ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

  • Συγγραφέας: Ι. Ληξουριώτης
  • Έκδοση: 2η 2015
  • Σελίδες: 520
  • Σχήμα:17 x 24
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€48 Φυσικά πρόσωπα
€58 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€48.00 Φυσικά πρόσωπα
€58.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€53 Φυσικά πρόσωπα
€64 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις» αποτελεί ένα σύγχρονο, πλήρως ενημερωμένο με τις τελευταίες νομοθετικές, νομολογιακές και βιβλιογραφικές εξελίξεις, εγχειρίδιο στον κρίσιμο και επίκαιρο τομέα του συλλογικού εργατικού δικαίου. Οι «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις» διαρθρώνονται σε τρία μείζονα κεφάλαια:

Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται και αναλύεται η συνδικαλιστική ελευθερία, ειδικότερα η οργάνωση και οι μορφές άσκησής της. Ειδικό βάρος αποδίδεται στην ανάλυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των μισθωτών, τα είδη τους (πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες, τριτοβάθμιες, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, συνομοσπονδίες), ενώ παρουσιάζεται σε ειδική ενότητα και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, ιδίως μέσω των επαγγελματικών οργανώσεων του Ν 1712/1987.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, που αφορά στη συλλογική αυτονομία και την επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας, αναλύονται διεξοδικά αφενός το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ), με όλα τα επίκαιρα ζητήματα (συρροή, επέκταση, μετενέργεια, επιχειρησιακές ΣΣΕ), αφετέρου οι θεσμοί της μεσολάβησης και διαιτησίας, αλλά και της συμφιλίωσης στο πλαίσιο λειτουργίας του ΟΜΕΔ.

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, που αναφέρεται στο δίκαιο των εργασιακών συγκρούσεων, παρουσιάζεται εμπεριστατωμένα το δίκαιο της απεργίας σε όλες του τις εκφάνσεις, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο, ενώ ειδική υπο-ενότητα αφιερώνεται στο ζήτημα της ανταπεργίας.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΟΙΜΙΟ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. IX
ΠΡΟΟΙΜΙΟ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. XII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XVII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Συνδικαλιστική ελευθερία, οργάνωση και μορφές άσκησής της  
1. Διεθνής κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίαςΣελ. 1
1.1. Το δικαίωμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης ως βάση της συνδικαλιστικής ελευθερίαςΣελ. 3
Α. Εύρος και φορείς του δικαιώματος ίδρυσης και ένταξης σε συνδικαλιστικές οργανώσειςΣελ. 3
Β. Η «αρχή της μη διάκρισης» στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματοςΣελ. 4
Γ. Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματοςΣελ. 5
Δ. Ειδικότερα το δικαίωμα ίδρυσης οργανώσεων χωρίς προηγούμενη άδειαΣελ. 6
Ε. Η αρχή της ελεύθερης ίδρυσης και ένταξης σε συνδικαλιστική οργάνωση 
α) Η αρχή της πολλαπλότητας των σωματείωνΣελ. 7
β) Ευνοιοκρατική αντιμετώπιση συνδικαλιστικών οργανώσεων και το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότηταςΣελ. 9
ΣΤ. Αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία και ρήτρες συνδικαλιστικής ασφάλειαςΣελ. 10
1.2. Δικαιώματα και εγγυήσεις λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 13
Α. Δικαίωμα ελεύθερης εκπόνησης καταστατικών και κανονισμών λειτουργίαςΣελ. 13
Β. Δικαίωμα ελεύθερης εκλογής εκπροσώπωνΣελ. 14
α) Θέματα εκλογιμότηταςΣελ. 15
β) Παρεμβάσεις των δημόσιων αρχών στην εκλογική διαδικασίαΣελ. 17
Γ. Δικαίωμα ελεύθερης οργάνωσης της διαχείρισης, των δραστηριοτήτων και του προγράμματος δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 17
α) Εσωτερική συνδικαλιστική οργάνωση και οικονομική διαχείρισηΣελ. 18
