ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ

Ερμηνεία κατ' άρθρο
  • Συγγραφέας: Α. Σπυρίδωνος
  • Έκδοση: 2η 2015
  • Σελίδες: 1552
  • Σχήμα:17 x 24
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€88 Φυσικά πρόσωπα
€98 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€88.00 Φυσικά πρόσωπα
€98.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€97 Φυσικά πρόσωπα
€108 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Από το 2012, οπότε και κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση του «ΙΚΕ&ΕΠΕ», συντελέστηκαν δομικές διαρθρωτικές αλλαγές στο δίκαιο της ΙΚΕ και της ΕΠΕ. Οι αλλαγές αυτές κινούνται σε τρία κατʼ αρχήν επίπεδα:

Α. Πρώτο και κυριότερο, εισήχθησαν στο Ελληνικό δίκαιο τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με τα οποία ξαναγράφηκε από την αρχή συνολικά το λογιστικό δίκαιο όλων των εταιρικών μορφών, και άρα και των ΕΠΕ και των ΙΚΕ. Με τον νέο Ν 4308/2014 οι εταιρείες πλέον εντάσσονται σε μία ευρύτερη νομική έννοια, τις οντότητες, και χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους. Παράλληλα ρυθμίζονται κεντρικά και συνολικά όλα τα ζητήματα σχετικά με τα λογιστικά συστήματα και αρχεία, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (όπως καλούνται πλέον οι γνωστές μας ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και τους κανόνες επιμέτρησης των καταχωριζόμενων στοιχείων. Το βιβλίο περιέχει αναλυτική κατʼ άρθρο ερμηνευτική παρουσίαση των διατάξεων του Ν 4308/2014 με τον εξής πρωτότυπο τρόπο: Σε κάθε διάταξη του νόμου έχουν ενταχθεί σε ενιαίο συγγραφικά και ερμηνευτικά κείμενο οι αντίστοιχες διατάξεις της πολυσέλιδης και αναλυτικότατης Εγκυκλίου, της Πολ. 1003/31.12.2014, ώστε τελικώς να αποτελεί έναν πλήρη θεωρητικό και πρακτικό ερμηνευτικό οδηγό για κάθε ενδιαφερόμενο.

Β. Δεύτερη μεγάλη αλλαγή στο δίκαιο της ΙΚΕ και της ΕΠΕ είναι αυτή της κατάργησης όλων των διατάξεων περί ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου σε αυτές. Και ναι μεν στην ΙΚΕ ήδη το κεφάλαιο είχε ορισθεί σε ένα ευρώ, στην ΕΠΕ όμως μέχρι λίαν προσφάτως ανερχόταν στα 24.000 ευρώ. Το εντυπωσιακό είναι ότι τελικώς με την κατάργηση αυτών των διατάξεων ο νομοθέτης κατασκευάζει το θεωρικό σχήμα δύο κεφαλαιουχικών εταιρειών χωρίς κεφάλαιο. Και βέβαια, οι αλλαγές αυτές ανοίγουν με πιο έντονο τρόπο το ζήτημα της προστασίας των τρίτων στη νέα «μετακεφαλαιουχική» εταιρική εποχή. Και σε αυτό το θέμα, ΙΚΕ και ΕΠΕ διάγουν βίους παράλληλους. Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου έχει προσαρμόσει και όλες τις άλλες περιπτώσεις και διατάξεις που επηρεάζονται από την αλλαγή αυτή.

Γ. Τρίτη δομική αλλαγή είναι αυτή που συντελείται κεντρικά, όπως και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σε όλες τις εταιρείες σχετικά με το σύστημα δημοσιότητας αυτών. Μετά από πολλές δεκαετίες και παραλλαγές, καταργείται το Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. του ΦΕΚ και η δημοσιότητα συντελείται πλέον αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. Ταυτόχρονα, όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Παράβολα, αιτήσεις, πιστοποιητικά και άλλα. Η δημοσιότητα καθίσταται υποχρεωτικά ηλεκτρονική, ευέλικτη και προσβάσιμη χωρίς ιδιαίτερο κόστος στον καθένα. Αυτή ίσως μπορεί να θεωρηθεί μία πρώτη απάντηση στο ζήτημα της προστασίας των τρίτων: Η ηλεκτρονική εταιρική διαφάνεια. Υποδείγματα και αναλύσεις συνθέτουν και αυτό το νέο τμήμα της δεύτερης έκδοσης, κατανοητές και χρήσιμες, για τον καθένα, θεωρητικό και πρακτικό.

Η εκ βάθρων ανανεωμένη και επικαιροποιημένη 2η έκδοση του δίκαιου ΙΚΕ και ΕΠΕ κατέστη, λόγω των πολλαπλών νομοθετικών επεμβάσεων και νομολογιακών εξελίξεων, ένα ουσιαστικά εντελώς νέο βιβλίο, απόλυτα προσαρμοσμένο στη φιλοσοφία του νέου εταιρικού δικαίου, που μετέβαλε άρδην σημαντικότατες διατάξεις για όλες τις εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ).

Ειδικά για την ΕΠΕ και την ΙΚΕ στη νέα «μετακεφαλαιουχική» εποχή που διανύουμε εξετάζονται τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη οι νέες διατάξεις της κατάργησης του ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου που δημιουργούν τις πρώτες κεφαλαιουχικές εταιρείες χωρίς κεφάλαιο. Περιέχονται επίσης όλες οι σημαντικές νέες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που τις αφορούν.

Το βιβλίο διατηρεί ωστόσο και τη δομή της πρώτης έκδοσης (δηλ. τη σύγκριση των δύο εταιρικών μορφών ΙΚΕ & ΕΠΕ). Είναι εμπλουτισμένο με υποδείγματα καταστατικών, αγωγών, πληροφοριακών εντύπων κ.λπ. και ολοκληρώνεται με αναλυτικό ευρετήριο.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. LXIX
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΙΔΡΥΣΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
Ι. ΓενικάΣελ. 2
ΙΙ. Πλεονεκτήματα του νομικού προσώπου της ΙΚΕΣελ. 3
Α. Μηδενικό κεφάλαιο - η ΙΚΕ ως «Ειλικρινής εταιρεία»Σελ. 3
Β. Εξωκεφαλαιακές εισφορές στην ΙΚΕ - Εταιρικοποίηση ενοχικών υποχρεώσεων - Προσδοκία στην υπεραξία της εργασίας και των υπηρεσιώνΣελ. 4
Γ. Εγγυητικές εισφορές στην ΙΚΕ - Κεφαλαιοποίηση της εγγυητικής ευθύνηςΣελ. 4
Δ. Αντιστάθμισμα ακύρωσης προστατευτικών κανόνων εργατικού δικαίου στην ΙΚΕΣελ. 5
Ε. Η ΙΚΕ ως εταιρεία-πλαίσιο - Ευχέρεια μετάβασης από τον κεφαλαιουχικό στον προσωπικό χαρακτήραΣελ. 5
ΣΤ. Απόλυτη επιχειρηματική ευελιξία - εκτεταμένη συμβατική ελευθερία στην ΙΚΕΣελ. 5
Ζ. Ευρωπαϊκή Ιδιωτική ΕταιρείαΣελ. 5
ΙΙΙ. Συγκριτική εξέταση ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 6
IV. Γιατί όχι ομόρρυθμη εταιρείαΣελ. 6
Α. Απεριόριστη ευθύνη στην ΟΕΣελ. 7
Β. Εκτέλεση κατά των εταίρων ΟΕΣελ. 7
Γ. Εμπορική ιδιότητα των εταίρων ΟΕΣελ. 8
Δ. Το ζήτημα του τραπεζικού δανεισμού στην ΟΕΣελ. 9
Ε. Πτώχευση των εταίρων ΟΕΣελ. 9
ΣΤ. Προβάδισμα στο προσωπικό στοιχείοΣελ. 10
V. Γιατί όχι ετερόρρυθμη εταιρείαΣελ. 10
Α. Συνύπαρξη περιορισμένα και απεριόριστα ευθυνόμενων εταίρωνΣελ. 10
Β. Απεριόριστη ευθύνη ομορρύθμων εταίρων ΕΕΣελ. 11
Γ. Αδυναμία συμμετοχής των ετερορρύθμων εταίρων στην εταιρική διοίκηση και εκπροσώπηση και αδυναμία εμφάνισης στην επωνυμίαΣελ. 11
VI. Γιατί όχι ανώνυμη εταιρείαΣελ. 12
Α. Περιορισμός ευθύνηςΣελ. 12
Β. Διαχειριστής και όχι διοικητικό συμβούλιοΣελ. 12
1. Μονομελές όργανο διοίκησης - Ένα και όχι τρία πρόσωπαΣελ. 12
2. Αόριστη και όχι ορισμένης διάρκειας θητείαΣελ. 14
3. Απλούστερο σύστημα εταιρικής διοίκησηςΣελ. 14
Γ. Γενική Συνέλευση ΑΕΣελ. 14
Δ. Γενική απλούστευση λειτουργίας ΑΕ - Μικρή ή κλειστή ΑΕ Σελ. 14
Ε. Πλειοψηφία κεφαλαίου και κεφαλών και προστασία της μειοψηφίαςΣελ. 15
ΣΤ. Απεικόνιση της εταιρικής συμμετοχής σε μετοχέςΣελ. 17
VII. Γιατί όχι ατομική επιχείρησηΣελ. 18
VIII. Γιατί όχι αστική εταιρεία Σελ. 18
IX. Γιατί όχι κοινοπραξίαΣελ. 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ  
I. Εταιρική δικαιοπραξία - Η ΙΚΕ ως νέα εταιρική μορφήΣελ. 22
II. Τύπος ιδρυτικής πράξης ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 23
Α. Ιδιωτικό έγγραφο σύστασης ΙΚΕ και εξαιρέσεις (άρθρο 49 παρ. 2 Ν 4072/2012)Σελ. 23
Β. Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 23
III. Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο καταστατικού ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 24
Α. Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο καταστατικού ΙΚΕ (άρθρο 50 παρ. 1 Ν 4072/2012)Σελ. 24
1. Στοιχεία εταίρων ΙΚΕ - Ασυμβίβαστα Σελ. 24
2. Επωνυμία ΙΚΕΣελ. 25
3. Σκοπός ΙΚΕΣελ. 26
4. Διάρκεια ΙΚΕΣελ. 27
i. Ορισμός συγκεκριμένης διάρκειας ΙΚΕΣελ. 27
ii. Παράταση διάρκειας και αναβίωση ΙΚΕ (άρθρο 46 εδ. γʼ, άρθρο 68 παρ. 2 εδ. εʼ, άρθρο 72 παρ. 5 και άρθρο 105 παρ. 7 Ν 4072/2012)Σελ. 27
5. Έδρα ΙΚΕΣελ. 27
6. Ιδιότητα ΙΚΕ ως ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείαςΣελ. 29
7. Εισφορές εταίρων κατά κατηγορία και αξία αυτών, εταιρικό κεφάλαιο, αριθμός εταιρικών μεριδίων στην ΙΚΕ (άρθρο 50 παρ. 1 εδ. στʼ, ζʼ και ηʼ σε συνδυασμό προς άρθρα 77-79 Ν 4072/2012) - Το ζήτημα του μηδενικού κεφαλαίου μετά τον Ν 4155/2013Σελ. 29
i. Εταιρικό κεφάλαιο ΙΚΕ - ΙΚΕ με μηδενικό κεφάλαιοΣελ. 30
ii. Εταιρικές εισφορές κατά κατηγορία - Συμμετοχή στην ΙΚΕ - Το ζήτημα των εταιρικών εισφορών στην ΙΚΕ μηδενικού κεφαλαίουΣελ. 30
iii. Αξία εισφορών στην ΙΚΕΣελ. 32
iv. Συνολικός αριθμός εταιρικών μεριδίων ΙΚΕΣελ. 32
v. Αρχικός αριθμός μεριδίων κάθε εταίρου ΙΚΕ και είδος εισφοράς που εκπροσωπούνΣελ. 32
vi. Ονομαστική αξία εταιρικών μεριδίων ΙΚΕΣελ. 33
vii. Αρχή αδιαιρέτου του εταιρικού μεριδίου ΙΚΕ και κοινωνία επʼ αυτούΣελ. 34
viii. Χρόνος και βεβαίωση καταβολής του τυχόν υφιστάμενου κεφαλαίου ΙΚΕΣελ. 34
ix. Κεφαλαιουχικός ή προσωπικός χαρακτήρας ΙΚΕΣελ. 35
8. Τρόπος διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΙΚΕ (άρθρο 50 παρ. 1 εδ. θʼ σε συνδυασμό προς άρθρο 55 επ. Ν 4072/2012)Σελ. 35
Β. Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 35
1. Στοιχεία εταίρων ΕΠΕΣελ. 36
2. Επωνυμία ΕΠΕΣελ. 38
3. Σκοπός ΕΠΕΣελ. 44
4. Διάρκεια ΕΠΕΣελ. 46
i. ΕΠΕ αόριστης διάρκειαςΣελ. 46
ii. Αυτοδίκαιη λύση ΕΠΕ με παρέλευση καταστατικής διάρκειας Σελ. 47
iii. Παράταση διάρκειας και αναβίωση ΕΠΕΣελ. 47
5. Έδρα ΕΠΕΣελ. 49
6. Ιδιότητα εταιρείας ως περιορισμένης ευθύνηςΣελ. 50
7. Εταιρικό κεφάλαιο ΕΠΕ, μερίδα συμμετοχής και εταιρικά μερίδια (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. εʼ, άρθρο 4 παρ. 1, 2, 3 και άρθρο 27 παρ. 1, 3 - 4 Ν 3190/1955)Σελ. 50
8. Βεβαίωση των ιδρυτών ΕΠΕ περί καταβολής του κεφαλαίου κατά την υπογραφή του καταστατικού της ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. εʼ Ν 3190/1955)Σελ. 56
9. Στοιχεία σχετικά με τις εις είδος εισφορές στην ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. στʼ Ν 3190/1955)Σελ. 57
IV. Ειδικά επί των κεφαλαιακών, εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών στην ΙΚΕ (άρθρα 78 και 79 Ν 4072/2012)Σελ. 57
1. Κεφαλαιακές εισφορές στην ΙΚΕ (άρθρο 7 Ν 4072/2012)Σελ. 58
i. ΑντικείμενοΣελ. 58
ii. Εισφορά εταιρικού κεφαλαίου της ΙΚΕ σε είδος (άρθρο 77 παρ. 1 και 2 Ν 4072/2012 σε συνδυασμό προς άρθρα 8 παρ. 5, 9 και 9α ΚΝ 2190/1920)Σελ. 58
2. Εξωκεφαλαιακές εισφορές στην ΙΚΕ (άρθρο 78 Ν 4072/2012)Σελ. 59
i. Αντικείμενο εξωκεφαλαιακής εισφοράς σε ΙΚΕΣελ. 60
ii. Θέματα ρυθμιζόμενα στο καταστατικό ΙΚΕΣελ. 60
iii. Αδιαίρετος χαρακτήρας παροχών προς ΙΚΕΣελ. 60
iv. Διαχειριστικές υπηρεσίες προς την ΙΚΕΣελ. 61
v. Αμοιβή εταίρου ΙΚΕ με εξωκεφαλαιακή εισφοράΣελ. 61
vi. Εφαρμοστέες διατάξεις στην εξωκεφαλαιακή εισφορά ΙΚΕΣελ. 61
vii. Διάκριση εξωκεφαλαιακής εισφοράς ΙΚΕ από συγγενείς περιπτώσειςΣελ. 61
viii. Ανάληψη εξωκεφαλαιακών εισφορών ΙΚΕ Σελ. 62
ix. Αποτίμηση εξωκεφαλαιακών εισφορών ΙΚΕ - Μερική παροχή εισφοράς Σελ. 62
x. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων με εξωκεφαλαιακή εισφορά σε ΙΚΕΣελ. 62
xi. Επιστροφή εισφορών - Απαλλαγή εταίρων ΙΚΕ - Εξαγορά υποχρεώσεωνΣελ. 63
xii. Ολοσχερής παροχή ή μη παροχή εισφοράς στην ΙΚΕΣελ. 63
xiii. Ακύρωση και μεταβίβαση μεριδίων ΙΚΕ Σελ. 63
xiv. Έξοδος εταίρου με δήλωση ΙΚΕΣελ. 64
xv. Μετατροπή ΙΚΕΣελ. 64
xvi. Εκκαθάριση ΙΚΕΣελ. 64
3. Εγγυητικές εισφορές (άρθρο 79 Ν 4072/2012)Σελ. 64
i. Αντικείμενο εγγυητικής εισφοράς σε ΙΚΕΣελ. 65
ii. Αδιαίρετος χαρακτήρας εγγυητικής εισφοράς σε ΙΚΕΣελ. 67
iii. Ενστάσεις - Δεδικασμένο προβαλλόμενο από εταίρο ΙΚΕ με εγγυητική εισφοράΣελ. 67
iv. Διαφορά ευθύνης εταίρου ΙΚΕ με εγγυητική εισφορά από εγγύηση και από ευθύνη ομορρύθμου εταίρουΣελ. 68
v. Εμπράγματη ασφάλεια υπέρ εταίρου ΙΚΕ με εγγυητική εισφοράΣελ. 68
vi. Θέματα ρυθμιζόμενα στο καταστατικό ΙΚΕΣελ. 69
vii. Επιστροφή εισφορών - Απαλλαγή εταίρων ΙΚΕ - Εξαγορά υποχρεώσεωνΣελ. 69
viii. Ενημέρωση ΓΕΜΗ - Ιστοσελίδας ΙΚΕΣελ. 70
ix. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρου ΙΚΕ με εγγυητική εισφοράΣελ. 70
x. Ολοσχερής παροχή εγγυητικής εισφοράς ΙΚΕΣελ. 70
xi. Ικανοποίηση δανειστών - Πτώχευση εταίρου ΙΚΕΣελ. 70
xii. Δικαίωμα αναγωγής - Οικονομική λογική εγγυητικής εισφοράς στην ΙΚΕΣελ. 71
xiii. Ακύρωση και μεταβίβαση μεριδίων ΙΚΕΣελ. 72
xiv. Μετατροπή ΙΚΕΣελ. 72
xv. Εκκαθάριση ΙΚΕΣελ. 72
4. Εξαγορά εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών ΙΚΕ (άρθρο 82 Ν 4072/2012)Σελ. 72
V. Επικαρπία και ενέχυρο επί εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ και ΙΚΕ (άρθρο 75 παρ. 4 Ν 4072/2012)Σελ. 74
1. Δικαίωμα επικαρπίας επί εταιρικού μεριδίου ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 74
2. Δικαίωμα ενεχύρου επί εταιρικού μεριδίου ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 75
VI. Ειδικά επί της εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ σε είδος (άρθρο 5 παρ. 1 και 2 Ν 3190/1955)Σελ. 76
1. Εισφορά μέρους κεφαλαίου ΕΠΕΣελ. 76
2. Περιουσιακό στοιχείο πλην χρημάτων εισφερόμενο στην ΕΠΕΣελ. 77
3. Πρόβλεψη στο καταστατικό ΕΠΕ, δυνατότητα αποτίμησης σε χρήμα και εμφάνισης στον ισολογισμό, περιπτώσεις αντικειμένων εισφοράςΣελ. 77
4. Συμπλήρωση αξίας εισφοράς σε είδος στην ΕΠΕ με μετρητά (άρθρο 4 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 79
5. Πρόβλεψη στο καταστατικό ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. στʼ Ν 3190/1955)Σελ. 79
i. Αντικείμενο κάθε εισφοράς εις είδος στην ΕΠΕΣελ. 79
ii. Αποτίμηση κάθε εισφοράς εις είδος στην ΕΠΕ ξεχωριστάΣελ. 81
iii. Στοιχεία εισφέροντος εταίρου ΕΠΕΣελ. 81
iv. Συνολική αξία εισφορών εις είδος στην ΕΠΕΣελ. 81
6. Τήρηση ειδικής διαδικασίας αποτίμησης στην ΕΠΕ (άρθρο 5 παρ. 2 και αρ. 9 και 9α ΚΝ 2190/1920)Σελ. 81
VII. Προαιρετικό περιεχόμενο καταστατικού ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 81
Α. Προαιρετικό περιεχόμενο καταστατικού ΙΚΕ (άρθρο 50 παρ. 2 Ν 4072/2012)Σελ. 81
Β. Προαιρετικό περιεχόμενο καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 83
1. Προαιρετικές καταστατικές συμφωνίες του άρθρου 6 παρ. 3 Ν 3190/1955 στην ΕΠΕΣελ. 83
2. Προαιρετικές καταστατικές ρήτρες στην ΕΠΕ μη προβλεπόμενες στο άρθρο 6 παρ. 3 Ν 3190/1955Σελ. 84
3. Διακριτικός τίτλος ΕΠΕΣελ. 84
4. Παραεταιρικές συμφωνίες στην ΕΠΕΣελ. 86
5. Συνέπειες ακυρότητας καταστατικής ρήτρας στην ΕΠΕΣελ. 86
VIII. Καταστατικό ΙΚΕ σε αλλοδαπή γλώσσαΣελ. 86
IX. Απαγόρευση έκδοσης μετοχών ΙΚΕ και ΕΠΕ - Έκδοση εγγράφου που αποδεικνύει την εταιρική ιδιότητα του εταίρου ΙΚΕ και ΕΠΕ (άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 27 παρ. 2 Ν 3190/1955 και άρθρο 75 παρ. 1 Ν 4072/2012)Σελ. 87
X. Λοιπά χαρακτηριστικά ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 88
Α. Κτήση αντικειμενικώς της εμπορικής ιδιότητας από την ΙΚΕ και την ΕΠΕ (άρθρο 3 παρ. 1 Ν 3190/1955 και άρθρο 43 παρ. 1 Ν 4072/2012)Σελ. 88
1. Εμπορική ιδιότητα εταίρων ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 88
2. Πτωχευτική ικανότητα ΙΚΕ και ΕΠΕ (άρθρο 2 παρ. 1 Ν 3588/2007)Σελ. 89
3. Ικανότητα δικαίου, δικαιοπρακτική ικανότητα, ικανότητα διαδίκου και ικανότητα παράτασης στο δικαστήριο της ΙΚΕ και της ΕΠΕΣελ. 89
XI. ΕΠΕ και ΙΚΕ υπό ίδρυσηΣελ. 90
Α. Στάδια και νομική αντιμετώπιση στην ΙΚΕ και στην ΕΠΕΣελ. 90
Β. Υπαναχώρηση ιδρυτή εταίρου πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά την ίδρυση ΕΠΕ (άρθρο 8 παρ. 5 εδ. αʼ Ν 3190/1955) - Καταγγελία Σελ. 91
Γ. Θάνατος, πτώχευση ή θέση εταίρου υπό δικαστική συμπαράσταση πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας στην ΕΠΕ (άρθρο 8 παρ. 5 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 92
XII. Εταιρική διαφάνεια στην ΙΚΕ και στην ΕΠΕΣελ. 92
Α. Υποχρέωση διατήρησης ιστοσελίδας ΙΚΕ (άρθρο 47 παρ. 2-3 Ν 4072/2012)Σελ. 92
Β. Υποχρεωτική αναφορά στοιχείων στα εταιρικά έντυπα ΙΚΕ και ΕΠΕ (άρθρο 4 παρ. 5 Ν 3190/1955 και άρθρο 47 παρ. 1 Ν 4072/2012) Σελ. 94
XIII. Προσαρμογή ΙΚΕ στις γενικές διατάξεις (άρθρο 116 Ν 4072/2012)Σελ. 95
Α. Γενικός ερμηνευτικός κανόνας ΙΚΕ (άρθρο 116 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 4072/2012) Σελ. 96
Β. Ειδικός ερμηνευτικός κανόνας ΙΚΕ (άρθρο 116 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 4072/2012) Σελ. 97
Γ. Υπαγωγή ΙΚΕ στο πεδίο εφαρμογής άλλων νόμων (άρθρο 116 παρ. 2-11 Ν 4072/2012) Σελ. 97
Δ. Κατάργηση τελών υπέρ τρίτων σε σχέση με την ΙΚΕ (άρθρο 116 παρ. 12 Ν 4072/2012) Σελ. 98
XIV. Ειδικές διατάξεις επίλυσης διαφορών στην ΙΚΕΣελ. 98
Α. Αρμοδιότητα και διαδικασία για επίλυση διαφορών στην ΙΚΕ (άρθρο 48 παρ. 1 Ν 4072/2012)Σελ. 99
Β. Διαιτησία για επίλυση διαφορών στην ΙΚΕ (άρθρο 48 παρ. 2 Ν 4072/2012)Σελ. 99
Γ. Διαμεσολάβηση για επίλυση διαφορών στην ΙΚΕ (άρθρο 48 παρ. 3 Ν 4072/2012)Σελ. 100
XV. Υποδείγματα καταστατικών ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 100
Α. Υπόδειγμα καταστατικού ΙΚΕΣελ. 100
Β. Υπόδειγμα καταστατικού ΕΠΕΣελ. 116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ) - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΜΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ-ΕΠΕ) - ΚΑΤʼ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν 3419/2005 ΚΑΙ ΥΑ Κ2-4946/2014  
I. Γενικό εμπορικό μητρώο και υπόχρεοι (αρ. 1 παρ. 1-3 Ν 3419/2005)Σελ. 127
A. Θέσπιση Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) (αρ. 1 παρ. Ν 3419/2005)Σελ. 127
B. Υποχρεωτική καταχώριση στο ΓΕΜΗ (αρ. 1 παρ. 1 Ν 3419/2005)Σελ. 127
1. Έμποροι με κάποια μορφή εγκατάστασης στην ημεδαπήΣελ. 127
2. Ενώσεις προσώπων και εμπορικές εταιρείεςΣελ. 127
3. ΕΟΟΣΣελ. 128
4. Ευρωπαϊκές εταιρείεςΣελ. 128
5. Ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείεςΣελ. 128
6. Υποκαταστήματα στην ημεδαπήΣελ. 128
7. Υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών ΕΕ στην ημεδαπήΣελ. 128
8. Υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών εκτός ΕΕ στην ημεδαπήΣελ. 128
9. Υποκαταστήματα ή πρακτορεία λοιπών προσώπων στην ημεδαπήΣελ. 128
Γ. Προαιρετική εγγραφή στο ΓΕΜΗ (αρ. 1 παρ. 2 Ν 3419/2005)Σελ. 128
Δ. Ενδεχόμενη εγγραφή στο ΓΕΜΗ μετά από Υπουργική Απόφαση (αρ. 1 παρ. 3 Ν 3419/2005)Σελ. 129
ΙΙ. Σύστημα διασύνδεσης μητρώων κρατών - μελών ΕΕ (αρ. 1 παρ. 4-5 Ν 3419/2005)Σελ. 129
Α. Ελληνικό Μητρώο - Σύστημα διασύνδεσης μητρώων κρατών - μελών ΕΕ - Πύλη ενιαίας ηλεκτρονικής πρόσβασης ΕΕ (αρ. 1 παρ. 4-5 Ν 3419/2005, όπως προστέθηκαν με το αρ. 80 Ν 4314/2014)Σελ. 129
B. Υποχρεώσεις Ελληνικού ΓΕΜΗ (αρ. 1 παρ. 4-5 Ν 3419/2005, όπως προστέθηκαν με το αρ. 80 Ν 4314/2014)Σελ. 129
III. Κατάργηση δημοσιότητας στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) - Δημοσιότητα στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ με ηλεκτρονικά μέσα - Έννοια εγγράφου (αρ. 2 παρ. 1 Ν 4250/2014 με τίτλο «Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ», όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 207 Ν 4281/2014 και αρ. 30 παρ. Α.2 Ν 3419/2005)Σελ. 130
A. Κατάργηση δημοσιότητας στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) - Αντικατάσταση από υποχρέωση δημοσιότητας στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ - Δημοσιότητα αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα από υποχρέους (αρ. 2 παρ. 1 Ν 4250/2014, όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 207 Ν 4281/2014)Σελ. 130
B. Δημοσίευση με ηλεκτρονικά μέσα (αρ. 7 παρ. 3 Ν 3419/2005 σε συνδυασμό προς αρ. 2 παρ. 1 εδ. δʼ Ν 4250/2014)Σελ. 130
Γ. Προθεσμίες - Αφετηρία η δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (αρ. 2 παρ. 2 Ν 4250/2014)Σελ. 131
Δ. Κατάργηση βασικών διατάξεων περί δημοσιότητας στο ΦΕΚ (αρ. 2 παρ. 3 Ν 4250/2014)Σελ. 131
Ε. Κατάργηση του Τεύχους ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ του ΦΕΚ (αρ. 2 παρ. 4 Ν 4250/2014)Σελ. 132
ΣΤ. Έννοια εγγράφου (αρ. 30 παρ. Α.2. Ν 3419/2005 και αρ. 13 περίπτ. γʼ ΠΚ)Σελ. 132
Ζ. Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 5285/16.1.2015 σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗΣελ. 132
IV. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ και τέλη καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (ΥΑ Κ2-4946, ΦΕΚ Βʼ 2919/30.10.2014)Σελ. 134
A. Ορισμοί (αρ. 1 ΥΑ Κ2-4946/2014)Σελ. 134
B. Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών, συνοδευτικών εγγράφων και εταιρικών πράξεων και ηλεκτρονικής καταβολής τέλους καταχώρισης (Μέρος Αʼ ΥΑ Κ2-4946/2014, ΠΟΛ. 1163/2013 (ΦΕΚ Βʼ 1675)Σελ. 136
1. Ηλεκτρονική αίτηση και λήψη ηλεκτρονικών κωδικών πρόσβασης από τους υπόχρεους μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr) (αρ. 2 ΥΑ Κ2-4946/2014)Σελ. 136
i. Ηλεκτρονική αίτηση λήψης κωδικού χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr) - ΑυθεντικοποίησηΣελ. 136
ii. Δήλωση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για επικοινωνία με το ΓΕΜΗΣελ. 137
α. Ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων και στοιχείων από τους υπόχρεους (αρ. 3 ΥΑ Κ2-4946/2014)Σελ. 137
β. Ηλεκτρονική διαβίβαση και διεκπεραίωση εγγράφων που καταχωρίσθηκαν ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΓΕΜΗ - Αριθμός πρωτοκόλλου αιτήσεων (αρ. 4 ΥΑ Κ2-4946/2014)Σελ. 137
γ. Ηλεκτρονική καταβολή τέλους καταχώρισης - Ηλεκτρονικό παράβολο (αρ. 5 ΥΑ Κ2-4946/2014 και ΠΟΛ. 1163/2013 (ΦΕΚ Βʼ 1675)Σελ. 138
Γ. Διαδικασίες ηλεκτρονικής αίτησης και λήψης πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων - Τέλη χορήγησης και ηλεκτρονική καταβολή αυτών (Μέρος Βʼ ΥΑ Κ2-4946/2014)Σελ. 139
1. Διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και απάντηση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ με υποχρεωτική ηλεκτρονική ενημέρωση (αρ. 6 ΥΑ Κ2-4946/2014)Σελ. 139
i. ΕγγραφήΣελ. 139
ii. ΑίτησηΣελ. 139
iii. Επιβεβαίωση λήψης αίτησηςΣελ. 140
iv. Πληρωμή κόστους - Λήψη αριθμού πρωτοκόλλουΣελ. 140
v. Απάντηση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ - Ηλεκτρονική ολοκλήρωση διαδικασίαςΣελ. 140
2. Αρμοδιότητες Υπηρεσιών ΓΕΜΗ - Αποστολή αιτηθέντος εγγράφου σε ψηφιακή μορφή με ψηφιακή υπογραφή (αρ. 7 ΥΑ Κ2-4946/2014)Σελ. 140
3. Αυτόματη ηλεκτρονική ενημέρωση στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων - Τεχνικά σφάλματα (αρ. 8 ΥΑ Κ2-4946/2014)Σελ. 141
4. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου για 5 έτη - Αναζήτηση βάσει αριθμού ΓΕΜΗ επιχειρήσεων, ΑΦΜ ενδιαφερομένων ή αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης (αρ. 9 ΥΑ Κ2-4946/2014)Σελ. 141
5. Ανταποδοτικά τέλη χορήγησης πιστοποιητικών και αντιγράφων (αρ. 10 ΥΑ Κ2-4946/2014)Σελ. 142
V. Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και αρμοδιότητες αυτών (αρ. 2 και 4 Ν 3419/2005)Σελ. 143
A. Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) (αρ. 2 παρ. 1 Ν 3419/2005)Σελ. 143
B. Υπηρεσία ΓΕΜΗ σε κάθε Επιμελητήριο (αρ. 2 παρ. 2 Ν 3419/2005)Σελ. 144
Γ. Κατάργηση Αυτοτελούς Τμήματος ΓΕΜΗ (αρ. 10 παρ. 6 Ν 4155/2013)Σελ. 144
Δ. Υπηρεσίες Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και αρμοδιότητα (αρ. 2 παρ. 4 Ν 3419/2005).Σελ. 145
Ε. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως Υπηρεσία Μίας Στάσης (αρ. 25 παρ. 2 Ν 4233/2014).Σελ. 145
Στ. Εξ αποστάσεως διασύνδεση ΓΕΜΗ με άλλα μητρώα (αρ. 2 παρ. 7 Ν 3419/2005)Σελ. 145
Ζ. Αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών διατηρούμενη και μετά την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΜΗ (αρ. 4 Ν 3419/2005)Σελ. 146
VI. Εποπτεία (αρ. 3 Ν 3419/2005)Σελ. 147
VII. Διάρθρωση του ΓΕΜΗ - Καταχωρίσεις - Αριθμός ΓΕΜΗ - Διαδικτυακός τόπος ΓΕΜΗ (αρ. 5 και 6Ν 3419/2005)Σελ. 148
A. Στοιχεία ΓΕΜΗ (αρ. 5 παρ. 1-2 Ν 3419/2005)Σελ. 148
B. Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών (αρ. 5 παρ. 3 Ν 3419/2005)Σελ. 148
Γ. Μερίδα (αρ. 5 παρ. 4 Ν 3419/2005)Σελ. 148
Δ. Φάκελος (αρ. 5 παρ. 5 Ν 3419/2005)Σελ. 149
Ε. Ολοκλήρωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ - Μεταγενέστερες καταχωρίσεις (αρ. 5 παρ. 7 Ν 3419/2005)Σελ. 149
ΣΤ. Χορήγηση Αριθμού ΓΕΜΗ στον υπόχρεο με την αρχική καταχώριση στο ΓΕΜΗ και σημασία αυτού (αρ. 5 παρ. 7-8 Ν 3419/2005)Σελ. 149
Ζ. Συντέλεση καταχώρισης - Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (αρ. 5 παρ. 7 Ν 3419/2005).Σελ. 150
Η. Διαδικτυακός τόπος του ΓΕΜΗ - Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας - Δικαιώματα πρόσβασης τρίτων σχετικά με πληροφορίες αναρτώμενες στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (αρ. 5 παρ. 9 Ν 3419/2005)Σελ. 150
Θ. Καταχωρίσεις στη Μερίδα κάθε υποχρέου στο ΓΕΜΗ (αρ. 6 Ν 3419/2005)Σελ. 151
VIII. Διαδικασία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (αρ. 7 Ν 3419/2005)Σελ. 154
A. Υποβολή αίτησης καταχώρισης (αρ. 7 παρ. 1-2 Ν 3419/2005)Σελ. 155
B. Τρόπος υποβολής αίτησης - Ηλεκτρονική υποβολή - Ηλεκτρονική και ψηφιακή υπογραφή (αρ. 7 παρ. 3 Ν 3419/2005)Σελ. 155
Γ. Καταχώριση και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ μεταβολών στις πράξεις και στοιχεία του αρ. 6 παρ. 2α Ν 3419/2005 (αρ. 7 παρ. 9 Ν 3419/2005)Σελ. 156
ΙΧ. Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης της μερίδας και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών (αρ. 8 Ν 3419/2005 )Σελ. 157
Α. Είσπραξη τέλους (αρ. 8 παρ. 1 Ν 3419/2005, )Σελ. 157
Β. Χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων ή πιστοποιητικών από το ΓΕΜΗ μόνο σε ηλεκτρονική μορφή - Υποβολή αιτήσεων μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (αρ. 8 παρ. 2-3 Ν 3419/2005)Σελ. 158
Γ. Προηγούμενη καταβολή ενιαίου ειδικού τέλους για χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων ή πιστοποιητικών από το ΓΕΜΗ (αρ. 8 παρ. 4 Ν 3419/2005)Σελ. 158
Χ. Διόρθωση - μεταβολή καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ (αρ. 9 Ν 3419/2005)Σελ. 159
ΧΙ. Διαγραφή υπόχρεων και καταχωρίσεων απο το ΓΕΜΗ (αρ. 10 Ν 3419/2005)Σελ. 159
Α. Διαγραφή υποχρέων (αρ. 10 παρ. 1 Ν 3419/2005)Σελ. 159
Β. Διαγραφή καταχωρίσεων (αρ. 10 παρ. 2 Ν 3419/2005)Σελ. 160
XII. Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές (αρ. 11 Ν 3419/2005)Σελ. 161
Α. Πράξεις αυτεπαγγέλτως καταχωριζόμενες (αρ. 11 παρ. 1-2 Ν 3419/2005)Σελ. 161
Β. Αυτεπάγγελτη καταχώριση μετά από πρόσκληση του υποχρέου (αρ. 11 παρ. 3 Ν 3419/2005)Σελ. 161
Γ. Αυτεπάγγελτη καταχώριση χωρίς πρόσκληση του υποχρέου (αρ. 11 παρ. 4-5 Ν 3419/2005)Σελ. 161
ΧIII. Έννομη προστασία (αρ. 12 Ν 3419/2005)Σελ. 162
Α. Αρμοδιότητα (αρ. 12 παρ. 1 Ν 3419/2005)Σελ. 162
Β. Διαδικασία - Κλητεύσεις (αρ. 12 παρ. 2 Ν 3419/2005)Σελ. 163
Γ. Δικαστική απόφαση και εκτέλεση αυτής (αρ. 12 παρ. 3 Ν 3419/2005)Σελ. 163
ΧIV. Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις σε μια απο τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (αρ. 14 Ν 3419/2005)Σελ. 163
XV. Αποτελέσματα καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (αρ. 15 Ν 3419/2005)Σελ. 164
Α. Συστατικός χαρακτήρας καταχώρισης πράξεων και γεγονότων στο ΓΕΜΗ (αρ. 15 παρ. 1 Ν 3419/2005)Σελ. 164
Β. Μαχητό τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας (αρ. 15 παρ. 2 Ν 3419/2005)Σελ. 164
Γ. Μαχητό τεκμήριο ορθότητας εγγραφών και καταχωρίσεων (αρ. 15 παρ. 4 Ν 3419/2005)Σελ. 165
XVI. Εμπορική δημοσιότητα - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ - Ο διαδικτυακός τόπος του ΓΕΜΗ ως «εθνικό δελτίο εμπορικής δημοσιότητας» (αρ. 16 παρ. 1-2 Ν 3419/2005)Σελ. 165
