθέσεις Σελ. 267
2. Νομική φύση Σελ. 269
3. Πεδίο εφαρμογής του άρθ. 73 § 1 Σελ. 270
Γ. Αποκλεισμός της αναγωγικής ευθύνης Σελ. 271
Κεφάλαιο Ένατο  
Αποκλεισμός της ευθύνης  
I. Παράλειψη γνωστοποίησης της μη εγκεκριμένης ή πλημμελώς εκτελεσθείσας πράξης πληρωμής (άρθ. 55)  
Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 272
Β. Βάρος ειδοποίησης Σελ. 272
Γ. Η αποσβεστική προθεσμία Σελ. 275
II. Άλλοι λόγοι αποκλεισμού της ευθύνης (άρθ. 74)  
Α. Γενικά Σελ. 277
Β. Ασυνήθεις και απρόβλεπτες περιστάσεις Σελ. 277
Γ. Εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης Σελ. 278
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 279
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Σελ. 285
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Σελ. 292
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σελ. 303
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ Σελ. 314
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.