β) Συνδικαλιστικές δραστηριότητες και πρόγραμμα δράσηςΣελ. 20
1) Διάκριση συνδικαλιστικών και πολιτικών δραστηριοτήτωνΣελ. 21
2) Άλλες δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 22
Δ. Προστασία από την αυθαίρετη διάλυση και αναστολή λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 23
Ε. Δικαίωμα ίδρυσης ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών και ελεύθερης ένταξης σʼ αυτές και σε διεθνείς οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένωνΣελ. 24
1.3. Προστασία από αντισυνδικαλιστικές συμπεριφορέςΣελ. 25
Α. Πράξεις αντισυνδικαλιστικών διακρίσεωνΣελ. 26
Β. Απαγόρευση «πράξεων επέμβασης»Σελ. 26
1.4. Ειδικά το συνδικαλιστικό δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλωνΣελ. 27
1.5. Η προστασία των αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρησηΣελ. 29
Α. Η έννοια της εργατικής αντιπροσώπευσης στο επίπεδο της επιχείρησηςΣελ. 30
Β. Περιεχόμενο της προστασίας των αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρησηΣελ. 31
Γ. Παροχή διευκολύνσεων στους αντιπροσώπους των εργαζομένωνΣελ. 32
2. Αναγνώριση της συνδικαλιστικής σωματειακής οργάνωσης στην ελληνική έννομη τάξηΣελ. 34
2.1. Εισαγωγικά στοιχείαΣελ. 34
2.2. Αναγνώριση και συνταγματική κατοχύρωσηΣελ. 36
2.3. Έννοια, σκοπός και είδη συνδικαλιστικών οργανώσεων των μισθωτών 
Α. Έννοια συνδικαλιστικής οργάνωσηςΣελ. 37
Β. Σκοποί των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 38
Γ. Η Εφαρμογή της αρχής της πολλαπλότητας Σελ. 39
Δ. Κατηγορίες - είδη εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 41
α) Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσειςΣελ. 42
1) Πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματείαΣελ. 42
2) Τοπικά παραρτήματα πρωτοβάθμιων σωματείων ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασηςΣελ. 43
3) Ενώσεις προσώπων 
α. Η ένωση προσώπων εφήμερης ζωής και συγκεκριμένου σκοπούΣελ. 43
β. Η ένωση προσώπων ειδικού σκοπού (για σύναψη επιχειρησιακής ΣΣΕ ) Σελ. 47
β) Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσειςΣελ. 49
1) Ομοσπονδίες Σελ. 50
2) Εργατικά ΚέντραΣελ. 50
γ) Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνομοσπονδίες)Σελ. 51
Ε. Ομοιοεπαγγελματικός και κλαδικός χαρακτήρας των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 51
ΣΤ. Τοπικός και εθνικός χαρακτήρας των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 53
Ζ. Επιχειρησιακός συνδικαλισμόςΣελ. 53
Η. Η διάρθρωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο ΔημόσιοΣελ. 54
α) Συνδικαλιστικές οργανώσεις δημοσίων υπαλλήλωνΣελ. 54
1) Πρωτοβάθμια σωματεία Σελ. 55
2) Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις Σελ. 55
β) Ειδικότερα συνδικαλιστικές οργανώσεις αστυνομικών 
1) Πρωτοβάθμιες οργανώσεις αστυνομικώνΣελ. 56
2) Δευτεροβάθμιες οργανώσεις αστυνομικώνΣελ. 56
3) Τριτοβάθμιες οργανώσεις αστυνομικώνΣελ. 56
γ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις πολιτικού προσωπικού ΕΥΠ Σελ. 57
2.4. Συνδικαλιστικές οργανώσεις διεπόμενες από ειδικές ρυθμίσειςΣελ. 58
Α. Δημοσιογραφικές οργανώσειςΣελ. 58
Β. Ναυτεργατικές οργανώσειςΣελ. 61
Γ. Επαγγελματικές οργανώσεις που συνιστώνται με νόμο ως ΝΠΔΔΣελ. 61
2.5. Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων 
Α. Πηγές των πόρωνΣελ. 62
α) Επιτρεπόμενοι πόροιΣελ. 62
β) Απαγορευόμενες χρηματοδοτήσειςΣελ. 64
Β. Ειδικότερα η είσπραξη εισφορώνΣελ. 66
α) Απʼ ευθείας είσπραξη από τα μέλη Σελ. 66
β) Είσπραξη με το σύστημα παρακράτησηςΣελ. 66
Γ. Διαχείριση των οικονομικών πόρωνΣελ. 71
2.6. Η ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσηςΣελ. 72
A. Διαδικασία ίδρυσης Σελ. 72
Β. Απόκτηση νομικής προσωπικότητας Σελ. 73
2.7. Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 74
2.8. Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 75