Α. Εμπορική δημοσιότητα (αρ. 16 παρ. 1 περίπτ. αʼ Ν 3419/2005)Σελ. 165
Β. Διαδικτυακός τόπος του ΓΕΜΗ (αρ. 16 παρ. 1 περίπτ. βʼ, γʼ και δʼ Ν 3419/2005)Σελ. 165
Γ. Υπεύθυνα πρόσωπα (αρ. 16 παρ. 2 Ν 3419/2005)Σελ. 166
XVII. Στοιχεία αντιτασσόμενα στους τρίτους σε σχέση με τη δημοσιότητα (αρ. 16 παρ. 3 Ν 3419/2005)Σελ. 166
XVIII. Διοικητικές κυρώσεις (αρ. 17 Ν 3419/2005, )Σελ. 167
XIX. Έναρξη λειτουργίας του ΓΕΜΗ και μεταβατικές διατάξεις (αρ. 18 Ν 3419/2005)Σελ. 167
XX. Στοιχεία αντιτασσόμενα από ΕΠΕ προς τρίτους με βάση το προ του ΓΕΜΗ σύστημα δημοσιότητας (άρθρο 8α παρ. 1 και 2 Ν 3190/1955) Σελ. 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΚΑΤʼ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν 3853/2010 ΚΑΙ ΚΥΑ Κ1-802/2011  
I. Aπλουστευμένη διαδικασία σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών κατά τον Ν 3853/2010 και την ΚΥΑ Κ1-802/2011 - Σκοπός και ορισμοί - Υπηρεσίες μίας στάσης και αρμοδιότητες αυτών (αρ. 1-4 Ν 3853/2010)Σελ. 173
Α. Πεδίο εφαρμογής Ν 3853/2010 και λοιπές σχετικές ρυθμίσειςΣελ. 173
Β. Βασικοί ορισμοί (αρ. 2 Ν 3853/2010 και αρ. 2 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 177
Γ. Γενικές διατάξεις περί αρμοδιότητας Υπηρεσιών Μίας Στάσης (αρ. 4 Ν 3853/2010)Σελ. 179
Δ. Αρμόδιο Επιμελητήριο (υπʼ αριθμ. πρωτ. 180/19-07-2013 έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου του ΓΕΜΗ)Σελ. 182
ΙΙ. Διαδικασία σύστασης προσωπικών εταιρειών (αρ. 5 Ν 3853/2010)Σελ. 182
Α. Ενέργειες ιδρυτώνΣελ. 182
Β. Ενέργειες ΥΜΣΣελ. 183
Γ. Στοιχεία ΟΕ ή ΕΕ καταχωριζόμενα στη Μερίδα αυτής (αρ. 4 ΥΑ Κ1-884 οικ./2012)Σελ. 185
ΙΙΙ. Διαδικασία σύστασης ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (αρ. 5Α Ν 3853/2010)Σελ. 185
Α. Ενέργειες ιδρυτώνΣελ. 185
Β. Ενέργειες ΥΜΣΣελ. 187
Γ. Στοιχεία ΙΚΕ καταχωριζόμενα στη Μερίδα αυτής (αρ. 20 ΥΑ Κ1-884 οικ./2012)Σελ. 189
Δ. Ειδικές διατάξεις νομοθεσίας περί ΙΚΕ για τη σύσταση αυτής μέσω ΥΜΣ (άρθρα 51, 52, 117 και 118 Ν 4072/2012)Σελ. 190
Ε. Άδεια λειτουργίας ή έγκριση καταστατικού ΙΚΕ (άρθρο 51 εδ. βʼ και γʼ Ν 4072/2012)Σελ. 191
ΣΤ. Συγκεντρωτικός πίνακας ίδρυσης IKΕ μέσω ΥΜΣΣελ. 192
Ζ. Υποδείγματα και παραρτήματαΣελ. 198
Η. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα τροποποιήσεων καταστατικού ΙΚΕ και λοιπών στοιχείων - Συστατικός χαρακτήρας καταχωρίσεων (άρθρο 15 παρ. 1 και άρθρο 16 παρ. 1 Ν 3419/2005 και άρθρα 52 παρ. 2 και 3 και 118 παρ. 4 Ν 4072/2012)Σελ. 207
IV. Διαδικασία σύστασης εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (αρ. 6 Ν 3853/2010)Σελ. 207
Α. Ενέργειες ιδρυτώνΣελ. 207
Β. Ενέργειες ΥΜΣΣελ. 208
Γ. Στοιχεία ΕΠΕ καταχωριζόμενα στη Μερίδα αυτής (αρ. 6 ΥΑ Κ1-884 οικ./2012)Σελ. 210
Δ. Συγκεντρωτικός πίνακας ίδρυσης ΕΠΕ μέσω ΥΜΣΣελ. 211
Ε. Υποδείγματα και παραρτήματα Σελ. 217
ΣΤ. Τροποποιήσεις καταστατικού ΕΠΕ (άρθρα 1 και 15 Ν 3419/2005 και KΥA Κ2-3332/4.4.2011)Σελ. 220
Ζ. Κατʼ εξαίρεση σύσταση ΕΠΕ κατά την προϊσχύουσα διαδικασία χωρίς τη σύμπραξη της ΥΜΣ και καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρο 8 Ν 3190/1955, άρθρο 1 ΚΥΑ Κ1-802/2011 και παρ. Γ΄ ΚΥΑ Κ2-3332/2011 σε συνδυασμό προς Κ2-3144/30.3.2011, ΠΟΛ. 1059/1.4.2011 και ΠΟΛ. 1081/8.4.2011)Σελ. 221
Η. Πίνακας κατ' εξαίρεση διαδικασίας ίδρυσης ΕΠΕ εκτός ΥΜΣ (άρθρο 8 Ν 3190/1955, άρθρο 1 K.Y.A. Κ1-802/23.3.2011 και παρ. Γʼ ΚΥΑ Κ2-3332/2011 σε συνδυασμό προς Κ2-3144/30.3.2011, ΠΟΛ. 1059/1.4.2011 και ΠΟΛ. 1081/8.4.2011)Σελ. 228
Θ. Αυτοαπογραφή παλαιών ΕΠΕ στο ΓΕΜΗΣελ. 229
V. Διαδικασία σύστασης ανωνύμων εταιρειών (αρ. 7 Ν 3853/2010)Σελ. 230
Α. Ενέργειες ιδρυτώνΣελ. 230
Β. Ενέργειες ΥΜΣΣελ. 231
Γ. Στοιχεία ΑΕ καταχωριζόμενα στη Μερίδα αυτής (αρ. 5 και 7 ΥΑ Κ1-884 οικ./2012)Σελ. 232
Δ. Συγκεντρωτικός πίνακας ίδρυσης ΑΕ μέσω ΥΜΣΣελ. 233
Ε. Κατʼ εξαίρεση διαδικασία ίδρυσης ΑΕ κατά την προϊσχύουσα διαδικασία χωρίς τη σύμπραξη ΥΜΣ - Στάδια, απαιτούμενες ενέργειες και δικαιολογητικά (άρθρο 7β Ν 2190/1920, άρθρο 1 Ν 3853/2010, άρθρο 1 K.Y.A. Κ1-802/23.3.2011, παρ. Γʼ ΚΥΑ Κ2-3332/2011 και ΚΥΑ Κ1-170/7.2.2013)Σελ. 239
VI. Καταχώριση στοιχείων υποκαταστημάτων ημεδαπών υπόχρεων του αρ. 1 παρ. 1 περίπτ. στʼ Ν 3419/2005 (αρ. 12 ΥΑ Κ1-884 οικ./2012)Σελ. 239
VII. Υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων σύστασης όλων των εταιρειών - παροχή εξουσιοδοτήσεων από τους ιδρυτές-δικαιούχοι υπογραφής (αρ. 3 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 240
Α. Παροχή εξουσιοδότησηςΣελ. 240
Β. Ενέργειες εξουσιοδοτούντωνΣελ. 240
Γ. Υπογραφή πράξης σύστασηςΣελ. 241
Δ. Ορισμός τραπεζικού λογαριασμού - ΚαταβολέςΣελ. 241
Ε. Προσέλευση όλων των ιδρυτών στην ΥΜΣ - Εκπρόσωπος ένας από αυτούςΣελ. 241
VIII. Προσκομιζόμενα έγγραφα για τη σύσταση όλων των εταιρειών και έλεγχος αυτών απο την ΥΜΣ (αρ. 4 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 242
IX. Υποδείγματα και παραρτήματαΣελ. 248
X. Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων μίσθωσης, υπομίσθωσης η παραχώρησης χρήσης ακινήτου (ΠΟΛ. 1013/2014, ΦΕΚ Β' 32/14.1.2014, ΠΟΛ. 1028/2015, ΦΕΚ Β΄ 294/27.2.2015 και ΠΟΛ. 1030/23.1.2015)Σελ. 255
Α. Γενικά Σελ. 255
Β. Δήλωση στοιχείων μίσθωσης ακινήτων υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους εκμισθωτέςΣελ. 255
Γ. Εγγραφή υποχρέων στο TAXISnetΣελ. 256
Δ. Υποβαλλόμενα στοιχείαΣελ. 256
Ε. Ολοκλήρωση υποβολής - Απόδειξη υποβολήςΣελ. 256
ΣΤ. ΚυρώσειςΣελ. 256
Ζ. Υπεκμίσθωση - Παραχώρηση χρήσης - Κοινόχρηστοι χώροιΣελ. 256
Η. Ενημέρωση συμβαλλομένων - Συνεκμισθωτές - Ηλεκτρονική αποδοχή από μισθωτή Σελ. 257
Θ. Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.Σελ. 257
Ι. Ισχύς της απόφασηςΣελ. 257
ΙΑ. ΥπόδειγμαΣελ. 257
XI. Παραχώρηση εντολής προς την υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση όλων των εταιρειών - Υποβολή αιτήσεων - Πληρωμή γραμματίου κόστους σύστασης εταιρείας (αρ. 5 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 258
ΧII. Προέλεγχος επωνυμίας όλων των εταιρειών και προέγκριση χρήσης αυτής (αρ. 6 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 263
ΧΙII. Φορολογική ενημερότητα - Χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές της εταιρείας (αρ. 8 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 263
XIV. Ακίνητο εισφερόμενο εις είδοςΣελ. 265
XV. Σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης- πληρωμές (αρ. 9 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 265
XVI. Καταχώριση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ (αρ. 10 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 266
XVII. Δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (αρ. 2 Ν 4250/2014)Σελ. 268
XVIII. Έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της ιδρυόμενης εταιρείας, μεταγενέστερες ενέργειες ενώπιον της Δ.Ο.Υ. (αρ. 8 Ν 3853/2010) και λοιπές περιπτώσειςΣελ. 268
Α. Διαβίβαση στοιχείων από ΥΜΣ στην αρμόδια αρχή (αρ. 8 παρ. 1 Ν 3853/2010, αρ. 11 ΚΥΑ Κ1-802/2011 και ΠΟΛ. 1081/8-4-2011)Σελ. 268
Β. Χορήγηση ΑΦΜ στη νέα εταιρεία (αρ. 8 παρ. 2 Ν 3853/2010, αρ. 11 ΚΥΑ Κ1-802/2011 και ΠΟΛ. 1081/8-4-2011)Σελ. 269
Γ. Δυνατότητα διενέργειας αυτοψίας στην έδρα της νέας εταιρείας (ΠΟΛ. 1154/19.7.2011 και ΠΟΛ. 1173/25.11.2010)Σελ. 270
Δ. Διαχείριση της εικόνας των εταιρειών, των οποίων η σύσταση ολοκληρώθηκε από τις ΥΜΣ (ΠΟΛ. 1081/8.4.2011)Σελ. 271
XIX. Εγγραφή της νέας εταιρείας στο επιμελητήριο (αρ. 11 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 271
XX. Χορήγηση βεβαίωσης σύστασης - διαβίβαση εγγράφων (αρ. 12 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 272
XXI. Διαδικασία πληρωμών και επιστροφών για όλες τις εταιρείες (αρ. 13 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 275
XXII. Γραμμάτιο ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας και λοιπά κόστη για όλες τις εταιρείες (αρ. 14 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 276
XXIII. Πληροφοριακά συστήματα ΓΕΜΗ και υπηρεσίας μιας στάσης (Μέρος Βʼ, αρ. 15-18 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 277
Α. Διαβίβαση στοιχείων (αρ. 15 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 277
Β. Διαδικτυακός Τόπος ΓΕΜΗ (αρ. 16 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 277
Γ. Ασφαλής Πρόσβαση στα Πληροφοριακά Συστήματα ΓΕΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης (αρ. 17 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 278
Δ. Παρατεταμένη Αδυναμία Πρόσβασης και Αποθήκευσης Δεδομένων (αρ. 18 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 281
XXIV. Τελικές - μεταβατικές διατάξεις (αρ. 19 ΚΥΑ Κ1-802/2011)Σελ. 281
XXV. Κατάργηση ελέγχου νομιμότητας διοίκησης για σύσταση ΑΕ (αρ. 11 Ν 3853/2010)Σελ. 282
XXVI. Προτυποποιημένα καταστατικά (αρ. 12 Ν 3853/2010)Σελ. 282
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕ  
Ι. Εξουσία διαχειριστών ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 284
A. Εξουσία διαχειριστών ΙΚΕ (άρθρα 55, 58 και 64 Ν 4072/2012)Σελ. 284
1. Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης στην ΙΚΕΣελ. 284
2. Διαχειριστής ΙΚΕ φυσικό ή νομικό πρόσωπο (άρθρο 58 Ν 4072/2012)Σελ. 286
B. Εξουσία διαχειριστών ΕΠΕ (άρθρο 16Ν 3190/1955)Σελ. 287
1. Διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπηση της ΕΠΕ Σελ. 288
2. Υπογραφή διαχειριστών ΕΠΕ κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας - Κατάργηση υποχρεωτικής χρήσης εταιρικής σφραγίδας (άρθρο 21 Ν 3190/1955 και άρθρο 3 παρ. 12 Ν 4156/2013)Σελ. 288
3. Εκπροσώπηση σε δίκες της ΕΠΕΣελ. 290
4. Επιδόσεις προς την ΕΠΕΣελ. 290
5. Εξουσία του διαχειριστή ΕΠΕ για εκ των υστέρων έγκριση πράξεων τρίτων που δεν εκπροσωπούν νόμιμα την ΕΠΕΣελ. 291
6. Διαχειριστής ΕΠΕ εν τοις πράγμασινΣελ. 292
7. Πράξεις διαχειριστών ΕΠΕ καλυπτόμενες ή μη από τον εταιρικό σκοπό (άρθρο 18 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 292
i. Εξουσία διαχειριστών ΕΠΕ για διενέργεια πράξεων εντός σκοπού - Γενική δέσμευση εταιρείας Σελ. 292
ii. Δέσμευση της ΕΠΕ έναντι τρίτων από πράξεις διαχειριστών εκτός σκοπού (άρθρο 18 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 3190/1955).Σελ. 293
iii. Μη δέσμευση της ΕΠΕ έναντι κακόπιστων τρίτων από πράξεις διαχειριστών εκτός σκοπού (άρθρο 18 παρ. 1 εδ. βʼ και γʼ Ν 3190/1955).Σελ. 294
8. Διάκριση υπέρβασης σκοπού από έλλειψη διαχειριστικής εξουσίας στην ΕΠΕΣελ. 295
9. Περιορισμοί εξουσίας διαχειριστών ΕΠΕ από το καταστατικό ή τη Συνέλευση των Εταίρων (άρθρο 18 παρ. 1 εδ. δʼ Ν 3190/1955)Σελ. 295
10. Περιορισμοί εξουσίας διαχειριστών ΕΠΕ από τον νόμο ή τη νομολογίαΣελ. 297
i. Αντιδικία της ΕΠΕ με διαχειριστή και διορισμός προσωρινού ειδικού εκπροσώπου (άρθρο 69 ΑΚ)Σελ. 297
ii. Αντιπρόσωπος της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕΣελ. 298
iii. Απαγόρευση χρήσης εταιρικών χρημάτων και λήψης αμοιβών από διαχειριστή ΕΠΕΣελ. 299
11. Διαχειριστής ΕΠΕ φυσικό ή νομικό πρόσωποΣελ. 299
ΙΙ. Καταστατικός έλεγχος διαχείρισης στην ΙΚΕ και στην ΕΠΕΣελ. 300
Α. Καταστατικός έλεγχος διαχείρισης ΙΚΕ Σελ. 300
Β. Καταστατικός έλεγχος διαχείρισης ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 300
ΙΙΙ. Περιπτώσεις διαχείρισης και εκπροσώπησης ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 301
Α. Διαχείριση και εκπροσώπηση ΙΚΕΣελ. 301
1. Νόμιμη διαχείριση και εκπροσώπηση IKE (άρθρο 56 Ν 4072/2012)Σελ. 301
2. Καταστατική διαχείριση και εκπροσώπηση ΙΚΕ (άρθρο 57 Ν 4072/2012)Σελ. 302
3. Διαχειριστής ΙΚΕ διοριζόμενος από εταίρο (άρθρο 60 Ν 4072/2012)Σελ. 303
Β. Διαχείριση και εκπροσώπηση ΕΠΕΣελ. 304
1. Γενική αρχή της συλλογικής διαχείρισης και εκπροσώπησης ΕΠΕ από το σύνολο των εταίρων - Νόμιμη διαχείριση και εκπροσώπηση (άρθρο 16 Ν 3190/1955)Σελ. 304
2. Εξαίρεση από τη γενική αρχή της συλλογικής διαχείρισης και εκπροσώπησης από όλους τους εταίρους με καταστατική ρήτρα ή απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρα 16 και 17 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 306
i. Εξαίρεση από τη νόμιμη συλλογική διαχείριση ΕΠΕΣελ. 306
ii. Διάκριση ιδιότητας εταίρου και διαχειριστού στην ΕΠΕΣελ. 306
iii. Ανάθεση διαχείρισης ΕΠΕ σε εταίρο ή μη εταίροΣελ. 307
iv. Ανάθεση διαχείρισης ΕΠΕ για ορισμένο ή αόριστο χρόνο - Ιδιαίτεροι κίνδυνοι σε περίπτωση ανάθεσης για αόριστο χρόνοΣελ. 307
v. Ανάθεση διαχείρισης ΕΠΕ σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα με ή χωρίς καθορισμό των επιμέρους αρμοδιοτήτων καθενός εξ αυτών (άρθρο 17 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 308
α. Ορισμός περισσότερων διαχειριστών ΕΠΕΣελ. 308
β. Γενική αρχή της συλλογικής δράσης των περισσοτέρων διαχειριστών ΕΠΕΣελ. 308
γ. Δυνατότητα εξαίρεσης από την αρχή της συλλογικής δράσης των διαχειριστών ΕΠΕΣελ. 309
δ. Λήψη αποφάσεων περισσοτέρων διαχειριστών ΕΠΕ κατά πλειοψηφία Σελ. 309
ε. Ειδική εξαίρεση ατομικής διαχείρισης και εκπροσώπησης ΕΠΕ σε περίπτωση επείγοντος ή απειλούμενης ζημίας εις βάρος της εταιρείαςΣελ. 310
IV. Δημοσιότητα σχετικά με τη διαχείριση και εκπροσώπηση ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 311
Α. Δημοσιότητα ΙΚΕΣελ. 311
Β. Δημοσιότητα ΕΠΕΣελ. 313
1. Διατυπώσεις δημοσιότητας ΕΠΕ (άρθρο 17 παρ. 3 σε συνδυασμό προς άρθρο 8 παρ. 4 εδ. ζʼ Ν 3190/1955, άρθρα 6 παρ. 2α περιπτ. γʼ και παρ. 2γ, 15 και 16 Ν 3419/2005, άρθρο 2 Ν 4250/2014)Σελ. 313
2. Συνέπειες μη τήρησης δημοσιότητας στην ΕΠΕ (αρ. 8α Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρα 15 και 16 Ν 3419/2005 περί ΓΕΜΗ και προς αρ. 2 Ν 4250/2014)Σελ. 314
i. Δηλωτικός ή συστατικός χαρακτήρας δημοσιότητας στην ΕΠΕΣελ. 315
ii. Έγκυρες πράξεις χωρίς δηλωτική δημοσιότητα στην ΕΠΕΣελ. 315
iii. Επίκληση πράξεων χωρίς δηλωτική δημοσιότητα στην ΕΠΕ - Οι αρχές ως τρίτοιΣελ. 316
V. Αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 317
Α. Αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕΣελ. 317
Β. Αμοιβή διαχειριστή ΕΠΕΣελ. 318
VΙ. Ασυμβίβαστα σε ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 319
VΙΙ. Μη κτήση εμπορικής ιδιότητας από διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 320
VΙΙΙ. Κτήση παγίων των διαχειριστών ή συγγενών τους από την ΕΠΕ (άρθρο 5 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 320
ΙX. Υποχρεώσεις διαχειριστών ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 321
Α. Γενική υποχρέωση διαχείρισης και εκπροσώπησης ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 321
Β. Υποχρέωση πίστης διαχείρισης ΙΚΕ (duty of loyalty) (άρθρο 65 Ν 4072/2012)Σελ. 322
Γ. Υποχρέωση διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕ για ορθή διαχείριση (duty of care)Σελ. 325
Δ. Υποχρέωση τήρησης βιβλίων ΙΚΕ και ΕΠΕ (άρθρα 66 και 72 παρ. 7 Ν 4072/2012 και άρθρο 25 Ν 3190/1955)Σελ. 325
1. Υποχρεωτικά βιβλία ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 325
2. Προαιρετικά βιβλία ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 328
Ε. Υποχρέωση λογοδοσίας από διαχειριστές ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 328
X. Ανάκληση διαχειριστών ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 329
Α. Ανάκληση διαχειριστών ΙΚΕ (άρθρα 59-62 Ν 4072/2012)Σελ. 329
1. Ανάκληση καταστατικού διαχειριστή ΙΚΕ με απόφαση εταίρων (άρθρο 59 Ν 4072/2012)Σελ. 329
2. Έλλειψη διαχειριστή ΙΚΕ μετά την ανάκληση καταστατικού διαχειριστή (άρθρο 62 Ν 4072/2012)Σελ. 330
3. Αξίωση αποζημίωσης του ανακαλούμενου διαχειριστή ΙΚΕΣελ. 331
4. Ανάκληση καταστατικού διαχειριστή ΙΚΕ με δικαστική απόφαση και διαχείριση μετά την ανάκληση (άρθρο 60 Ν 4072/2012)Σελ. 331
5. Ανάκληση διαχειριστή ΙΚΕ που διορίσθηκε από εταίρο ή εταίρους (άρθρα 60 και 61 Ν 4072/2012)Σελ. 332
Β. Ανάκληση διαχειριστών ΕΠΕ (άρθρο 19 Ν 3190/1955)Σελ. 333
1. Σκοπός διατάξεων ανάκλησης διαχειριστών ΕΠΕΣελ. 334
2. Δυσχέρειες ανάκλησης διαχειριστών ΕΠΕΣελ. 334
3. Οφέλη εταίρων από δυσχέρεια ανάκλησης διαχειριστών ΕΠΕΣελ. 334
4. Κριτήρια διάκρισης περιπτώσεων ανάκλησης διαχειριστών ΕΠΕΣελ. 334
5. Πίνακας: Τρόποι ορισμού και ανάκλησης διαχειριστών ΕΠΕΣελ. 335
6. Προϋποθέσεις ανάκλησης εταίρου διαχειριστού ΕΠΕ ορισθέντος από το καταστατικό για ορισμένο χρόνο (άρθρο 19 παρ. 1 εδ. αʼ, βʼ και γʼ Ν 3190/1955) και διαχειριστού δυνάμει της νόμιμης διαχείρισης (άρθρο 19 παρ. 5 Ν 3190/1955 που παραπέμπει στην παρ. 1)Σελ. 336
i. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 336
ii. ΠροϋποθέσειςΣελ. 336
α. Σπουδαίος λόγοςΣελ. 336
β. Απόφαση Συνέλευσης ΕΠΕ, εκτός αν η εταιρεία είναι διμελής Σελ. 337
γ. Διόρθωση στο καταστατικό ΕΠΕΣελ. 338
δ. Διατυπώσεις δημοσιότητας - Βιβλίο Πρακτικών Συνέλευσης εταίρων ΕΠΕΣελ. 338
ε. Αίτηση και απόφαση του Ειρηνοδικείου και μετά την 1.1.2016 του Μονομελούς Πρωτοδικείου (εκουσία δικαιοδοσία)Σελ. 338
στ. Σε περίπτωση επείγοντος αίτηση και απόφαση του Ειρηνοδικείου και μετά την 1.1.2016 του Μονομελούς Πρωτοδικείου (ασφαλιστικά μέτρα)Σελ. 339
7. Προϋποθέσεις ανάκλησης εταίρου διαχειριστού ΕΠΕ ορισθέντος από το καταστατικό για αόριστο χρόνο (άρθρο 19 παρ. 1 εδ. δʼ Ν 3190/1955) και διαχειριστού εταίρου ή τρίτου ορισθέντος από τη Συνέλευση για ορισμένο χρόνο (άρθρο 19 παρ. 4 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 339
i. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 339
ii. ΠροϋποθέσειςΣελ. 340
iii. Αξίωση αποζημίωσης (άρθρο 19 παρ. 1 εδ. δʼ και άρθρο 19 παρ. 4 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 340
8. Προϋποθέσεις ανάκλησης διαχειριστού ΕΠΕ εταίρου ή τρίτου ορισθέντος από τη Συνέλευση για ορισμένο χρόνο σε διμελή ΕΠΕ (άρθρο 19 παρ. 4 εδ. βʼ και γʼ Ν 3190/1955)Σελ. 341
i. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 341
ii. ΠροϋποθέσειςΣελ. 341
iii. Αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων διαχειριστή ΕΠΕ σε περίπτωση επείγοντος με απόφαση του Ειρηνοδικείου και μετά την 1.1.2016 του Μονομελούς Πρωτοδικείου (ασφαλιστικά μέτρα) (άρθρο 19 παρ. 4 εδ. γʼ Ν 3190/1955)Σελ. 343
9. Προϋποθέσεις ανάκλησης διαχειριστού ΕΠΕ ορισθέντος με το καταστατικό για αόριστο χρόνο σε διμελή ΕΠΕ (άρθρο 19 παρ. 4 εδ. δʼ Ν 3190/1955)Σελ. 343
10. Εκλογή νέου διαχειριστού ΕΠΕ ως σιωπηρή ανάκληση του παλαιούΣελ. 345
11. Ελαττώματα αποφάσεων ανάκλησης διαχειριστή ΕΠΕΣελ. 345
12. Έξοδος, αποκλεισμός, λύση, αποζημίωση ως επιπλέον δυνατότητες της ΕΠΕ έναντι του διαχειριστή τηςΣελ. 345
XI. Λοιπές πλην της ανάκλησης περιπτώσεις λήξης θητείας διαχειριστού ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 346
1. Παραίτηση διαχειριστή στην ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 346
2. Θάνατος διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 348
3. Παρέλευση ορισμένου χρόνου διάρκειας θητείας διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 348
4. Πτώχευση διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 348
5. Έλλειψη προσώπου διαχειριστού ΙΚΕ και ΕΠΕ ή σύγκρουση συμφερόντων (αρ. 69 ΑΚ σε συνδυασμό προς αρ. 740 και 786 ΚΠολΔ)Σελ. 349
XII. Υποδείγματα ρητρών καταστατικού ΙΚΕ και ΕΠΕ για θέματα διαχειριστούΣελ. 353
1. Υπόδειγμα ρήτρας με έναν διαχειριστήΣελ. 353
2. Υποδείγματα ρητρών με πολλούς διαχειριστέςΣελ. 353
3. Υπόδειγμα ρήτρας με εξουσίες διαχειριστού περιοριζόμενες από τη Συνέλευση των ΕταίρωνΣελ. 354
4. Υπόδειγμα ρήτρας με εκτεταμένες εξουσίες διαχειριστού Σελ. 354
5. Υπόδειγμα ρήτρας με από κοινού δράση των περισσοτέρων διαχειριστώνΣελ. 356
6. Υπόδειγμα ρήτρας με δράση κάθε διαχειριστού και μεμονωμέναΣελ. 356
7. Υπόδειγμα ρήτρας με σημαντική εξάρτηση του διαχειριστού από Συνέλευση των ΕταίρωνΣελ. 356
8. Υπόδειγμα ρήτρας με αόριστη διάρκεια θητείας διαχειριστούΣελ. 357
9. Υπόδειγμα ρήτρας με ορισμένη διάρκεια θητείας διαχειριστούΣελ. 357
XIII. Υποδείγματα πρακτικών λήψης αποφάσεων του ή των διαχειριστών ή αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ σχετικών με τους διαχειριστές (αναλογικώς προσαρμοζόμενα και ως πρακτικά σώματος εταίρων ΙΚΕ)Σελ. 358
1. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης αγοράς ακινήτου, εφόσον ο Διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού αυτής με καταστατική ρήτραΣελ. 358
2. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης δανείου, εφόσον ο Διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού αυτής με καταστατική ρήτραΣελ. 360
3. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης προσημείωσηςεταιρικού ακινήτου, εφόσον ο Διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού αυτής με καταστατική ρήτραΣελ. 362
4. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο Διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού αυτής με καταστατική ρήτραΣελ. 364
5. Υπόδειγμα πρακτικού διαχειριστών για λήψη απόφασης σύγκλησης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 366
6. Υπόδειγμα πρακτικού λήψης απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για ανάκληση διαχειριστού ορισθέντος για ορισμένο χρόνοΣελ. 367
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΣΩΜΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ  
Ι. Σώμα εταίρων ΙΚΕΣελ. 372
Α. Λήψη αποφάσεων των εταίρων ΙΚΕ εντός και εκτός συνέλευσης (άρθρα 69 παρ. 1 και 73 Ν 4072/2012)Σελ. 373
Β. Σύγκληση Συνέλευσης Εταίρων ΙΚΕ και λήψη αποφάσεων εταίρων ΙΚΕ χωρίς ΣυνέλευσηΣελ. 373
1. Πίνακας: Περιπτώσεις σύγκλησης Συνέλευσης των Εταίρων ΙΚΕΣελ. 373
2. Σύγκληση από τους διαχειριστές της ΙΚΕ - Πρόσκληση - Διαδικασία - Τόπος (άρθρο 70 παρ. 1 και 3 και άρθρο 71 N 4072/2012)Σελ. 373
3. Συχνότητα και χρονικό περιθώριο σύγκλησης - Τακτική και έκτακτη Συνέλευση ΙΚΕ (άρθρο 69 N 4072/2012)Σελ. 374
4. Σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης από τη μειοψηφία του 10% των εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 70 παρ. 2 N 4072/2012) Σελ. 375
5. Μη τήρηση διατυπώσεων σύγκλησης και πρόσκλησης - Καθολική και αυτόκλητη Συνέλευση ΙΚΕ (άρθρο 70 παρ. 4 N 4072/2012) Σελ. 375
6. Αποφάσεις εταίρων ΙΚΕ χωρίς Συνέλευση - Σώμα εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 73 N 4072/2012) Σελ. 376
Γ. Δικαίωμα ψήφου εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 72 N 4072/2007)Σελ. 376
1. Τρόπος άσκησης δικαιώματος ψήφου εταίρων ΙΚΕ - Άσκηση με αντιπρόσωποΣελ. 377
2. Σχηματισμός κεφαλαιουχικής πλειοψηφίας στην ΙΚΕ και εξαιρέσεις (άρθρο 72 παρ. 2 και 6 Ν 4072/2012)Σελ. 377
3. Απουσία έννοιας απαρτίας και εκπροσωπούμενου κεφαλαίου στην ΙΚΕΣελ. 378
4. Αποκλεισμός δικαιώματος ψήφου εταίρου ΙΚΕ σε θέματα ορισμού ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης κατά του ιδίου, απαλλαγής από ευθύνη ή αποκλεισμού (άρθρο 72 παρ. 3 N 4072/2012)Σελ. 379
5. Απαιτούμενη πλειοψηφία ή ομοφωνία για τη λήψη αποφάσεων των εταίρων ΙΚΕ - Πίνακας Σελ. 379
Δ. Αρμοδιότητα των εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 68 Ν 4072/2012)Σελ. 382
1. Το σώμα εταίρων ΙΚΕ ως ανώτατο όργανο - Τεκμήριο αρμοδιότητας - Λήψη αποφάσεων επί παντός θέματος (άρθρο 68 παρ. 1 Ν 4072/2012)Σελ. 383
2. Θέματα νόμιμης αποκλειστικής αρμοδιότητας εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 68 παρ. 2 Ν 4072/2012)Σελ. 383
3. Θέματα καταστατικής αποκλειστικής αρμοδιότητας εταίρων ΙΚΕΣελ. 384
Ε. Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕΣελ. 384
ΣΤ. Απόφαση εταίρων ΙΚΕ για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 90 Ν 4072/2012)Σελ. 385
1. Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕΣελ. 386
2. Αρμόδιο όργανο ΙΚΕΣελ. 386
3. Τρόπος αύξησης κεφαλαίου ΙΚΕΣελ. 387
4. Δικαίωμα προτίμησης εταίρων ΙΚΕΣελ. 388
5. Βεβαίωση καταβολής της αύξησης κεφαλαίων ΙΚΕΣελ. 389
6. Μη ολοσχερής καταβολή ποσού αύξησης κεφαλαίων ΙΚΕΣελ. 389
7. Αύξηση βάσει εγκεκριμένου κεφαλαίου ΙΚΕ (authorized capital) (άρθρο 90 παρ. 3 Ν 4072/2012)Σελ. 390
8. Αύξηση σε περίπτωση εξαγοράς εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών στην ΙΚΕ (άρθρο 82 Ν 4072/2012)Σελ. 391
Ζ. Απόφαση εταίρων ΙΚΕ για μείωση ή μηδενισμό του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 91 Ν 4072/2012)Σελ. 391
1. Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕΣελ. 391
2. Προϋποθέσεις μείωσης ή μηδενισμού κεφαλαίου ΙΚΕΣελ. 392
3. Υποχρεωτικές περιπτώσεις μείωσης κεφαλαίου ΙΚΕ από τον διαχειριστήΣελ. 393
4. Τρόπος μείωσης κεφαλαίου ΙΚΕΣελ. 394
Η. Ακυρότητα και ακυρωσία αποφάσεων των εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 74 Ν 4072/2012) Σελ. 394
1. Ακυρώσιμες αποφάσεις εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 74 παρ. 1 Ν 4072)Σελ. 395
2. Άκυρες αποφάσεις εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 74 παρ. 2-3 Ν 4072/2012)Σελ. 397
ΙΙ. Συνέλευση εταίρων ΕΠΕΣελ. 399
Α. Ο κανόνας της λήψης των αποφάσεων των εταίρων ΕΠΕ εν συνελεύσει (άρθρο 10 παρ. 1 N 3190/1955)Σελ. 400
Β. Σύγκληση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 400
1. Πίνακας: Περιπτώσεις σύγκλησης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕΣελ. 400
2. Σύγκληση από τους διαχειριστές της ΕΠΕ - Πρόσκληση - Διαδικασία (άρθρο 10 παρ. 2 N 3190/1955)Σελ. 400
3. Υποχρεωτικό περιεχόμενο πρόσκλησης για σύγκληση συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ - Ημερήσια διάταξη (άρθρο 10 παρ. 2 εδ. γʼ Ν 3190/1955) Σελ. 401
4. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΕΠΕ σε πρόσκλησή του στη ΣυνέλευσηΣελ. 402
5. Συχνότητα και χρονικό περιθώριο σύγκλησης - Τακτική και έκτακτη Συνέλευση Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 10 παρ. 3 εδ. αʼ N 3190/1955)Σελ. 402
6. Υπόδειγμα πρόσκλησης από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές ΕΠΕ Σελ. 403
7. Σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης από τη μειοψηφία του 5% των εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 11 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 11 παρ. 1 N 3190/1955) Σελ. 403
8. Σύγκληση τακτικής Συνέλευσης από κάθε εταίρο ΕΠΕ (άρθρο 10 παρ. 3 εδ. βʼ σε συνδυασμό προς άρθρο 11 παρ. 2 N 3190/1955) Σελ. 404
9. Υπόδειγμα πρόσκλησης από εταίρο ΕΠΕΣελ. 405
10. Μη τήρηση διατυπώσεων σύγκλησης και πρόσκλησης - Καθολική και αυτόκλητη Συνέλευση ΕΠΕ (άρθρο 10 παρ. 4 N 3190/1955) Σελ. 405
11. Υπόδειγμα πρακτικού καθολικής αυτόκλητης Συνέλευσης ΕΠΕ Σελ. 406
12. Υπόδειγμα πρακτικού καθολικής μη αυτόκλητης συνέλευσης ΕΠΕ, στην οποία συζητήθηκαν και εκτός ημερήσιας διάταξης θέματαΣελ. 407
Γ. Δικαίωμα ψήφου εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 12 N 3190/1955)Σελ. 409
1. Τρόπος άσκησης δικαιώματος ψήφου εταίρων ΕΠΕ - Άσκηση με αντιπρόσωποΣελ. 410
2. Υπολογισμός αριθμού ψήφων εταίρων ΕΠΕ ανά μερίδα συμμετοχής και ανά εταιρικό μερίδιο (πλειοψηφία αριθμητική και κεφαλαιουχική) (άρθρο 12 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 410
3. Απουσία έννοιας απαρτίας και εκπροσωπούμενου κεφαλαίου στην ΕΠΕΣελ. 411
4. Αποκλεισμός δικαιώματος ψήφου εταίρου σε θέματα απαλλαγής του ιδίου από ευθύνη ή έγερσης αγωγής κατά του ιδίου στην ΕΠΕ (άρθρο 12 παρ. 2 N 3190/1955) - Υπόδειγμα πρακτικούΣελ. 411
i. Περιπτώσεις αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ κατ' άρθρο 12 παρ. 2 Ν 3190/1955Σελ. 411
