ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2015 Β ΤΟΜΟΣ

  • Επιμέλεια: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης
  • Έκδοση: 11η 2016
  • Σελίδες: 226
  • Σχήμα:14 x 21
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€23.00 Φυσικά πρόσωπα
€33.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα έκδοση του βιβλίου Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2015 - Β΄ Τόμος έχουν συγκεντρωθεί 95 επιλεγμένα ερωτήματα αναγνωστών του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που αναφέρονται στο δεύτερο εξάμηνο του φορολογικού έτους 2015 και έχουν προσαρμοστεί στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

Τα ερωτήματα έχουν επιλεγεί με βάση τη διαχρονική τους ισχύ, αλλά και ανάλογα με το πόσο συχνά απασχολούν στην πράξη λογιστές και φοροτεχνικούς. Οι ερωτήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. Φορολογία εισοδήματος, 2. ΦΠΑ, 3. Λογιστική - ΕΛΠ, 4. Εταιρικά και 5. Εργατικά.

Με το έργο επιχειρείται, μεταξύ άλλων, να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων φορολογίας και λογιστικής, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία αναζήτησης των πηγών, επί τη βάσει των οποίων θα θεμελιώσει τη ζητούμενη λύση. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο, ώστε ο αναγνώστης να εντοπίζει το θέμα που τον ενδιαφέρει.

Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής που εντάσσονται στη σειρά Λογιστική Πρακτική της Οικονομικής Βιβλιοθήκης, έχουν αποδειχτεί ένας χρήσιμος οδηγός για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών και λογιστικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών του σύνθετου κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας.


Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. V
I. ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
[1] Έλεγχος επί τραπεζικού λογαριασμού συνδικαιούχωνΣελ. 3
[2] Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόποΣελ. 6
[3] Ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο τρίτου Σελ. 8
[4] Κέρδη από την συμμετοχή ΕΠΕ σε Ετερόρρυθμη Εταιρεία Σελ. 12
[5] Πώληση επιβατικού ιδιωτικής χρήσης από επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία Σελ. 14
[6] Διαγραφή πιστωτικού υπολοίπου προμηθευτήΣελ. 16
[7] Φορολόγηση ΟΕ με διπλογραφικά βιβλίαΣελ. 17
[8] Καταχώριση ποσού ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε λογιστικά βιβλίαΣελ. 19
[9] Εισόδημα από ΗΠΑΣελ. 20
[10] Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ και μετατροπή σε τρέχουσες αξίες Σελ. 22
[11] Φορολογική αντιμετώπιση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Σελ. 24
[12] Ενοικίαση οικίας από ΑΕ για διαμονή Διευθύνοντος ΣυμβούλουΣελ. 27
[13] Τιμή κτήσης μετοχών μη εισηγμένων Σελ. 28
[14] Κάλυψη τεκμήριων διαβίωσηςΣελ. 30
[15] Φορολόγηση αποθεματικών νομικών προσώπωνΣελ. 31
[16] Τεκμήριο από την αγορά μεριδίωνΣελ. 33
[17] Αγορά αγροτεμάχιου από αγρότη κανονικού καθεστώτοςΣελ. 34
[18] Φόρος υπεραξίας σε ΕΙΧΣελ. 36
[19] Παρακράτηση φόρου μισθωτής εργασίας εργατών σε οικοδομικά έργαΣελ. 37
[20] Μεταφορά ζημιών σε επόμενη χρήσηΣελ. 39
[21] Προμήθειες ασφαλιστικού συμβούλου με δική του έδραΣελ. 41
[22] Φορολόγηση ΙΚΕ φωτοβολταϊκώνΣελ. 43
[23] Έσοδα ΑΕ από συμμετοχή σε ΟΕΣελ. 44
[24] Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλίαΣελ. 46
[25] Κέρδη από πώληση ΤΑΞΙ (ΕΔΧ)Σελ. 48
[26] Δήλωση προνοιακού επιδόματος στο Ε1Σελ. 50
[27] Αμοιβές μελών ΔΣΣελ. 51
[28] Δήλωση κατοικίας από φιλοξενούμενο τέκνο στο Ε1 ενώ διατηρεί ιδιόκτητη κατοικίαΣελ. 54
[29] Χρόνος κτήσης εισοδήματος που αφορά μέρισμα από ΟΕΣελ. 55
[30] Εργαζόμενος με ΤΠΥ και εργοδότη από ΗΠΑΣελ. 57
[31] Τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης ακινήτου Ε3Σελ. 59
[32] Μη κοινή φορολογική δήλωση συζύγωνΣελ. 61
[33] Επιδόματα μητρότηταςΣελ. 63
[34] Ιδιόχρηση ιερών ναώνΣελ. 65
[35] Ποσό ανάλωσης κεφαλαίου από κληρονομιάΣελ. 66
[36] Φόρος υπεραξίας από τη μεταβίβαση φορτηγού ΙΧΣελ. 68
[37] Φορολόγηση ελεύθερου επαγγελματία ως μισθωτούΣελ. 70
[38] Τεκμήριο τοκοχρεολυτικών δόσεων επιχειρηματικού δανείουΣελ. 72
[39] Φορολόγηση Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ) ΕΠΕΣελ. 74
[40] Επέκταση δραστηριότητας μηχανικού, σε εμπορικό τομέα παροχής υπηρεσιώνΣελ. 76
[41] Υπολογισμός υπεραξίαςΣελ. 78
[42] Πληρωμή τρίτου κατʼ εντολή προμηθευτή Σελ. 81
[43] Έντυπο «Ν» για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωποΣελ. 83
II. ΦΠΑ 
[44] Φορολογία αλλοδαπής εταιρείας με έδρα Βέλγιο και υποκατάστημα στην ΕλλάδαΣελ. 89
[45] Prorata και νέο έντυπο Δήλωσης ΦΠΑ Σελ. 91
[46] Απλοποιημένο τιμολόγιο (ΕΛΠ) και ΦΠΑ Σελ. 95
[47] Ενδοκοινοτικές υπηρεσίες μεσιτείας και μεταφράσεων Σελ. 98
[48] ΦΠΑ ενοικίασης οικίας για μέλος ΔΣ Σελ. 100
[49] Prorata επιχείρησης ειδών παντοπωλείουΣελ. 101
[50] Συντελεστές ΦΠΑ σε ξενοδοχείο all inclusiveΣελ. 103
[51] ΦΠΑ είδους Δασμολογικής Κλάσης: 9018Σελ. 105
[52] Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής ΦΠΑΣελ. 106
[53] Επιστροφή ΦΠΑ σε λογιστικό γραφείο Σελ. 107
[54] ΦΠΑ σε καθηγητή μουσικήςΣελ. 110
[55] Αντιμετώπιση δημοτικών τελών, ως προς τον ΦΠΑΣελ. 112
[56] Ανέγερση επαγγελματικού κτιρίου και ΦΠΑΣελ. 114
III. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΕΛΠ 
[57] Λογιστικός χειρισμός εξαργύρωσης πόντων από εταιρική κάρταΣελ. 119
[58] Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός επιδότησης ΟΑΕΔΣελ. 120
[59] Έκδοση τίτλου κτήσηςΣελ. 122
[60] Έκδοση απόδειξης δικηγόρου σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκηςΣελ. 124
[61] Εγγύηση επισκευής ηλεκτρικής συσκευής - αυτοπαράδοσηΣελ. 126
[62] Φορολόγηση αποθεματικού και εγγραφέςΣελ. 128
[63] Καταχώριση λογαριασμών ΔΕΚΟ σε ΜΥΦΣελ. 129
[64] Υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων και στοιχείων που απορρέουν από τα ΕΛΠ - Παραβάσεις και πρόστιμα βάσει ΚΦΔΣελ. 130
[65] Αποστολή αγαθών δωρεάν σε πελάτη, για κάλυψη εγγύησηςΣελ. 134
[66] Δωρεάν προσφορά φαγητού για διαφημιστικούς λόγουςΣελ. 136
[67] Ομόρρυθμη οικοδομική εταιρεία από απλογραφικά βιβλία περνά από 1.1.2014 σε διπλογραφικά Σελ. 138
[68] Δάνειο εταιρειών από προμηθευτή - εταιρείαΣελ. 140
[69] Περιστασιακή απασχόληση δημόσιου υπαλλήλου από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήραΣελ. 143
[70] Πλήρης καταστροφή βιομηχανικής επιχείρησης από πυρκαγιάΣελ. 146
[71] Λογαριασμός ΔΕΚΟΣελ. 149
[72] Έκδοση τιμολογίου με έκπτωση 100%Σελ. 152
[73] Αλλαγή μεθόδου επιμέτρησης αποθεμάτων και σχετική γνωστοποίησηΣελ. 154
[74] Έσοδα από προμήθειες ασφαλιστικού συμβούλουΣελ. 156
[75] Χρόνος έκδοσης ΤΠΥ σε σχέση με τον χρόνο απόκτησης του εισοδήματοςΣελ. 158
IV. ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
[76] Αστική μίσθωση από εταιρεία εκτός ΕΕ Σελ. 163
[77] Φορολόγηση των μελών Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας (ΙΜΕ) ΕΠΕΣελ. 165
[78] Παροχή σε είδος ασφαλιστικών εισφορών εταίρων σε προσωπικές εταιρείεςΣελ. 167
[79] Ασφάλιση διαχειριστών ΙΚΕΣελ. 168
[80] Ασφάλιση εταίρων ΙΚΕΣελ. 169
[81] Δάνειο εταιρείας σε τρίτοΣελ. 171
[82] Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία - μουσικό συγκρότημαΣελ. 172
[83] Συμμετοχή δημοσίου υπαλλήλου σε ΙΚΕ Σελ. 174
[84] Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την εισφορά στοιχείων ενεργητικούΣελ. 176
[85] Διαγραφή μέλους αγροτικού συνεταιρισμούΣελ. 178
[86] Ασφάλιση εταίρου - διαχειριστή ΕΠΕ σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕΣελ. 180
[87] Σύσταση ΑΕ με εισφορά περιουσιακών στοιχείων από ατομικές επιχειρήσεις και ΟΕ - Αντιμετώπιση ως προς το ΓΕΜΗΣελ. 182
V. ΕΡΓΑΤΙΚΑ 
[88] Εργατική και ασφαλιστική αντιμετώπιση εργαζόμενου σε ιερό ναόΣελ. 189
[89] Προϋποθέσεις λήψης επιδόματος ανεργίας ΟΑΕΔ Σελ. 191
[90] Αδράνεια και εισφορές ΟΑΕΕΣελ. 193
[91] Ασφάλιση δημοσιογράφων που απασχολούνται σε διαδικτυακή ιστοσελίδαΣελ. 195
[92] Έλεγχος από ΣΕΠΕ και διατήρηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων και Βιβλίου ΑδειώνΣελ. 197
[93] Αμοιβές εκτός έδραςΣελ. 199
[94] Ασφάλιση προσωπικού μανικιούρ πεντικιούρΣελ. 202
[95] Μεταβολή ωραρίουΣελ. 206
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 211
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.