Α. Απόκτηση ιδιότητας μέλους Σελ. 75
α) Απόκτηση ιδιότητας μέλους πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσηςΣελ. 75
1) Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίαςΣελ. 75
2) Δημόσιοι υπάλληλοιΣελ. 77
3) Αστυνομικοί υπάλληλοιΣελ. 77
β) Απόκτηση ιδιότητας μέλους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας οργάνωσηςΣελ. 78
γ) Εγγραφή μέλους με δικαστική απόφασηΣελ. 78
Β. Απώλεια ιδιότητας μέλουςΣελ. 79
α) ΑποχώρησηΣελ. 79
β) ΑποβολήΣελ. 79
2.9. Οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 80
Α. Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 80
α) Τρόπος συμμετοχής των μελών και λήψη απόφασης στις συνελεύσειςΣελ. 81
β) Απαρτία και απαιτούμενη πλειοψηφίαΣελ. 82
γ) Πρόεδρος ΓΣ - Εφορευτική Επιτροπή - Δικαστικός αντιπρόσωποςΣελ. 83
δ) Σύστημα εκλογών και ψηφοφορίαΣελ. 84
ε) Κατανομή εδρών οργάνωνΣελ. 85
Β. Διοικητικό ΣυμβούλιοΣελ. 87
α) Εκλεγμένο ΔΣΣελ. 87
β) Δικαστικώς διορισμένη προσωρινή διοίκησηΣελ. 88
Γ. Ελεγκτική ΕπιτροπήΣελ. 90
Δ. Αντιπρόσωποι για τις δευτεροβάθμιες οργανώσειςΣελ. 90
2.10. Κύρος, έλεγχος και προσβολή ελαττωματικών αποφάσεων οργάνων διοίκησηςΣελ. 91
Α. Ειδικότεροι λόγοι ακυρωσίαςΣελ. 94
Β. Ποιοι νομιμοποιούνταιΣελ. 96
Γ. Προθεσμία άσκησης του δικαιώματοςΣελ. 97
Δ. Δικαστική αρμοδιότηταΣελ. 98
Ε. Αναστολή άκυρης απόφασης ΓΣ Σελ. 98
2.11. Διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 99
Α. Τρόποι διάλυσης Σελ. 99
α) Διάλυση με απόφαση της ΓΣ των μελώνΣελ. 99
β) Αυτοδίκαιη διάλυση 
1) Για λόγο που προβλέπεται από το καταστατικό Σελ. 100
2) Λόγω μείωσης των μελών κάτω των δέκαΣελ. 100
γ) Διάλυση με δικαστική απόφασηΣελ. 101
δ) Διάλυση ένωσης προσώπωνΣελ. 102
Β. Συνέπειες από τη διάλυσηΣελ. 103
2.12. Προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσηςΣελ. 104
Α. Προστασία από κρατική παρέμβασηΣελ. 104
Β. Προστασία από εργοδοτικές παρεμβάσειςΣελ. 104
Γ. Προστασία από απόλυση και μετάθεσηΣελ. 105
α) Προστασία συνδικαλιστικά δραστηριοποιούμενων μισθωτώνΣελ. 105
β) Ειδική προστασία συνδικαλιστικών στελεχώνΣελ. 105
1) Οι προστατευόμενες κατηγορίες Σελ. 107
2) Ειδικότερα για την προστασία των ιδρυτικών μελώνΣελ. 109
3) Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της προστατευτικής νομοθεσίαςΣελ. 111
4) Σπουδαίοι λόγοι απόλυσης των συνδικαλιστικών στελεχώνΣελ. 115
i. Εξαπάτηση του εργοδότη κατά την πρόσληψηΣελ. 115
ii. Αποκάλυψη βιομηχανικών ή εμπορικών απορρήτων Σελ. 116
iii. Πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλή ή εξύβριση του εργοδότη ή εκπροσώπων τουΣελ. 116
iv. Επίμονη και αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης εργασίαςΣελ. 117
v. Αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία ή συμμετοχή σε παράνομη απεργίαΣελ. 118
5) Καταχρηστική επίκληση εκ μέρους του συνδικαλιστικού στελέχους της προστασίας από απόλυσηΣελ. 119
6) Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών από τη μετάθεσηΣελ. 120
7) Έλεγχος συνδρομής των σπουδαίων λόγων απόλυσης - Επιτροπή προστασίας συνδικαλιστικών στελεχώνΣελ. 121
i. Δικαιοδοτική αρμοδιότητα της ΕπιτροπήςΣελ. 121
ii. Σύνθεση της Επιτροπής και διαδικασία λήψης απόφασηςΣελ. 122
Δ. Προστασία της συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης στο δημόσιο τομέαΣελ. 124
2.13. Συνδικαλιστικά δικαιώματα στο πεδίο της επιχείρησηςΣελ. 125
Α. Δικαίωμα ανάρτησης πινάκων ανακοινώσεωνΣελ. 126
α) Φορείς του δικαιώματοςΣελ. 126
β) Περιεχόμενο ανακοινώσεωνΣελ. 127
γ) Επιλογή χώρου ανάρτησης των ανακοινώσεωνΣελ. 128
Β. Δικαίωμα για χώρο γενικών συνελεύσεωνΣελ. 129
Γ. Δικαίωμα τακτικής διαβούλευσης με τον εργοδότηΣελ. 132
Δ. Δικαίωμα χρήσης γραφείων εντός της επιχείρησηςΣελ. 133
Ε. Δικαίωμα εισόδου και διανομής ανακοινώσεων στο χώρο εργασίαςΣελ. 134
α) Περιεχόμενο του δικαιώματοςΣελ. 134
β) Φορείς του δικαιώματος Σελ. 135