ii. Συνυπολογισμός μερίδας αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕΣελ. 411
iii. Αναλογική εφαρμογή άρθρου 12 παρ. 2 Ν 3190/1955 και καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ψήφου εταίρου ΕΠΕΣελ. 413
iv. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ σε περίπτωση στέρησης δικαιώματος ψήφου εταίρου ΕΠΕ κατʼ άρθρο 12 παρ. 2 Ν 3190/1955Σελ. 414
5. Δέσμευση δικαιώματος ψήφου του εταίρου - Παραεταιρικές συμφωνίες εταίρωνΣελ. 416
6. Απαιτούμενη πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 417
i. Πίνακας περιπτώσεων απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από τη Συνέλευση των Εταίρων ΕΠΕΣελ. 417
ii. Γενική αρχή της απλής ή συνήθους πλειοψηφίας του 50%+1 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν άνω του 50% του όλου εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρο 13 N 3190/1955)Σελ. 419
iii. Εξαιρετική πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ από τον νόμοΣελ. 419
iv. Ομοφωνία όλων των εταίρων που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ από τον νόμοΣελ. 419
v. Εξαιρετική (αυξημένη) πλειοψηφία ή ομοφωνία από το καταστατικό ΕΠΕΣελ. 423
α. Διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ΕΠΕΣελ. 423
β. Καταστατική ρήτρα μεγαλύτερης πλειοψηφίας ή ομοφωνίας σε ΕΠΕΣελ. 423
γ. Ακυρότητα καταστατικής ρήτρας μικρότερης πλειοψηφίας στην ΕΠΕΣελ. 424
δ. Αναγκαστικός χαρακτήρας ταυτόσημης αριθμητικής και κεφαλαιουχικής πλειοψηφίαςΣελ. 424
7. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕΣελ. 425
Δ. Αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 Ν 3190/1955)Σελ. 426
1. Η συνέλευση εταίρων ΕΠΕ ως ανώτατο όργανο - Τεκμήριο αρμοδιότητας - Λήψη αποφάσεων επί παντός θέματος (άρθρο 14 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 427
2. Θέματα νόμιμης αποκλειστικής αρμοδιότητας συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 παρ. 2 Ν 3190/1955 και άρθρο 68 παρ. 2 Ν 4072/2012)Σελ. 427
3. Θέματα καταστατικής αποκλειστικής αρμοδιότητας συνέλευσης εταίρων ΕΠΕΣελ. 428
Ε. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για τροποποίηση καταστατικού (άρθρο 38 Ν 3190/1955)Σελ. 428
1. Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ - Καταστατική Συνέλευση (άρθρο 38 παρ. 1 και άρθρο 14 παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 429
2. Προϋποθέσεις λήψης έγκυρης και δεσμευτικής απόφασης της Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για τροποποίηση του καταστατικούΣελ. 429
i. Κατʼ αρχήν πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ (άρθρο 38 παρ. 1 Ν 3190/1955) και κατʼ εξαίρεση ομοφωνίαΣελ. 429
ii. Επιφύλαξη τήρησης ειδικών διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού για ειδικές περιπτώσεις τροποποίησης του καταστατικού ΕΠΕΣελ. 431
iii. Ενοχικές συμφωνίες - Μη κανονιστικό τμήμα του καταστατικού ΕΠΕΣελ. 431
iv. Επιφύλαξη τήρησης αρχής ίσης μεταχείρισης εταίρων ΕΠΕ - ΟμοφωνίαΣελ. 431
v. Ένταξη της κωδικοποίησης ως θέματος στην απόφαση της Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για την τροποποίηση (άρθρο 38 παρ. 4 εδ. αʼ Ν 3190/1955 και αρ. 6 παρ. 2α περιπτ. βʼ Ν 3419/2005 )Σελ. 432
vi. Συστατικός συμβολαιογραφικός τύπος τροποποίησης καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 38 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 432
vii. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ, δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και επέλευση εννόμων αποτελεσμάτων, δημοσιότητα, κωδικοποίηση (άρθρο 38 παρ. 4 εδ. αʼ και βʼ, άρθρο 8 Ν 3190/1955, άρθρα 15 παρ. 1 εδ. γʼ και 16 Ν 3419/2005 και αρ. 2 Ν 4250/2014)Σελ. 433
viii. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για τροποποίηση διάταξης του καταστατικού και κωδικοποίηση μετά την τροποποίησηΣελ. 434
ΣΤ. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για καταβολή συμπληρωματικών εισφορών (άρθρα 36, 37 και 6 παρ. 3 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 436
1. Εξαίρεση από την αρχή της περιορισμένης ευθύνης των εταίρων ΕΠΕ μέχρι του ποσού της εισφοράς τους - Έκτακτη χρηματοδότηση της ΕΠΕΣελ. 437
2. Αναγκαστικό δίκαιο για προστασία μειοψηφίας της ΕΠΕΣελ. 437
3. Διάκριση απόφασης τροποποίησης καταστατικού ΕΠΕ για πρόβλεψη δυνατότητας επιβολής συμπληρωματικών εισφορών από απόφαση για πραγματική καταβολή συμπληρωματικών εισφορών Σελ. 438
4. Προϋποθέσεις δημιουργίας υποχρέωσης παροχής συμπληρωματικών εισφορών στην ΕΠΕΣελ. 438
i. Πρόβλεψη καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. αʼ και άρθρο 36 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 438
ii. Αποκλειστικός σκοπός η κάλυψη ζημιών που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό της ΕΠΕ (άρθρο 36 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 439
iii. Προσδιορισμός μεγέθους εισφορών στο καταστατικό ΕΠΕ μέχρι του ύψους του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου με ποινή ακυρότητας (άρθρο 36 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 439
iv. Εισφορές χρηματικές ή αποτιμητές σε χρήμα - παροχή εργασίας ως συμπληρωματική εισφορά στην ΕΠΕΣελ. 439
v. Λήψη απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ με πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 36 παρ. 3 σε συνδυασμό προς άρθρο 38 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 440
vi. Πρόσκληση προς εταίρους ΕΠΕ για καταβολή εισφοράςΣελ. 440
5. Διάκριση συμπληρωματικής εισφοράς στην ΕΠΕ από εισφορά σε είδος του άρθρου 5 Ν 3190/1955Σελ. 441
6. Εκτέλεση υποχρέωσης εταίρων ΕΠΕ προς παροχή της συμπληρωματικής εισφοράς (άρθρο 36 παρ. 4 Ν 3190/1955)Σελ. 441
7. Έννομες συνέπειες ως προς την ΕΠΕ: Αύξηση εταιρικής περιουσίας με κάλυψη ζημιών - Μη μεταβολή του εταιρικού κεφαλαίουΣελ. 441
8. Έννομες συνέπειες από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς στην ΕΠΕ (άρθρο 37 Ν 3190/1955)Σελ. 442
i. Αποκλεισμός και ευθύνη εταίρου ΕΠΕ που δεν κατέβαλε τη συμπληρωματική εισφοράΣελ. 442
ii. Υπόδειγμα αίτησης αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ λόγω μη καταβολής από αυτόν συμπληρωματικών εισφορών κατʼ αρ. 37 Ν 3190/1955Σελ. 442
9. Υπόδειγμα σχετικής ρήτρας καταστατικού ΕΠΕΣελ. 444
Ζ. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για επιβολή παρεπόμενων παροχών που δεν αποτελούν εισφορές σε χρήμα ούτε σε είδος (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 445
Η. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για ένταξη στο καταστατικό διατάξεων για τον έλεγχο της διαχείρισης (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 448
Θ. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης (άρθρο 39 Ν 3190/1955)Σελ. 449
1. Έννοια αντικειμένου και αντιδιαστολή προς την έννοια του σκοπού της ΕΠΕΣελ. 449
2. Συμβατική ελευθερία διαμόρφωσης εντός νομίμων ορίωνΣελ. 450
3. Λήψη απόφασης από τη Συνέλευση των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 2 περιπτ. γʼ Ν 3190/1955) - Αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955) - Τροποποίηση καταστατικού Σελ. 450
i. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για τροποποίηση καταστατικούΣελ. 450
ii. Πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων ΕΠΕ εκπροσωπούντων τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 38 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 451
iii. Απόφαση διαχειριστών ΕΠΕ για παύση επιδίωξης καταστατικών σκοπών στην πράξη χωρίς τροποποίηση καταστατικούΣελ. 451
iv. Συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ της τροποποίησης του καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 38 παρ. 2 και 4 και άρθρο 8 Ν 3190/1955, άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γʼ και άρθρο 16 Ν 3419/2005 και αρ. 2 Ν 4250/2014)Σελ. 452
v. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕΣελ. 452
4. Ειδικό εκ του νόμου δικαίωμα εξόδου των εταίρων ΕΠΕ που διαφώνησαν (άρθρο 39 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 455
i. Ειδικό εκ του νόμου δικαίωμα εξόδου εταίρων ΕΠΕΣελ. 455
ii. Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος εξόδου εταίρων ΕΠΕΣελ. 455
iii. Ελαττώματα της απόφασης μεταβολής του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης της ΕΠΕΣελ. 456
iv. Τρόπος άσκησης δικαιώματος εξόδου εταίρων ΕΠΕΣελ. 457
v. Υπόδειγμα δήλωσης εξόδου εταίρου ΕΠΕ βάσει του αρ. 39 Ν 3190/1955Σελ. 457
vi. Προσδιορισμός αξίας μερίδας συμμετοχής αποχωρούντος εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 39 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 29 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 458
vii. Ακυρότητα αντιθέτων ρητρών καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 39 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 458
Ι. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 40 Ν 3190/1955)Σελ. 459
1. Διαδικασία αύξησης κεφαλαίου ΕΠΕ - ΠίνακαςΣελ. 460
2. Περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου ΕΠΕΣελ. 461
i. Πραγματική και λογιστική αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ - Αφανές αποθεματικό Σελ. 461
ii. Πραγματική αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ με καταβολή μετρητών ή εισφορών ή κεφαλαιοποίηση Σελ. 461
iii. Αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ χωρίς νέα εταιρικά μερίδια με αύξηση ονομαστικής αξίας υφιστάμενων μεριδίωνΣελ. 462
iv. Αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ εκ του νόμουΣελ. 462
v. Αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ με έκδοση και διάθεση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιοΣελ. 463
3. Λήψη απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 40 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 463
i. Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. αʼ και άρθρο 40 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 463
ii. Πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων ΕΠΕ εκπροσωπούντων τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 40 παρ. 1 και άρθρο 38 παρ. 1 Ν 3190/1955) - ΟμοφωνίαΣελ. 463
iii. Περιεχόμενο απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 464
iv. Μη συμβολαιογραφικός τύπος απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για αύξηση κεφαλαίουΣελ. 464
v. Εριζόμενη δημοσιότητα απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 465
vi. Έννομες συνέπειες απόφασης Συνέλευσης Εταίρων για αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕΣελ. 466
vii. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων για αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕΣελ. 466
4. Δικαίωμα προτίμησης κάθε εταίρου ΕΠΕ στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων της αύξησης (άρθρο 40 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 469
i. Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης εταίρου ΕΠΕΣελ. 470
ii. Εκχώρηση δικαιώματος προτίμησης εταίρου ΕΠΕΣελ. 470
iii. Κατάργηση ή περιορισμός δικαιώματος προτίμησης εταίρου ΕΠΕΣελ. 471
iv. Μη άσκηση δικαιώματος προτίμησης εταίρου ΕΠΕΣελ. 473
5. Δήλωση ανάληψης νέου κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρο 40 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 473
i. Δεσμευτική πρόταση για σύναψη σύμβασης ανάληψης νέων μεριδίων ΕΠΕΣελ. 473
ii. Πρόσωπα που μπορούν να προβούν σε δήλωση ανάληψης νέων μεριδίων ΕΠΕ - Προτεραιότητα Σελ. 473
iii. Ανάληψη από τρίτον - μη εταίρο ΕΠΕΣελ. 474
iv. Ανάληψη από τρίτον - μη εταίρο σε μονοπρόσωπη ΕΠΕΣελ. 474
v. Τύπος, περιεχόμενο και διαδικασία υποβολής δήλωσης ανάληψης νέων μεριδίων ΕΠΕΣελ. 474
vi. Προθεσμία υποβολής δήλωσης ανάληψης νέων μεριδίων ΕΠΕΣελ. 475
vii. Υπόδειγμα δήλωσης ανάληψης κεφαλαίου ΕΠΕΣελ. 475
viii. Εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων ανάληψης νέων μεριδίων ΕΠΕΣελ. 476
ix. Μη υποβολή δηλώσεων ανάληψης νέων μεριδίων ΕΠΕΣελ. 476
6. Εξόφληση αξίας αναληφθέντων μεριδίων ΕΠΕΣελ. 476
i. Χρόνος και τρόπος εξόφλησης - Κανόνας της ολοσχερούς καταβολής αξίας μεριδίων ΕΠΕΣελ. 476
ii. Απαγόρευση εξόφλησης αξίας μεριδίων ΕΠΕ δια συμψηφισμού (άρθρο 40 παρ. 4 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 477
7. Κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης ανάληψης νέου κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρο 40 παρ. 4 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 478
i. Σύμβαση ανάληψης νέου εταιρικού κεφαλαίουΣελ. 478
ii. Προθεσμία και σημασία αυτής (άρθρο 40 παρ. 4 εδ. αʼ Ν 3190/1955) Σελ. 478
iii. ΣυμβαλλόμενοιΣελ. 478
iv. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για ιδρυτικό εταιρικό κεφάλαιο ΕΠΕ και εισφορές σε είδος (αρ. 4 και αρ. 5 σε συνδυασμό προς άρθρο 40 παρ. 4 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 479
v. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα συμβολαιογραφικής πράξης αύξησης κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρα 15 παρ. 1 εδ. γʼ και 16 Ν 3419/2005 και αρ. 2 Ν 4250/2014)Σελ. 479
8. Εγγραφή νέων μεριδίων και νέων εταίρων ΕΠΕ στο Βιβλίο Εταίρων του άρθρου 25 περιπτ. 1 Ν 3190/1955Σελ. 479
9. Έννομες συνέπειες μη τήρησης διαδικασίας - Ακυρότητα - Μη εγγραφή στον ισολογισμό της ΕΠΕΣελ. 480
10. Η αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ στην πράξηΣελ. 480
ΙΑ. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρα 41, 42 και 43 Ν 3190/1955)Σελ. 481
1. Πίνακας: Διαδικασία μείωσης εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕΣελ. 482
2. Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 483
3. Πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων ΕΠΕ εκπροσωπούντων τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 41 παρ. 1 εδ. αʼ σε συνδυασμό προς άρθρο 38 παρ. 1 Ν 3190/1955) ή ομοφωνία (άρθρο 38 παρ. 3 περιπτ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 483
4. Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για μείωση Σελ. 484
i. Υποχρεωτική αναφορά του σκοπού της μείωσης του κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρο 41 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 484
ii. Υποχρεωτική αναφορά του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου της ΕΠΕ (άρθρο 41 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 485
iii. Υποχρεωτική αναφορά του τρόπου της μείωσης του κεφαλαίου της ΕΠΕ (άρθρο 41 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 485
5. Ποσοτικά όρια μείωσης κεφαλαίου ΕΠΕ μετά την κατάργηση των διατάξεων περί ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου (άρθρο 41 παρ. 3 Ν 3190/1955 καταργηθέν με το νέο αρ. 4 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 486
6. Τήρηση αρχής ίσης μεταχείρισης εταίρων ΕΠΕΣελ. 487
7. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕΣελ. 487
8. Λήψη δεύτερης απόφασης της Συνέλευσης για τη μείωση του κεφαλαίου ΕΠΕΣελ. 490
i. Αλλαγή του σκοπού, ποσού ή τρόπου μείωσης κεφαλαίου ΕΠΕΣελ. 490
ii. Συμπληρωματικά στοιχεία - Κριτήριο η προστασία των δανειστών της ΕΠΕΣελ. 491
iii. Απαιτούμενη πλειοψηφία στην ΕΠΕΣελ. 491
9. Διαδικασία προστασίας εταιρικών δανειστών ΕΠΕ (άρθρο 42 Ν 3190/1955)Σελ. 491
i. Δημοσιότητα περίληψης της απόφασης της μείωσης κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρο 42 παρ. 1 Ν 3190/1955, άρθρο 16 Ν 3419/2005, άρθρο 232 Ν 4072/2012, άρθρο 2 Ν 4250/2014 και άρθρο 202 Ν 4281/2014)Σελ. 491
ii. Μη διατύπωση αντιρρήσεων από δανειστές της ΕΠΕΣελ. 494
α. Δανειστές της ΕΠΕ δικαιούμενοι να διατυπώσουν αντιρρήσειςΣελ. 494
β. Δίμηνη προθεσμία (άρθρο 42 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 495
γ. Έγγραφος τύπος αντιρρήσεων δανειστών ΕΠΕ (άρθρο 42 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 496
δ. Αιτιολόγηση αντιρρήσεων δανειστών ΕΠΕΣελ. 496
ε. Έννομες συνέπειες προβολής αντιρρήσεων δανειστών ΕΠΕΣελ. 496
στ. Οικειοθελής ικανοποίηση απαίτησης ή παροχή εγγυήσεων υπέρ δανειστών ΕΠΕΣελ. 497
iii. Απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου για μείωση παρά τη διατύπωση αντιρρήσεων δανειστών μετά από αίτηση της ΕΠΕ (άρθρο 42 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 497
iv. Ακυρότητα μείωσης κεφαλαίου ΕΠΕ λόγω μη τήρησης διαδικασίας άρθρου 42 Ν 3190/1955Σελ. 500
v. Κριτική του συστήματος προστασίας των εταιρικών δανειστών κατά τη διαδικασία μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕΣελ. 500
10. Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης της ΕΠΕ με συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 41 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 500
i. Χρονικό σημείο τροποποίησης καταστατικού ΕΠΕΣελ. 501
ii. Αδυναμία σύναψης συμβολαιογραφικής πράξης υπό αίρεσηΣελ. 502
iii. Συστατικός συμβολαιογραφικός τύπος (άρθρο 38 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 502
iv. Συμπράττοντες στη συμβολαιογραφική πράξη μείωσης κεφαλαίου ΕΠΕΣελ. 502
v. Αντικείμενο τροποποίησης καταστατικού ΕΠΕΣελ. 503
vi. Αναφορά σε τήρηση διαδικασίας άρθρου 42 Ν 3190/1955 για μείωση κεφαλαίου ΕΠΕΣελ. 503
vii. Συνέπειες μη αναφοράς στη διαδικασία του άρθρου 42 Ν 3190/1955 ή μη τήρησης διαδικασίας μείωσης κεφαλαίου ΕΠΕΣελ. 504
11. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ της τροποποίησης καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 41 παρ. 1 εδ. αʼ σε συνδυασμό προς άρθρο 38 παρ. 4 και άρθρο 8 Ν 3190/1955, άρθρο 15 παρ. 1 περιπτ. γʼ και άρθρο 16 Ν 3419/2005, άρθρο 2 Ν 4250/2014) Σελ. 504
12. Ειδικές αιτίες μείωσης: Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 41 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 43 και προς άρθρα 33 και 39 Ν 3190/1955)Σελ. 504
ΙΒ. Ελαττωματικές αποφάσεις Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 15 Ν 3190/1955)Σελ. 505
1. Λόγοι προσβολής αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 15 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 505
2. ΣκοπόςΣελ. 505
3. Ακυρότητα, ακυρωσία ή ανυπόστατο αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 506
i. Κανόνας η ακυρωσία, εξαίρεση η ακυρότητα αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 506
ii. Κριτήρια διάκρισης ακυρωσίας και ακυρότητας αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 507
4. Αυτοδικαίως άκυρες αποφάσεις Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 507
i. Παράβαση διατάξεων προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή του συμφέροντος τρίτωνΣελ. 507
ii. Παράβαση ουσιωδών διατάξεων προστασίας εταίρων ΕΠΕΣελ. 508
5. Ακυρώσιμες αποφάσεις Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ - Προστασία ιδιωτικών συμφερόντων εταίρωνΣελ. 509
6. Ίαση ακυρώσιμης απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 513
7. Ανυπόστατες αποφάσεις Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 513
8. Ελαττώματα της ψήφου του εταίρου ΕΠΕΣελ. 514
9. Επίκληση αυτοδίκαιης ακυρότητας αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 515
10. Διαδικασία προσβολής ακυρώσιμων αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 516
i. Δικαιούχοι προσβολής εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ (άρθρο 15 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 516
ii. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία (άρθρο 15 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 518
iii. Άσκηση αγωγής κατά της ΕΠΕ ως εναγομένης (άρθρο 15 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 518
iv. Άσκηση κατʼ ένστασηΣελ. 518
v. Αποσβεστική προθεσμία άσκησης αγωγής ακύρωσης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 15 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 519
vi. Παρέμβαση μη διαδίκων εταίρων ή διαχειριστών ΕΠΕΣελ. 519
vii. Διορισμός προσωρινού ειδικού εκπροσώπου αν την αγωγή ασκούν οι διαχειριστές της ΕΠΕ (άρθρο 15 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 519
viii. Διαπλαστικός χαρακτήρας - Τελεσιδικία - Έκταση ισχύοςΣελ. 521
ix. Κύρος πράξεων διαχειριστών ΕΠΕ που διορίσθηκαν με ακυρωθείσα απόφαση (άρθρο 18 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 522
x. Ισχύς απορριπτικής απόφασης μεταξύ των διαδίκωνΣελ. 523
xi. Ασφαλιστικά μέτρα στον ενδιάμεσο χρόνο Σελ. 523
xii. Επικύρωση ακυρώσιμης απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 523
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕ  
Ι. Ευθύνη εταιρείας Σελ. 525
A. Ευθύνη του νομικού προσώπου της ΙΚΕΣελ. 525
B. Ευθύνη του νομικού προσώπου της ΕΠΕΣελ. 525
1. Αποκλειστική και απεριόριστη ευθύνη ΕΠΕ με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις (άρθρο 1 παρ. 1 Ν 3190/1955 και άρθρο 9 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 526
2. Χρονικά όρια εταιρικής ευθύνης - ΕΠΕ υπό ίδρυση Σελ. 527
i. Έναρξη με την κτήση νομικής προσωπικότητας - Ευθύνη ιδρυτών ΕΠΕΣελ. 527
ii. Κατʼ εξαίρεση ευθύνη για ενέργειες πριν από την κτήση της νομικής προσωπικότητας ΕΠΕΣελ. 527
iii. Παύση ευθύνης με την παύση ύπαρξης της νομικής προσωπικότηταςΣελ. 527
3. Ευθύνη απεριόριστη μόνον για τις εταιρικές υποχρεώσεις - Αρχή αυτοτέλειας νομικού προσώπου της ΕΠΕΣελ. 527
4. Ευθύνη μόνον με την εταιρική περιουσία - Περιουσιακή αυτοτέλεια της ΕΠΕΣελ. 528
ΙΙ. Ευθύνη εταίρων ΙΚΕ και εταίρων ΕΠΕΣελ. 528
Α. Ευθύνη εταίρων ΙΚΕΣελ. 528
1. Ο κανόνας του περιορισμού της ευθύνης των εταίρων ΙΚΕ μέχρι του ποσού της εισφοράς τους - Το ανεύθυνο των εταίρων για τις εταιρικές υποχρεώσειςΣελ. 528
2. Κατʼ εξαίρεση προσωπική ευθύνη εταίρων ΙΚΕ έναντι τρίτωνΣελ. 529
i. Ευθύνη εταίρου ΙΚΕ έναντι εταιρικών δανειστών από εγγυητική εισφορά (άρθρο 79 Ν 4072/2012)Σελ. 529
ii. Άρση νομικής προσωπικότητας της ΙΚΕ και επέλευση εννόμων συνεπειών από τη δραστηριότητα της ΙΚΕ στους εταίρους (άρθρο 281 ΑΚ)Σελ. 529
iii. Μη κτήση εμπορικής ιδιότητας από τους εταίρους ΙΚΕΣελ. 529
iv. Ευθύνη έναντι των τραπεζών με παροχή προσωπικής εγγύησης από εταίρο ΙΚΕΣελ. 529
v. Ευθύνη ιδρυτών ΙΚΕ για πράξεις τελεσθείσες επʼ ονόματι της εταιρείας στο υπό ίδρυση στάδιο (άρθρο 54 Ν 4072/2012)Σελ. 529
vi. Ποινική ευθύνη στην ΙΚΕ (άρθρο 119 Ν 4072/2012 σε συνδυασμό προς άρθρο 458 ΠΚ)Σελ. 530
Β. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕΣελ. 531
1. Ο κανόνας του περιορισμού της ευθύνης των εταίρων ΕΠΕ μέχρι του ποσού της εισφοράς τουςΣελ. 531
i. Η αρχή του περιορισμένου χαρακτήρα της ευθύνης των εταίρων ΕΠΕ μέχρι του ποσού της εταιρικής εισφοράς - Το ανεύθυνο των εταίρων για τις εταιρικές υποχρεώσειςΣελ. 531
ii. Αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου έναντι των εταίρων (άρθρο 70 ΑΚ)Σελ. 532
iii. Αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της ΕΠΕ έναντι των εταίρων και στη μονοπρόσωπη ΕΠΕ (άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 43α παρ. 5 Ν 3190/1955)Σελ. 532
2. Κατʼ εξαίρεση προσωπική ευθύνη εταίρων ΕΠΕ έναντι τρίτων Σελ. 533
i. Άρση νομικής προσωπικότητας της ΕΠΕ και επέλευση εννόμων συνεπειών από τη δραστηριότητα της ΕΠΕ στους εταίρους (άρθρο 281 ΑΚ)Σελ. 533
ii. Κτήση εμπορικής ιδιότητας από τους εταίρους ΕΠΕΣελ. 537
iii. Ευθύνη έναντι των τραπεζών με παροχή προσωπικής εγγύησης από εταίρο ΕΠΕΣελ. 539
iv. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ υπαιτίων για την ακυρότητα της εταιρείας έναντι αναίτιων εταίρων και τρίτων (άρθρο 7 παρ. 5 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 540
v. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ για πράξεις τελεσθείσες επʼ ονόματι της εταιρείας στο υπό ίδρυση στάδιο (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955 και άρθρο 15 παρ. 1 περιπτ. αʼ Ν 3419/2005)Σελ. 542
vi. Ευθύνη εταίρων για πράξεις ΕΠΕ, σχετικώς με την οποία δεν τηρήθηκαν διατάξεις ίδρυσης (εταιρεία εν τοις πράγμασιν) Σελ. 543
vii. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ για μη καταβολή συμπληρωματικών εισφορών (άρθρα 6 παρ. 3, 36, 37 Ν 3190/1955)Σελ. 544
viii. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ για μη εισφορά παρεπόμενων παροχών (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 544
ix. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ για το ποσό των προς την εταιρεία δανείων (άρθρο 32 Ν 3190/1955)Σελ. 545
x. Ποινική ευθύνη στην ΕΠΕ (άρθρο 60 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 458 ΠΚ)Σελ. 546
α. Μη νόμιμη εκπροσώπηση νομικού προσώπου ΕΠΕ (άρθρο 60 περιπτ. 1 σε συνδυασμό προς άρθρο 16 έως 19 και 47 Ν 3190/1955) Σελ. 547
β. Εκπροσώπηση αλλοδαπής ΕΠΕ χωρίς νόμιμη εγκατάσταση (άρθρο 60 περιπτ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 548
γ. Ψευδείς δηλώσεις για καταβολή κεφαλαίου και ισολογισμό ΕΠΕ (άρθρο 60 περιπτ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 548
δ. Παράλειψη σύνταξης ισολογισμού ΕΠΕ εκ προθέσεως (άρθρο 60 περιπτ. 4 Ν 3190/1955) Σελ. 549
ε. Σύνταξη ή έγκριση ισολογισμού ΕΠΕ κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού (άρθρο 60 περιπτ. 5 Ν 3190/1955). Σελ. 550
στ. Διανομή κερδών με ανύπαρκτο ή παράνομο ισολογισμό ΕΠΕ (άρθρο 60 περιπτ. 6 Ν 3190/1955) Σελ. 550
ζ. Παράλειψη σύγκλησης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού (άρθρο 60 περιπτ. 7 Ν 3190/1955) Σελ. 551
η. Μη τήρηση υποχρεωτικών εταιρικών βιβλίων στην ΕΠΕ (άρθρο 60 περιπτ. 8 σε συνδυασμό προς άρθρο 25 Ν 3190/1955) Σελ. 552
θ. Λήψη ή αποδοχή υπόσχεσης ωφέλειας για επηρεασμό δικαιώματος ψήφου ή για μη παράσταση σε Συνέλευση Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 60 περιπτ. 9 Ν 3190/1955) Σελ. 552
ι. Παροχή ή υπόσχεση ωφέλειας για επηρεασμό δικαιώματος ψήφου ή για μη παράσταση σε Συνέλευση Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 60 περιπτ. 10 Ν 3190/1955) Σελ. 553
ια. Άσκηση από ΕΠΕ επιχείρησης ασκούμενης κατά τον νόμο από άλλον εταιρικό τύπο (άρθρο 60 περιπτ. 11 Ν 3190/1955) Σελ. 553
ιβ. Διενέργεια πράξεων ανταγωνισμού κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 60 περιπτ. 12 σε συνδυασμό προς αρ. 20 παρ. 1 και 2 Ν 3190/1955) Σελ. 553
ιγ. Παράλειψη αναφοράς στοιχείων της ΕΠΕ επί εταιρικών εντύπων (άρθρο 60 περιπτ. 13 Ν 3190/1955) Σελ. 554
ιδ. Παράβαση διατάξεων περί καταχωρίσεων και δημοσιεύσεων σχετικών με την ΕΠΕ (άρθρο 60 περιπτ. 14 Ν 3190/1955) Σελ. 554
ιε. Ποινική ευθύνη εταίρου για χρέη της ΕΠΕ στο Δημόσιο ή προς τους κοινωνικοασφαλιστικούς οργανισμούς Σελ. 554
III. Ευθύνη διαχειριστών ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 554
A. Ευθύνη διαχειριστών IKΕ (άρθρο 67 Ν 4072/2012)Σελ. 554
1. Ευθύνη διαχειριστή έναντι της ΙΚΕ και όχι έναντι των εταίρων αυτής (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. αʼ και γʼ και παρ. 3 Ν 4072/2012)Σελ. 555
2. Εξαιρέσεις από την ευθύνη του διαχειριστή έναντι της ΙΚΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 4072/2012)Σελ. 556
3. Απαλλαγή διαχειριστή από την ευθύνη έναντι της ΙΚΕ (άρθρο 67 παρ. 2 Ν 4072/2012)Σελ. 557
4. Άσκηση εταιρικής αγωγής κατά του διαχειριστή ΙΚΕ - Ειδικός εκπρόσωποςΣελ. 557
5. Παραίτηση από αξίωση ή συμβιβασμός με διαχειριστή ΙΚΕΣελ. 558
