ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (τσέπης)

  • Συγγραφέας: Θ. Φορτσάκης
  • Έκδοση: 13η 2019
  • Σελίδες: 704
  • Σχήμα:10 x 13
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€18.00 Φυσικά πρόσωπα
€23.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της 12ης έκδοσης του έργου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης ΤΑΧΑΤΙΟΝ LAW για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows),  κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone. Μετά την παρέλευση των 3 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της. Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με μικρό ετήσιο κόστος επικαιροποίησης.

Οι νομοθετικές τροποποιήσεις στους φορολογικούς κώδικες που περιλαμβάνει η Συλλογή κατέστησαν απαραίτητη την παρούσα, 13η έκδοση της «Φορολογικής νομοθεσίας», η οποία είναι ενημερωμένη έως τον Ν 4596/2019 (ΦΕΚ Α΄ 32/26.2.2019).

Ειδικότερα, πέραν του ως άνω νόμου που επέφερε τροποποιήσεις στο Ν 2523/1997, το Έργο ενημερώθηκε με το Ν 4591/2019 (ΦΕΚ Α΄ 19) που μετέβαλε τον ΚΦΠΑ και το Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), το Ν 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13) που τροποποίησε τον ΕΝΦΙΑ, την ΠΝΠ της 31.12.2018 (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως κυρώθηκε με το Ν 4592/2019 (ΦΕΚ Α΄ 20), που μετέβαλε τον ΚΦΠΑ, το Ν 4587/2018 που τροποποίησε τον ΚΦΕ, τον ΚΦΠΑ και τον ΚΦΔ, το Ν 4583/2018 που επέφερε αλλαγές πάλι στον ΚΦΕ, στον ΚΦΠΑ και στον ΚΦΔ, το Ν 4582/2018 που μετέβαλε επίσης τον ΚΦΕ, το Ν 4579/2018 που τροποποίησε τον ΚΦΕ και τον ΕΝΦΙΑ και το Ν 4576/2018, που κύρωσε τις ΠΝΠ της 10.8.2018 (ΦΕΚ Α΄ 149), της 26.7.2018 (ΦΕΚ Α΄ 138) και της 29.6.2018 (ΦΕΚ Α΄ 115), εκ των οποίων η πρώτη μετέβαλε τον ΕΝΦΙΑ, η δεύτερη τον ΕΝΦΙΑ και τον ΚΦΠΑ και η τρίτη επίσης τον ΚΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο εντάσσεται στη νέα σειρά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης και περιλαμβάνει κατά σειρά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013), τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν 2859/2000), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013), τον Ν 2523/1997 για τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία, τις διατάξεις του Ν 4223/2013 για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014).

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη επισημαίνονται σε αγκύλη οι τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012) και έπειτα, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Ο κώδικας τσέπης «Φορολογική νομοθεσία» συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο.

Η Συλλογή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες του φορολογικού δικαίου, οι οποίοι έχουν ήδη εμπιστευτεί το Έργο για τη χρηστικότητα και την υψηλή του επιστημονική αξιοπιστία.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


[1] Ν 4172/2013
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72] Σελ. 1
[2] Ν 2859/2000
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Σελ. 185
[3] Ν 4174/2013
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72] Σελ. 364
[4] Ν 2523/1997
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-22 παρ. 3-13, 24-25, 38] Σελ. 523
[5] Ν 4223/2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-8, 13, 59] Σελ. 556
[6] Ν 4308/2014
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-40, 44] Σελ. 595
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 679
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.