ΣΤ. Δικαίωμα παρουσίας στους ελέγχους της Επιθεώρησης ΕργασίαςΣελ. 135
Ζ. Δικαίωμα είσπραξης συνδικαλιστικών συνδρομώνΣελ. 136
Η. Ευνοϊκότερες του νόμου ρυθμίσεις Σελ. 136
Θ. Διαδικασία ελέγχου τήρησης των εργοδοτικών υποχρεώσεωνΣελ. 137
2.14. Συνδικαλιστικές άδειεςΣελ. 137
Α. Συνδικαλιστές με σχέση ιδιωτικού δικαίουΣελ. 137
α) Κατηγορίες δικαιούχωνΣελ. 137
1) Μέλη διοίκησης τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 138
2) Μέλη διοίκησης δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων (Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών)Σελ. 139
3) Μέλη διοίκησης πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 140
4) Άδειες άλλων συνδικαλιστικών στελεχώνΣελ. 140
β) Τρόπος άσκησης του δικαιώματοςΣελ. 141
γ) Συνέπειες από τη χορήγηση της άδειαςΣελ. 142
δ) Ευνοϊκότερες του νόμου ρυθμίσεις Σελ. 143
ε) Διαφορές σχετικές με τη χορήγηση άδειας απουσίαςΣελ. 143
Β. Συνδικαλιστικές άδειες στο δημόσιο τομέαΣελ. 144
α) Κατηγορίες δικαιούχων άδειας απουσίας με αποδοχέςΣελ. 144
1) Μέλη διοίκησης τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 144
2) Μέλη διοίκησης δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 145
3) Μέλη διοίκησης πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 146
β) Αποδοχές κατά την άδεια απουσίαςΣελ. 146
γ) Άδεια προσωρινής απουσίας για συμμετοχή σε συνέδριαΣελ. 146
3. Εργοδοτικός συνδικαλισμός 
3.1. Γενικώς περί εργοδοτικών οργανώσεωνΣελ. 147
3.2. Επαγγελματικές οργανώσεις Ν 1712/1987Σελ. 150
Α. Υπαγόμενες οργανώσειςΣελ. 150
Β. Σκοπός επαγγελματικών οργανώσεωνΣελ. 151
Γ. Ιεραρχική διάρθρωση και κατηγορίες επαγγελματικών οργανώσεωνΣελ. 151
α) Πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (ενώσεις)Σελ. 151
β) Δευτεροβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (ομοσπονδίες)Σελ. 152
γ) Τριτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (συνομοσπονδίες)Σελ. 152
Δ. Βιβλία επαγγελματικών οργανώσεωνΣελ. 153
Ε. Πόροι επαγγελματικών οργανώσεωνΣελ. 154
ΣΤ. Ένταξη σε επαγγελματική οργάνωση και υποχρεώσεις των μελώνΣελ. 154
Ζ. Αποβολή και διαγραφή μελώνΣελ. 155
Η. Όργανα και λειτουργία της διοίκησης επαγγελματικών οργανώσεωνΣελ. 156
α) Γενική συνέλευσηΣελ. 157
1) Διαδικασία λήψης αποφάσεωνΣελ. 157
2) Κύρος αποφάσεων γενικής συνέλευσηςΣελ. 158
β) Διοικητικό συμβούλιο Σελ. 159
γ) Ελεγκτική Επιτροπή Σελ. 160
δ) Αντιπρόσωποι Σελ. 160
Θ. Εκλογικό δικαίωμα και εκλογική διαδικασίαΣελ. 160
α) Εκλογικό δικαίωμα μελών πρωτοβάθμιων οργανώσεωνΣελ. 160
β) Συμμετοχή πρωτοβάθμιας σε δευτεροβάθμια οργάνωσηΣελ. 161
γ) Συμμετοχή δευτεροβάθμιας σε τριτοβάθμια οργάνωσηΣελ. 161
δ) Εκλογική διαδικασίαΣελ. 162
ε) Ποινικές κυρώσειςΣελ. 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Συλλογική αυτονομία και επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας  
1. Συλλογική αυτονομία και επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας 
1.1. ΕισαγωγικάΣελ. 165
1.2. Διεθνής αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσηςΣελ. 171
Α. Εργαζόμενοι που καλύπτονται από τη συλλογική διαπραγμάτευσηΣελ. 174
Β. Αντικείμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεωνΣελ. 175
Γ. Η αναγνώριση των συνδικάτων για τους σκοπούς της συλλογικής διαπραγμάτευσηςΣελ. 176
Δ. Η αρχή της ελεύθερης και εκούσιας διαπραγμάτευσης και οι περιορισμοί τηςΣελ. 178
α) Διάφορες μορφές παρέμβασης στις συλλογικές διαπραγματεύσειςΣελ. 178
β) Ειδικώς το ζήτημα της επέκτασης των ΣΣΕ Σελ. 180
γ) Επίλυση συλλογικών διαφορών και απαγόρευση της υποχρεωτικής διαιτησίαςΣελ. 181
Ε. Ειδικά το δικαίωμα διαπραγμάτευσης των δημοσίων υπαλλήλωνΣελ. 183
2. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην ελληνική έννομη τάξη 
2.1. Συλλογικές διαφορές συμφερόντων και συλλογικές διαπραγματεύσειςΣελ. 185