6. Ατομικές αξιώσεις εταίρων κατά διαχειριστή ΙΚΕ Σελ. 558
7. Ευθύνη διαχειριστών ΙΚΕ για χρέη προς το δημόσιο, ΙΚΑ και ανάλογους φορείςΣελ. 558
8. Ποινική ευθύνη διαχειριστών ΙΚΕ (άρθρο 119 Ν 4072/2012 σε συνδυασμό προς άρθρο 458 ΠΚ)Σελ. 558
Β. Ευθύνη διαχειριστών ΕΠΕ (άρθρο 26 Ν 3190/1955)Σελ. 559
1. Διάκριση ευθύνης έναντι εταιρείας από ευθύνη έναντι εταίρων ή/και τρίτων ατομικώςΣελ. 559
i. Ευθύνη έναντι εταιρείας του νομικού προσώπου της ΕΠΕ (άρθρο 26 Ν 3190/1955)Σελ. 559
ii. Ευθύνη έναντι εταίρων ΕΠΕ ή τρίτων ατομικώς Σελ. 559
2. Επιδίωξη εταιρικών και ατομικών αξιώσεων στην ΕΠΕΣελ. 560
3. Διάκριση μεταξύ αφενός πλαγιαστικής άσκησης εταιρικής αγωγής από εταίρο ή τρίτο ως μη δικαιούχο διάδικο στο όνομα της ΕΠΕ και αφετέρου άσκησης ατομικής αγωγής για άμεση ζημία εταίρου ΕΠΕ ή τρίτου Σελ. 561
4. Εις ολόκληρον ευθύνη περισσότερων διαχειριστών ΕΠΕ (άρθρο 26 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 562
5. Προϋποθέσεις ευθύνης διαχειριστών ΕΠΕ έναντι της εταιρείας (άρθρο 26 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 562
i. Παράβαση νόμου ή καταστατικού ή πταίσμα περί τη διαχείριση στην ΕΠΕΣελ. 562
ii. Υπαιτιότητα διαχειριστών ΕΠΕΣελ. 563
iii. Ζημία ΕΠΕΣελ. 563
iv. Αιτιώδης συνάφεια υπαίτιας συμπεριφοράς και ζημίας ΕΠΕΣελ. 563
v. Ιδιότητα διαχειριστή ΕΠΕ - Διαχειριστής εν τοις πράγμασινΣελ. 563
vi. Ενέργειες εντός του πλαισίου των διαχειριστικών καθηκόντωνΣελ. 564
6. Δικαιούχος εταιρικής αξίωσης το νομικό πρόσωπο της ΕΠΕ Σελ. 564
7. Επιδίωξη εταιρικής αξίωσης από την ίδια την ΕΠΕΣελ. 564
i. Απόφαση Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 παρ. 2 περιπτ. δʼ Ν 3190/1955)Σελ. 564
ii. Απόφαση κατά το στάδιο εκκαθάρισης και αγωγή μετά τη λήξη της εκκαθάρισης ΕΠΕΣελ. 564
iii. Αποκλεισμός του υπαίτιου διαχειριστή εταίρου ΕΠΕ και μη συνυπολογισμός του (άρθρο 12 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 14 παρ. 2 περιπτ. βʼ και δʼ Ν 3190/1955)Σελ. 565
8. Πλαγιαστική επιδίωξη εταιρικής αξίωσης από εταίρους ΕΠΕ και τρίτους ως μη δικαιούχους διαδίκους (άρθρο 26 παρ. 1 και 2 Ν 3190/1955)Σελ. 566
i. Σκοπός Σελ. 566
ii. Πλαγιαστική άσκηση εταιρικής αγωγής από εταίρο ΕΠΕ ή τρίτο ως μη δικαιούχους διαδίκους - Η αληθής έννοια του άρθρου 26 παρ. 1 Ν 3190/1955 - Έμμεση ζημίαΣελ. 566
iii. Ειδική περίπτωση πλαγιαστικής αγωγής- Σημασία για εταίρους ΕΠΕΣελ. 566
iv. Δικαιούχος της αξίωσης παραμένει η ΕΠΕ - Αίτημα η απόδοση του ποσού στην ΕΠΕΣελ. 567
v. Έννοια τρίτουΣελ. 567
vi. Πλαγιαστική άσκηση ασφαλιστικών μέτρων στην ΕΠΕΣελ. 568
vii. Περιπτώσεις πλαγιαστικής άσκησης εταιρικής αγωγής στην ΕΠΕΣελ. 568
α. Απορριπτική απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 26 παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955) - ΥπόδειγμαΣελ. 568
β. Μη λήψη απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ σε εύλογο χρόνο (άρθρο 26 παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 571
γ. Προηγούμενη σύγκληση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ από μειοψηφία του 5% (άρθρο 11 Ν 3190/1955) - Υπόδειγμα Σελ. 571
δ. Αδυναμία λήψης απόφασης Συνέλευσης Εταίρων- Διμελής ΕΠΕΣελ. 572
ε. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για απαλλαγή διαχειριστή ή παραίτηση από τις κατʼ αυτού αξιώσεις (άρθρο 14 παρ. 2 περιπτ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 572
στ. Άσκηση αγωγής από τρίτον χωρίς τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955 περί ΕΠΕΣελ. 573
viii. Επικουρικός χαρακτήρας ευθύνης προς εταίρους ή τρίτους στην ΕΠΕΣελ. 574
9. Προσβολή απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 15 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 574
10. Φύση εταιρικών αξιώσεων κατά των διαχειριστών Σελ. 574
i. Αξίωση αποζημίωσης της ΕΠΕ (άρθρο 26 παρ. 1 και αρ. 20 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 574
ii. Ειδική αξίωση υποκατάστασης της ΕΠΕ στις ωφέλειες του διαχειριστή από πράξεις ανταγωνισμού (άρθρο 20 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 574
11. Παραγραφή αξίωσης ΕΠΕ (άρθρο 26 παρ. 2 εδ. βʼ και 20 παρ. 4 Ν 3190/1955)Σελ. 575
12. Προϋποθέσεις ατομικής ευθύνης διαχειριστών ΕΠΕ έναντι εταίρων ή τρίτωνΣελ. 575
i. Ο κανόνας της έλλειψης ατομικής ευθύνης των διαχειριστών ΕΠΕ για εταιρικές υποχρεώσειςΣελ. 575
ii. Μη κτήση της εμπορικής ιδιότητας από διαχειριστή ΕΠΕΣελ. 575
iii. Κατʼ εξαίρεση προσωπική ευθύνη διαχειριστών ΕΠΕ έναντι εταίρων και τρίτων - Ατομικές αξιώσεις κατά διαχειριστών ΕΠΕΣελ. 576
iv. Ευθύνη ΕΠΕ και ατομική ευθύνη διαχειριστών από αδικοπραξία (άρθρο 914 επ. ΑΚ σε συνδυασμό προς άρθρο 71 ΑΚ) - Εις ολόκληρον ευθύνη με την ΕΠΕΣελ. 576
v. Ατομική παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη κατά διαχειριστή ΕΠΕΣελ. 579
vi. Προσωποκράτηση διαχειριστή ΕΠΕ λόγω αδικοπραξίας (άρθρο 914 επ. ΑΚ σε συνδυασμό προς άρθρο 1047 ΚΠολΔ)Σελ. 579
vii. Ευθύνη εκπροσώπων για πράξεις εταιρείας εν τοις πράγμασιν, σχετικώς με την οποία δεν τηρήθηκαν διατάξεις ίδρυσης ΕΠΕΣελ. 580
viii. Ευθύνη σχετική με νεοϊδρυόμενο υποκατάστημα ΕΠΕ (άρθρο 8 παρ. 6 Ν 3190/1955 και άρθρο 1 παρ. 1 περιπτ. στʼ Ν 3419/2005)Σελ. 580
ix. Ποινική ευθύνη διαχειριστή ΕΠΕ (άρθρο 60 Ν 3190/1955 και άρθρο 458 ΠΚ)Σελ. 580
x. Ευθύνη διαχειριστών ΕΠΕ για χρέη της ΕΠΕ προς το Δημόσιο, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και τους ΟΤΑ Σελ. 581
xi. Ποινική ευθύνη διαχειριστών ΕΠΕ για χρεωκοπία (άρθρο 176 σε συνδυασμό προς άρθρα 171 επ. Ν 3588/2007 - ΠτΚ)Σελ. 581
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕ  
I. Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 584
A. Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ (άρθρα 83, 84, 86 Ν 4072/2012)Σελ. 584
1. Γενική αρχή ελευθερίας μεταβίβασης και επιβάρυνσης εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ (άρθρο 83 παρ. 1 Ν 4072/2012)Σελ. 584
2. Εξαιρέσεις από την αρχή ελεύθερης μεταβίβασης ή επιβάρυνσης μεριδίων ΙΚΕ εν ζωή (άρθρα 83 παρ. 2 και 84 παρ. 2 Ν 4072/2012)Σελ. 585
3. Διαδικασία μεταβίβασης ή επιβάρυνσης μεριδίου ΙΚΕ εν ζωή (άρθρο 84 παρ. 1 Ν 4072/2012)Σελ. 586
4. Συνέπειες παραβίασης νόμου ή καταστατικού σχετικά με τη μεταβίβαση ή επιβάρυνση μεριδίων ΙΚΕ εν ζωήΣελ. 587
5. Υπόσχεση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ (προσύμφωνο)Σελ. 587
6. Δικαίωμα προαίρεσης σχετικά με τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ (άρθρο 86 Ν 4072/2012)Σελ. 588
Β. Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ (άρθρο 28 Ν 3190/1955)Σελ. 589
1. Πίνακας: Περιπτώσεις μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕΣελ. 590
2. Γενική αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ με πράξη εν ζωή (άρθρο 28 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 591
3. Συμμεταβίβαση εταιρικής σχέσης, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Σελ. 591
4. Αμετάβλητο της νομικής προσωπικότητας της ΕΠΕΣελ. 592
5. Διάκριση μεταβίβασης εν ζωή από την περίπτωση της εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 592
6. Καταστατικές απαγορεύσεις και περιορισμοί μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ ως εξαιρέσεις από τη γενική αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης εν ζωή (άρθρο 28 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 593
i. Εξαίρεση προβλεπόμενη στο καταστατικό της ΕΠΕΣελ. 593
ii. Ιδρυτικό καταστατικό ΕΠΕ ή μεταγενέστερη ομόφωνη απόφαση Σελ. 593
iii. Περιπτώσεις καταστατικών ρητρών στην ΕΠΕΣελ. 593
α. Προϋποθέσεις ή περιορισμοί μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ που δεν φθάνουν μέχρι την απόλυτη απαγόρευσηΣελ. 593
β. Δικαίωμα προτίμησης υπέρ των νυν εταίρων ΕΠΕΣελ. 594
γ. Αναγκαστική εξαγορά μεριδίων κληρονόμων θανόντος εταίρου ΕΠΕΣελ. 595
δ. Αναγκαστική εξαγορά μεριδίων εταίρου ΕΠΕ που προέβη σε γονική παροχή αυτώνΣελ. 596
ε. Απόλυτη απαγόρευση μεταβίβασης εν ζωή μεριδίων ΕΠΕΣελ. 596
7. Παραεταιρικές συμβατικές συμφωνίες ως εξαιρέσεις από τη γενική αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης εν ζωή μεριδίων ΕΠΕ Σελ. 597
8. Σύμβαση ελευθέρωσης κατά τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ με συμβολαιογραφικό έγγραφο Σελ. 598
9. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕΣελ. 598
10. Υποδείγματα καταστατικών ρητρών περιορισμού ή απαγόρευσης μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ Σελ. 599
i. Δικαίωμα προτίμησης των νυν εταίρων ΕΠΕΣελ. 599
ii. Υπόδειγμα καταστατικής ρήτρας περιορισμού μεταβίβασης μέρους των εταιρικών μεριδίων του μεταβιβάζοντος εταίρου ΕΠΕ μόνο εφόσον ο αποκτών θα διαθέτει ορισμένο ποσοστόΣελ. 601
iii. Υπόδειγμα καταστατικής ρήτρας περιορισμού μεταβίβασης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του μεταβιβάζοντος εταίρου ΕΠΕ με είσοδο νέου εταίρου και οριστική αποχώρηση του μεταβιβάζοντος από την εταιρεία μόνον με προηγούμενη άδεια της ΣυνέλευσηςΣελ. 602
iv. Υποδείγματα καταστατικών ρητρών απαγόρευσης μεταβίβασηςΣελ. 603
11. Μεταβίβαση μεριδίων ΕΠΕ κατά παράβαση της καταστατικής ρήτρας απαγόρευσης ή περιορισμού (άρθρο 28 παρ. 1 και 2 Ν 3190/1955, άρθρα 177, 466 και 470 ΑΚ)Σελ. 603
i. Ακυρότητα μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕΣελ. 603
ii. Ακυρότητα σχετική υπέρ της ΕΠΕΣελ. 604
iii. Ακυρότητα σχετική υπέρ των λοιπών εταίρων της ΕΠΕΣελ. 604
iv. Ακυρότητα αντιτασσόμενη έναντι του νέου εταίρου - τρίτου αποκτώντος τα μερίδια της ΕΠΕΣελ. 605
12. Η σύμβαση μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ ως αναιτιώδης εκποιητική δικαιοπραξία - Άτυπη υποσχετική δικαιοπραξία Σελ. 606
13. Ελευθερία διαμόρφωσης όρων σύμβασης μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕΣελ. 606
14. Διαδικασία μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ (άρθρο 28 Ν 3190/1955)Σελ. 607
i. Πίνακας: Διαδικασία μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕΣελ. 607
ii. Τήρηση νομίμων και καταστατικών προϋποθέσεων μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕΣελ. 608
iii. Συμβολαιογραφικό έγγραφο πράξης μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ (άρθρο 28 παρ. 3 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 608
iv. Εναρμόνιση και όχι τροποποίηση καταστατικού ΕΠΕΣελ. 609
v. Διατυπώσεις δημοσιότητας - Επέλευση εννόμων αποτελεσμάτων έναντι των τρίτων (άρθρο 31 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 8 N 3190/1955 και προς αρ. 16 Ν 3419/2005 περί ΓΕΜΗ)Σελ. 610
vi. Αίτηση προς την ΕΠΕ για εγγραφή της μεταβίβασης στο Βιβλίο Εταίρων - Επέλευση εννόμων αποτελεσμάτων έναντι της ΕΠΕ (άρθρο 28 παρ. 3 εδ. βʼ σε συνδυασμό προς άρθρο 25 περιπτ. 1 N 3190/1955)Σελ. 610
vii. Συμβολαιογραφικός τύπος προσυμφώνου μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ (άρθρο 166 ΑΚ)Σελ. 611
ΙΙ. Μεταβίβαση αιτία θανάτου εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 612
Α. Μεταβίβαση αιτία θανάτου εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ (άρθρο 85 Ν 4072/2012)Σελ. 612
1. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ αιτία θανάτου και περιορισμοί δικαιώματος κληρονόμου (άρθρο 85 Ν 4072/2012)Σελ. 612
2. Περιορισμοί δικαιώματος κληρονόμου εταίρου ΙΚΕΣελ. 613
Β. Μεταβίβαση αιτία θανάτου εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ (άρθρο 29 Ν 3190/1955)Σελ. 614
1. Πίνακας: Διαδικασία μεταβίβασης αιτία θανάτου εταιρικών μεριδίων ΕΠΕΣελ. 615
2. Τήρηση διατάξεων κληρονομικού δικαίου και δικαίου των ΕΠΕ (άρθρα 1710 επ. ΑΚ και 29 Ν 3190/1955)Σελ. 616
3. Ακυρότητα ρήτρας απαγόρευσης ή περιορισμού μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ αιτία θανάτου (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 3190/1955) - Διάκριση από νόμιμους καταστατικούς περιορισμούς (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. βʼ και παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 616
4. Συνέχιση της ΕΠΕ με τους λοιπούς εταίρους ή λύση λόγω θανάτου βάσει καταστατικής ρήτρας (άρθρο 44 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 616
5. Περιέλευση μεριδίων ΕΠΕ στους κληρονόμους με τον θάνατο του κληρονομουμένου (άρθρο 1710 ΑΚ)Σελ. 617
6. Συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας του θανόντος εταίρου ΕΠΕ (αναλογική εφαρμογή άρθρου 28 παρ. 3 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 617
7. Εναρμόνιση και όχι τροποποίηση καταστατικού ΕΠΕΣελ. 618
8. Διατυπώσεις δημοσιότητας - Επέλευση εννόμων αποτελεσμάτων έναντι των τρίτων (αναλογική εφαρμογή άρθρου 31 παρ. 2 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 8 Ν 3190/1955 και προς αρ. 16 Ν 3419/2005 περί ΓΕΜΗ)Σελ. 618
9. Υποβολή στην ΕΠΕ των νομιμοποιητικών εγγράφων των κληρονόμων (άρθρο 29 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 618
10. Αίτηση προς την ΕΠΕ για εγγραφή του κληρονόμου στο Βιβλίο Εταίρων - Επέλευση εννόμων αποτελεσμάτων έναντι της εταιρείας (άρθρο 29 παρ. 3 και αναλογική εφαρμογή άρθρου 28 παρ. 3 σε συνδυασμό προς άρθρο 25 περιπτ. 1 N 3190/1955)Σελ. 619
11. Περισσότεροι κληρονόμοι θανόντος εταίρου ΕΠΕΣελ. 620
i. Κοινωνία δικαιώματος (άρθρο 785 επ. ΑΚ)Σελ. 620
ii. Ορισμός κοινού εκπροσώπου (άρθρο 27 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 620
iii. Ευθύνη εις ολόκληρον (άρθρο 27 παρ. 4 Ν 3190/1955)Σελ. 621
iv. Διανομή (άρθρο 798 επ. ΑΚ και άρθρο 478 επ. ΚΠολΔ)Σελ. 621
12. Μεταβίβαση μεριδίων ΕΠΕ λόγω προίκας (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 621
13. Αναγκαστική εξαγορά μεριδίων των κληρονόμων στην ΕΠΕ (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. βʼ, παρ. 2 και παρ. 4 Ν 3190/1955)Σελ. 622
i. Πίνακας: Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγκαστικής εξαγοράς μεριδίων κληρονόμων στην ΕΠΕ (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. βʼ και παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 622
ii. Προϋποθέσεις αναγκαστικής εξαγοράς Σελ. 622
iii. Στάθμιση συμφερόντων κληρονόμου και λοιπών εταίρων ΕΠΕΣελ. 623
iv. Δικαίωμα προτίμησης εταίρου ΕΠΕ για την εξαγορά μεριδίων κληρονόμου (άρθρο 29 παρ. 2 εδ. βʼ και γʼ Ν 3190/1955)Σελ. 624
III. Απαγόρευση κτήσης από την ΙΚΕ και την ΕΠΕ ιδίων μεριδίωνΣελ. 625
A. Απαγόρευση κτήσης από την IKE ιδίων μεριδίων (άρθρο 87 Ν 4072/2012)Σελ. 625
Β. Απαγόρευση κτήσης από την ΕΠE ιδίων μεριδίων (άρθρο 28 παρ. 4 Ν 3190/1955)Σελ. 626
IV. Είσοδος νέου εταίρου στην ΙΚΕ χωρίς αύξηση κεφαλαίου ή μεταβίβαση μεριδίων και ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους (άρθρο 89 Ν 4072/2012) Σελ. 626
V. Έξοδος εταίρου ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 628
Α. Έξοδος εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 92 Ν 4072/2012)Σελ. 628
1. Περιπτώσεις εξόδου εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 92 παρ. 1-2 Ν 4072/2012)Σελ. 628
2. Απόδοση πλήρους αξίας μεριδίων εξερχόμενου και έξοδος του εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 92 παρ. 3 εδ. αʼ και βʼ Ν 4072/2012)Σελ. 630
3. Αξίωση ΙΚΕ για αποζημίωση (άρθρο 92 παρ. 3 εδ. γʼ Ν 4072/2012)Σελ. 631
4. Ακύρωση ή εξαγορά μεριδίων εξερχόμενου εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 92 παρ. 4 Ν 4072/2012)Σελ. 631
5. Μερική έξοδος εταίρου ΙΚΕΣελ. 632
Β. Έξοδος εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 1 και 2, άρθρο 39 σε συνδυασμό προς άρθρο 6 παρ. 3 εδ. αʼ, άρθρο 29 παρ. 1 και 4, άρθρο 41 παρ. 2, άρθρο 43 Ν 3190/1955)Σελ. 632
1. Πίνακας: Περιπτώσεις εξόδου εταίρου από την ΕΠΕΣελ. 633
2. Έννοια εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 633
i. Γενική έννοια εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 633
ii. Μερική έξοδος εταίρου ΕΠΕΣελ. 634
3. Θεμελιώδης αρχή του δικαίου των ΕΠΕ: Μη ελεύθερη αποχώρηση από την ΕΠΕΣελ. 635
i. Η αρχή της μη ελεύθερης αποχώρησης του εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 33 Ν 3190/1955)Σελ. 635
ii. Λοιπές περιπτώσεις εκδήλωσης της αρχής της μη ελεύθερης αποχώρησης εταίρου από ΕΠΕΣελ. 635
iii. Κατίσχυση προσωπικών στοιχείων έναντι των κεφαλαιουχικών στην ΕΠΕΣελ. 635
iv. Δικαίωμα λοιπών εταίρων να αξιώσουν την παραμονή του εξερχόμενου στην ΕΠΕΣελ. 635
v. Θεμελιώδης διαφορά της ΕΠΕ από την ΑΕ - Αρχή ελεύθερης μεταβίβασης μετοχήςΣελ. 636
4. Θεμελιώδης αρχή του δικαίου των ΕΠΕ: Έξοδος ακόμη και χωρίς μεταβίβαση - Εσωτερική υπόθεση της εταιρείας Σελ. 636
i. Έξοδος με μείωση κεφαλαίου ΕΠΕ και απόδοση αξίας μερίδαςΣελ. 636
ii. Κατίσχυση προσωπικών στοιχείων έναντι των κεφαλαιουχικών στην ΕΠΕΣελ. 636
iii. Θεμελιώδης διαφορά της ΕΠΕ από την ΑΕ - Μη απόδοση αξίας μετοχήςΣελ. 637
5. Αντιστάθμισμα περιορισμών εξόδου εταίρου ΕΠΕ: Δυνατότητα απεγκλωβισμού έναντι αξιόχρεου ανταλλάγματοςΣελ. 637
6. Εταιρικό συμφέρον: Έξοδος εταίρου ΕΠΕ αντί για λύση της ΕΠΕΣελ. 638
i. Προστασία της ΕΠΕ από τη λύσηΣελ. 638
ii. Ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας της μειοψηφίας στην ΕΠΕΣελ. 638
7. Δικαίωμα εξόδου εταίρου ΕΠΕ δυνάμει καταστατικής πρόβλεψης (άρθρο 33 παρ. 1 και άρθρο 6 παρ. 3 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 639
i. Ταυτόχρονη εκδήλωση συμβατικής ελευθερίας και προσωπικών στοιχείων στην ΕΠΕΣελ. 639
ii. Δυνατότητα εξαίρεσης από τις νόμιμες προϋποθέσεις και από τη νόμιμη διαδικασία εξόδου εταίρου ΕΠΕ των άρθρων 33 παρ. 2 και 39 Ν 3190/1955Σελ. 639
iii. Προϋποθέσεις εξόδου εταίρου ΕΠΕ κατά το καταστατικόΣελ. 639
α. Καταστατική ρήτρα (άρθρο 33 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 639
β. Ομόφωνη απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για τη ρήτρα (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. αʼ και άρθρο 38 παρ. 3 περιπτ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 639
γ. Καταστατική πρόβλεψη δυνατότητας συμφωνίας για έξοδο εταίρου ΕΠΕΣελ. 640
δ. Μη νόμιμη εξωκαταστατική συμφωνία εξόδου εταίρου ΕΠΕ ή απόφαση Συνέλευσης χωρίς καταστατική ρήτρα Σελ. 640
ε. Ελευθερία στη διαμόρφωση των λοιπών προϋποθέσεων εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 641
στ. Παντελής έλλειψη προϋποθέσεων εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 641
ζ. Ρήτρα καταγγελίας της ΕΠΕ από εταίροΣελ. 642
iv. Διαδικασία καταστατικής εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 642
α. Μονομερής διαπλαστική δήλωση εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 643
β. Τήρηση τύπου για άσκηση δικαιώματος εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 643
γ. Προθεσμία άσκησης δήλωσης εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 644
δ. Συνδρομή νομίμων ουσιαστικών προϋποθέσεων εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 644
ε. Μη νόμιμοι περιορισμοί δικαιώματος εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 645
στ. Απόδοση πλήρους αξίας μερίδας ή αποζημίωσης εξερχόμενου εταίρου ΕΠΕΣελ. 645
ζ. Ορισμός ποινικής ρήτρας αποχώρησης εταίρου ΕΠΕΣελ. 645
η. Τρόπος υπολογισμού αξίας μερίδας εξερχόμενου εταίρου ΕΠΕΣελ. 646
θ. Χρόνος απώλειας εταιρικής ιδιότητας εταίρου ΕΠΕΣελ. 646
ι. Τρόπος αποπληρωμής αξίας μερίδας εξερχόμενου εταίρου ΕΠΕΣελ. 647
v. Ακυρότητα καταχρηστικής δήλωσης εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 647
vi. Διαδικασία μείωσης ή ταυτόχρονης αύξησης κεφαλαίου ή λύσης της ΕΠΕ (άρθρο 41 παρ. 2 και 43 Ν 3190/1955)Σελ. 648
vii. Πρώτο υπόδειγμα καταστατικής ρήτρας εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 648
viii. Δεύτερο υπόδειγμα καταστατικής ρήτρας εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 649
8. Γενικό δικαίωμα εξόδου εταίρου ΕΠΕ από τον νόμο για σπουδαίο λόγο με δικαστική απόφαση (άρθρο 33 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 33 παρ. 3 εδ. βʼ και άρθρο 29 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 650
i. Συνδρομή σπουδαίου λόγου εξόδου εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 650
α. Έννοια και χαρακτηριστικά σπουδαίου λόγου εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 650
β. Επιβαρυντική συμπεριφορά εταίρου πλειοψηφίας στην ΕΠΕΣελ. 651
γ. Καταχρηστική συμπεριφορά εξερχόμενου εταίρου ΕΠΕΣελ. 652
δ. Το κριτήριο της έντασης του προσωπικού ή του κεφαλαιουχικού στοιχείου στην ΕΠΕΣελ. 652
ε. Περιπτώσεις συνδρομής σπουδαίου λόγου εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 653
ii. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής σπουδαίου λόγου εξόδου εταίρου ΕΠΕΣελ. 663
iii. Αρχή του έσχατου μέσουΣελ. 664
iv. Σπουδαίος λόγος εξόδου εταίρου ΕΠΕ και λύσης εταιρείας (άρθρο 33 παρ. 2 και άρθρο 44 παρ. 1 περιπτ. γʼ Ν 3190/1955)Σελ. 664
v. Δυνατότητα ακύρωσης απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ κατʼ άρθρο 15 Ν 3190/1955Σελ. 665
vi. Προγενέστερη συναίνεση εξερχόμενου εταίρου ΕΠΕΣελ. 666
vii. Όχι αναγκαία η καταγγελία της ΕΠΕΣελ. 667
viii. Δικαιούχος - Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΕΠΕΣελ. 667
ix. Υποβολή αίτησης διαπλαστικού χαρακτήρα στο δικαστήριο κατά της ΕΠΕ και όχι κατά των λοιπών εταίρωνΣελ. 667
x. Αρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου έδρας της ΕΠΕΣελ. 667
xi. Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων (αρ. 683 επ. ΚΠολΔ) χωρίς λήψη ασφαλιστικού μέτρουΣελ. 668
α. Οριστική διάγνωση υπόθεσης χωρίς λήψη ασφαλιστικού μέτρου Σελ. 668
β. Κανόνες απόδειξηςΣελ. 669
γ. Σώρευση αιτήματος για λήψη ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 670
xii. Διαπλαστική δικαστική απόφαση - Τελεσιδικία - Αναβλητική αίρεση καταβολής πραγματικής αξίας μερίδας εταίρου ΕΠΕ (αρ. 33 παρ. 3 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 670
xiii. Επιτρεπτά ένδικα μέσα - Αναιρετικός έλεγχοςΣελ. 671
xiv. Υπόδειγμα αίτησης εξόδου εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο κατʼ άρθρο 33 παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955 Σελ. 673
9. Ειδικό νόμιμο δικαίωμα εξόδου των εταίρων ΕΠΕ που διαφώνησαν στη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης της ΕΠΕ (άρθρο 39 σε συνδυασμό προς άρθρο 29 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 674
VI. Αποκλεισμός εταίρου ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 674
Α. Αποκλεισμός εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 93 Ν 4072/2012)Σελ. 674
1. Προϋποθέσεις αποκλεισμού εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 93 εδ. αʼ και βʼ Ν 4072/2012)Σελ. 675
2. Ασφαλιστικά μέτρα στην ΙΚΕ (άρθρο 93 εδ. γʼ Ν 4072/2012)Σελ. 676
3. Απόδοση πλήρους αξίας μεριδίων αποκλειόμενου εταίρου ΙΚ και συνέχιση εταιρείας με τους λοιπούς εταίρους (άρθρο 93 εδ. δʼ και άρθρο 92 παρ. 3 Ν 4072/2012)Σελ. 676
4. Αξίωση της ΙΚΕ για αποζημίωση (άρθρο 93 εδ. εʼ Ν 4072/2012)Σελ. 676
5. Ακύρωση ή εξαγορά μεριδίων εξερχόμενου εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 93 εδ. στʼ και αναλογική εφαρμογή αρ. 92 παρ. 4 Ν 4072/2012)Σελ. 676
Β. Αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 3 σε συνδυασμό προς άρθρο 29 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 677
1. Πίνακας: Συγκεντρωτική απεικόνιση διαδικασίας αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ από τη Συνέλευση των Εταίρων μέχρι την καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής στον αποκλειόμενοΣελ. 678
2. Προϋποθέσεις αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕΣελ. 679
i. Συνδρομή σπουδαίου λόγου αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 3 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 679
α. Έννοια και χαρακτηριστικά σπουδαίου λόγου αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕΣελ. 679
β. Υπαιτιότητα - Εκτίμηση συμπεριφοράς του υπό αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕΣελ. 680
γ. Εκτίμηση συμπεριφοράς λοιπών εταίρων ή διαχειριστών ΕΠΕΣελ. 680
δ. Προβάδισμα προσωπικού ή κεφαλαιουχικού στοιχείου στην ΕΠΕΣελ. 680
ε. Περιπτώσεις συνδρομής σπουδαίου λόγου αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕΣελ. 681
ii. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής σπουδαίου λόγου αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕΣελ. 686
iii. Αρχή του έσχατου μέσου - Παράβαση υποχρέωσης πίστης λοιπών εταίρων ΕΠΕΣελ. 686
iv. Αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ στο στάδιο της εκκαθάρισηςΣελ. 687
v. Νόμιμες καταστατικές αποκλίσεις από τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 3 Ν 3190/1955 περί αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕΣελ. 687
vi. Δικαιούχοι - ενάγοντες εταίροι ή διαχειριστές ΕΠΕΣελ. 688
vii. Άσκηση διαπλαστικής αγωγής αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίουΣελ. 688
viii. Αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου έδρας ΕΠΕ - Τακτική διαδικασίαΣελ. 689
ix. Αδυναμία λήψης ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινό αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕΣελ. 689
x. Ασφαλιστικά μέτρα για προσωρινή αναστολή εταιρικών δικαιωμάτων του υπό αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕΣελ. 689
xi. Αδυναμία εκδίκασης αιτήματος για προσδιορισμό αξίας μερίδας αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕΣελ. 690
xii. Όρια εξουσίας δικαστηρίουΣελ. 690
xiii. Διαπλαστική δικαστική απόφαση - Τελεσιδικία - Αναβλητική αίρεση καταβολής πραγματικής αξίας μερίδας αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 3 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 691
xiv. Ένδικα μέσα - Αναιρετικός έλεγχοςΣελ. 691
xv. ΔιαιτησίαΣελ. 692
xvi. Υπόδειγμα αγωγής αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο κατʼ άρθρο 33 παρ. 3 εδ. αʼ Ν 3190/1955 Σελ. 692
xvii. Ειδική νόμιμη περίπτωση αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ λόγω μη καταβολής συμπληρωματικής εισφοράς (άρθρο 37 σε συνδυασμό προς άρθρο 36 Ν 3190/1955)Σελ. 693
xviii. Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕΣελ. 693
α. Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. στʼ και άρθρο 33 παρ. 3 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 693
β. Απλή πλειοψηφία Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 13 Ν 3190/1955)Σελ. 693
γ. Συμμετοχή του υπό αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕ στην ψηφοφορίαΣελ. 694
δ. Συμμετοχή του υπό αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕ στη Συνέλευση ή προηγούμενη κλήτευση και ακρόαση αυτούΣελ. 695
ε. Συνυπολογισμός μερίδας του υπό αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕΣελ. 697
στ. Αποκλεισμός πλειοψηφούντος εταίρου ή εταίρων ΕΠΕΣελ. 699
ζ. Αποκλεισμός περισσοτέρων εταίρων ΕΠΕΣελ. 700
η. Αποκλεισμός εταίρου διμελούς ΕΠΕΣελ. 701
θ. Περιεχόμενο απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 703
VII. Κοινές διατάξεις για έξοδο και αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕΣελ. 703
A. Συγκεντρωτικοί Πίνακες για την έξοδο και τον αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕΣελ. 703
1. Αρμοδιότητα και εφαρμοστέα διαδικασία κατά την έξοδο και τον αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕΣελ. 703
