ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (τσέπης)

Ενημέρωση μέχρι το Ν 4356/2015
  • Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
  • Έκδοση: 5η 2016
  • Σελίδες: 462
  • Σχήμα:10 x 13
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€11.00 Φυσικά πρόσωπα
€15.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με την αγορά της συγκεκριμένης έκδοσης σας προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 κώδικες συν 45 online για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone.
Μετά την παρέλευση των 3 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της.
Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με κόστος επικαιροποίησης που ανέρχεται σε 29,99€ ανά έτος.  

Το έργο αποτελεί την 5η έκδοση του Αστικού Κώδικα. Οι διατάξεις του Κώδικα είναι ενημερωμένες μέχρι και το νόμο 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015), ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 1354, 1462, 1463 και 1576 ΑΚ. 

Η έκδοση συμπληρώνεται και με την παράθεση των διατάξεων του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα. Τέλος, περιλαμβάνονται αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση του Αστικού Κώδικα.

Ανήκει στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 456/1984 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Oι κανόνες του δικαίου γενικά [Άρθρα 1-3]Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [Άρθρα 4-33]Σελ. 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60]Σελ. 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126]Σελ. 10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200]Σελ. 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210]Σελ. 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235]Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239]Σελ. 35
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
Προθεσμίες [Άρθρα 240-246]Σελ. 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [Άρθρα 247-280]Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 
Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [Άρθρα 281-286]Σελ. 43
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334]Σελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη [Άρθρα 335-348]Σελ. 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Υπερημερία του δανειστή [Άρθρα 349-360]Σελ. 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373]Σελ. 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [Άρθρα 374-388]Σελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401]Σελ. 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Αρραβώνας και ποινική ρήτρα [Άρθρα 402-409]Σελ. 62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [Άρθρα 410-415]Σελ. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
Απόσβεση των ενοχών [Άρθρα 416-454]Σελ. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
Εκχώρηση [Άρθρα 455-470]Σελ. 69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 
Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479]Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 
Ενοχή εις ολόκληρον [Άρθρα 480-495]Σελ. 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 
Δωρεά [Άρθρα 496-512]Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Πώληση και ανταλλαγή [Άρθρα 513-573]Σελ. 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618]Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ 
Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640]Σελ. 96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647]Σελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ 
Σύμβαση εργασίας [Άρθρα 648-680]Σελ. 101
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ 
Σύμβαση έργου [Άρθρα 681-702]Σελ. 107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ 
Μεσιτεία [Άρθρα 703-708]Σελ. 111
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 
Προκήρυξη [Άρθρα 709-712]Σελ. 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Εντολή [Άρθρα 713-729]Σελ. 113
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ 
Διοίκηση αλλοτρίων [Άρθρα 730-740]Σελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Εταιρία [Άρθρα 741-784]Σελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Κοινωνία [Άρθρα 785-805]Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ 
Δάνειο [Άρθρα 806-809]Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821]Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ 
Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833]Σελ. 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ 
Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839]Σελ. 130
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ 
Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843]Σελ. 131
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 
Παίγνιο και στοίχημα [Άρθρα 844-846]Σελ. 132
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Εγγύηση [Άρθρα 847-870]Σελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ 
Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872]Σελ. 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [Άρθρα 873-875]Σελ. 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Έκταξη [Άρθρα 876-887]Σελ. 137
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ 
Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900]Σελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903]Σελ. 141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ 
Αδικαιολόγητος πλουτισμός [Άρθρα 904-913]Σελ. 142
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ 
Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938]Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ 
Καταδολίευση των δανειστών [Άρθρα 939-946]Σελ. 147
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σʼ αυτά γενικώς [Άρθρα 947-973]Σελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Νομή [Άρθρα 974-998]Σελ. 153
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρα 999-1032]Σελ. 156
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Κτήση κυριότητας [Άρθρα 1033-1093]Σελ. 161
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Προστασία της κυριότητας [Άρθρα 1094-1112]Σελ. 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
Συγκυριότητα [Άρθρα 1113-1117]Σελ. 173
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Πραγματικές δουλείες [Άρθρα 1118-1141]Σελ. 174
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Προσωπικές δουλείες [Άρθρα 1142-1191]Σελ. 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
Μεταγραφή [Άρθρα 1192-1208]Σελ. 185
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
Ενέχυρο [Άρθρα 1209-1256]Σελ. 187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 
Υποθήκη [Άρθρα 1257-1345]Σελ. 194
 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Μνηστεία [Άρθρα 1346-1349]Σελ. 206
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Γάμος [Άρθρα 1350-1371]Σελ. 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [Άρθρα 1372-1385]Σελ. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [Άρθρα 1386-1416]Σελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ 
[Τα άρθρα 1417 έως 1437 καταργήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν 1329/1983]Σελ. 220
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Διαζύγιο [Άρθρα 1438-1446]Σελ. 220
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [Άρθρα 1455-1460]Σελ. 223
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
Συγγένεια [Άρθρα 1461-1484]Σελ. 226
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
Διατροφή από το νόμο [Άρθρα 1485-1504]Σελ. 233
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 
Σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 1505-1541]Σελ. 237
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 
[Εξώγαμα τέκνα - Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983]Σελ. 246
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 
Υιοθεσία [Άρθρα 1542-1588]Σελ. 247
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Επιτροπεία ανηλίκου [Άρθρα 1589-1654]Σελ. 257
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Αναδοχή ανηλίκου [Άρθρα 1655-1665]Σελ. 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ 
Δικαστική συμπαράσταση [Άρθρα 1666-1688]Σελ. 272
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [Άρθρα 1689-1694]Σελ. 278
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ 
[Δικαστική αντίληψη - Καταργήθηκε με το Ν 2447/1996]Σελ. 279
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η κληρονομική διαδοχή γενικά [Άρθρα 1710-1715]Σελ. 280
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών [Άρθρα 1716-1780]Σελ. 281
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Περιεχόμενο της διαθήκης [Άρθρα 1781-1812]Σελ. 295
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Εξ αδιαθέτου διαδοχή [Άρθρα 1813-1824]Σελ. 300
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Νόμιμη μοίρα [Άρθρα 1825-1845]Σελ. 303
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1846-1859]Σελ. 307
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Κληρονομική αναξιότητα [Άρθρα 1860-1864]Σελ. 309
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Σχολάζουσα κληρονομία [Άρθρα 1865-1870]Σελ. 310
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
Αγωγή περί κλήρου [Άρθρα 1871-1883]Σελ. 311
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων [Άρθρα 1884-1894]Σελ. 313
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 
Συνεισφορά [Άρθρα 1895-1900]Σελ. 315
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 
Κληρονόμος με απογραφή [Άρθρα 1901-1912]Σελ. 316
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 
Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [Άρθρα 1913-1922]Σελ. 318
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Κληρονομικό καταπίστευμα [Άρθρα 1923-1941]Σελ. 320
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Εκποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1942-1955]Σελ. 324
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ 
Κληρονομητήριο [Άρθρα 1956-1966]Σελ. 326
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Κληροδοσίες [Άρθρα 1967-2010]Σελ. 329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ 
Τρόπος [Άρθρα 2011-2016]Σελ. 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ 
Εκτελεστής της διαθήκης [Άρθρα 2017-2031]Σελ. 337
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ 
Δωρεά αιτία θανάτου [Άρθρα 2032-2035]Σελ. 340
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 1-101]Σελ. 341
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Ουσιαστικές διατάξεις [Άρθρα 103-121]Σελ. 361
 
 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 365
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.