2.2. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εργασίας ως ρυθμιστικό μέσο Σελ. 186
Α. ΓενικάΣελ. 186
Β. Κανονιστικό και ενοχικό μέρος της ΣΣΕΣελ. 187
α) Κανονιστικό μέρος των ΣΣΕ Σελ. 187
β) Ενοχικό μέρος των ΣΣΕ Σελ. 189
γ) Όροι μικτού χαρακτήραΣελ. 190
2.3. Πεδίο εφαρμογής Ν 1876/1990Σελ. 191
Α. Υπαγωγή σχέσεων εξαρτημένης εργασίαςΣελ. 191
α) Από πλευράς εργαζομένωνΣελ. 192
β) Από πλευράς εργοδοτώνΣελ. 195
Β. Υπαγωγή σχέσεων που προσομοιάζουν με μισθωτή εργασίαΣελ. 196
2.4. Περιεχόμενο συλλογικών συμβάσεων εργασίαςΣελ. 196
Α. Ζητήματα σχετικά τη σύναψη, λειτουργία και λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίαςΣελ. 198
α) Ειδικότερα η αμοιβή της εργασίαςΣελ. 198
β) Θέματα που αφορούν στη σύναψη των ατομικών συμβάσεωνΣελ. 199
γ) Θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης Σελ. 200
δ) Θέματα που αφορούν στη λήξη των ατομικών συμβάσεωνΣελ. 200
Β. Ζητήματα που αφορούν στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος Σελ. 201
Γ. Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισηςΣελ. 202
Δ. Ζητήματα σχετικά με την άσκηση της επιχειρηματικής πολιτικήςΣελ. 202
Ε. Ζητήματα που αφορούν στην ερμηνεία των κανονιστικών όρων της ΣΣΕ Σελ. 204
ΣΤ. Ζητήματα που προβλέπονται στο άρθρο 12 Ν 1767/1988Σελ. 205
Ζ. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερώνΣελ. 207
Η. Ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής διαπραγμάτευσης, μεσολάβησης και διαιτησίαςΣελ. 208
α) Όροι που αφορούν στη διαδικασία των διαπραγματεύσεωνΣελ. 208
β) Όροι που αφορούν στη διαδικασία της μεσολάβησης και διαιτησίαςΣελ. 209
Θ. Ρήτρα ειρήνηςΣελ. 210
Ι. Ζητήματα που αφορούν στο χρόνο εργασίαςΣελ. 212
α) Ζητήματα σχετικά με τη μερική απασχόληση και τις πρόσθετες ομάδες εργασίας Σελ. 212
β) Ζητήματα σχετικά με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίαςΣελ. 213
γ) Ζητήματα καθορισμού εβδομαδιαίου συστήματος εργασίας στα εμπορικά καταστήματαΣελ. 213
2.5. Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίαςΣελ. 214
Α. Εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίαςΣελ. 214
α) Νέο σύστημα καθορισμού νομοθετημένου γενικού κατώτατου μισθούΣελ. 215
β) Νέου τύπου ΕΓΣΣΕ Σελ. 217
Β. Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίαςΣελ. 219
α) ΓενικάΣελ. 219
β) Ιδιόμορφες κλαδικές ΣΣΕ Σελ. 222
Γ. Ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίαςΣελ. 223
α) Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ Σελ. 224
β) Τοπικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕΣελ. 224
Δ. Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίαςΣελ. 225
2.6. Σκοπός και λειτουργία των διαφόρων ειδών ΣΣΕΣελ. 227
2.7. Αρμοδιότητα και ικανότητα σύναψης ΣΣΕΣελ. 229
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 229
Β. Αρμοδιότητα σύναψης ΣΣΕΣελ. 232
α) Γενικές ρυθμίσεις περί αρμοδιότηταςΣελ. 232
1) Εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας Σελ. 232
2) Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις 
i. Γενικώς κλαδικές ΣΣΕ Σελ. 232
ii. Κλαδικές ΣΣΕ τραπεζοϋπαλλήλωνΣελ. 233
3) Ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσειςΣελ. 234
i. Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ Σελ. 234
ii. Τοπικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ Σελ. 234
4) Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσειςΣελ. 235
β) Ειδικές περιπτώσεις αρμοδιότηταςΣελ. 237
1) Αρμοδιότητα για σύναψη ΣΣΕ που αφορούν υπαλλήλους γραφείων ελευθέρων επαγγελματιών μελών ΝΠΔΔΣελ. 237
2) Αρμοδιότητα για σύναψη ΣΣΕ στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑΣελ. 238
Γ. Ικανότητα σύναψης ΣΣΕ και αντιπροσωπευτικότηταΣελ. 239
α) Γενικά περί ικανότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 241
1) Από την πλευρά των εργαζομένωνΣελ. 241
2) Από την εργοδοτική πλευράΣελ. 242
β) ΑντιπροσωπευτικότηταΣελ. 243