2. Πίνακας: Πράξεις ή/και αποφάσεις εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ και χρόνος επέλευσης εννόμων αποτελεσμάτων αυτώνΣελ. 705
B. Προσδιορισμός αξίας μερίδας συμμετοχής εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 2 εδ. βʼ, άρθρο 33 παρ. 3 εδ. βʼ και άρθρο 39 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 29 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 705
1. Εφαρμοστέες διατάξειςΣελ. 705
2. Αρχή του δικαστικού προσδιορισμούΣελ. 706
3. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων - Οριστική δικαστική κρίση - ΠιθανολόγησηΣελ. 706
4. Αιτών και καθʼ ου η αίτησηΣελ. 707
5. Σώρευση αιτήματος προσδιορισμού αξίας με αίτημα εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕΣελ. 707
6. Αναφορά συγκεκριμένης αξίας μερίδας εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 106 ΚΠολΔ)Σελ. 708
7. Προσκομιδή στοιχείων που αποδεικνύουν την αξία της μερίδας συμμετοχής εταίρου ΕΠΕΣελ. 708
8. Ένδικα μέσαΣελ. 709
Γ. Προσδιορισμός πραγματικής αξίας μερίδας συμμετοχής εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕΣελ. 709
1. Καταβολή πραγματικής και όχι λογιστικής αξίας μερίδας συμμετοχής εταίρου ΕΠΕΣελ. 709
2. Υπολογισμός αξίας μερίδας συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ βάσει ετήσιου ισολογισμούΣελ. 710
3. Υπολογισμός αξίας μερίδας συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ βάσει αξίας εκκαθάρισης δυνάμει ειδικού ισολογισμού εκκαθάρισηςΣελ. 710
4. Υπολογισμός βάσει αγοραίας αξίας μερίδας συμμετοχής εταίρων ΕΠΕ με συνυπολογισμό άυλων στοιχείων με ή χωρίς ειδικό ισολογισμόΣελ. 712
5. Κρίσιμος χρόνος υπολογισμού αξίας μεριδίων ΕΠΕΣελ. 713
Δ. Χρόνος άσκησης δικαιώματος εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕΣελ. 714
Ε. Αναβλητική αίρεση επέλευσης εννόμων αποτελεσμάτων δήλωσης εξόδου ή δικαστικής απόφασης εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ μέχρι την καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχήςΣελ. 714
ΣΤ. Έννοια ενδιάμεσου χρόνου από την άσκηση του δικαιώματος μέχρι την καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής εταίρου ΕΠΕΣελ. 715
Ζ. Η αρχή του αμφοτεροβαρούς χαρακτήρα της σχέσης εταίρου και ΕΠΕ ως θεμέλιο της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 3 εδ. βʼ Ν 3190/1955 Σελ. 716
Η. Μετάθεση εννόμων αποτελεσμάτων εξόδου και αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ στον χρόνο καταβολής της αξίας της μερίδας κατʼ άρθρο 33 παρ. 3 εδ. βʼ Ν 3190/1955 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρου ΕΠΕ στον ενδιάμεσο χρόνοΣελ. 716
1. Ανάγκη ερμηνείας της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 3 εδ. βʼ Ν 3190/1955 βάσει των επιδιωκόμενων σκοπών - Επιδιωκόμενοι σκοποί στο πλαίσιο της ΕΠΕΣελ. 716
i. Προστασία εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ - Εξασφάλιση καταβολής αξίας μερίδαςΣελ. 716
ii. Εξασφάλιση συνέχισης ΕΠΕ με τους λοιπούς εταίρουςΣελ. 717
iii. Προστασία ΕΠΕ και εταίρων - Διατήρηση αξίας εταιρείας και συμμετοχών άλλων εταίρωνΣελ. 717
iv. Προστασία τρίτων δανειστών της ΕΠΕΣελ. 718
2. Τελολογική ερμηνείαΣελ. 718
i. Πρώτη άποψη: Κατά περίπτωση διατήρηση ή κατάργηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ στον ενδιάμεσο χρόνοΣελ. 718
ii. Αντίκρουση πρώτης άποψης σχετικά με την κατά περίπτωση διατήρησης ή κατάργηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εξερχόμενος ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ στον ενδιάμεσο χρόνοΣελ. 720
iii. Δεύτερη άποψη: Διατήρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ στον ενδιάμεσο χρόνο και αντιμετώπιση ζητημάτων από υφιστάμενες διατάξεις Σελ. 722
Θ. Ενεργοποίηση διαδικασίας καταβολής αξίας μερίδας συμμετοχής εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕΣελ. 724
Ι. Τρόποι αποχώρησης εταίρου από την ΕΠΕ και είσπραξης της αξίας της μερίδας συμμετοχής του σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισμούΣελ. 725
1. Μείωση κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρα 41 παρ. 2, 42 και 43 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 725
2. Αναγκαστική δικαστική λύση και εκκαθάριση ΕΠΕ (άρθρο 43 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 727
i. ΣκοπόςΣελ. 727
ii. Έννοια «εξερχόμενου» εταίρου ΕΠΕΣελ. 728
iii. Δικαίωμα και όχι υποχρέωση εταίρου ΕΠΕΣελ. 728
iv. ΠροϋποθέσειςΣελ. 728
v. Μη νόμιμη αγωγή λύσης ΕΠΕ επί ταυτόχρονης ισόποσης αύξησης κεφαλαίουΣελ. 729
vi. Αδιάφορο το δικαίωμα του εταίρου ΕΠΕ να ζητήσει σύγκληση της ΣυνέλευσηςΣελ. 729
vii. Παύση ενεργητικής νομιμοποίησης λόγω καταβολής αξίας ή λήψης απόφασης μείωσης μετά την άσκηση της αγωγής λύσης ΕΠΕΣελ. 729
viii. Αδυναμία ταυτόχρονης επιδίωξης λύσης ΕΠΕ και καταβολήςΣελ. 730
ix. Προνομιακή ενδιάμεση σειρά εξερχόμενου ή αποκλειόμενου μεταξύ δανειστών και λοιπών εταίρων κατά την εκκαθάριση της ΕΠΕΣελ. 731
3. Μείωση κεφαλαίου ΕΠΕ και τουλάχιστον ισόποση αύξηση (άρθρο 43 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 731
i. ΣκοπόςΣελ. 731
ii. Μείωση κεφαλαίου ΕΠΕ χωρίς διαδικασία - Αποκλειόμενες διατάξειςΣελ. 732
iii. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 3 Ν 3190/1955Σελ. 732
iv. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 733
4. Διάθεση μέρους μη δεσμευμένης εταιρικής περιουσίας της ΕΠΕΣελ. 733
5. Εξαγορά μεριδίων από άλλον εταίρο ή τρίτο και καταβολή χωρίς μείωση κεφαλαίου της ΕΠΕ (άρθρο 28 παρ. 1 και 2 Ν 3190/1955)Σελ. 735
IA. Συνέπειες αποχώρησης εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕΣελ. 735
1. Καταβολή αξίας μερίδας συμμετοχής εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕΣελ. 736
i. Αξίωση κατά της ΕΠΕΣελ. 736
ii. Προϋποθέσεις δικαστικής επιδίωξης αξίωσης Σελ. 736
iii. Αγωγή και διαταγή πληρωμήςΣελ. 737
2. Απώλεια εταιρικής ιδιότητας εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ και κατάργηση μερίδας συμμετοχής με την καταβολή της αξίας της Σελ. 737
3. Κατάργηση ή διατήρηση εταιρικών μεριδίων εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕΣελ. 738
i. Μείωση εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕΣελ. 738
ii. Αναγκαστική δικαστική λύση της ΕΠΕ (άρθρο 43 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 739
iii. Εξαγορά μεριδίων ΕΠΕΣελ. 739
iv. Καταβολή από μη δεσμευμένη περιουσία της ΕΠΕΣελ. 739
4. Συνέχιση της ΕΠΕ με τους λοιπούς εταίρους (άρθρο 33 παρ. 3 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 740
5. Ανακατανομή μεριδίων μεταξύ των λοιπών εταίρων της ΕΠΕΣελ. 740
VIII. Κατάσχεση και πλειστηριασμός εταιρικού μεριδίου και κερδών - Πτώχευση εταίρου ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 740
Α. Κατάσχεση και πλειστηριασμός εταιρικού μεριδίου ΙΚΕ και κερδών - Πτώχευση εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 88 Ν 4072/2012)Σελ. 740
1. Αδυναμία περιορισμού δυνατότητας κατάσχεσης και αναγκαστικής διάθεσης μεριδίου ΙΚΕ (άρθρο 88 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 4072/2012)Σελ. 741
2. Ειδική διαδικασία κατάσχεσης και αναγκαστικής διάθεσης μεριδίου ΙΚΕ (άρθρο 88 παρ. 1 εδ. βʼ έως και εʼ Ν 4072/2012)Σελ. 741
3. Κατάσχεση εταιρικών κερδών ΙΚΕΣελ. 742
4. Πτώχευση εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 88 παρ. 2 και άρθρο 79 παρ. 4 Ν 4072/2012)Σελ. 742
Β. Κατάσχεση και πλειστηριασμός εταιρικού μεριδίου και κερδών ΕΠΕ και πτώχευση εταίρου (άρθρο 30 Ν 3190/1955)Σελ. 743
1. Δυνατότητα κατάσχεσης εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ (άρθρο 30 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 743
2. Αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 1023 παρ. 1 ΚΠολΔ) - Παροχή άδειας κατάσχεσης εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ ως στοιχείο του υποστατού της κατάσχεσηςΣελ. 743
3. Απαίτηση βεβαία και εκκαθαρισμένη και εκτελεστός τίτλοςΣελ. 744
4. Αρχή αναλογικότητας - Επιλογή του ηπιότερου μέσου Σελ. 744
5. Κατάσχεση μέρους των μεριδίων εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 951 παρ. 2 ΚΠολΔ)Σελ. 745
6. Αναγκαστική κατάσχεση εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ μετά την άδεια (άρθρο 1022 επ. ΚΠολΔ)Σελ. 745
i. Διαδικασία κατάσχεσης ειδικών περιουσιακών στοιχείων - Ιδιόρρυθμο περιουσιακό δικαίωμαΣελ. 745
ii. Επίδοση στον καθʼ ου η εκτέλεση ως όρος του υποστατού της κατάσχεσης (άρθρο 1025 παρ. 1 εδ. αʼ ΚΠολΔ) Σελ. 746
iii. Επίδοση στην ΕΠΕ (άρθρο 1025 παρ. 1 εδ. βʼ και άρθρο 995 παρ. 2 εδ. αʼ ΚΠολΔ) - Εγγραφή στο Βιβλίο - Ακυρότητα - Απόδοση προσόδων (άρθρο 996 παρ. 3 ΚΠολΔ) Σελ. 746
iv. Τρόποι διάθεσης του μεριδίου - Διαφύλαξη προσωπικών στοιχείων της ΕΠΕΣελ. 747
v. Διατυπώσεις δημοσιότητας (άρθρο 31 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 749
vi. Εγγραφή αποκτώντος στο βιβλίο εταίρων της ΕΠΕ (αναλογική εφαρμογή άρθρου 28 παρ. 3 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 749
7. Αναγκαστική κατάσχεση δικαιώματος επί των κερδών εις χείρας της ΕΠΕ (άρθρο 982 επ. ΚΠολΔ)Σελ. 749
i. Αυτοτελής κατάσχεση διακρινόμενη από την κατάσχεση μεριδίου ΕΠΕΣελ. 749
ii. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου Σελ. 750
iii. Κατάσχεση δικαιώματος κερδών εγκριθέντος ισολογισμού ΕΠΕ, κερδών προς διανομή και μελλοντικών κερδώνΣελ. 750
iv. Σύνταξη και επίδοση κατασχετηρίου (άρθρο 983 ΚΠολΔ)Σελ. 751
v. Έννομες συνέπειες κατάσχεσης (άρθρο 984 ΚΠολΔ)Σελ. 752
vi. Δήλωση της ΕΠΕ ως τρίτης για τα μελλοντικά κέρδη (άρθρο 985 ΚΠολΔ)Σελ. 752
vii. Ανακοπή επισπεύδοντος επί ρητής αρνητικής δήλωσης (άρθρο 986 ΚΠολΔ)Σελ. 752
viii. Μη ύπαρξη υποχρέωσης νέας δήλωσης της ΕΠΕΣελ. 753
ix. Δικαίωμα επισπεύδοντος κατά της ΕΠΕ για απευθείας καταβολή των κερδών σε αυτόν (άρθρο 988 ΚΠολΔ)Σελ. 753
8. Συντηρητική κατάσχεση εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ εις χείρας της εταιρείας (άρθρα 707 επ., 712 ΚΠολΔ)Σελ. 754
9. Συντηρητική κατάσχεση δικαιώματος επί των κερδών της ΕΠΕ εις χείρας της εταιρείας (άρθρα 707 επ., 712 ΚΠολΔ)Σελ. 755
10. Ακυρότητα αντίθετης καταστατικής ρήτρας στην ΕΠΕ - Αδιάφορη η καταστατική ρήτρα περί αμεταβίβαστου (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 755
11. Δικαίωμα προτίμησης νυν εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 30 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 755
i. Προτίμηση έναντι τρίτου προσφέροντος ίσο τίμημα Σελ. 755
ii. Προσφορά ιδίου τιμήματος από περισσότερους εταίρους ΕΠΕΣελ. 755
iii. Χρόνος προσφοράς εταίρου ΕΠΕ Σελ. 756
12. Σπουδαίος λόγος λύσης ΕΠΕ (άρθρο 44 παρ. 1 περιπτ. γʼ Ν 3190/1955) ή εξόδου (άρθρο 33 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 756
13. Πτώχευση εταίρου ή εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 30 παρ. 4 σε συνδυασμό προς παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 757
i. Εταιρικά μερίδια ως μέρος της πτωχευτικής περιουσίαςΣελ. 757
ii. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων περί κατάσχεσης (άρθρο 30 παρ. 4 σε συνδυασμό προς άρθρο 30 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 757
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  
Ι. Συμβάσεις της ΙΚΕ με εταίρους ή διαχειριστές (άρθρο 95 Ν 4072/2012)Σελ. 759
Α. Καταγραφή στο βιβλίο πρακτικών και ανακοίνωση σε όλους τους εταίρους στην ΙΚΕ (άρθρο 95 παρ. 1 Ν 4072/2012)Σελ. 759
Β. Συμφωνίες διαχείρισης εταιρικής περιουσίας από εταίρους της ΙΚΕ (άρθρο 95 παρ. 4 Ν 4072/2012)Σελ. 760
Γ. Έγκριση σύμβασης από τους εταίρους της ΙΚΕ (άρθρο 95 παρ. 2 Ν 4072/2012)Σελ. 760
Δ. Αυτοσύμβαση (άρθρο 235 ΑΚ)Σελ. 761
Ε. Υποχρέωση πίστης έναντι της ΙΚΕΣελ. 761
ΣΤ. Απαγόρευση εκτέλεσης σύμβασης που ματαιώνει την ικανοποίηση των λοιπών εταιρικών δανειστών της ΙΚΕ (άρθρο 95 παρ. 3 Ν 4072/2012)Σελ. 761
ΙΙ. Δάνεια μεταξύ της ΕΠΕ και των εταίρων της και κτήση παγίων (άρθρο 32 και άρθρο 5 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 762
Α. Δάνεια από τους εταίρους προς την ΕΠΕΣελ. 762
1. Σκοπός η προστασία των εταιρικών δανειστών της ΕΠΕΣελ. 762
2. Απαγόρευση παροχής εμπράγματης ασφάλειας από την οφειλέτιδα ΕΠΕ υπέρ του δανειστή εταίρου (άρθρο 32 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 763
3. Ακυρότητα μόνον της σύστασης της εμπράγματης ασφάλειας - Εγκυρότητα δανειακής σύμβασης (άρθρο 32 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 764
4. Έγκυρος ο δανεισμός της ΕΠΕ από τους εταίρους της χωρίς παροχή εμπράγματης ασφάλειας - Συνήθης πρακτική - Ονομαστική υποκεφαλαιοδότηση Σελ. 764
5. Παροχή ασφάλειας από εταίρους προς τρίτους για δανειοδότηση της ΕΠΕΣελ. 765
6. Παραχώρηση χρήσης περιουσιακού στοιχείου έναντι ανταλλάγματος από εταίρο προς την ΕΠΕ Σελ. 765
7. Ακυρότητα εξόφλησης από την ΕΠΕ δανείων των εταίρων προς αυτήν, σε περίπτωση ματαίωσης της ικανοποίησης απαιτήσεων τρίτων (άρθρο 32 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 765
i. Κατʼ εξαίρεση ατομική ευθύνη εταίρων ΕΠΕ με την προσωπική τους περιουσίαΣελ. 765
ii. Ανεπάρκεια εταιρικής περιουσίας για ικανοποίηση τρίτων εταιρικών δανειστών - Αναστολή υποχρέωσης της ΕΠΕ προς καταβολήΣελ. 765
α. Έννοια και διαπίστωση επάρκειας εταιρικής περιουσίαςΣελ. 766
β. Ληξιπρόθεσμες και μη απαιτήσεις τρίτωνΣελ. 766
γ. Απαιτήσεις τρίτων υπό αναβλητική αίρεσηΣελ. 767
δ. Κρίσιμος χρόνος επάρκειας Σελ. 767
iii. Προσωρινή αναστολή υποχρέωσης της ΕΠΕ προς επιστροφής ληξιπρόθεσμου δανείουΣελ. 768
iv. Μερική ικανοποίηση εταίρων δανειστών λόγω μερικής ανεπάρκειας περιουσίας της ΕΠΕΣελ. 768
v. Ακυρότητα καταβολής προς δανειστή (άρθρο 175 ΑΚ)Σελ. 769
vi. Αδυναμία αξίωσης επιστροφής ποσών στην ΕΠΕ βάσει άρθρου 175 ΑΚΣελ. 769
vii. Αξίωση της ΕΠΕ από αδικαιολόγητο πλουτισμό κατά του εταίρου δανειστή (άρθρο 904 επ. ΑΚ)Σελ. 769
viii. Αξίωση της ΕΠΕ από αδικοπραξία κατά του εταίρου δανειστή (άρθρο 914 ΑΚ)Σελ. 771
ix. Άρση αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της ΕΠΕ (άρθρο 281 ΑΚ)Σελ. 773
x. Αξίωση της ΕΠΕ κατά διαχειριστών αυτής κατʼ άρθρο 914 επ. ΑΚΣελ. 774
xi. Αξίωση της ΕΠΕ κατά διαχειριστών αυτής κατʼ άρθρο 26 Ν 3190/1955Σελ. 774
8. Προϋποθέσεις εξόφλησης από την ΕΠΕ δανείων προς εταίρους κατά τη λύση της εταιρείας (άρθρο 32 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 774
i. Διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ΕΠΕΣελ. 775
ii. Διαδικασία πτώχευσης της ΕΠΕΣελ. 776
9. Μεταβολές στο πρόσωπο του δανειστή μετά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης - Απώλεια ιδιότητας εταίρου ΕΠΕ - ΕκχώρησηΣελ. 778
10. Διαχειριστής μη εταίρος δανειστής της ΕΠΕ (αναλογική εφαρμογή άρθρου 32 παρ. 2-3 Ν 3190/1955)Σελ. 779
Β. Δάνεια από την ΕΠΕ προς τους εταίρους Σελ. 779
Γ. Κτήση από την ΕΠΕ παγίων των εταίρων ή των διαχειριστών (άρθρο 5 παρ. 3 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 5 παρ. 2 και προς άρθρα 9 και 9α ΚΝ 2190/1920)Σελ. 780
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕ  
Ι. Δικαιώματα εταίρων και μειοψηφίας στην ΙΚΕΣελ. 783
Α. Ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των εταιρικών μεριδίων της ΙΚΕ και εξαιρέσειςΣελ. 783
1. Αρχή της ισότητας των μεριδίων της ΙΚΕΣελ. 783
2. Εξαιρέσεις από την αρχή της ισότητας των μεριδίων της ΙΚΕΣελ. 783
3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρου ΙΚΕ από τον νόμο - Υποχρέωση πίστεως εταίρουΣελ. 785
4. Παροχή νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων στην ΙΚΕΣελ. 786
i. Προνομιακή θέση εταίρου ΙΚΕ - ειδικά δικαιώματα - καταστατική ενσωμάτωση παραεταιρικών συμφωνιών (άρθρο 50 παρ. 2 Ν 4072/2012)Σελ. 786
ii. Ειδικές υποχρεώσεις εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 50 παρ. 2 Ν 4072/2012)Σελ. 787
Β. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΙΚΕ προς πληροφόρησηΣελ. 787
1. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΙΚΕ για παροχή γενικών πληροφοριών, εξέταση βιβλίων και εγγράφων και λήψη αποσπασμάτων των εταιρικών βιβλίων (άρθρο 94 παρ. 2 Ν 4072/2012)Σελ. 787
2. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΙΚΕ για παροχή ειδικών πληροφοριών για εκτίμηση θεμάτων συνέλευσης εταίρων (άρθρο 94 παρ. 3 Ν 4072/2012)Σελ. 789
Γ. Δικαίωμα μειοψηφίας του 10% των μεριδίων ΙΚΕ για διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή (άρθρο 94 παρ. 4 Ν 4072/2012)Σελ. 790
Δ. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΙΚΕ για συμμετοχή στα κέρδη (άρθρο 100 Ν 4072/2012)Σελ. 791
1. Απόφαση εταίρων ΙΚΕΣελ. 791
2. Αφαίρεση αποθεματικών ΙΚΕΣελ. 792
3. Κέρδη της ΙΚΕ που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Πραγματικά κέρδη - Περιορισμός από ύψος ιδίων κεφαλαίωνΣελ. 792
4. Ελάχιστα διανεμόμενα κέρδη ΙΚΕΣελ. 792
5. Τρόπος διανομής των διανεμόμενων καθαρών κερδών μεταξύ των εταίρων της ΙΚΕΣελ. 793
6. Προκαταβολή κερδών ΙΚΕΣελ. 793
7. Αξίωση επιστροφής κερδών και εισφορών στην ΙΚΕΣελ. 793
8. Ποινική ευθύνη στην ΙΚΕΣελ. 794
Ε. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΙΚΕ για συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης (άρθρο 105 παρ. 5 Ν 4072/2012)Σελ. 794
ΣΤ. Δικαίωμα της μειοψηφίας του 10% των μεριδίων ΙΚΕ για ανάκληση καταστατικού διαχειριστή (άρθρο 61 παρ. 1 Ν 4072/2012)Σελ. 795
Ζ. Δικαίωμα της μειοψηφίας του 10% των μεριδίων ΙΚΕ για έγκριση σχεδίου επιτάχυνσης και περάτωσης εκκαθάρισης (άρθρο 105 παρ. 4 Ν 4072/2012)Σελ. 795
ΙΙ. Δικαιώματα εταίρων και μειοψηφίας στην ΕΠΕΣελ. 796
Α. Πίνακας ατομικών δικαιωμάτων εταίρων ΕΠΕ και δικαιωμάτων μειοψηφίας ΕΠΕΣελ. 796
Β. Κατηγορίες δικαιωμάτων στην ΕΠΕΣελ. 797
1. Δικαιώματα από τον νόμο, το καταστατικό της ΕΠΕ ή από παραεταιρική συμφωνίαΣελ. 797
2. Ατομικά δικαιώματα και δικαιώματα μειοψηφίας στην ΕΠΕΣελ. 798
3. Διοικητικά και περιουσιακά δικαιώματα στην ΕΠΕΣελ. 798
Γ. Ατομικά δικαιώματα κάθε εταίρου ΕΠΕ Σελ. 798
1. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για συμμετοχή στη Συνέλευση των Εταίρων (άρθρο 10 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 798
2. Δικαίωμα ψήφου κάθε εταίρου ΕΠΕ στη Συνέλευση των Εταίρων (άρθρο 12 Ν 3190/1955)Σελ. 799
i. Περιεχόμενο και τρόπος άσκησης δικαιώματος ψήφου εταίρου ΕΠΕΣελ. 799
ii. Περιορισμός από υποχρέωση πίστης - Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος από τον εταίρο της ΕΠΕΣελ. 801
iii. Στέρηση δικαιώματος ψήφου εταίρου ΕΠΕΣελ. 802
α. Απαλλαγή διαχειριστή ή εκκαθαριστή εταίρου ΕΠΕ από ευθύνη - Συμβιβασμός - Παραίτηση Σελ. 802
β. Άσκηση εταιρικής αγωγής κατά εταίρου ΕΠΕΣελ. 802
γ. Ανάκληση διαχειριστή ή εκκαθαριστή εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγοΣελ. 803
δ. Αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγοΣελ. 803
ε. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ψήφου εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 281 ΑΚ)Σελ. 803
iv. Συνυπολογισμός του αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ και των μεριδίων του για τον υπολογισμό της πλειοψηφίαςΣελ. 804
v. Έννομες συνέπειες της ψήφου εταίρου ΕΠΕ στερούμενου του δικαιώματος ψήφου (άρθρο 15 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 804
3. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για υποβολή αίτησης προς το δικαστήριο για παροχή αδείας σε αυτόν να συγκαλέσει ο ίδιος την ετήσια τακτική συνέλευση (άρθρο 10 παρ. 3 εδ. βʼ με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 805
4. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για πληροφόρηση επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, εξέταση εταιρικών βιβλίων και εγγράφων και λήψη αποσπασμάτων των βιβλίων (άρθρο 34 Ν 3190/1955)Σελ. 806
i. Προθεσμία άσκησης και χρονικό εύρος αντικειμένου ελέγχου στην ΕΠΕΣελ. 806
ii. Άσκηση αυτοπροσώπως ή διʼ αντιπροσώπου - Νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου της ΕΠΕΣελ. 807
iii. Περιεχόμενο του δικαιώματος του εταίρου ΕΠΕΣελ. 807
iv. Ασφαλιστικά μέτρα (άρθρο 731 σε συνδυασμό προς άρθρο 947 ΚΠολΔ)Σελ. 808
v. Ακυρότητα αντίθετων διατάξεων του καταστατικού της ΕΠΕ (άρθρο 34 εδ. γʼ Ν 3190/1955)Σελ. 809
vi. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος από εταίρο ΕΠΕΣελ. 809
vii. Υπόδειγμα αίτησης εταίρου κατά της ΕΠΕ για παροχή πληροφόρησης και εξέταση βιβλίων και εγγράφων της ΕΠΕΣελ. 810
5. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για απόληψη κερδών (άρθρο 35 Ν 3190/1955)Σελ. 811
i. Δικαίωμα επί των καθαρών κερδών βάσει του ισολογισμού της ΕΠΕΣελ. 812
ii. Προϋποθέσεις γένεσης του δικαιώματος κερδών βάσει του ετησίου ισολογισμού της ΕΠΕΣελ. 812
α. Απουσία αντίθετης καταστατικής διάταξης για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού στην ΕΠΕ (άρθρο 38 παρ. 3 περιπτ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 812
β. Απουσία αντίθετης ομόφωνης απόφασης της Συνέλευσης για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού στην ΕΠΕΣελ. 813
γ. Αφαίρεση υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού της ΕΠΕ (άρθρο 24 Ν 3190/1955)Σελ. 814
δ. Πραγματικά κέρδη της ΕΠΕΣελ. 814
ε. Απόφαση Συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ για έγκριση ισολογισμούΣελ. 814
στ. Απόφαση Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για διανομή κερδών - Αυτοτέλεια σε σχέση με απόφαση έγκρισης ισολογισμού - Δικαστικώς επιδιώξιμη αξίωσηΣελ. 815
ζ. Υποχρέωση Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για διανομή κερδών - Κατʼ εξαίρεση απόφαση Συνέλευσης για μη διανομή μέρους κερδώνΣελ. 816
iii. Δικαίωμα κατά την αναλογία των εισφορών κάθε εταίρου ΕΠΕ - Καταστατική διαφοροποίηση - Λεόντειος εταιρείαΣελ. 817
iv. Κρίσιμος χρόνος γένεσης δικαιώματος επί συγκεκριμένων κερδών - Απόφαση Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για διανομή κερδώνΣελ. 819
v. Χρόνος καταβολής κερδών της ΕΠΕ στον δικαιούχοΣελ. 821
vi. Παραγραφή δικαιώματος απόδοσης κερδών της ΕΠΕ (άρθρο 249 ΑΚ)Σελ. 821
vii. Προκαταβολές (προδιανομές) κερδών πριν από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΕΠΕΣελ. 821
viii. Υπέρογκες ή εικονικές αμοιβές προς κάποιους από τους εταίρους της ΕΠΕΣελ. 822
ix. Δικαίωμα επικαρπωτή εταιρικού μεριδίου ΕΠΕΣελ. 822
x. Διανομή μη πραγματικών κερδών ΕΠΕ (άρθρο 35 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 823
α. ΠροϋποθέσειςΣελ. 823
β. Δικαιούχος η ΕΠΕ - Πλαγιαστική άσκησηΣελ. 824
γ. Υποχρέωση εταίρου ΕΠΕ προς επιστροφήΣελ. 824
δ. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης κερδών στην ΕΠΕ ο χρόνος διανομήςΣελ. 824
ε. Παραγραφή (άρθρο 35 παρ. 2 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 825
στ. Διάταξη αναγκαστικού δικαίουΣελ. 825
ζ. Ευθύνη διαχειριστών και εταίρων ΕΠΕ (άρθρα 60 περί. 5 και 6 Ν 3190/1955 και άρθρα 914 επ. ΑΚ)Σελ. 825
η. Προσβολή απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 15 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 825
xi. Δικαίωμα εταίρου ΕΠΕ επί αφανών αποθεματικών - Μη διανομή πραγματικών κερδώνΣελ. 825
xii. Αυτοτελής εκχώρηση και κατάσχεση δικαιώματος επί των κερδών της ΕΠΕΣελ. 826
6. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ επί του προϊόντος της εκκαθάρισης (άρθρο 50 Ν 3190/1955)Σελ. 827
7. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για έξοδο από την εταιρεία (άρθρα 33 παρ. 1 και 2 και 39 Ν 3190/1955)Σελ. 827
8. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για υποβολή αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο για αποκλεισμό άλλου εταίρου από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο (άρθρο 33 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 827
9. Δικαίωμα του κάθε εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ για καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής του (άρθρα 33 και 41-43 Ν 3190/1955) Σελ. 827
10. Δικαίωμα του εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ για υποβολή αίτησης αναγκαστικής λύσης της εταιρείας στο αρμόδιο δικαστήριο σε περίπτωση μη τήρησης της διαδικασίας μείωσης του κεφαλαίου για απόδοση σε αυτόν της αξίας της εταιρικής συμμετοχής του (άρθρο 43 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 828
11. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για κατʼ αρχήν ελεύθερη μεταβίβαση των εταιρικών του μεριδίων και της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία εν ζωή ή αιτία θανάτου (άρθρα 28 και 29 Ν 3190/1955)Σελ. 828
12. Δικαίωμα προτίμησης εταίρου ΕΠΕ για την εξαγορά μεριδίων κληρονόμου (άρθρο 29 παρ. 2 εδ. βʼ και γʼ Ν 3190/1955)Σελ. 828
13. Δικαίωμα προτίμησης εταίρου ΕΠΕ για την εξαγορά μεριδίων τέκνου μετά από γονική παροχή (αναλογική εφαρμογή άρθρο 29 παρ. 2 εδ. βʼ και γʼ Ν 3190/1955)Σελ. 828
14. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για υποβολή αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο για ανάκληση διαχειριστού για σπουδαίο λόγο (άρθρο 19 Ν 3190/1955)Σελ. 828
15. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για άσκηση αγωγής για προσβολή απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων (άρθρο 15 παρ. 1-2 Ν 3190/1955)Σελ. 828
16. Δικαίωμα προτίμησης κάθε εταίρου ΕΠΕ στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων σε αύξηση κεφαλαίου (άρθρο 40 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 829
17. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ να υποβάλει σε διατυπώσεις δημοσιότητας τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας (άρθρο 22 παρ. 4 Ν 3190/1955)Σελ. 829
18. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ ως έχοντος έννομο συμφέρον να υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για αναγκαστική λύση της εταιρείας σε περίπτωση απώλειας του 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου και ακολούθως μη τήρησης της διαδικασίας του άρθρου 45 παρ. 1 Ν 3190/1955 για σύγκληση της Συνέλευσης με σκοπό τη λύση ή τη μείωση του κεφαλαίουΣελ. 829
Δ. Δικαιώματα μειοψηφίας κεφαλαίου στην ΕΠΕΣελ. 829
1. Δικαιώματα μειοψηφίας κεφαλαίου και όχι δικαιώματα μειοψηφίας κεφαλών στην ΕΠΕΣελ. 829
2. Δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου για υποβολή αίτησης προς τους διαχειριστές για τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων (άρθρο 11 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 830
i. ΠροϋποθέσειςΣελ. 830
ii. Υπόδειγμα αίτησης εταίρου ή εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου προς τους διαχειριστές για σύγκληση έκτακτης ΣυνέλευσηςΣελ. 830
3. Δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου για υποβολή αίτησης προς το δικαστήριο για παροχή αδείας σε αυτούς να συγκαλέσουν οι ίδιοι τη Συνέλευση (άρθρο 11 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 831
i. ΠροϋποθέσειςΣελ. 831
ii. Υπόδειγμα αίτησης εταίρου ή εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου προς το αρμόδιο δικαστήριο για σύγκληση ΣυνέλευσηςΣελ. 833
iii. Υπόδειγμα πρόσκλησης για σύγκληση Συνέλευσης από τη μειοψηφία του 5% του κεφαλαίου της ΕΠΕ μετά από την έκδοση δικαστικής απόφασης παροχής σχετικής άδειας Σελ. 834
4. Δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 1/10 του κεφαλαίου να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο την αναγκαστική λύση της εταιρείας για σπουδαίο λόγο (άρθρο 44 παρ. 1 περιπτ. γʼ Ν 3190/1955)Σελ. 835
5. Δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο για ανάκληση εκκαθαριστών που ορίσθηκαν με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου (άρθρο 47 παρ. 4 εδ. αʼ Ν 3190/1955) και, σε περίπτωση επείγοντος, να υποβάλουν αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 47 παρ. 4 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 835
Ε. Δυνατότητες καταστατικής απόκλισης στην ΕΠΕΣελ. 835
1. Μείωση ή αύξηση των δικαιωμάτων κάποιων από τους εταίρους ΕΠΕ με καταστατική ρήτρα - Προνομιούχα εταιρικά μερίδιαΣελ. 835
2. Μείωση απαιτούμενων ποσοστών για άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας Σελ. 836
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕ  
Ι. Απαγόρευση ανταγωνισμού στην ΙΚΕΣελ. 838
ΙΙ. Απαγόρευση ανταγωνισμού στην ΕΠΕΣελ. 838
Α. Απαγόρευση ανταγωνισμού από τους διαχειριστές της ΕΠΕ (άρθρο 20 παρ. 1 N 3190/1955)Σελ. 838
1. Περιεχόμενο απαγόρευσης - Αντικειμενικά ανταγωνιστικές ενέργειες διαχειριστών ΕΠΕΣελ. 838
i. Απαγόρευση πράξεων αναγόμενων στον εταιρικό σκοπό της ΕΠΕΣελ. 838
ii. Απαγόρευση συμμετοχής διαχειριστή ΕΠΕ σε προσωπική εταιρεία με σκοπό ίδιο με αυτόν της ΕΠΕΣελ. 840
iii. Απαγόρευση συμμετοχής διαχειριστή ΕΠΕ σε άλλη ΕΠΕ με σκοπό ίδιο με αυτόν της ΕΠΕΣελ. 841
iv. Απαγόρευση συμμετοχής διαχειριστή ΕΠΕ σε αφανή εταιρεία με την ιδιότητα του εμφανούς εταίρουΣελ. 841
v. Συμμετοχή διαχειριστή ΕΠΕ σε ΑΕ, ΙΚΕ, συνεταιρισμό ή αστική εταιρείαΣελ. 841
vi. Αδιάφορη η ζημία της ΕΠΕ ή υπαιτιότητα του διαχειριστή της Σελ. 842
2. Άρση της απαγόρευσης με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕΣελ. 842
3. Ανάκληση άδειας προς διαχειριστή ΕΠΕΣελ. 842
4. Επέκταση απαγόρευσης στον μετά τη παύση της διαχειριστικής ιδιότητας χρόνοΣελ. 843
5. Υποδείγματα αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 843
i. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για παροχή άδειας ενέργειας ανταγωνιστικών πράξεωνΣελ. 843
ii. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για παροχή άδειας συμμετοχής σε άλλη προσωπική εταιρεία με τον ίδιο σκοπόΣελ. 845
Β. Απαγόρευση ανταγωνισμού από τους εταίρους ΕΠΕ (άρθρο 20 παρ. 2, άρθρο 6 παρ. 3 εδ. αʼ και άρθρο 38 παρ. 3 περιπτ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 847
1. Δυνατότητα καταστατικής πρόβλεψης στην ΕΠΕΣελ. 847
2. Υπόδειγμα σχετικής καταστατικής ρήτρας στην ΕΠΕΣελ. 849
Γ. Συνέπειες παραβίασης της απαγόρευσης ανταγωνισμού στην ΕΠΕ (άρθρο 20 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 850
1. Αξίωση αποζημίωσης κατά διαχειριστή ή εταίρου ΕΠΕΣελ. 850
2. Αξίωση της ΕΠΕ για υποκατάσταση (καταβολή ή εκχώρηση αμοιβής)Σελ. 851
3. Επιλογή υποκατάστασης ή αποζημίωσης - Δικαίωμα της ΕΠΕ προς πληροφόρησηΣελ. 851
4. Αξίωση της ΕΠΕ για παράλειψη πράξεων ανταγωνισμού στο μέλλονΣελ. 851
5. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων υπέρ της ΕΠΕΣελ. 851
6. Παραγραφή αξιώσεων της ΕΠΕ κατά διαχειριστή ή εταίρου (άρθρο 20 παρ. 4 Ν 3190/1955)Σελ. 852
Δ. Λοιποί περιορισμοί ανταγωνισμού εταίρων και διαχειριστών ΕΠΕ με ειδική καταστατική ρήτραΣελ. 852
1. Περιορισμοί πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 20 Ν 3190/1955 για την ΕΠΕΣελ. 852
2. Ορισμένος χαρακτήρας του περιορισμούΣελ. 853
3. Περιορισμοί σχετικά με τους εταίρους ΕΠΕΣελ. 853
i. Περιορισμοί με ρήτρα στο καταστατικό της ΕΠΕΣελ. 853
ii. Περιορισμοί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕΣελ. 853
4. Περιορισμοί σχετικά με τους διαχειριστές ΕΠΕΣελ. 854
Ε. Περιορισμοί ανταγωνισμού στην ΕΠΕ με παραεταιρική συμφωνίαΣελ. 854
ΣΤ. Περιορισμοί ανταγωνισμού στην ΕΠΕ κατά τις γενικές διατάξεις - Αθέμιτος ανταγωνισμός - Παράβαση υποχρέωσης πίστηςΣελ. 855
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ  
ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΤʼ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν 4308/2014 ΚΑΙ ΠΟΛ. 1003/2014  
Ι. Το νέο ενιαίο λογιστικό εταιρικό δίκαιο των οντοτήτων - Ο νέος Ν 4308/2014 περί ελληνικών λογιστικών προτύπων - Κατʼ άρθρο ερμηνεία με τη συνδρομή της Πολ. 1003/2014Σελ. 859
Α. Ενοποίηση λογιστικών κανόνων όλων των νομικών τύπωνΣελ. 859
Β. Ρυθμιζόμενα ζητήματαΣελ. 860
Γ. Νομοθέτηση ορισμών - Ελληνική και αγγλική γλώσσαΣελ. 861
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων (Κεφάλαιο 1, αρ. 1-2 και αρ. 39 παρ. 1 Ν 4308/2014) Σελ. 861
Α. Έννοια οντότητας (entity) - Ειδικές κατηγορίες οντοτήτων Σελ. 861
Β. Υποκείμενες οντότητες (αρ. 1 παρ. 2 και αρ. 39 παρ. 1 Ν 4308/2014)Σελ. 862
Γ. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων αναλόγως του μεγέθους αυτών (αρ. 2 Ν 4308/2014)Σελ. 865
1. ΣκοπόςΣελ. 865
2. ΚριτήριαΣελ. 865
3. Οι επιμέρους κατηγορίες Σελ. 866
4. Λοιποί κανόνες κατηγοριοποίησηςΣελ. 868
5. Μετάπτωση από μία κατηγορία σε άλληΣελ. 868
6. Συνοπτικός πίνακας εφαρμογής κανόνων κατηγοριοποίησηςΣελ. 868
7. Βασική σημασία κατηγοριοποίησηςΣελ. 869
8. Υπολογισμός μέσου όρου προσωπικού - Παράδειγμα και Πίνακας (αρ. 2.4. εδ. βʼ επ. και 2.5. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 869
9. Παραδείγματα και πίνακες ταξινόμησης οντοτήτων με βάση το μέγεθος αυτών (αρ. 2.15. και 2.16. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 870
10. Συγκριτική αξιολόγηση κριτηρίων μεγέθους του προ του Ν 4308/2014 καθεστώτος (αρ. 2.14. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 871
11. Οντότητες που δεν υπόκεινται στην ανωτέρω κατηγοριοποίησηΣελ. 872
Δ. Οντότητες υποκείμενες στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (αρ. 1 παρ. 3-4 Ν 4308/2014)Σελ. 872
1. Υποχρεωτική υπαγωγή στα ΔΠΧΑ (αρ. 1 παρ. 3 Ν 4308/2014)Σελ. 872
2. Προαιρετική υπαγωγή στα ΔΠΧΑ (αρ. 1 παρ. 4-5 Ν 4308/2014)Σελ. 873
3. Διατάξεις για οντότητες υπαγόμενες στα ΔΠΧΑ (αρ. 1 παρ. 6 Ν 4308/2014)Σελ. 874
Ε. Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. 1 παρ. 8 Ν 4308/2014)Σελ. 874
ΣΤ. ΟΣΕΚΑ (αρ. 1 παρ. 9-10 Ν 4308/2014)Σελ. 874
ΙΙΙ. Έναρξη εφαρμογής, καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις (Κεφάλαιο 8, αρ. 37-40, 44 Ν 4308/2014)Σελ. 874
Α. Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις (αρ. 38, 40 Ν 4308/2014)Σελ. 875
Β. Υποχρέωση υποβολής στατιστικών δεδομένωνΣελ. 876
Γ. Διαρκής επιτροπή υποστήριξης Ν 4308/2014Σελ. 877
Δ. Έναρξη ισχύος - πρώτη εφαρμογή (αρ. 37, 44 Ν 4308/2014) Σελ. 877
1. Γενική μεταβατική διάταξηΣελ. 877
2. Ειδικές μεταβατικές διατάξειςΣελ. 877
ΙV. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Κεφάλαιο 4, αρ. 16-17 Ν 4308/2014) - Απαλλαγές (Κεφάλαιο 6, αρ. 30 Ν 4308/2014)Σελ. 879
Α. Εισαγωγή του όρου «χρηματοοικονομικές καταστάσεις» σε αντικατάσταση του όρου «ετήσιες οικονομικές καταστάσεις» Σελ. 879
1. ΈννοιαΣελ. 879
2. Περιεχόμενα Σελ. 880
Β. Έννοια της περιόδου - Η μέχρι σήμερα καλούμενη εταιρική χρήση - Ημερομηνία αναφοράςΣελ. 880
Γ. Βασικές αρχές που διέπουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτωνΣελ. 881
1. Αρχή του ενιαίου συνόλου, της συνέχειας, του αμετάβλητου και της συγκρισιμότηταςΣελ. 881
i. Η αρχήΣελ. 881
ii. Η εξαίρεση: Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών (αρ. 28 Ν 4308/2014)Σελ. 882
2. Αρχή της εύλογης παρουσίασης - Αναγνώριση στοιχείων - Κριτήριο σημαντικότητας - Αλήθεια και οικονομική ουσία Σελ. 882
3. Αρχή της σαφήνειαςΣελ. 883
4. Αρχή του δουλευμένου ή της παραδοχής πραγματοποίησηςΣελ. 884
5. Αρχή της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότηταςΣελ. 884
Δ. Κατάρτιση βάσει υποδειγμάτων - ΑποκλίσειςΣελ. 885
Ε. Απλοποιήσεις και απαλλαγές ανά κατηγορία οντοτήτων (αρ. 1 παρ. 11 και αρ. 30 Ν 4308/2014)Σελ. 886
1. Πολύ μικρές οντότητες του αρ. 1 παρ. 2 περίπτ. γʼ Ν 4308/2014 (αρ. 30 παρ. 1-6 Ν 4308/2014)Σελ. 886
2. Πολύ μικρές οντότητες του αρ. 1 παρ. 2 περίπτ. αʼ και βʼ Ν 4308/2014 (αρ. 30 παρ. 7-8 Ν 4308/2014)Σελ. 889
3. Μικρές οντότητες (αρ. 30 παρ. 9 Ν 4308/2014)Σελ. 889
4. Μεσαίες οντότητες (αρ. 30 παρ. 10 Ν 4308/2014)Σελ. 889
5. Ειδικές απλοποιήσεις και απαλλαγές (αρ. 30 παρ. 11-14 Ν 4308/2014)Σελ. 889
i. Οντότητες εμπορίας υγρών καυσίμων (αρ. 30 παρ. 11-12 Ν 4308/2014)Σελ. 889
ii. Οντότητες δυνάμενες να συντάξουν μόνο συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων (αρ. 30 παρ. 13 Ν 4308/2014)Σελ. 890
α. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τον Ν 89/1967 και τον Ν 378/1968Σελ. 890
β. Τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται φόρου εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότηταςΣελ. 891
γ. Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του αρ. 3 Ν 27/1975Σελ. 891
iii. Ειδικές απλουστεύσεις με ειδική απόφαση (αρ. 30 παρ. 14 Ν 4308/2014)Σελ. 891
V. Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία οντοτήτων (Κεφάλαιο 2, αρ. 3-7 Ν 4308/2014)Σελ. 891
Α. Λογιστικό σύστημα - Υποχρέωση τήρησης βασικών αρχείων - Περιεχόμενο (αρ. 3 παρ. 1, 2, 11 Ν 4308/2014)Σελ. 891
1. Γενική αρχή: Τήρηση αρχείων ως μερών του λογιστικού συστήματος της οντότητας Σελ. 891
2. Εξαιρέσεις για την πολύ μικρή οντότητα του αρ. 1 παρ. 2 περίπτ. γʼΝ 4308/2014Σελ. 891
3. Ορισμοί από τον Ν 4308/2014Σελ. 892
4. Στοιχεία λογιστικού συστήματοςΣελ. 892
5. Παραδείγματα λογιστικών αρχείων Σελ. 893
6. Υποστήριξη λογιστικών καταστάσεωνΣελ. 894
Β. Κανόνες λογιστικού συστήματος και λογιστικών αρχείων οντότηταςΣελ. 894
1. Αρχή της αναλογικότητας προς το μέγεθος και τη φύση της οντότητας (αρ. 3 παρ. 3 Ν 4308/2014)Σελ. 894
2. Παρακολούθηση και διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης (αρ. 3 παρ. 5 Ν 4308/2014)Σελ. 894
i. Διττή παρακολούθηση, σκοπός και διαφορέςΣελ. 894
ii. Προσωρινές και μόνιμες διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσηςΣελ. 895
α. Προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης: Αντιστρέψιμες στο μέλλονΣελ. 896
β. Μόνιμες διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης: Μη αντιστρέψιμες στο μέλλονΣελ. 897
γ. Παράδειγμα οριστικής διαφοράς μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης (αρ. 3.5.3. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 897
δ. Πρώτο παράδειγμα και Πίνακες: Λογιστική και φορολογική βάση και διαφορές αυτών με αναφορά σε δεδομένα μόνο για έσοδα και έξοδα περιόδου (αρ. 3.5.1. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 897
ε. Υποχρέωση τεκμηρίωσης διαφορών (αρ. 3.5.1. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 899
στ. Ειδικότερα στοιχεία παρακολούθησης φορολογικής βάσης (αρ. 3.5.1. ΠΟΛ. 1003/2014) Σελ. 900
ζ. Δεύτερο Παράδειγμα και Πίνακες: Λογιστική και φορολογική βάση - Διαφορές από μεταβολές λογαριασμών ισολογισμού (αρ. 3.5.2. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 900
3. Μη τήρηση κριτηρίου σημαντικότητας (αρ. 3 παρ. 4 Ν 4308/2014).Σελ. 906
4. Γλώσσα (αρ. 3 παρ. 7 Ν 4308/2014)Σελ. 907
5. Ειδικότεροι κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων (αρ. 3 παρ. 6, 8, 9, αρ. 5 παρ. 10 και αρ. 16 παρ. 12 Ν 4308/2014)Σελ. 907
Γ. Τήρηση αρχείων αναλόγως της σύνταξης ή μη σύνταξης ισολογισμούΣελ. 908
1. Διπλογραφικό σύστημα και αρχεία για σύνταξη ισολογισμού - Οντότητες που τηρούν διπλογραφικό σύστημα (αρ. 3 παρ. 10 Ν 4308/2014, αρ. 3.10.1. ΠΟΛ. 1003/2014 και αρ. 1 παρ. 1 ΠΟΛ. 1024/2015)Σελ. 908
2. Απλογραφικό σύστημα (βιβλία εσόδων - εξόδων) και αρχεία αυτού (αρ. 3 παρ. 12 Ν 4308/2014)Σελ. 909
i. Στοιχεία παρακολουθούμενα στο απλογραφικό σύστημα - Οντότητα που δεν συντάσσει ισολογισμόΣελ. 909
ii. Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων και απλογραφικό σύστημα (βιβλία εσόδων - εξόδων) για παρακολούθηση αυτήςΣελ. 910
iii. Προαιρετική χρήση διπλογραφικού συστήματος χωρίς υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού Σελ. 910
iv. Καταχώριση κατά το απλογραφικό σύστημαΣελ. 911
v. Εναρμόνιση με ορολογία παλαιότερων νόμων - Ως «Βιβλία Εσόδων-Εξόδων» ή «Βιβλία Βʼ Κατηγορίας» νοείται το απλογραφικό σύστημαΣελ. 911
vi. Τήρηση φορολογικής και ελεγκτικής νομοθεσίαςΣελ. 911
vii. Οντότητες που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημαΣελ. 911
3. Προαιρετική ένταξη στο διπλογραφικό σύστημα και επαναφορά στο απλογραφικόΣελ. 912
4. Τήρηση αρχής δεδουλευμένου σε απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημαΣελ. 912
5. Λογιστικά αρχεία υποκαταστημάτων Σελ. 912
6. Δαπάνες από ιδρυτήΣελ. 912
Δ. Λοιπά λογιστικά αρχεία (αρ. 4 Ν 4308/2014)Σελ. 913
1. Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (αρ. 4 παρ. 2 Ν 4308/2014)Σελ. 913
2. Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς τίτλους (αρ. 4 παρ. 3 Ν 4308/2014)Σελ. 913
3. Αρχείο αποθεμάτων τρίτων (αρ. 4 παρ. 5 Ν 4308/2014)Σελ. 913
4. Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων (αρ. 4 παρ. 6 Ν 4308/2014)Σελ. 914
5. Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης (αρ. 4 παρ. 7 Ν 4308/2014)Σελ. 914
6. Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων (αρ. 4 παρ. 8 Ν 4308/2014)Σελ. 914
7. Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα (αρ. 4 παρ. 9 Ν 4308/2014)Σελ. 914
8. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων (αρ. 4 παρ. 4 Ν 4308/2014)Σελ. 914
α. Έμμεσες τεχνικές για εύλογη διασφάλιση με μείωση κόστους και δυσχερειώνΣελ. 915
β. Είδος δικλείδων διασφάλισης αξιοπιστίας Σελ. 915
γ. Προαιρετικό αναλυτικό αρχείο ποσοτικής διακίνησηςΣελ. 915
δ. Προαιρετικό ηλεκτρονικό αρχείο ποσοτικής διακίνησης - Κυλιόμενες απογραφές Σελ. 915
ε. Προσδιορισμός αξίας τελικού αποθέματος και κόστους πωληθέντων και όχι της ποσότητας και παραλλαγέςΣελ. 916
στ. Ενδεικτικά παραδείγματα και πίνακες έμμεσων τεχνικώνΣελ. 916
Ε. Κανόνες διασφάλισης αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος (αρ. 5 παρ. 4 Ν 4308/2014).Σελ. 917
1. Αρχή της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, του ενιαίου χαρακτήρα και της εύλογης ευκρίνειας (αρ. 5 παρ. 1, 2, 3 Ν 4308/2014) Σελ. 917
2. Έγκριση και υπογραφή χρηματοοικονομικών καταστάσεων (αρ. 5 παρ. 4 Ν 4308/2014)Σελ. 918
3. Αρχή της ελεγξιμότητας -Τεκμηρίωση με παραστατικά - Ελεγκτική αλυσίδα παραστατικών (τεκμηρίων)- Αποθέματα - Διακίνηση αποθεμάτων (αρ. 5 παρ. 5-13 Ν 4308/2014)Σελ. 919
i. Παραστατικά Σελ. 919
ii. Αλυσίδα παραστατικών - Συγκεντρωτική εγγραφήΣελ. 919
iii. Αποθέματα και γενική αρχή παρακολούθησης αυτών (αρ. 5 παρ. 8 Ν 4308/2014)Σελ. 920
iv. Παραστατικό διακίνησης αποθεμάτων (αρ 5.8.1. και 5.8.2. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 921
v. Διακίνηση ή διανομή αγαθών σε ποσότητα καθοριζόμενη από τον παραλήπτη μετά την έναρξη της διακίνησης - Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης (αρ 5.8.3. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 921
vi. Απαλλαγή από υποχρέωση έκδοσης παραστατικού διακίνησης (αρ 5.8.2 και 5.8.4. ΠΟΛ. 1003/2014, όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 1 παρ. 3 ΠΟΛ. 1024/2015 και αρ. 5.8.7. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 922
vii. Περιεχόμενο παραστατικού διακίνησης (αρ 5.8.5. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 924
viii. Έκδοση παραστατικού διακίνησης σε ηλεκτρονική μορφή (αρ 5.8.6. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 924
ix. Εναλλακτικές μέθοδοι παρακολούθησης αποθεμάτων - Μη υποχρεωτική τήρηση βιβλίου αποθήκης (αρ. 5 παρ. 9 Ν 4308/2014)Σελ. 924
x. Αρχές αξιοπιστίας και καταλληλότηταςΣελ. 926
xi. Διευκόλυνση ελέγχωνΣελ. 926
xii. Μεταβολές καταχωρίσεωνΣελ. 926
xiii. Συγχωνεύσεις ή συνενώσεις λογιστικών αρχείωνΣελ. 927
4. Θυγατρικές, συγχωνεύσεις, μετατροπές (αρ. 5 παρ. 15-16 Ν 4308/2014)Σελ. 927
5. Εξωτερικός λογιστής (αρ. 5 παρ. 18-19 Ν 4308/2014 και αρ. 5.18.1. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 927
ΣΤ. Ευθύνη διοίκησης της οντότητας (αρ. 3 παρ. 8 εδ. βʼ, αρ. 5 παρ. 1 εδ. αʼ, παρ. 4, 18, 19 Ν 4308/2014)Σελ. 927
Ζ. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) (αρ. 6 Ν 4308/2014)Σελ. 928
1. Παραστατικά (αρ. 6 παρ. 1 Ν 4308/2014) Σελ. 928
i. Χρόνος ενημέρωσης (αρ. 6 παρ. 1 Ν 4308/2014)Σελ. 928
ii. Καταχώριση λογιστικής ή/και φορολογικής βάσης (αρ. 6.1.1. και 6.1.2. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 929
2. Αποθέματα (αρ. 6 παρ. 2 Ν 4308/2014) Σελ. 930
3. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (αρ. 6 παρ. 3 Ν 4308/2014) Σελ. 931
Η. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων (αρ. 7 Ν 4308/2014).Σελ. 931
1. Χρόνος φύλαξης (αρ. 7 παρ. 1 Ν 4308/2014)Σελ. 931
2. Τόπος φύλαξης (αρ. 7.1.2. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 931
3. Τρόπος και μορφή φύλαξης - Ψηφιοποίηση (αρ. 7 παρ. 2 Ν 4308/2014)Σελ. 931
4. Στοιχεία φύλαξης τιμολογίου (αρ. 7 παρ. 3 Ν 4308/2014)Σελ. 932
VΙ. Παραστατικά πωλήσεων (Κεφάλαιο 3, αρ. 8-15 Ν 4308/2014)Σελ. 932
Α. Τιμολόγιο πώλησης (αρ. 8 Ν 4308/2014)Σελ. 932
1. Έννοια τιμολογίου (αρ. 8 παρ. 1, 2, 3, 4, 7 Ν 4308/2014)Σελ. 932
2. Έννοια χονδρικής πώλησης (αρ. 8.2. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 933
3. Εκδότης τιμολογίου και ευθύνη έκδοσης (αρ. 8 παρ. 5, 8 Ν 4308/2014)Σελ. 933
4. Ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών πωλήσεων από ειδικό πάροχο των σχετικών υπηρεσιών (Παράρτημα Αʼ Ν 4308/2014)Σελ. 934
5. Πωλήσεις από τρίτον για λογαριασμό μίας οντότητας (αρ. 8 παρ. 12, 13 Ν 4308/2014)Σελ. 934
6. Πιστωτικό τιμολόγιο (αρ. 8 παρ. 6 Ν 4308/2014)Σελ. 934
7. Πράξεις άσκησης δημόσιας εξουσίας (αρ. 8 παρ. 9 Ν 4308/2014)Σελ. 935
8. Υποχρεωτική έκδοση τιμολογίου από την οντότητα ως αγοραστή με πωλητή μη υπόχρεο πρόσωπο (αρ. 8 παρ. 10, 11 Ν 4308/2014)Σελ. 935
9. Περιεχόμενο τιμολογίου (αρ. 9 Ν 4308/2014)Σελ. 936
10. Ειδικές περιπτώσεις τιμολογίων: Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο (αρ. 10 Ν 4308/2014)Σελ. 938
11. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου (αρ. 11 Ν 4308/2014)Σελ. 940
i. Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου (αρ. 11 παρ. 1 Ν 4308/2014)Σελ. 940
ii. Απώτατος χρόνος έκδοσης τιμολογίου (αρ. 11 παρ. 2 Ν 4308/2014)Σελ. 940
α. Γενική αρχή χρόνου έκδοσης - Αποσύνδεση από χρόνο αναγνώρισης βάσει αρχής δεδουλευμένου (αρ. 11 παρ. 2 περίπτ. αʼ Ν 4308/2014)Σελ. 941
β. Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας ή αγαθών ή κατασκευή έργου - Αρχή δεδουλευμένου (αρ. 11 παρ. 2 περίπτ. βʼ Ν 4308/2014)Σελ. 942
γ. Προκαταβολή για μη προσφερθέν έργο - Απόδειξη είσπραξης (αρ. 11.2.5. ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 943
δ. Απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας (αρ. 11 παρ. 2 περίπτ. γʼ Ν 4308/2014)Σελ. 943
ε. Συγκεντρωτικό τιμολόγιο (αρ. 11 παρ. 2 περίπτ. δʼ Ν 4308/2014)Σελ. 943
στ. Αγοραστής το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ (αρ. 11 παρ. 2 περίπτ. εʼ Ν 4308/2014)Σελ. 944
ζ. Πιστωτικό τιμολόγιο (αρ. 11.2.10 ΠΟΛ. 1003/2014)Σελ. 944
Β. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών (αρ. 12 Ν 4308/2014)Σελ. 945
1. Αντισυμβαλλόμενος ιδιώτης καταναλωτής (αρ. 12 παρ. 1, 5, 6 Ν 4308/2014)Σελ. 945
2. Περιεχόμενο (αρ. 12 παρ. 2, 3 Ν 4308/2014)Σελ. 945
3. Πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης (αρ. 12 παρ. 4 Ν 4308/2014 και αρ. 12.4.1. ΠΟΛ. 1003/2014).Σελ. 946
4. Εκδότης στοιχείου και ευθύνη έκδοσης (αρ. 12 παρ. 7 Ν 4308/2014).Σελ. 946
5. Φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί - Εξαιρέσεις (χειρόγραφος τρόπος ή άλλα τεχνικά μέσα) (αρ. 12 παρ. 8-15 Ν 4308/2014)Σελ. 947
i. Φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (αρ. 12 παρ. 8, 9, 14 Ν 4308/2014) Σελ. 947
ii. Πάροχος ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων (αρ. 12 παρ. 10, 15 Ν 4308/2014)Σελ. 948
iii. Χειρόγραφος τρόπος ή άλλο τεχνικό μέσο (αρ. 12 παρ. 11, 12 Ν 4308/2014)Σελ. 948
iv. Χειρόγραφος τρόπος λόγω τεχνικού προβλήματος (αρ. 12 παρ. 13 Ν 4308/2014)Σελ. 949
6. Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης (αρ. 13 Ν 4308/2014)Σελ. 949
i. Πώληση αγαθών (αρ. 13 περίπτ. αʼ Ν 4308/2014)Σελ. 950
ii. Παροχή υπηρεσίας (αρ. 13 περίπτ. βʼ Ν 4308/2014)Σελ. 950
iii. Απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας (αρ. 13 περίπτ. γʼ Ν 4308/2014)Σελ. 950
iv. Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας ή κατασκευή έργου (αρ. 13 περίπτ. δʼ Ν 4308/2014)Σελ. 951
Γ. Έντυπο και ηλεκτρονικό τιμολόγιο (αρ. 14 Ν 4308/2014)Σελ. 951
1. Περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον Ν 4308/2014Σελ. 951
2. Έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφήΣελ. 951
3. Γίνεται αποδεκτό από τον λήπτη των τιμολογούμενων αγαθών ή υπηρεσιών με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόποΣελ. 952
Δ. Αυθεντικότητα τιμολογίου και αλυσίδα τεκμηρίων (αρ. 15 Ν 4308/2014)Σελ. 952
1. Αυθεντικότητα, ακεραιότητα, αναγνωσιμότητα τιμολογίου (αρ. 15 παρ. 1 Ν 4308/2014)Σελ. 952
i. Την αυθεντικότητα της προέλευσής τουΣελ. 952
ii. Την ακεραιότητα του περιεχομένου τουΣελ. 953
iii. Την αναγνωσιμότητά τουΣελ. 953
2. Δικλείδες διασφάλισης (αρ. 15 παρ. 2 Ν 4308/2014)Σελ. 953
3. Δικλείδες ηλεκτρονικών τιμολογίων (αρ. 15 παρ. 3 Ν 4308/2014)Σελ. 954
VΙΙ. Κανόνες επιμέτρησης (Κεφάλαιο 5, αρ. 18-28 Ν 4308/2014)Σελ. 955
Α. ΓενικάΣελ. 955
Β. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (αρ. 18 Ν 4308/2014)Σελ. 955
1. Ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία (αρ. 18 παρ. 1 Ν 4308/2014)Σελ. 955
i. Αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσηςΣελ. 958
ii. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσηςΣελ. 958
2. Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία (αρ. 18 παρ. 2 Ν 4308/2014)Σελ. 958
3. Προσαρμογή αξιών (αρ. 18 παρ. 3 Ν 4308/2014)Σελ. 959
i. Αποσβέσεις (αρ. 18 παρ. 3 περίπτ. αʼ Ν 4308/2014)Σελ. 959
ii. Απομείωση (αρ. 18 παρ. 3 περίπτ. βʼ Ν 4308/2014)Σελ. 960
4. Παύση αναγνώρισης παγίων (αρ. 18 παρ. 4 Ν 4308/2014)Σελ. 961
5. Χρηματοδοτική μίσθωση (αρ. 18 παρ. 5 Ν 4308/2014)Σελ. 961
6. Λειτουργική μίσθωση (αρ. 18 παρ. 6 Ν 4308/2014)Σελ. 963
Γ. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (αρ. 19 Ν 4308/2014)Σελ. 963
Δ. Αποθέματα και υπηρεσίες (αρ. 20 Ν 4308/2014)Σελ. 966
1. Έννοια αποθεμάτων (Παράρτημα Αʼ Ν 4308/2014)Σελ. 966
2. Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων και υπηρεσιών μίας οντότητας (αρ. 20 Ν 4308/2014)Σελ. 966
Ε. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (αρ. 21 Ν 4308/2014)Σελ. 968
ΣΤ. Υποχρεώσεις (αρ. 22 Ν 4308/2014)Σελ. 968
Ζ. Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι (αρ. 23 Ν 4308/2014)Σελ. 972
Η. Κατʼ εξαίρεση μεταγενέστερη επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία (αρ. 24 Ν 4308/2014)Σελ. 973
Θ. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων (αρ. 25 Ν 4308/2014)Σελ. 981
Ι. Στοιχεία της καθαρής θέσης (αρ. 26 Ν 4308/2014)Σελ. 984
ΙΑ. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα (αρ. 27 Ν 4308/2014)Σελ. 985
ΙΒ. Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών (αρ. 28 Ν 4308/2014)Σελ. 986
VIΙΙ. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Κεφάλαιο 6, αρ. 29 Ν 4308/2014)Σελ. 987
Α. Ορισμός (Παράρτημα Αʼ Ν 4308/2014)Σελ. 987
Β. Αρχές κατά την κατάρτιση του προσαρτήματος (αρ. 29 παρ. 1 Ν 4308/2014)Σελ. 987
Γ. Περιεχόμενο προσαρτήματος (αρ. 29 παρ. 2 Ν 4308/2014)Σελ. 987
IX. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Κεφάλαιο 7, αρ. 31-36 Ν 4308/2014)Σελ. 996
Α. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης (αρ. 31 Ν 4308/2014)Σελ. 996
Β. Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης χρηματοοικονομικών καταστάσεων οντοτήτων (αρ. 32 Ν 4308/2014)Σελ. 997
1. Υπαγόμενες οντότητες (αρ. 32 παρ. 1 Ν 4308/2014)Σελ. 997
2. Μητρική οντότητα και σχέση μητρικής - θυγατρικής (αρ. 32 παρ. 2-5 Ν 4308/2014)Σελ. 997
3. Διαφορετικές έδρες (αρ. 32 παρ. 6, 8 Ν 4308/2014).Σελ. 998
4. Διοίκηση σε ενιαία βάση (αρ. 32 παρ. 7-9 Ν 4308/2014)Σελ. 999
Γ. Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση (αρ. 33 Ν 4308/2014)Σελ. 999
1. Μικροί ή μεσαίοι όμιλοι (αρ. 33 παρ. 1 Ν 4308/2014)Σελ. 999
2. Μητρική οντότητα θυγατρική οντότητας κράτους-μέλους ΕΕ (αρ. 33 παρ. 2-3 Ν 4308/2014)Σελ. 999
3. Μητρική οντότητα θυγατρική οντότητας κράτους μη μέλους ΕΕ (αρ. 33 παρ. 4-5 Ν 4308/2014)Σελ. 1000
4. Μη ένταξη οντότητας σε ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (αρ. 33 παρ. 6 Ν 4308/2014)Σελ. 1001
5. Απαλλαγή μητρικής οντότητας από υποχρεωτική ενοποίηση (αρ. 33 παρ. 7 Ν 4308/2014)Σελ. 1002
Δ. Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (αρ. 34 Ν 4308/2014)Σελ. 1002
1. Υποδείγματα (αρ. 34 παρ. 1 Ν 4308/2014) Σελ. 1002
2. Διατάξεις απλών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (αρ. 34 παρ. 2 Ν 4308/2014)Σελ. 1002
3. Ενσωμάτωση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (αρ. 34 παρ. 3 Ν 4308/2014)Σελ. 1002
4. Αξίες μετοχών (αρ. 34 παρ. 4 Ν 4308/2014)Σελ. 1003
5. Μετοχές θυγατρικών κατεχόμενες από τρίτα πρόσωπα (εξωτερικές μειοψηφίες ομίλων) (αρ. 34 παρ. 5 Ν 4308/2014)Σελ. 1003
6. Αρχή πλήρους ενσωμάτωσης (αρ. 34 παρ. 6 Ν 4308/2014)Σελ. 1003
7. Κέρδος ή ζημία μετοχών θυγατρικών κατεχόμενων από τρίτα πρόσωπα (αρ. 34 παρ. 7 Ν 4308/2014)Σελ. 1004
8. Αρχή της ενότητας (αρ. 34 παρ. 8 Ν 4308/2014)Σελ. 1004
9. Χρόνος κατάρτισης (αρ. 34 παρ. 9 Ν 4308/2014)Σελ. 1004
11. Διαφορετικές λογιστικές πολιτικές κατά την επιμέτρηση (αρ. 34 παρ. 11 Ν 4308/2014) Σελ. 1004
12. Αναβαλλόμενοι φόροι (αρ. 34 παρ. 12 Ν 4308/2014)Σελ. 1005
13. Κοινές δραστηριότητες (αρ. 34 παρ. 13 Ν 4308/2014)Σελ. 1005
14. Διαφορετικά νομίσματα (αρ. 34 παρ. 14 Ν 4308/2014)Σελ. 1005
Ε. Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες (αρ. 35 Ν 4308/2014).Σελ. 1005
1. Συμμετοχή ενοποιούμενης οντότητας σε συγγενή οντότητα ή κοινοπραξία (αρ. 35 παρ. 1 Ν 4308/2014 και Παράρτημα Αʼ Ν 4308/2014)Σελ. 1005
2. Κόστος κτήσης (αρ. 35 παρ. 2 Ν 4308/2014)Σελ. 1006
3. Αναλογία καθαρής θέσης και προσαρμογή αυτής (αυξομείωση) (αρ. 35 παρ. 3 Ν 4308/2014)Σελ. 1006
4. Θετική διαφορά κόστους κτήσης και αναλογίας καθαρής θέσης (αρ. 35 παρ. 4 Ν 4308/2014)Σελ. 1006
5. Κονδύλι εμφάνισης αναλογίας (αρ. 35 παρ. 5 Ν 4308/2014)Σελ. 1006
6. Μη εντασσόμενα στοιχεία (αρ. 35 παρ. 6 Ν 4308/2014)Σελ. 1006
7. Εφαρμογή διατάξεων επί της εμφαινόμενης καθαρής θέσης (αρ. 35 παρ. 7 Ν 4308/2014)Σελ. 1006
8. Μη σημαντική αξία συμμετοχών (αρ. 35 παρ. 8 Ν 4308/2014)Σελ. 1006
9. Διαφορετικά νομίσματα (αρ. 35 παρ. 9 Ν 4308/2014)Σελ. 1007
ΣΤ. Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (αρ. 36 Ν 4308/2014)Σελ. 1007
1. Ορισμός (Παράρτημα Αʼ Ν 4308/2014)Σελ. 1007
2. Γενικό περιεχόμενο (αρ. 36 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 4308/2014)Σελ. 1007
3. Ειδικό περιεχόμενο (αρ. 36 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 4308/2014)Σελ. 1007
4. Πληροφορίες για τις επιμέρους οντότητες (αρ. 36 παρ. 2, 7 Ν 4308/2014)Σελ. 1009
5. Επεξήγηση μεθόδων υπολογισμού υπεραξίας (αρ. 36 παρ. 3 Ν 4308/2014)Σελ. 1010