1) Κριτήριο απόδοσης της αντιπροσωπευτικότηταςΣελ. 243
2) Αμφισβήτηση αντιπροσωπευτικότηταςΣελ. 244
2.8. Διαδικασία διαπραγματεύσεων, σύναψης και θέσης σε ισχύ ΣΣΕΣελ. 245
Α. Δικαίωμα και υποχρέωση καλόπιστης διαπραγμάτευσηςΣελ. 245
Β. Βασικές διαδικαστικές υποχρεώσεις των μερώνΣελ. 246
Γ. Δικαίωμα παρέμβασης από τη μη αντιπροσωπευτική οργάνωσηΣελ. 247
Δ. Διαπραγματεύσεις και άσκηση δικαιώματος απεργίαςΣελ. 248
Ε. Διαδικασία υπογραφής και θέσης σε ισχύ των ΣΣΕ Σελ. 249
ΣΤ. Διαδικασία δημοσιότητας των ΣΣΕ Σελ. 250
2.9. Ανταγωνισμός όρων ΣΣΕ επί των ατομικών σχέσεων εργασίαςΣελ. 250
Α. Σχέση όρων ΕΓΣΣΕ και λοιπών κατηγοριών ΣΣΕ Σελ. 251
Β. Το ζήτημα της συρροής όρων λοιπών ΣΣΕΣελ. 253
α) Έννοια και λειτουργία της συρροής όρωνΣελ. 253
β) Η αρχή της εύνοιας και τα όριά τηςΣελ. 256
Γ. Τρόπος σύγκρισης και επιλογής των ευνοϊκότερων όρωνΣελ. 261
2.10. Η σχέση όρων ΣΣΕ με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντεςΣελ. 262
Α. Σχέση όρων ΣΣΕ και διατάξεων νόμουΣελ. 262
α) Νομοθετικός περιορισμός της συλλογικής αυτονομίαςΣελ. 262
β) Το ζήτημα της νομοθετικής «κύρωσης» ή της θεώρησης των διατάξεων των ΣΣΕ ως «εγκύρων»Σελ. 267
Β. Σχέση όρων ΣΣΕ και ατομικών συμβάσεων εργασίας 
α) Αρχή της εύνοιαςΣελ. 269
β) Συμβατική παραπομπή στους όρους ΣΣΕΣελ. 272
Γ. Σχέση όρων ΣΣΕ και όρων Κανονισμού εργασίαςΣελ. 273
2.11. Διαδοχή ΣΣΕΣελ. 275
Α. ΓενικάΣελ. 275
Β. Εφαρμογή της αρχής της τάξεωςΣελ. 276
2.12. Χρόνος ισχύος ΣΣΕΣελ. 280
Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 280
Β. Χρόνος έναρξης ισχύος ΣΣΕ 
α) ΓενικάΣελ. 282
β) Αναδρομικότητα ισχύος ΣΣΕ Σελ. 283
γ) Αναδρομικότητα ισχύος διαιτητικής απόφασηςΣελ. 285
δ) Χρόνος έναρξης ισχύος μεταγενέστερος της κατάθεσης της ΣΣΕ Σελ. 286
ε) Έναρξη ισχύος ΣΣΕ υπό αίρεσηΣελ. 287
Γ. Λήξη ισχύος ΣΣΕΣελ. 288
α) Λήξη με πάροδο του συμφωνημένου χρόνουΣελ. 288
β) Λήξη με καταγγελίαΣελ. 290
1) Καταγγελία λόγω σημαντικής μεταβολής των συνθηκώνΣελ. 291
2) Επίδοση εγγράφου καταγγελίαςΣελ. 293
3) Αναφορά των λόγων της καταγγελίαςΣελ. 294
4) Υποχρέωση έναρξης νέας διαπραγμάτευσηςΣελ. 294
5) Ειδικώς η καταγγελία ΣΣΕ που έχει κυρωθεί με νόμοΣελ. 295
6) Ειδικώς η καταγγελία επιχειρησιακής ΣΣΕ που συνάφθηκε από ένωση προσώπωνΣελ. 296
γ) Άλλοι τρόποι λήξης των ΣΣΕ Σελ. 296
Δ. Ex lege παράταση ισχύος και μετενέργεια ΣΣΕ Σελ. 297
α) Πλασματική παράταση ισχύος ΣΣΕ Σελ. 299
β) Μετενέργεια ΣΣΕΣελ. 302
1) Έννοια και λειτουργία της μετενέργειαςΣελ. 302
2) Διατηρούμενοι κατά την περίοδο της μετενέργειας όροιΣελ. 305
i. Ο βασικός μισθός ή το βασικό ημερομίσθιοΣελ. 305
ii. Το επίδομα ωρίμανσηςΣελ. 306
iii. Το επίδομα τέκνωνΣελ. 306
iv. Το επίδομα σπουδών Σελ. 306
v. Το επίδομα επικίνδυνης εργασίαςΣελ. 307
2.13. Πεδίο ισχύος και δέσμευση από ΣΣΕΣελ. 309
Α. Δέσμευση από εθνική γενική ΣΣΕ Σελ. 311
Β. Δέσμευση από κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ Σελ. 312
Γ. Δέσμευση από επιχειρησιακές ΣΣΕ Σελ. 316
2.14. Διεύρυνση του κύκλου δεσμευομένων προσώπωνΣελ. 316
Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 316
Β. Συνυπογραφή ΣΣΕ από μη αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωσηΣελ. 317
Γ. Από κοινού προσχώρηση σε ΣΣΕ που δεν δεσμεύει τον εργοδότηΣελ. 318
Δ. Προσχώρηση συνδικαλιστικής οργάνωσης σε ΣΣΕ που δεσμεύει ήδη τον εργοδότηΣελ. 318
Ε. Κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικής (επέκταση)Σελ. 319
α) Σκοπός του θεσμού της επέκτασης Σελ. 319
β) Έννοια και λειτουργία της επέκτασης Σελ. 321
γ) Νόμιμες προϋποθέσεις και διαδικασία Σελ. 325
δ) Χρόνος διάρκειας της δέσμευσης από επεκταθείσα ΣΣΕ Σελ. 326
ε) Ειδικές ex lege περιπτώσεις επέκτασης (διεύρυνσης) του πεδίου εφαρμογής ΣΣΕΣελ. 327
1) Διεύρυνση του άρθρου 1 § 23 Ν 2328/1995 Σελ. 327
2) Διεύρυνση του άρθρου 6 παρ. 3 εδ. β΄ Ν 1866/1989Σελ. 328
3) Διεύρυνση του άρθρου 3 § 5 ΝΔ 1346/1973Σελ. 328
4) Διεύρυνση του άρθρου 13 § 16 Ν 2328/1995Σελ. 329
5) Διεύρυνση της Κ.Υ.Α. 15064/1981Σελ. 329
6) Διεύρυνση στις σχέσεις προσωρινής απασχόλησης Σελ. 329
στ) Η συνταγματικότητα των περί επέκτασης ρυθμίσεων Σελ. 330
ζ) Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων περί επέκτασηςΣελ. 331
3. Επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας με παρέμβαση τρίτων 
3.1. Διάκριση εννοιών Μεσολάβησης, Διαιτησίας και ΣυμφιλίωσηςΣελ. 332
Α. Ο σκοπός της μεσολάβησης Σελ. 333
Β. Ο σκοπός της διαιτησίαςΣελ. 333
Γ. Ο σκοπός της συμφιλίωσηςΣελ. 334
3.2. Διαμόρφωση των θεσμών μεσολάβησης και διαιτησίαςΣελ. 335
Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 335
Β. Βασικά χαρακτηριστικά και συνταγματικότητα των περί διαιτησίας διατάξεωνΣελ. 338
Γ. Το ζήτημα της υποχρεωτικότητας της διαιτησίαςΣελ. 341
Δ. Το αντικείμενο της μεσολάβησηςΣελ. 345
Ε. Το αντικείμενο της διαιτησίαςΣελ. 345
3.3. Όργανα παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίαςΣελ. 348
Α. Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)Σελ. 348
Β. Σώματα Μεσολαβητών και ΔιαιτητώνΣελ. 349
3.4. Προϋποθέσεις προσφυγής στη Μεσολάβηση και ΔιαιτησίαΣελ. 351
Α. Έναρξη διαδικασιών μεσολάβησης και διαιτησίαςΣελ. 351
α) Αποτυχία των συλλογικών διαπραγματεύσεωνΣελ. 351
1) Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων ως προϋπόθεση για προσφυγή στη μεσολάβησηΣελ. 351
2) Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων ως προϋπόθεση για προσφυγή στη διαιτησίαΣελ. 352
β) Υποβολή σχετικής αίτησης με ορισμένο αντικείμενοΣελ. 353
1) Αίτηση μεσολάβησης και ορισμός μεσολαβητήΣελ. 353
2) Αίτηση διαιτησίας και ορισμός διαιτητικού οργάνουΣελ. 355
i. Πρώτος βαθμός διαιτησίαςΣελ. 355
ii. Δεύτερος βαθμός διαιτησίαςΣελ. 356
Β. Διενέργεια της μεσολάβησης και της διαιτησίας και σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσειςΣελ. 356
Γ. Περάτωση διαδικασιών Μεσολάβησης και ΔιαιτησίαςΣελ. 358
α) Περάτωση διαδικασίας μεσολάβησηςΣελ. 358
1) Επίτευξη συμφωνίας κατά τις συζητήσεις και συνομολόγηση ΣΣΕ Σελ. 358
2) Υποβολή επίσημης πρότασης του Μεσολαβητή Σελ. 358
3) Περάτωση με παραίτηση του αιτούντος ή με κοινή συμφωνία περί διακοπής της διαδικασίαςΣελ. 360
4) Μη υποβολή πρότασης και θέση της διαφοράς στο αρχείο Σελ. 361
β) Περάτωση διαδικασίας διαιτησίαςΣελ. 361
1) Περάτωση με έκδοση διαιτητικής απόφασηςΣελ. 361
i. Τρόπος λήψης, προθεσμία για την έκδοση και κοινοποίηση της ΔΑΣελ. 361
ii. Αιτιολογία διαιτητικής απόφασηςΣελ. 362
2) Περάτωση με σύναψη ΣΣΕ Σελ. 363
3) Περάτωση με θέση της διαφοράς στο αρχείοΣελ. 364
Δ. Ισχύς της διαιτητικής απόφασηςΣελ. 364
3.5. Διαδικασίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας και άσκηση δικαιώματος απεργίαςΣελ. 366
3.6. Δικαστικός έλεγχος ΣΣΕ και ΔΑΣελ. 367
Α. Φύση διαφορών και αρμοδιότητα Σελ. 368
Β. Ειδικώς ο δικαστικός έλεγχος των ΔΑΣελ. 370
3.7. Οι διαδικασίες συμφιλίωσηςΣελ. 372
Α. Η συμφιλίωση του Ν 1876/1990Σελ. 372
α) Γενικά Σελ. 372
β) Εκκίνηση της συμφιλιωτικής διαδικασίας Σελ. 373
γ) Θέματα που αποτελούν αντικείμενο συμφιλίωσηςΣελ. 374
δ) Έργο του συμφιλιωτή και κατάληξη της συμφιλίωσηςΣελ. 374
Β. Η συμφιλίωση του Ν 3996/2011Σελ. 375
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Δίκαιο των εργασιακών συγκρούσεων  
1. Αναγνώριση της απεργίας από τη διεθνή έννομη τάξηΣελ. 377
Α. Είδη απεργιακών κινητοποιήσεωνΣελ. 378
Β. Μορφές απεργίαςΣελ. 380
Γ. Προϋποθέσεις νομιμότητας της απεργίαςΣελ. 380
Δ. Περιορισμοί του απεργιακού δικαιώματος στη δημόσια διοίκηση και στις ουσιώδεις υπηρεσίεςΣελ. 381
Ε. Απεργία και προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησίαΣελ. 385
2. Η απεργία στην ελληνική έννομη τάξη 
2.1. Αναγνώριση του απεργιακού δικαιώματοςΣελ. 385
2.2. Έννοια και έκταση του απεργιακού δικαιώματοςΣελ. 386