6. Γνωστοποίηση επί εφαρμογής μεθόδου καθαρής θέσης σε συγγενή οντότητα ή κοινοπραξία - Διαφορετικές μέθοδοι επιμέτρησης (αρ. 36 παρ. 4-5 Ν 4308/2014)Σελ. 1010
7. Σημαντική μεταβολή σύνθεσης οντοτήτων (αρ. 36 παρ. 6 Ν 4308/2014)Σελ. 1010
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αʼ Ν 4308/2014Σελ. 1011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Βʼ Ν 4308/2014Σελ. 1031
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γʼ Ν 4308/2014Σελ. 1054
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δʼ Ν 4308/2014Σελ. 1064
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ  
ΕΝΙΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4336/2015  
Ι. Ενιαία ρύθμιση τακτικού ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε όλες τις οντότητες (αρ. 2 παρ. αʼ υποπαρ. Α.1, Ν 4336/2015)Σελ. 1075
Α. Υποχρεωτικός τακτικός έλεγχος (αρ. 2 παρ. Αʼ υποπαρ. Α.1, περίπτ. 1 Ν 4336/2015)Σελ. 1075
Β. Προαιρετικός τακτικός έλεγχος (αρ. 2 παρ. Αʼ υποπαρ. Α.1, περίπτ. 2 Ν 4336/2015)Σελ. 1075
Γ. Διορισμός ελεγκτών και έννομες συνέπειες (αρ. 2 παρ. Αʼ υποπαρ. Α.1, περίπτ. 3 Ν 4336/2015)Σελ. 1076
1. Προϋπόθεση κύρους χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 1076
2. Τρόπος διορισμού - Γνωστοποίηση και αποδοχήΣελ. 1076
3. Ευθύνη σε περίπτωση παράλειψης διορισμού Σελ. 1076
Δ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή (αρ. 2 παρ. Αʼ υποπαρ. Α.1, περίπτ. 4 Ν 4336/2015)Σελ. 1077
Ε. Περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχουΣελ. 1077
ΣΤ. Μεταβατικές διατάξεις (αρ. 2 παρ. Αʼ υποπαρ. Α.1, περίπτ. 6 Ν 4336/2015)Σελ. 1077
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕ  
Ι. Ειδικές διατάξεις για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το αποθεματικό στην ΙΚΕΣελ. 1080
Α. Διάρκεια και χρόνος λήξης εταιρικής χρήσης ΙΚΕ (άρθρο 8 Ν 4173/2013 και Παράρτημα Αʼ Ν 4308/2014)Σελ. 1080
B. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΙΚΕ και δημοσιότητα αυτών (άρθρο 98 παρ. 2 Ν 4072/2012 και άρθρο 2 και 16 επ. Ν 4308/2014) Σελ. 1081
Γ. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΙΚΕ (άρθρα 31 επ. Ν 4308/2014)Σελ. 1082
Δ. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους εταίρους ΙΚΕ και διανομή κερδών (άρθρο 100 Ν 4072/2012)Σελ. 1082
Ε. Αποθεματικά στην ΙΚΕΣελ. 1083
1. Νόμιμο τακτικό αποθεματικό ΙΚΕΣελ. 1083
2. Πρόσθετα ελεύθερα αποθεματικά ΙΚΕΣελ. 1084
ΣΤ. Ποινική ευθύνη στην ΙΚΕ (άρθρο 119 Ν 4072/2012)Σελ. 1084
ΙΙ. Ειδικές διατάξεις για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το αποθεματικό στην ΕΠΕΣελ. 1085
Α. Απογραφή στην ΕΠΕ (άρθρο 22 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 3190/1955) Σελ. 1085
1. Διενέργεια απογραφής από τους διαχειριστές της ΕΠΕΣελ. 1085
2. Διενέργεια μία φορά ετησίως στο τέλος της περιόδου (εταιρικής χρήσης) της ΕΠΕΣελ. 1086
3. Λεπτομερής περιγραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της ΕΠΕΣελ. 1086
Β. Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΕΠΕ (άρθρο 22 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 3190/1955 και αρ. 16 επ. Ν 4308/2014)Σελ. 1086
1. Διάρκεια και χρόνος λήξης περιόδου (εταιρικής χρήσης) ΕΠΕ - Χρόνος σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 1086
2. Ποιες είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΠΕ (άρθρο 22 παρ. 4 Ν 3190/1955 και αρ. 16 επ. Ν 4308/2014)Σελ. 1088
3. Κατάρτιση βάσει απογραφής (άρθρο 22 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 3190/1955) Σελ. 1089
Γ. Κατάρτιση έκθεσης διαχείρισης προς τη Συνέλευση των Εταίρων ΕΠΕ με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 43α παρ. 3 ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 22 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 1089
Δ. Δημοσιότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων ΕΠΕΣελ. 1089
1. Δημοσιότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχειριστών και ελεγκτών ΕΠΕ και συνέπειες μη τήρησης (άρθρο 22 παρ. 4 Ν 3190/1955)Σελ. 1089
i. Δημοσιότητα μέχρι την 31.12.2015.Σελ. 1090
ii. Δημοσιότητα μετά την 31.12.2015.Σελ. 1090
2. Δημοσιότητα με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή ΕΠΕΣελ. 1091
3. Προθεσμία τήρησης δημοσιότητας (άρθρο 8 παρ. 2 εδ. βʼ Ν 3190/1955) Σελ. 1092
Ε. Έγκριση και αναθεώρηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Συνέλευση των Εταίρων ΕΠΕΣελ. 1092
ΣΤ. Αποθεματικό κεφάλαιο ΕΠΕΣελ. 1092
1. Υποχρεωτικό αποθεματικό ΕΠΕ (άρθρο 24 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1092
2. Προαιρετικό ή έκτακτο αποθεματικό ΕΠΕ (άρθρο 24 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1092
3. Υπόδειγμα απόφασης για σχηματισμό προαιρετικού ή έκτακτου αποθεματικού στην ΕΠΕΣελ. 1093
Ζ. Ευθύνη διαχειριστών ΕΠΕΣελ. 1094
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ  
ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ  
Ι. Έννοια υποκαταστήματος και διάκριση από πρακτορείο στην ΙΚΕ και στην ΕΠΕΣελ. 1096
Α. Έννοια υποκαταστήματοςΣελ. 1096
Β. Διάκριση από πρακτορείοΣελ. 1096
ΙΙ. Υποκατάστημα ΙΚΕ Σελ. 1096
ΙΙΙ. Υποκατάστημα ΕΠΕ Σελ. 1098
Α. Υποκατάστημα ημεδαπής ΕΠΕ στην ημεδαπή Σελ. 1098
1. Διαδικασία ίδρυσης υποκαταστήματος ημεδαπής ΕΠΕ (άρθρο 8 παρ. 6 Ν 3190/1955 και άρθρο 1 παρ. 1 εδ. στʼ Ν 3419/2005)Σελ. 1098
i. Ίδρυση υποκαταστήματος ημεδαπής ΕΠΕ με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ Σελ. 1098
ii. Λήψη απόφασης για ίδρυση υποκαταστήματος ημεδαπής ΕΠΕΣελ. 1099
iii. Μισθωτήριο, παραχωρητήριο ή ιδιοκτησία επί του χώρου του υποκαταστήματος ημεδαπής ΕΠΕΣελ. 1099
iv. Λοιπές διαδικασίεςΣελ. 1099
2. Ατομική ευθύνη διαχειριστών ημεδαπής ΕΠΕ (άρθρο 8 παρ. 6 εδ. γʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1100
3. Συγκριτική αξιολόγηση της δυνατότητας ίδρυσης θυγατρικής εταιρείας από την ημεδαπή ΕΠΕΣελ. 1100
4. Συγκριτική αξιολόγηση της δυνατότητας ίδρυσης νέας εταιρείαςΣελ. 1101
B. Υποκατάστημα ημεδαπής ΕΠΕ στο εξωτερικόΣελ. 1102
Γ. Υποκατάστημα ή πρακτορείο αλλοδαπής ΕΠΕ στην Ελλάδα (άρθρα 57 - 59 Ν 3190/1955)Σελ. 1103
1. Αλλοδαπή εταιρεία Σελ. 1103
2. Αλλοδαπή ΕΠΕΣελ. 1104
3. Σύσταση αλλοδαπής ΕΠΕ σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της έδρας της (άρθρο 58 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 3190/1955) Σελ. 1105
4. Συνέχιση λειτουργίας αλλοδαπής ΕΠΕ (άρθρο 58 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1105
5. Έγγραφο της αλλοδαπής ΕΠΕ υποβαλλόμενο σε κυρωμένο αντίγραφο από προξενική αρχή με ελάχιστο περιεχόμενο (άρθρο 58 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1105
6. Δυνατότητα εγκατάστασης υποκαταστήματος ή πρακτορείου ημεδαπής ΕΠΕ στο κράτος της έδρας της αλλοδαπής (άρθρο 58 παρ. 1 εδ. γʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1106
7. Απόφαση αρμόδιας διοικητικής αρχής (άρθρο 57 Ν 3190/1955)Σελ. 1106
8. Δημοσιότητα ίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ (άρθρο 58 παρ. 2 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 8 Ν 3190/1955, άρθρο 16 παρ. 1 Ν 3419/2005 περί ΓΕΜΗ και άρθρο 2 Ν 4250/2014)Σελ. 1106
9. Ευθύνη συμβληθέντων στο όνομα της αλλοδαπής ΕΠΕ (άρθρο 59 Ν 3190/1955)Σελ. 1107
10. Ποινική ευθύνη (άρθρο 60 περιπτ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 1108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ  
Ι. Μεταφορά έδρας ΙΚΕΣελ. 1110
Α. Μεταφορά έδρας ΙΚΕ εντός ΕλλάδαςΣελ. 1110
Β. Μεταφορά καταστατικής έδρας ΙΚΕ σε άλλη χώρα του Ε.Ο.Χ. (άρθρο 45 παρ. 2 Ν 4072/2012)Σελ. 1110
II. Μεταφορά έδρας ΕΠΕΣελ. 1112
Α. Μεταφορά έδρας ΕΠΕ εντός της ελληνικής επικράτειαςΣελ. 1112
1. Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ με αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 και τροποποίηση καταστατικού (άρθρο 14 παρ. 2 περιπτ. αʼ και άρθρο 38 παρ. 1, 2 και 4 Ν 3190/1955)Σελ. 1112
2. Μεταφορά έδρας ΕΠΕ σε άλλη διεύθυνση στον ίδιο Δήμο Σελ. 1112
3. Σαφής προσδιορισμός Δήμου Σελ. 1113
Β. Μεταφορά έδρας ΕΠΕ στο εξωτερικό - Μεταβολή εθνικότηταςΣελ. 1115
1. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ και τροποποίηση του καταστατικού (άρθρο 14 παρ. 2 περιπτ. αʼ και άρθρο 38 παρ. 1, 2, 3 περιπτ. αʼ και 4 Ν 3190/1955, άρθρα 6 παρ. 2α περίπτ. βʼ, 15 παρ. 1 εδ. γʼ και 16 παρ. 1 Ν 3419/2005 σε συνδυασμό προς αρ. 2 Ν 4250/2014) Σελ. 1116
2. Προσαρμογή καταστατικού ΕΠΕ στη νομοθεσία του κράτους υποδοχήςΣελ. 1116
3. Συνέχιση νομικής προσωπικότητας της ΕΠΕΣελ. 1116
4. Υποχρέωση αναγνώρισης της ΕΠΕ από το κράτος υποδοχής εντός Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 1117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ  
Ι. Μονοπρόσωπη ΙΚΕΣελ. 1122
IΙ. Μονοπρόσωπη ΕΠΕΣελ. 1122
Α. ΕΠΕ μονοπρόσωπη κατά ή μετά την ίδρυση (άρθρο 43α παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 1123
Β. Αναφορά στην επωνυμία της ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 1123
Γ. Ανήλικος μοναδικός εταίρος ΕΠΕΣελ. 1123
Δ. Ειδικές απαγορεύσεις διαπλοκής περισσότερων μονοπρόσωπων ΕΠΕΣελ. 1124
1. Απαγόρευση ίδρυσης περισσοτέρων της μίας μονοπρόσωπων ΕΠΕ από το ίδιο πρόσωπο (άρθρο 43α παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1124
2. Απαγόρευση ίδρυσης μονοπρόσωπης ΕΠΕ με μοναδικό εταίρο άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 2 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1124
3. Ίδρυση ελληνικής μονοπρόσωπης ΕΠΕ από μονοπρόσωπη εταιρεία «limited» του αγγλοσαξωνικού δικαίουΣελ. 1125
4. Προσαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας Σελ. 1125
5. Πρόταση συσταλτικής ερμηνείας αν η ΕΠΕ κατέστη μονοπρόσωπη λόγω κληρονομικής διαδοχής, εξόδου ή αποκλεισμού εταίρουΣελ. 1126
6. Ακυρότητα της ΕΠΕ ως κύρωση (άρθρο 7 Ν 3190/1955)Σελ. 1127
7. Συμμετοχή μονοπρόσωπης ΕΠΕ σε μονοπρόσωπη ΑΕΣελ. 1127
Ε. Συνέλευση του μοναδικού εταίρου της ΕΠΕΣελ. 1127
1. Άσκηση όλων των εξουσιών της Συνέλευσης από τον μοναδικό εταίρο ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 3 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1127
2. Σύνταξη πρακτικού μονοπρόσωπης ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 3 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1128
3. Προσυπογραφή αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της μονοπρόσωπης ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 3 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1128
4. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης μονοπρόσωπης ΕΠΕ προσυπογραφόμενου από συμβολαιογράφο Σελ. 1128
5. Διαδικασία σύγκλησης Συνέλευσης μονοπρόσωπης ΕΠΕΣελ. 1130
ΣΤ. Ανεφάρμοστες ή αδιάφορες διατάξεις στη μονοπρόσωπη ΕΠΕΣελ. 1130
Ζ. Ειδικότερα η ανάληψη του κεφαλαίου της αύξησης από τρίτον - μη εταίρο σε μονοπρόσωπη ΕΠΕΣελ. 1132
Η. Συμβάσεις μεταξύ μονοπρόσωπης ΕΠΕ και μοναδικού εταίρου (άρθρο 43α παρ. 4 Ν 3190/1955)Σελ. 1132
1. Εγγραφή σε πρακτικό της ΕΠΕ ή έγγραφος τύποςΣελ. 1132
2. Εξαιρούνται τρέχουσες πράξεις ενεργούμενες από την ΕΠΕ υπό κανονικές συνθήκεςΣελ. 1133
3. Αυτοσύμβαση μονοπρόσωπης ΕΠΕ και μοναδικού εταίρουΣελ. 1133
Θ. Εφαρμογή όλων των λοιπών διατάξεων περί ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 5 Ν 3190/1955)Σελ. 1134
Ι. Μετατροπή σε μη μονοπρόσωπη ΕΠΕ και αντίστροφαΣελ. 1134
ΙΑ. Ειδικότερα περί ευθύνης στη μονοπρόσωπη ΕΠΕΣελ. 1135
1. Κατʼ αρχήν αποκλειστική ευθύνη μονοπρόσωπης ΕΠΕ για τις εταιρικές υποχρεώσεις βάσει αυτοτέλειας νομικού προσώπου αυτής (άρθρο 1 παρ. 1 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 43α παρ. 5 Ν 3190/1955)Σελ. 1135
2. Κατʼ αρχήν θεμιτή η ίδρυση μονοπρόσωπων κεφαλαιουχικών εταιρειών προς περιορισμό του επιχειρηματικού κινδύνουΣελ. 1135
3. Άρση νομικής προσωπικότητας της ΕΠΕ και επέλευση εννόμων συνεπειών από τη δραστηριότητα της ΕΠΕ στους εταίρους (άρθρο 281 ΑΚ)Σελ. 1136
IB. Ευθύνη μητρικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ως μοναδικού εταίρου μονοπρόσωπης ΕΠΕΣελ. 1136
ΙΓ. Υπόδειγμα καταστατικού μονοπρόσωπης ΕΠΕΣελ. 1138
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΔΙΜΕΛΗΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ  
Ι. Διμελής ΙΚΕΣελ. 1144
ΙΙ. Διμελής ΕΠΕΣελ. 1144
Α. Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά διμελούς ΕΠΕΣελ. 1144
1. Έννοια διμελούς ΕΠΕΣελ. 1144
2. Σχηματισμός πλειοψηφίας στη Συνέλευση της διμελούς ΕΠΕ (άρθρο 13 Ν 3190/1955)Σελ. 1144
3. Ακραία εκδήλωση του προσωπικού στοιχείου στη διμελή ΕΠΕΣελ. 1145
4. Διαρκές αμοιβαίο δικαίωμα αρνησικυρίας στη Συνέλευση των Εταίρων της διμελούς ΕΠΕ - Προεξάρχουσα η σημασία της διαχείρισηςΣελ. 1145
Β. Συγκριτική αξιολόγηση του αδιεξόδου στη διμελή ΑΕ - Δυσχέρεια απεγκλωβισμούΣελ. 1146
Γ. Ειδικά ζητήματα - πηγές κινδύνων στη διμελή ΕΠΕΣελ. 1146
1. Ακραία δέσμευση της εταιρικής διοίκησης σε συνδυασμό προς διαχείριση αορίστου χρόνου διμελούς ΕΠΕΣελ. 1146
2. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ψήφου στη διμελή ΕΠΕΣελ. 1147
Δ. Αδιέξοδο στην ολιγομελή ΕΠΕΣελ. 1147
Ε. Δυνατότητες άρσης αδιεξόδων σε διμελή ΕΠΕΣελ. 1149
1. Αναγκαστική δικαστική λύση διμελούς ΕΠΕ (άρθρο 44 παρ. 1 περιπτ. γʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1149
2. Δικαστική έξοδος εταίρου διμελούς ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 1149
3. Δικαστικός αποκλεισμός εταίρου διμελούς ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 1150
4. Ρήτρα ειδικής καταστατικής λύσης διμελούς ΕΠΕ (άρθρα 6 παρ. 3 εδ. αʼ και 44 παρ. 1 περιπτ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1150
5. Καταστατικές ρήτρες εξόδου στη διμελή ΕΠΕ (άρθρα 6 παρ. 3 εδ. αʼ και 33 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 1151
6. Αποκλεισμός εταίρου στη διμελή ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 3 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1151
7. Ανάκληση διαχειριστή στη διμελή ΕΠΕ χωρίς απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων με μόνη τη δικαστική απόφαση (άρθρο 19 παρ. 1 εδ. βʼ, παρ. 4 εδ. βʼ και παρ. 5 Ν 3190/1955)Σελ. 1152
8. Ανάκληση εκκαθαριστών στη διμελή ΕΠΕ (άρθρο 47 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 19 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 1152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ  
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ  
Ι. Έννοια μετατροπής ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 1155
Α. Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ και ΕΠΕ ως προς τον τύπο του νομικού προσώπου Σελ. 1155
Β. Συνέχιση της ίδιας νομικής προσωπικότητας της ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 1155
Γ. Κατά κυριολεξία και καταχρηστική μετατροπή ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 1155
Δ. Μετασχηματισμός ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 1156
Ε. Νομική προσωπικότητα ως προϋπόθεση της μετατροπής ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 1156
II. Μετατροπή IKE σε άλλη εταιρική μορφή (άρθρο 106 Ν 4072/2012) Σελ. 1156
Α. Προϋποθέσεις - Διαδικασία μετατροπής ΙΚΕ σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής (άρθρο 106 παρ. 1-2 Ν 4072/2012)Σελ. 1157
Β. Έννομα αποτελέσματα και κρίσιμος χρόνος επέλευσης μετατροπής ΙΚΕ σε εταιρεία άλλης νομικής μορφήςΣελ. 1158
Γ. Σύμβαση ΙΚΕ με εταίρους εξωκεφαλαιακών εισφορών πριν τη μετατροπή (άρθρο 106 παρ. 3 Ν 4072/2012)Σελ. 1159
Δ. Ευθύνη εταίρων εγγυητικών εισφορών μετά τη μετατροπή της ΙΚΕ (άρθρο 106 παρ. 4 Ν 4072/2012)Σελ. 1159
III. Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε IKE (άρθρο 107 Ν 4072/2012) Σελ. 1160
Α. Προϋποθέσεις - Διαδικασία μετατροπής εταιρείας άλλης νομικής μορφής σε ΙΚΕ (άρθρο 107 παρ. 1-2 Ν 4072/2012)Σελ. 1161
Β. Έννομα αποτελέσματα και κρίσιμος χρόνος επέλευσης μετατροπής εταιρείας άλλης νομικής μορφής σε ΙΚΕ - Προστασία δανειστών (άρθρο 107 παρ. 3-4 Ν 4072/2012)Σελ. 1162
Γ. Ευθύνη ομορρύθμων εταίρων (άρθρο 107 παρ. 5 Ν 4072/2012)Σελ. 1162
Δ. Μεταβατική διάταξη μετατροπής ΕΠΕ σε ΙΚΕ (άρθρο 120 Ν 4072/2012)Σελ. 1163
Ε. Κίνητρα μετασχηματισμού επιχειρήσεων (άρθρο 116 παρ. 5 Ν 4072/2012)Σελ. 1163
ΙV. Μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ (άρθρα 51 N 3190/1955 και 66 ΚΝ 2190/1920)Σελ. 1163
Α. Σκοπός επιδιωκόμενος από ΕΠΕΣελ. 1164
Β. Εκτίμηση ενεργητικού και παθητικού της ΑΕ (άρθρο 51 παρ. 1 εδ. αʼ N 3190/1955 και άρθρο 66 παρ. 1 εδ. αʼ ΚΝ 2190/1920)Σελ. 1165
Γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΕ (άρθρο 51 παρ. 1 εδ. αʼ N 3190/1955 και άρθρο 66 παρ. 1 εδ. αʼ ΚΝ 2190/1920)Σελ. 1165
1. Περιεχόμενο απόφασης ΓΣ ΑΕ (άρθρο 51 παρ. 1 εδ. γʼ N 3190/1955 και άρθρο 66 παρ. 1 εδ. γʼ ΚΝ 2190/1920)Σελ. 1165
2. Ανώνυμες μετοχέςΣελ. 1166
3. Προνομιούχες μετοχέςΣελ. 1167
4. Ομολογίες Σελ. 1168
5. Δικαιώματα επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών ΑΕΣελ. 1168
6. Εταιρικό κεφάλαιο Σελ. 1168
i. Κατάργηση περιορισμών περί ελαχίστου εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 4 παρ. 1 εδ. βʼ N 3190/1955)Σελ. 1168
ii. Νέα εισφορά των εταίρων (άρθρο 51 παρ. 1 εδ. βʼ N 3190/1955 και άρθρο 66 παρ. 1 εδ. βʼ ΚN 2190/1920) Σελ. 1169
iii. Ολοσχερής καταβολήΣελ. 1169
7. Ζητήματα που απαιτούν ομοφωνία ιδρυτών ΕΠΕΣελ. 1170
8. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία στη ΓΣ της ΑΕ (άρθρα 29 παρ. 3-4 και 31 παρ. 2 ΚΝ 2190/1920)Σελ. 1171
9. Υπόδειγμα απόφασης ΓΣ ΑΕ για μετατροπή αυτής σε ΕΠΕΣελ. 1171
Δ. Δικαιώματα μετόχων ΑΕ που μειοψήφησανΣελ. 1173
Ε. Τροποποίηση καταστατικού ΑΕΣελ. 1174
ΣΤ. Συμβολαιογραφικό έγγραφο μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ (άρθρο 51 παρ. 1 εδ. γʼ N 3190/1955 και άρθρο 66 παρ. 1 εδ. βʼ ΚN 2190/1920) Σελ. 1174
Ζ. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ - Κρίσιμος χρόνος μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ (άρθρο 51 παρ. 2 εδ. αʼ και βʼ N 3190/1955, άρθρο 66 παρ. 2 εδ. αʼ και βʼ ΚN 2190/1920 και άρθρο 15 παρ. 1 περιπτ. βʼ Ν 3419/2005) - Δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (αρ. 16 παρ. 1 Ν 3419/2005 σε συνδυασμό προς αρ. 2 Ν 4250/2014)Σελ. 1174
Η. Έννομες συνέπειες μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕΣελ. 1175
1. Μεταβολή νομικού τύπου και συνέχιση του ιδίου νομικού προσώπουΣελ. 1175
2. Συνέχιση εκκρεμών δικών χωρίς διακοπή (άρθρο 51 παρ. 2 εδ. γʼ N 3190/1955 και άρθρο 66 παρ. 2 εδ. γʼ ΚN 2190/1920)Σελ. 1175
3. Μη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 1175
4. Σημείωση σε Υποθηκοφυλακείο και ΚτηματολόγιοΣελ. 1176
5. Φορολογικά ζητήματα μετατροπήςΣελ. 1176
V. Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕΣελ. 1176
Α. Εκτίμηση ενεργητικού και παθητικού της ΕΠΕ με τήρηση διαδικασίας άρθρων 9 και 9α ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. αʼ ΚΝ 2190/1920)Σελ. 1177
Β. Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της ΕΠΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. αʼ ΚΝ 2190/1920) Σελ. 1178
1. Περιεχόμενο απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. βʼ, γʼ, δʼ ΚΝ 2190/1920)Σελ. 1178
2. Αυξημένη πλειοψηφία Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. αʼ ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς άρθρο 38 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 1179
3. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 1179
Γ. Δικαίωμα μεταβίβασης μεριδίων διαφωνούντος εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. ιʼ ΚΝ 2190/1920)Σελ. 1180
1. Ατομικό δικαίωμα ελεύθερης μεταβίβασης μεριδίων εταίρου ΕΠΕΣελ. 1180
2. Έννοια διαφωνίας εταίρου ΕΠΕΣελ. 1181
3. Σχετική αδράνεια ρητρών καταστατικού ΕΠΕΣελ. 1181
4. Άσκηση δικαιώματος μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ΕΠΕΣελ. 1182
Δ. Τροποποίηση καταστατικού ΕΠΕΣελ. 1182
Ε. Συμβολαιογραφικό έγγραφο μετατροπής ΕΠΕ σε ΑΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. δʼ ΚN 2190/1920) Σελ. 1183
ΣΤ. Διοικητική έγκριση μετατροπής ΕΠΕ σε ΑΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. δʼ σε συνδυασμό προς άρθρο 4 ΚΝ 2190/1920) Σελ. 1183
Ζ. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ- Κρίσιμος χρόνος μετατροπής ΕΠΕ σε ΑΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. εʼ, στʼ και ζʼ ΚΝ 2190/1920 και άρθρο 15 παρ. 1 περιπτ. βʼ Ν 3419/2005) - Δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (αρ. 16 παρ. 1 Ν 3419/2005 και αρ. 2 Ν 4250/2014)Σελ. 1183
Η. Έννομες συνέπειες μετατροπής ΕΠΕ σε ΑΕΣελ. 1184
1. Μεταβολή νομικού τύπου και συνέχιση του ιδίου νομικού προσώπουΣελ. 1184
2. Συνέχιση εκκρεμών δικών χωρίς διακοπή (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. ηʼ ΚΝ 2190/1920)Σελ. 1184
3. Μη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων - Ευθύνη - Ανυπαρξία καθολικής διαδοχήςΣελ. 1184
4. Σημείωση στο Υποθηκοφυλακείο και ΚτηματολόγιοΣελ. 1185
5. Παύση εξουσίας διαχειριστή ΕΠΕΣελ. 1185
6. Φορολογικές συνέπειες μετατροπήςΣελ. 1186
Θ. Συμμετοχή νέων μετόχωνΣελ. 1186
VI. Μετατροπή προσωπικής εταιρείας σε ΕΠΕ (άρθρο 53 N 3190/1955)Σελ. 1186
Α. Παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 51 Ν 3190/1955 (άρθρο 53 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 1187
Β. Εκτίμηση ενεργητικού και παθητικού προσωπικής εταιρείας κατʼ άρθρο 9 ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 53 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 51 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1188
Γ. Συμφωνία των εταίρων της προσωπικής εταιρείας (άρθρο 53 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 1188
Δ. Περιεχόμενο απόφασης εταίρων προσωπικής εταιρείαςΣελ. 1188
1. Δυνατότητα διατήρησης επωνυμίας προσωπικής εταιρείας (άρθρο 53 παρ. 3 και άρθρο 2 παρ. 2 N 3190/1955)Σελ. 1188
2. Καταστατικό ΕΠΕΣελ. 1189
3. Τήρηση διατάξεων άρθρου 5 Ν 3190/1955 περί εισφορών σε είδος στην ΕΠΕ (άρθρο 53 παρ. 1 N 3190/1955)Σελ. 1189
4. Εταιρικό κεφάλαιο ΕΠΕΣελ. 1189
Ε. Συμβολαιογραφικό έγγραφο μετατροπής προσωπικής εταιρείας σε ΕΠΕ (άρθρο 53 παρ. 1 N 3190/1955)Σελ. 1189
ΣΤ. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ - Κρίσιμος χρόνος μετατροπής - (άρθρο 53 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 51 παρ. 2 N 3190/1955 και άρθρο 15 παρ. 1 περιπτ. βʼ Ν 3419/2005) - Δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (αρ. 16 παρ. 1 Ν 3419/2005 και αρ. 2 Ν 4250/2014)Σελ. 1190
Ζ. Έννομες συνέπειες μετατροπής προσωπικής εταιρείας σε ΕΠΕΣελ. 1190
VII. Μετατροπή ΕΠΕ σε προσωπική εταιρείαΣελ. 1193
Α. Κάλυψη νομοθετικού κενού με τη νέα διάταξη του αρ. 283 Ν 4072/2012Σελ. 1193
Β. ΠροϋποθέσειςΣελ. 1193
1. Ομόφωνη απόφαση εταίρωνΣελ. 1193
2. Καταστατικό προσωπικής εταιρείας ως περιεχόμενο απόφασηςΣελ. 1194
3. Συμβολαιογραφικό έγγραφοΣελ. 1194
4. Διατυπώσεις δημοσιότητας - Κρίσιμος χρόνος συντέλεσης μετατροπής (αρ. 283 παρ. 2 εδ. βʼ Ν 4072/2012)Σελ. 1194
Γ. Έννομες συνέπειες μετατροπήςΣελ. 1195
VIII. Μετατροπή ΝΕΠΑ σε ΕΠΕ (άρθρο 36 παρ. 4 Ν 3182/2003) Σελ. 1195
IX. Μετατροπή ΕΠΕ σε ΝΕΠΑ (άρθρο 36 παρ. 2 και 3 Ν 3182/2003)Σελ. 1195
Α. ΠροϋποθέσειςΣελ. 1195
Β. Καταχώριση και δημοσίευση απόφασης (άρθρο 36 παρ. 2 εδ. γʼ Ν 3182/2003)Σελ. 1195
Γ. Έννομες συνέπειες (άρθρο 36 παρ. 2 εδ. δʼ και παρ. 3 Ν 3182/2003)Σελ. 1196
X. Μετατροπή ΕΠΕ σε αστικό συνεταιρισμό (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 1667/1986)Σελ. 1196
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ  
Ι. Ακυρότητα ΙΚΕΣελ. 1198
Α. Συνδρομή λόγου ακυρότητας ΙΚΕ και δικαστική απόφαση (άρθρο 53 παρ. 1 Ν 4072/2012)Σελ. 1198
1. Σύσταση ΙΚΕ χωρίς το απαιτούμενο συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο ή χωρίς αναφορά επωνυμίας ή σκοπού (άρθρο 53 παρ. 1 περιπτ. αʼ και βʼ Ν 4072/2012)Σελ. 1199
2. Σκοπός ΙΚΕ παράνομος ή αντίθετος στη δημόσια τάξη (άρθρο 53 παρ. 1 περιπτ. γʼ Ν 4072/2012)Σελ. 1199
3. Ανικανότητα ιδρυτών ΙΚΕ για δικαιοπραξία (άρθρο 53 παρ. 1 περιπτ. δʼ Ν 4072/2012)Σελ. 1199
4. Ακυρότητα ΙΚΕ κατά τις γενικές διατάξεις - Καταχρηστική ίδρυση (άρθρο 281 ΑΚ)Σελ. 1199
5. Ελλείψεις που δεν συνιστούν λόγους ακυρότητας ΙΚΕΣελ. 1200
6. Άκυρες διατάξεις του καταστατικού ΙΚΕ αντίθετες στον νόμοΣελ. 1200
Β. Ύπαρξη ΙΚΕ με νομική προσωπικότηταΣελ. 1200
Γ. Δικαστική διαδικασία για κήρυξη ακυρότητας ΙΚΕΣελ. 1201
1. Άσκηση αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 53 παρ. 2-3 και άρθρο 48 παρ. 1 Ν 4072/2012)Σελ. 1201
2. Έκδοση διαπλαστικής δικαστικής απόφασης - Κήρυξη ακυρότητας, λύση ΙΚΕ και ορισμός εκκαθαριστών (άρθρο 53 παρ. 1 και 3 Ν 4072/2012)Σελ. 1201
3. Καταχώριση δικαστικής απόφασης στο ΓΕΜΗ (άρθρο 53 παρ. 5 εδ. αʼ Ν 4072/2012)Σελ. 1201
4. Δέσμευση τρίτων - Τριτανακοπή (άρθρο 53 παρ. 5 Ν 4072/2012) Σελ. 1201
Δ. Ίαση ακυρότητας ΙΚΕ (άρθρο 53 παρ. 1 και 4 Ν 4072/2012)Σελ. 1201
Ε. Ισχύς πράξεων άκυρης ΙΚΕ (άρθρο 53 παρ. 5 εδ. γʼ Ν 4072/2012)Σελ. 1202
ΣΤ. Ακυρότητα καταστατικής ρήτρας ΙΚΕ περί περιορισμού του δικαιώματος ακύρωσηςΣελ. 1202
IΙ. Ακυρότητα ΕΠΕΣελ. 1202
Α. Συνδρομή λόγου ακυρότητας ΕΠΕ και δικαστική απόφαση (άρθρο 7 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 1203
1. Κατάργηση του λόγου ακυρότητας που σχετιζόταν με το ύψος του κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρο 7 παρ. 1 περιπτ. αʼ Ν 3190/1955 καταργηθέν με το νέο αρ. 4 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1204
2. Παράλειψη αναφοράς επωνυμίας ή σκοπού ΕΠΕ (άρθρο 7 παρ. 1 περιπτ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1205
3. Σύσταση ΕΠΕ χωρίς αναφορά κεφαλαίου, μεριδίων και βεβαίωσης ιδρυτών ΕΠΕ (άρθρο 7 παρ. 1 περιπτ. αʼ Ν 3190/1955) Σελ. 1205
4. Σύσταση ΕΠΕ χωρίς αναφορά σε στοιχεία εισφορών σε είδος (άρθρο 7 παρ. 1 περιπτ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1205
5. Σκοπός ΕΠΕ παράνομος ή αντίθετος στη δημόσια τάξη (άρθρο 7 παρ. 1 περιπτ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1205
6. Ανικανότητα ιδρυτών ΕΠΕ για δικαιοπραξία (άρθρο 7 παρ. 1 περιπτ. γʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1206
7. Ακυρότητα μονοπρόσωπης ΕΠΕ λόγω παράβασης του άρθρο 43α παρ. 2 Ν 3190/1955Σελ. 1206
8. Ακυρότητα ΕΠΕ κατά τις γενικές διατάξεις - Καταχρηστική ίδρυση (άρθρο 281 ΑΚ)Σελ. 1206
9. Ελλείψεις που δεν συνιστούν λόγους ακυρότητας ΕΠΕΣελ. 1207
Β. Άκυρες διατάξεις του καταστατικού ΕΠΕ αντίθετες στον νόμοΣελ. 1207
Γ. Ύπαρξη ΕΠΕ με νομική προσωπικότηταΣελ. 1208
Δ. Δικαστική διαδικασίαΣελ. 1208
1. Άσκηση αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1208
2. Έκδοση διαπλαστικής δικαστικής απόφασης - Κήρυξη ακυρότητας, λύση ΕΠΕ και ορισμός εκκαθαριστών (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1210
3. Καταχώριση δικαστικής απόφασης στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 7 παρ. 3 εδ. αʼ Ν 3190/1955 και αρ. 16 παρ. 1 Ν 3419/2005)Σελ. 1211
4. Δέσμευση των τρίτων - Τριτανακοπή (άρθρο 7 παρ. 3 εδ. βʼ και γʼ, άρθρο 8α παρ. 1 Ν 3190/1955 και αρ. 16 παρ. 3 Ν 3419/2005) Σελ. 1211
Ε. Ίαση ακυρότητας ΕΠΕ (άρθρο 7 παρ. 4 Ν 3190/1955)Σελ. 1212
1. Ιάσιμοι λόγοι ακυρότητας ΕΠΕΣελ. 1212
2. Συμπλήρωση εταιρικής σύμβασης ΕΠΕΣελ. 1213
3. Ομόφωνη απόφαση των εταίρων ΕΠΕΣελ. 1213
4. Συμβολαιογραφικός τύποςΣελ. 1213