Α. Εννοιολογικά στοιχεία της νόμιμης απεργίαςΣελ. 387
Β. Φορείς άσκησης του δικαιώματοςΣελ. 391
3. Γενικές προϋποθέσεις νομιμότητας της απεργίας 
3.1. Νόμιμος απεργιακός σκοπόςΣελ. 392
Α. Εργασιακές επιδιώξειςΣελ. 392
Β. Πολιτική απεργίαΣελ. 395
Γ. Απεργία αλληλεγγύηςΣελ. 397
Δ. Συλλογικές διαφορές συμφερόντων και νομικές διαφορές Σελ. 397
Ε. Αιτήματα που παρεμποδίζουν την επιχειρηματική πολιτικήΣελ. 398
ΣΤ. Αιτήματα σχετικά με τη διατήρηση των εργασιακών θέσεωνΣελ. 400
Ζ. Απεργία, ελεύθερος ανταγωνισμός και ελευθερία εγκατάστασης των επιχειρήσεωνΣελ. 401
Η. Νομιμότητα λοιπών διεκδικήσεωνΣελ. 402
3.2. Κήρυξη απεργίας από νόμιμα συστημένη συνδικαλιστική οργάνωση Σελ. 403
3.3. Κήρυξη απεργίας από αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωσηΣελ. 404
Α. Αρχή της εγγύτηταςΣελ. 404
Β. Αρμοδιότητα κήρυξης απεργίας επί πολλαπλότητας συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 407
Γ. Αρμοδιότητα σε ειδικές περιπτώσεις απεργιώνΣελ. 407
3.4. Λήψη απόφασης με τη νόμιμη και καταστατική διαδικασία Σελ. 408
Α. Απεργία πρωτοβάθμιων οργανώσεωνΣελ. 410
Β. Απεργία δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεωνΣελ. 411
3.5. Υποχρέωση προειδοποίησης του εργοδότηΣελ. 412
3.6. Υποχρέωση διάθεσης προσωπικού ασφαλείαςΣελ. 415
Α. Διαδικασία διάθεσης προσωπικού ασφαλείαςΣελ. 415
Β. Καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείαςΣελ. 418
3.7. Μη καταχρηστική άσκηση απεργιακού δικαιώματοςΣελ. 418
Α. Το ζημιογόνο απεργιακό αποτέλεσμαΣελ. 419
Β. Η απεργία ως ύστατο μέσοΣελ. 421
Γ. Απεργία με αιτήματα την επίλυση νομικών διαφορώνΣελ. 422
Δ. Καταχρηστικότητα λόγω προσχηματικών αιτημάτωνΣελ. 423
Ε. Καταχρηστικότητα λόγω αιτημάτων που προσβάλλουν τον πυρήνα του διευθυντικού δικαιώματοςΣελ. 423
ΣΤ. Έλεγχος του απεργιακού σκοπού με τα κριτήρια της κατάχρησης δικαιώματοςΣελ. 424
Ζ. Η χρονική διάρκεια της απεργίας ως στοιχείο κατάχρησηςΣελ. 425
Η. Καταχρηστικές πρακτικέςΣελ. 426
4. Η απεργία στο δημόσιο τομέα και στις κοινωνικά αναγκαίες υπηρεσίες 
4.1. Το κοινωνικό κόστος της απεργίαςΣελ. 427
4.2. Φορείς και επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικά αναγκαίες υπηρεσίεςΣελ. 430
Α. Υποχρέωση γνωστοποίησης αιτημάτων προ τετραημέρουΣελ. 432
Β. Υποχρέωση διάθεσης προσωπικού ασφαλείας για τη διασφάλιση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλουΣελ. 433
Γ. Υποχρέωση προσφυγής σε δημόσιο διάλογο 
1) Έννοια δημοσίου διαλόγουΣελ. 438
2) Διαδικασία διεξαγωγής Σελ. 438
3) Δημόσιος διάλογος και απεργίαΣελ. 442
4) Δημόσιος διάλογος και απαγόρευση δικαστικής προσφυγήςΣελ. 442
5) Δημόσιος διάλογος με δημόσια διαβούλευσηΣελ. 444
6) Δημόσιος διάλογος και κοινή διαδικασία μεσολάβησηςΣελ. 445
5. Η απεργία των δημοσίων υπαλλήλων 
5.1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 445
5.2. Ειδικές προβλέψειςΣελ. 446
A. Αρμοδιότητα και τρόπος κήρυξηςΣελ. 447
B. Έγγραφη γνωστοποίηση αιτημάτωνΣελ. 448
Γ. Καθορισμός προσωπικού ασφαλείας και εξυπηρέτησης αναγκών του κοινωνικού συνόλουΣελ. 448
6. Συνέπειες από την συμμετοχή σε απεργίαΣελ. 449
6.1. Συμμετοχή σε νόμιμη απεργίαΣελ. 450
6.2. Συμμετοχή σε παράνομη απεργίαΣελ. 451
7. Ο δικαστικός έλεγχος του απεργιακού δικαιώματος 
7.1. Αγωγή αναγνώρισης του παράνομου χαρακτήρα της απεργίαςΣελ. 455
7.2. Ειδικές δικονομικές διατάξειςΣελ. 460
8. Ανταπεργία και άλλες εργοδοτικές πρακτικές ως απάντηση στην απεργία 
8.1. ΑνταπεργίαΣελ. 461
Α. Έννοια της ανταπεργίαςΣελ. 461
Β. Απαγόρευση της ανταπεργίαςΣελ. 463
8.2. Απαγόρευση πρόσληψης «απεργοσπαστών»Σελ. 464
9. Πολιτική επιστράτευση απεργώνΣελ. 466
9.1. Απαγόρευση αναγκαστικής εργασίαςΣελ. 466
9.2. Η πολιτική επιστράτευση ως μέσον διακοπής απεργίαςΣελ. 468
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 473
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.