5. Διατυπώσεις δημοσιότητας - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 7 παρ. 4 Ν 3190/1955, αρ. 15 παρ. 1 και 16 παρ. 1 Ν 3419/2005, αρ. 2 Ν 4250/2014)Σελ. 1214
6. Προθεσμία ίασηςΣελ. 1214
ΣΤ. Ισχύς πράξεων άκυρης ΕΠΕ και ευθύνη υπαιτίων εταίρων (άρθρο 7 παρ. 5 Ν 3190/1955)Σελ. 1214
Ζ. Ακυρότητα καταστατικής ρήτρας ΕΠΕ περί περιορισμού του δικαιώματος του άρθρου 7 παρ. 2 Ν 3190/1955Σελ. 1214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ  
Ι. Συγχώνευση ΙΚΕ (άρθρα 108-115 Ν 4072/2012)Σελ. 1217
Α. Περιπτώσεις συγχώνευσης ΙΚΕ (άρθρο 108 N 4072/2012)Σελ. 1219
Β. ΙΚΕ με νομική προσωπικότητα Σελ. 1220
Γ. ΙΚΕ σε εκκαθάρισηΣελ. 1220
Δ. Διαδικασία συγχώνευσης ΙΚΕΣελ. 1220
1. Απόφαση εταίρων για συγχώνευση - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρα 112, 68 παρ. 2 περιπτ. στʼ και 72 παρ. 5 N 4072/2012)Σελ. 1220
2. Κατάρτιση κοινού σχεδίου συγχώνευσης - Καταστατικό νέας ΙΚΕ - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρο 109 N 4072/2012)Σελ. 1220
Ε. Έκθεση διαχειριστών ΙΚΕΣελ. 1221
ΣΤ. Προσωρινός ισολογισμός ΙΚΕΣελ. 1221
Ζ. Προστασία δανειστών ΙΚΕ (άρθρο 110 και άρθρο 112 παρ. 1 εδ. βʼ N 4072/2012)Σελ. 1222
Η. Κοινή δήλωση διαχειριστών ΙΚΕ για τήρηση διαδικασίας προστασίας δανειστών - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρο 112 παρ. 3 N 4072/2012)Σελ. 1223
Θ. Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΙΚΕ (άρθρο 111 N 4072/2012)Σελ. 1223
Ι. Πληροφόρηση εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 112 παρ. 2 N 4072/2012)Σελ. 1223
ΙΑ. Απόφαση εταίρων ΙΚΕ για έγκριση σχεδίου συγχώνευσης και καταστατικού - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρα 112, 68 παρ. 2 περιπτ. στʼ και 72 παρ. 5 N 4072/2012)Σελ. 1224
ΙΒ. Έννομα αποτελέσματα συγχώνευσης ΙΚΕ (άρθρο 113 N 4072/2012)Σελ. 1224
ΙΓ. Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης ΙΚΕ (άρθρο 114 N 4072/2012)Σελ. 1225
ΙΔ. Μη δίκαιη και μη λογική σχέση ανταλλαγής μεριδίων των συγχωνευόμενων ΙΚΕ (άρθρο 115 N 4072/2012)Σελ. 1226
ΙΕ. Διασυνοριακές συγχωνεύσεις ΙΚΕ (άρθρο 116 παρ. 4 Ν 4072/2012)Σελ. 1227
ΙΣΤ. Κίνητρα μετασχηματισμού επιχειρήσεων (άρθρο 116 παρ. 5 Ν 4072/2012)Σελ. 1227
ΙΖ. Διάσπαση ΙΚΕΣελ. 1227
ΙΙ. Συγχώνευση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (άρθρα 54-55 Ν 3190/1955)Σελ. 1228
Α. Κατηγορίες συγχωνεύσεων, διάσπαση και απόσχιση κλάδουΣελ. 1229
1. Γνήσια συγχώνευση περισσότερων ΕΠΕΣελ. 1229
2. Καταχρηστική συγχώνευση ΕΠΕ με εταιρείες άλλων νομικών τύπωνΣελ. 1229
3. Διάσπαση ΕΠΕ Σελ. 1229
4. Απόσχιση κλάδου ΕΠΕ Σελ. 1230
Β. Διατάξεις αναγκαστικού δικαίου στη συγχώνευση ΕΠΕΣελ. 1230
Γ. Προϋποθέσεις και διαδικασία γνήσιας συγχώνευσης ΕΠΕΣελ. 1230
1. Αποτίμηση περιουσίας ΕΠΕΣελ. 1230
2. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 54 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 1230
3. Αύξηση και μείωση κεφαλαίου απορροφώσας ΕΠΕΣελ. 1231
4. Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. εʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1232
5. Πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων ΕΠΕ εκπροσωπούντων τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου ή ομοφωνία (άρθρο 54 παρ. 1 και άρθρο 38 παρ. 1, 3 Ν 3190/1955)Σελ. 1232
6. Τήρηση αρχής ίσης μεταχείρισης εταίρων ΕΠΕΣελ. 1232
7. Υποδείγματα πρακτικών Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕΣελ. 1233
i. Υπόδειγμα πρακτικού της πρώτης φάσης περί έναρξης διαδικασιών συγχώνευσης ΕΠΕ Σελ. 1233
ii. Υπόδειγμα πρακτικού δεύτερης φάσης περί έγκρισης της συγχώνευσης ΕΠΕ και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης Σελ. 1234
8. Μη τήρηση διαδικασίας μείωσης κεφαλαίου ΕΠΕΣελ. 1236
9. Συγχώνευση ΕΠΕ σε λειτουργία, σε εκκαθάριση και σε πτώχευσηΣελ. 1236
10. Δημοσιότητα περίληψης της απόφασης της συνέλευσης των συγχωνευόμενων ΕΠΕ (άρθρο 54 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 1237
i. ΣκοπόςΣελ. 1237
ii. Απαιτούμενες δημοσιεύσειςΣελ. 1237
iii. Επιμέλεια διαχειριστών ή και εταίρων ΕΠΕΣελ. 1238
iv. Περιεχόμενο περίληψηςΣελ. 1239
v. Υπόδειγμα περίληψης αποφάσεων Συνελεύσεων Εταίρων ΕΠΕ για συγχώνευσηΣελ. 1239
vi. Ακυρότητα σύμβασης συγχώνευσης ΕΠΕΣελ. 1240
11. Αντιρρήσεις δανειστών ΕΠΕΣελ. 1240
i. Δανειστές ΕΠΕ δικαιούμενοι να διατυπώσουν αντιρρήσειςΣελ. 1240
ii. Δίμηνη αποσβεστική προθεσμία διατύπωσης αντιρρήσεων δανειστών ΕΠΕ (άρθρο 54 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 1241
iii. Έγγραφος τύπος αντιρρήσεων δανειστών ΕΠΕ (άρθρο 54 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 1242
iv. Αιτιολόγηση αντιρρήσεων δανειστών ΕΠΕΣελ. 1243
v. Υπόδειγμα εγγράφου αντιρρήσεων δανειστών ΕΠΕ κατά της συγχώνευσηςΣελ. 1243
vi. Έννομες συνέπειες προβολής αντιρρήσεων δανειστών ΕΠΕΣελ. 1244
vii. Οικειοθελής ικανοποίηση απαίτησης ή παροχή εγγυήσεων υπέρ δανειστών ΕΠΕΣελ. 1244
viii. Απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου για μείωση παρά τη διατύπωση αντιρρήσεων δανειστών ΕΠΕ (άρθρο 54 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 1245
α. ΣκοπόςΣελ. 1245
β. Δικαίωμα της ΕΠΕ προς υποβολή αίτησηςΣελ. 1245
γ. Υπόδειγμα αίτησης της ΕΠΕ για συνέχιση της συγχώνευσης παρά την έγερση αντιρρήσεων δανειστώνΣελ. 1246
δ. Αρμόδιο δικαστήριο - διαδικασίαΣελ. 1247
ε. Προϋποθέσεις αποδοχής αίτησης της ΕΠΕΣελ. 1247
ix. Ακυρότητα συγχώνευσης ΕΠΕΣελ. 1248
12. Σύμβαση συγχώνευσης ΕΠΕ (άρθρο 55 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 1249
i. Συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης ΕΠΕΣελ. 1249
ii. Περιεχόμενο πράξης συγχώνευσης ΕΠΕΣελ. 1249
iii. Συμβαλλόμενοι στη σύμβαση συγχώνευσης ΕΠΕΣελ. 1250
13. Συστατική καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ της σύμβασης συγχώνευσης ΕΠΕ - Κρίσιμος χρόνος ολοκλήρωσης συγχώνευσης (άρθρο 55 παρ. 2 Ν 3190/1955 και άρθρα 15 παρ. 1 περιπτ. δʼ και 16 παρ. 1 Ν 3419/2005)Σελ. 1250
14. Έννομες συνέπειες συγχώνευσης ΕΠΕ (άρθρο 55 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 1251
i. Λύση ΕΠΕΣελ. 1251
ii. Ίδρυση νέας ΕΠΕ και περάτωση συγχωνευόμενωνΣελ. 1251
iii. Οιονεί καθολική διαδοχή - Αυτοδίκαιη υποκατάσταση Σελ. 1251
iv. Μερική συγχώνευση ΕΠΕΣελ. 1252
v. Μεταγραφή ακινήτων των συγχωνευόμενων ΕΠΕΣελ. 1252
vi. Κατεσχημένο ακίνητο ΕΠΕΣελ. 1253
vii. Επωνυμία - Μεταγραφή μεταβολών επωνυμίας ΕΠΕΣελ. 1253
viii. ΣήμαΣελ. 1253
ix. Εταιρική ιδιότητα - Αντικατάσταση μεριδίων ΕΠΕΣελ. 1253
x. Νέοι εταίροι ΕΠΕΣελ. 1254
xi. Ευθύνη έναντι δανειστών ΕΠΕΣελ. 1255
xii. Αξιώσεις μεταξύ συγχωνευόμενων ΕΠΕΣελ. 1255
xiii. Συμπληρωματικές εισφορέςΣελ. 1255
xiv. Συνέχιση εκκρεμών δικών χωρίς διακοπή (αρ. 55 παρ. 4 Ν 3190/1955)Σελ. 1255
15. Δικαίωμα εξόδου εταίρων μειοψηφίας ΕΠΕΣελ. 1255
16. Ακυρότητα ΕΠΕ και ακυρότητα συγχώνευσηςΣελ. 1256
i. Διάκριση ακυροτήτων Σελ. 1256
ii. Ακυρότητα απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 1257
iii. Ακυρότητα σύμβασης συγχώνευσης ΕΠΕΣελ. 1257
iv. Ακυρότητα ΕΠΕ Σελ. 1258
v. Ακυρότητα τροποποιήσεων καταστατικού απορροφώσας ΕΠΕΣελ. 1258
vi. Ίαση ακυρότητας συγχώνευσης ΕΠΕΣελ. 1258
vii. Επανάληψη πράξης ή συμπλήρωση στοιχείων Σελ. 1258
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ  
I. Λύση ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 1261
Α. Λύση ΙΚΕΣελ. 1261
1. Λόγοι λύσης ΙΚΕ (άρθρο 103 παρ. 1 Ν 4072/2012)Σελ. 1261
2. Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης οφειλών ΙΚΕ (άρθρο 102 Ν 4072/2012)Σελ. 1263
3. Καταχώριση λύσης ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 103 παρ. 2 Ν 4072/2012, αρ. 6 παρ. 2 και 2α, 15 παρ. 1 περιπτ. εʼ και 16 παρ. 1 Ν 3419/2005)Σελ. 1264
Β. Λύση ΕΠΕΣελ. 1265
1. Λόγοι λύσης ΕΠΕΣελ. 1266
i. Κάθε περίπτωση λύσης ΕΠΕ προβλεπόμενη από τον νόμο (άρθρο 44 παρ. 1 περιπτ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1266
α. Νόμιμοι λόγοι λύσης ΕΠΕ βάσει του ειδικού δικαίου των ΕΠΕΣελ. 1266
β. Νόμιμοι λόγοι λύσης ΕΠΕ βάσει του γενικού δικαίου Σελ. 1266
γ. Καταστατική πρόβλεψη εφαρμογής γενικών διατάξεων στη λύση ΕΠΕΣελ. 1268
δ. Αδυναμία περιορισμού ή αλλοίωσης νόμιμων λόγων λύσης ΕΠΕ με καταστατική ρήτραΣελ. 1268
ii. Κάθε περίπτωση λύσης ΕΠΕ προβλεπόμενη από το καταστατικό (άρθρο 44 παρ. 1 περιπτ. αʼ και άρθρο 6 παρ. 3 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1269
α. Ελευθερία διαμόρφωσης καταστατικών λόγων λύσης ΕΠΕΣελ. 1269
β. Μη καταστρατήγηση νόμιμων λόγων λύσης ΕΠΕΣελ. 1269
γ. Αρχικό καταστατικό ΕΠΕ ή τροποποίηση με ομοφωνίαΣελ. 1270
δ. Ενδεικτικές περιπτώσεις λύσης ΕΠΕΣελ. 1270
ε. Μη σπουδαίοι λόγοι λύσης ΕΠΕΣελ. 1272
στ. Περιστατικά που δεν συνιστούν λόγους λύσης ΕΠΕ κατά τον νόμο, παρά μόνον αν υφίσταται σχετική καταστατική ρήτρα (άρθρο 44 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 1273
ζ. Υπόδειγμα ρήτρας καταστατικής λύσης ΕΠΕΣελ. 1274
iii. Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 44 παρ. 1 περιπτ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1275
α. Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. αʼ και εδ. στʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1275
β. Λύση ΕΠΕ αναίτια και χωρίς σπουδαίο λόγοΣελ. 1276
γ. Αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων ΕΠΕ εκπροσωπούντων τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου ή μικρότερη πλειοψηφία - Αντίθετη άποψηΣελ. 1276
δ. Τροποποίηση καταστατικού ΕΠΕ και τήρηση συμβολαιογραφικού τύπου Σελ. 1277
ε. Χρονικό σημείο λύσης ΕΠΕ - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρο 6 παρ. 2α περιπτ. ζʼ και αρ. 15 παρ. 1 περιπτ. εʼ Ν 3419/2005) - Δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (αρ. 16 παρ. 1 Ν 3419/2005 και αρ. 2 Ν 4250/2014)Σελ. 1277
στ. Ευθύνη διαχειριστή ΕΠΕΣελ. 1278
ζ. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕΣελ. 1278
iv. Δικαστική απόφαση λύσης ΕΠΕ (άρθρο 44 παρ. 1 περιπτ. γʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1280
α. Αγωγή εταίρου ή εταίρων του 1/10 του κεφαλαίου της ΕΠΕ - Δικαίωμα μειοψηφίαςΣελ. 1280
β. ΣκοπόςΣελ. 1280
γ. Συνδρομή σπουδαίου λόγου λύσης ΕΠΕΣελ. 1282
δ. Κριτήρια για τη διαπίστωση συνδρομής σπουδαίου λόγου λύσης ΕΠΕΣελ. 1282
ε. Το στοιχείο της υπαιτιότητας του ενάγοντα ή/και των λοιπών εταίρων ΕΠΕΣελ. 1282
στ. Περιπτωσιολογία σπουδαίων λόγων λύσης ΕΠΕΣελ. 1283
ζ. Περιπτώσεις που δεν συνιστούν σπουδαίους λόγους λύσης ΕΠΕΣελ. 1290
η. Έσχατο μέσο άρσης του αδιεξόδου που δημιουργεί ο σπουδαίος λόγος λύσης της ΕΠΕΣελ. 1292
θ. Αδυναμία καταστατικής επαύξησης των νόμιμων προϋποθέσεων λύσης ΕΠΕΣελ. 1293
ι. Αρμόδιο δικαστήριο για την αγωγή λύσης ΕΠΕ - Εναγόμενη εταιρεία - Αναγκαστική ομοδικία λοιπών εταίρωνΣελ. 1294
ια. Διαφορά δεκτική συμβιβασμού με σύμπραξη και των μη διαδίκων εταίρων ΕΠΕΣελ. 1294
ιβ. Διαπλαστική δικαστική απόφαση ισχύουσα έναντι πάντων από την τελεσιδικία - ΤριτανακοπήΣελ. 1295
ιγ. Δημοσιότητα (άρθρο 44 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 1295
ιδ. Αδυναμία αναιρετικού ελέγχουΣελ. 1296
ιε. Υπόδειγμα αγωγής αναγκαστικής δικαστικής λύσης ΕΠΕΣελ. 1296
v. Συγκριτική επισκόπηση δικαιώματος εξόδου εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο (άρθρο 33 παρ. 2 εδ. αʼ ΚΠολΔ) και δικαιώματος λύσης Σελ. 1297
vi. Συγκριτική επισκόπηση δικαιώματος αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο (άρθρο 33 παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955) και δικαιώματος λύσης Σελ. 1301
vii. Διορισμός προσωρινού ειδικού διαχειριστή για την αγωγή της αναγκαστικής λύσης ΕΠΕΣελ. 1302
α. Σπουδαίος λόγος σχετιζόμενος με τον διαχειριστή ΕΠΕΣελ. 1302
β. Σύγκρουση συμφερόντων διαχειριστή και εταιρείας ή έλλειψη διαχείρισης στην ΕΠΕΣελ. 1302
γ. Προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕΣελ. 1307
δ. Σκοπός η άρση της σύγκρουσης συμφερόντωνΣελ. 1308
ε. Νομική βάση (αρ. 69 ΑΚ)Σελ. 1308
στ. Εξουσία περιορισμένη στη δίκη περί λύσης ΕΠΕΣελ. 1308
ζ. Διατήρηση λοιπών εξουσιών διαχειριστή ΕΠΕ και σχετικοί κίνδυνοι - Διεύρυνση εξουσιών προσωρινού διαχειριστήΣελ. 1308
viii. Κήρυξη ΕΠΕ σε κατάσταση πτώχευσης (άρθρο 44 παρ. 1 περιπτ. δʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1309
ix. Δικαστική απόφαση για λύση ΕΠΕ μετά από αίτηση του εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου σε περίπτωση μη τήρησης της διαδικασίας μείωσης του κεφαλαίου για απόδοση σε αυτόν της αξίας της εταιρικής συμμετοχής του (άρθρο 43 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 1310
x. Απώλεια του 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ και απόφαση Συνέλευσης για λύση (άρθρο 45 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 1310
α. Προϋπόθεση πρώτη: Απώλεια του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ με την έννοια της εταιρικής περιουσίαςΣελ. 1310
β. Προϋπόθεση δεύτερη: Σύγκληση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 1314
γ. Διακριτική ευχέρεια ή υποχρέωση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ προς λήψη μέτρωνΣελ. 1314
δ. Λήψη απόφασης λύσης ΕΠΕ κατʼ άρθρο 45 παρ. 1 Ν 3190/1955 και διαδικασίαΣελ. 1315
ε. Λήψη απόφασης μείωσης κεφαλαίου ΕΠΕ κατʼ άρθρο 45 παρ. 1 Ν 3190/1955 και διαδικασίαΣελ. 1316
στ. Λήψη απόφασης συνέχισης της ΕΠΕΣελ. 1316
ζ. Σπουδαίος λόγος λύσης ΕΠΕ η απώλεια του ημίσεως του κεφαλαίου με την έννοια της περιουσίας κατά την κρίση της Συνέλευσης και όχι του δικαστηρίουΣελ. 1316
η. Σκοπός η προληπτική προστασία δανειστών και εταίρων ΕΠΕΣελ. 1317
θ. Ρήτρα καταστατικού ΕΠΕΣελ. 1317
xi. Δικαστική απόφαση για λύση ΕΠΕ μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον σε περίπτωση απώλειας του 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου και ακολούθως μη τήρησης της διαδικασίας του άρθρου 45 παρ. 1 Ν 3190/1955 για σύγκληση της συνέλευσης με σκοπό την λύση ή την μείωση του κεφαλαίου (άρθρο 45 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 1317
xii. Συγχώνευση ΕΠΕ (άρθρο 55 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 1318
2. Δημοσιότητα λύσης ΕΠΕ (άρθρο 44 παρ. 3 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρα 6 παρ. 2 και 2α, 15 παρ. 1 περιπτ. εʼ και 16 Ν 3419/2005, αρ. 2 Ν 4250/2014 και άρθρο 8 Ν 3190/1955)Σελ. 1318
i. Γενικός κανόνας για τη δημοσιότητα της λύσης ΕΠΕΣελ. 1319
ii. Δημοσιότητα λύσης ΕΠΕ λόγω πτώχευσης (αρ. 6 παρ. 2 περιπτ. εʼ, στʼ, ζʼ, ηʼ Ν 3419/2005)Σελ. 1319
iii. Λύση δυνάμει ρήτρας καταστατικού ΕΠΕΣελ. 1319
α. Καταγγελία από εταίρο ΕΠΕΣελ. 1320
β. Καταγγελία με δυνατότητα συνέχισης με τους λοιπούς εταίρους ΕΠΕΣελ. 1320
iv. Παρέλευση καταστατικής διάρκειας - αυτόματη λύση ΕΠΕΣελ. 1320
v. Δικαστική συμπαράσταση, θάνατος, λύση νομικού προσώπου εταίρου ΕΠΕΣελ. 1321
II. Αναβίωση ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 1322
Α. Αναβίωση ΙΚΕ (άρθρο 105 παρ. 7 Ν 4072/2012)Σελ. 1322
Β. Αναβίωση ΕΠΕ (αναλογική εφαρμογή άρθρου 47α παρ. 4 ΚΝ 2190/1920)Σελ. 1322
1. Νομική βάση για αναβίωση ΕΠΕ - Αναλογική εφαρμογή κανόνων της ΑΕΣελ. 1323
2. Προϋποθέσεις αναβίωσης ΕΠΕΣελ. 1323
i. Λήψη απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕΣελ. 1323
ii. Αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του εταιρικού κεφαλαίουΣελ. 1323
iii. Μη υποχρέωση συναίνεσης εταίρου ΕΠΕ σε αναβίωση - Μη κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 1325
iv. Μη έναρξη διανομής εταιρικής περιουσίας της ΕΠΕΣελ. 1325
v. Τροποποίηση καταστατικού ΕΠΕΣελ. 1325
vi. Συμβολαιογραφικό έγγραφο για αναβίωση ΕΠΕΣελ. 1326
vii. Διατυπώσεις δημοσιότητας αναβίωσης ΕΠΕΣελ. 1326
3. Αποκλεισμός αναβίωσης ΕΠΕΣελ. 1327
i. Νόμιμος αποκλεισμός αναβίωσης ΕΠΕ ανάλογα με τον λόγο λύσηςΣελ. 1327
ii. Καταστατικός αποκλεισμός αναβίωσης ΕΠΕΣελ. 1328
4. Έξοδος διαφωνούντος εταίρου ΕΠΕΣελ. 1329
5. Παράταση διάρκειας μετά τη λήξη της ΕΠΕΣελ. 1329
i. Η απόφαση παράτασης μετά τη λήξη ως ειδική περίπτωση αναβίωσης της ΕΠΕΣελ. 1329
ii. Πράξεις μεταξύ χρόνου λύσης και αναβίωσης ΕΠΕΣελ. 1329
III. Εκκαθάριση ΙΚΕ και ΕΠΕΣελ. 1331
Α. Εκκαθάριση ΙΚΕ (άρθρα 104-105 Ν 4072/2012)Σελ. 1331
1. Στάδιο εκκαθάρισης ΙΚΕ (άρθρο 104 παρ. 1 εδ. αʼ και βʼ Ν 4072/2012)Σελ. 1332
2. Επωνυμία ΙΚΕ (άρθρο 104 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 4072/2012)Σελ. 1332
3. Πρόσωπο εκκαθαριστή ΙΚΕ (άρθρο 104 παρ. 3 Ν 4072/2012) Σελ. 1332
4. Εξουσία και αρμοδιότητες εταιρικών οργάνων και εκκαθαριστή ΙΚΕ (άρθρο 104 παρ. 2 Ν 4072/2012)Σελ. 1334
5. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων διαχειριστή ΙΚΕ (άρθρο 104 παρ. 4 Ν 4072/2012)Σελ. 1334
6. Εργασίες εκκαθάρισης ΙΚΕ (άρθρο 105 Ν 4072/2012)Σελ. 1334
i. Απογραφή - οικονομικές καταστάσεις ΙΚΕΣελ. 1334
ii. Παράδοση διαχείρισης ΙΚΕΣελ. 1334
iii. Περάτωση εκκρεμών υποθέσεων ΙΚΕ και ρευστοποίηση εταιρικής περιουσίας (άρθρο 105 παρ. 2 Ν 4072/2012)Σελ. 1335
iv. Εταίροι κεφαλαιακών, εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών στην ΙΚΕ (άρθρο 105 παρ. 3 Ν 4072/2012)Σελ. 1335
v. Διάρκεια εκκαθάρισης ΙΚΕ μεγαλύτερη της τριετίας (άρθρο 105 παρ. 4 Ν 4072/2012 και αναλογική εφαρμογή άρθρου 49 παρ. 6 ΚΝ 2190/1920)Σελ. 1336
vi. Χρηματοικονομικές καταστάσεις περάτωσης εκκαθάρισης ΙΚΕΣελ. 1337
vii. Διανομή στους εταίρους ΙΚΕ (άρθρο 105 παρ. 5 Ν 4072/2012)Σελ. 1337
viii. Περάτωση εκκαθάρισης και περάτωση της ΙΚΕΣελ. 1337
Β. Εκκαθάριση ΕΠΕ (άρθρο 46 ΚΝ 2190/1920)Σελ. 1337
1. Αυτοδίκαιη και υποχρεωτική έναρξη εκκαθάρισης ΕΠΕ με τη λύση εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1339
2. Συνέχιση νομικής προσωπικότητας ΕΠΕ και ικανότητας δικαίου και παράστασης στο δικαστήριο (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1339
3. Διατήρηση αρχής αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της ΕΠΕ και της εταιρικής περιουσίαςΣελ. 1340
4. Μετατροπή από τον νόμο του παραγωγικού σκοπού σε σκοπό εκκαθάρισης της ΕΠΕΣελ. 1340
5. Προσθήκη στην επωνυμία της ΕΠΕ της φράσης «υπό εκκαθάριση» (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1341
6. Περιορισμός εξουσίας εταιρικών οργάνων από τον σκοπό της εκκαθάρισης της ΕΠΕ (άρθρο 46 παρ. 2 Ν 3190/1955)Σελ. 1341
7. Εξόφληση από την ΕΠΕ δανείων προς εταίρους κατά τη λύση της από οποιανδήποτε αιτία πλην της πτώχευσης (άρθρο 32 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 1342
8. Όχι διακοπή εκκρεμών δικών της ΕΠΕΣελ. 1342
9. Εφαρμοστέες διατάξεις για την εκκαθάριση ΕΠΕ (άρθρα 46-50 και αναλογική εφαρμογή άρθρου 16 επ. Ν 3190/1955)Σελ. 1342
10. Πρόσωπα εκκαθαριστών ΕΠΕ και αποκλειστική νομιμοποίηση αυτών (άρθρο 47 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 1343
i. Νόμιμοι εκκαθαριστές ΕΠΕ - Κατʼ αρχήν διενέργεια εκκαθάρισης από τους διαχειριστέςΣελ. 1343
ii. Καταστατικοί εκκαθαριστές ΕΠΕ - Δυνατότητα διαφορετικής καταστατικής ρύθμισηςΣελ. 1344
iii. Συμβατικοί εκκαθαριστές ΕΠΕ - Ορισμός αυτών από τη Συνέλευση των Εταίρων - Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. εʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1345
iv. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για ορισμό εκκαθαριστώνΣελ. 1348
11. Εκκαθαριστής ΕΠΕ νομικό πρόσωποΣελ. 1349
12. Παύση εξουσίας διαχειριστών ΕΠΕ - Παράδοση διαχείρισης - Ασφαλιστικά μέτρα κατά διαχειριστή που δεν παραδίδει τη διαχείριση (άρθρα 731, 732, 946 και 947 ΚΠολΔ)Σελ. 1349
13. Ανάκληση εκκαθαριστών ΕΠΕΣελ. 1351
14. Ανάκληση καταστατικών εκκαθαριστών ΕΠΕ (άρθρο 47 παρ. 2 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 19 παρ. 1 Ν 3190/1955 αναλογικά εφαρμοζόμενο)Σελ. 1352
i. Συνδρομή σπουδαίου λόγου ανάκλησης εκκαθαριστών ΕΠΕ (άρθρο 47 παρ. 2 και άρθρο 19 παρ. 1 και 3 Ν 3190/1955)Σελ. 1352
ii. Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ, εκτός αν πρόκειται για διμελή ΕΠΕ (αναλογική εφαρμογή άρθρου 19 παρ. 1 Ν 3190/1955 περί ανάκλησης διαχειριστών) - Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. εʼ Ν 3190/1955) - Εξαίρεση επί αδυναμίας σχηματισμού πλειοψηφίας (επιχ. άρθρο 786 παρ. 3 ΚΠολΔ) Σελ. 1354
α. Αναγκαιότητα απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 1354
β. Αρμοδιότητα και απαιτούμενη πλειοψηφία Σελ. 1355
γ. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου του ανακαλούμενου και συνυπολογισμού της μερίδας τουΣελ. 1356
δ. Υπόδειγμα απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για ανάκληση εκκαθαριστήΣελ. 1356
iii. Υποβολή αίτησης ανάκλησης εκκαθαριστή ΕΠΕ και λήψη απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο (αρ. 739, 740 και 786 παρ. 3 ΚΠολΔ) - Υπόδειγμα αίτησηςΣελ. 1358
iv. Αίτημα παράδοσης εταιρικών εγγράφων και αντικειμένων της εκκαθάρισης της ΕΠΕ στους αντικαταστάτες εκκαθαριστέςΣελ. 1361
v. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης αντικατάστασης εκκαθαριστή ΕΠΕ (άρθρο 758 ΚΠολΔ)Σελ. 1362
vi. Ένδικα μέσα και τριτανακοπή κατά της δικαστικής απόφασης αντικατάστασης εκκαθαριστή ΕΠΕΣελ. 1363
vii. Ορισμός εκκαθαριστή ΕΠΕ για ορισμένο ή αόριστο χρόνο (άρθρο 19 παρ. 1 Ν 3190/1955)Σελ. 1363
viii. Μη αναγκαίος συμβολαιογραφικός τύπος ανάκλησης εκκαθαριστή ΕΠΕΣελ. 1363
ix. Διόρθωση διάταξης καταστατικού ΕΠΕ για εναρμόνιση με δικαστική απόφασηΣελ. 1364
x. Ακυρότητα αντίθετης ρήτρας καταστατικού ΕΠΕΣελ. 1364
xi. Κριτική θεώρηση του άρθρου 47 παρ. 2 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 19 παρ. 1 Ν 3190/1955 στο πλαίσιο της ΕΠΕΣελ. 1365
xii. Δυνατότητα διορισμού ή αντικατάστασης προσωρινών εκκαθαριστών ΕΠΕ ως ασφαλιστικού μέτρου (άρθρο 47 παρ. 2, αναλογική εφαρμογή άρθρου 19 παρ. 1 εδ. γʼ Ν 3190/1955 και άρθρου 732 ΚΠολΔ) Σελ. 1365
15. Ανάκληση νομίμων ή συμβατικών εκκαθαριστών ΕΠΕ με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων (άρθρο 47 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 1366
i. Ανάκληση εκκαθαριστών ΕΠΕ και χωρίς σπουδαίο λόγο - Αδιάφορη η αιτίαΣελ. 1366
ii. Ανάκληση εκκαθαριστών ΕΠΕ κατά πάντα χρόνοΣελ. 1366
iii. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 1367
iv. Υπόδειγμα απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για ανάκληση εκκαθαριστή ΕΠΕ και ορισμό νέου εκκαθαριστήΣελ. 1367
16. Ανάκληση συμβατικών ή νομίμων εκκαθαριστών ΕΠΕ με δικαστική απόφαση (άρθρο 47 παρ. 4 Ν 3190/1955)Σελ. 1368
i. Συνδρομή σπουδαίου λόγου ανάκλησης εκκαθαριστή ΕΠΕΣελ. 1369
ii. Αίτηση εταίρων του 1/10 του κεφαλαίου της ΕΠΕ ή μικρότερου ποσοστού - Δικαίωμα μειοψηφίαςΣελ. 1370
iii. Υποβολή αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο - Εκουσία δικαιοδοσία (άρθρο 786 παρ. 3 ΚΠολΔ)Σελ. 1370
iv. Έκδοση δικαστικής απόφασης - Απουσία διακριτικής ευχέρειαςΣελ. 1370
v. Προσωρινή ανάκληση συμβατικών ή νομίμων εκκαθαριστών ΕΠΕ ως ασφαλιστικό μέτρο με δικαστική απόφαση (άρθρο 47 παρ. 4 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1370
vi. Υπόδειγμα αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για ανάκληση εκκαθαριστή ΕΠΕ και ορισμό προσωρινού εκκαθαριστή με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 1371
17. Λοιποί λόγοι παύσης εξουσίας εκκαθαριστών ΕΠΕ πλην ανάκλησηςΣελ. 1373
18. Δημοσιότητα διορισμού, παύσης και τρόπου άσκησης εξουσίας εκκαθαριστών ΕΠΕ (άρθρο 47 παρ. 5 Ν 3190/1955, αρ. 6 παρ. 2α περιπτ. θʼ και αρ. 16 Ν 3419/2005, αρ. 2 Ν 4250/2014)Σελ. 1373
19. Έναρξη εκκαθάρισης ΕΠΕΣελ. 1375
i. Απογραφή εταιρικής περιουσίας ΕΠΕ (άρθρο 48 εδ. αʼ Ν 3190/1955) Σελ. 1375
ii. Ισολογισμός (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) έναρξης εκκαθάρισης ΕΠΕ και δημοσίευση αυτού (άρθρο 48 εδ. αʼ Ν 3190/1955) Σελ. 1377
(α) Δημοσιότητα μέχρι την 31.12.2015.Σελ. 1377
(β) Δημοσιότητα μετά την 31.12.2015.Σελ. 1378
iii. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων έναρξης εκκαθάρισης ΕΠΕ από τη Συνέλευση και απαλλαγή διαχειριστώνΣελ. 1379
20. Πορεία εκκαθάρισης ΕΠΕΣελ. 1379
i. Ενιαία διαχειριστική περίοδοςΣελ. 1379
ii. Ετήσιος προσωρινός ισολογισμός κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της ΕΠΕ (άρθρο 48 εδ. βʼ Ν 3190/1955) - Αρχή της ενότητας του σταδίου εκκαθάρισηςΣελ. 1379
iii. Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ΕΠΕ από τη Συνέλευση, απαλλαγή εκκαθαριστών και δημοσιότητα ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 46 παρ. 3 σε συνδυασμό προς άρθρο 14 παρ. 2 εδ. βʼ και γʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1380
21. Διαχείριση και εκπροσώπηση της ΕΠΕ από τους εκκαθαριστές (άρθρο 49 παρ. 1 εδ. αʼ Ν 3190/1955 και άρθρο 65 εδ. αʼ και 74 εδ. αʼ ΑΚ)Σελ. 1381
i. Έκταση εξουσίας εκκαθαριστών και δέσμευση της ΕΠΕ (άρθρο 18 Ν 3190/1955 αναλογικά εφαρμοζόμενο σε συνδυασμό προς άρθρο 46 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 1381
ii. Δέσμευση της ΕΠΕ έναντι τρίτων (άρθρο 18 Ν 3190/1955 αναλογικά εφαρμοζόμενο σε συνδυασμό προς άρθρο 46 παρ. 3 Ν 3190/1955)Σελ. 1382
22. Δυνατότητα διενέργειας νέων πράξεων από την υπό εκκαθάριση ΕΠΕ με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων (άρθρο 49 παρ. 2 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1383
23. Συλλογική εκκαθάριση ΕΠΕ, εκτός αν ορίζεται άλλως στο καταστατικό (άρθρο 49 παρ. 1 εδ. βʼ Ν 3190/1955) Σελ. 1384
24. Υποχρέωση περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων ΕΠΕ αμελλητί (άρθρο 49 παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955) Σελ. 1386
25. Λύση ή καταγγελία σύμβασης λόγω λύσης ΕΠΕΣελ. 1386
26. Υποχρέωση εξόφλησης χρεών και είσπραξης απαιτήσεων της ΕΠΕ (άρθρο 49 παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955) - Διακριτική ευχέρεια - Καλή πίστηΣελ. 1387
27. Υποχρέωση ρευστοποίησης της εταιρικής περιουσίας (άρθρο 49 παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1388
i. Υποχρέωση από τον νόμοΣελ. 1388
ii. Τίμημα και λοιποί όροι ρευστοποίησης της περιουσίας της ΕΠΕΣελ. 1389
iii. Χρόνος ρευστοποίησηςΣελ. 1389
iv. Εκποίηση επιχείρησης ή επιμέρους στοιχείων της περιουσίας της ΕΠΕΣελ. 1390
v. Ικανοποίηση τρίτων με δόση αντί καταβολήςΣελ. 1390
vi. Διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας της ΕΠΕ με ελεύθερη εκκαθάρισηΣελ. 1390
28. Υποχρέωση αποδοτικής οικονομικής εκμετάλλευσης μέχρι τη ρευστοποίηση της περιουσίας της ΕΠΕ (άρθρο 49 παρ. 2 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1391
29. Διακριτική ευχέρεια εκκαθαριστών και εξουσία Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 1391
30. Ευθύνη εκκαθαριστών ΕΠΕ (άρθρο 26, 46 παρ. 3 και 60 Ν 3190/1955, άρθρο 75 ΑΚ και άρθρο 458 ΠΚ)Σελ. 1392
31. Ακυρότητα καταστατικών ρητρών και αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕΣελ. 1393
32. Πτώχευση κατά την εκκαθάριση ΕΠΕΣελ. 1393
33. Περάτωση εκκαθάρισης ΕΠΕΣελ. 1394
i. Κατάρτιση, έγκριση από τη Συνέλευση των Εταίρων της ΕΠΕ και δημοσιότητα τελικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκκαθάρισης (άρθρο 50 εδ. αʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1394
(α) Δημοσιότητα μέχρι την 31.12.2015Σελ. 1394
(β) Δημοσιότητα μετά την 31.12.2015Σελ. 1395
ii. Διανομή προϊόντος εκκαθάρισης στους εταίρους ΕΠΕ (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. βʼ και άρθρο 50 εδ. βʼ Ν 3190/1955)Σελ. 1396
α. Εκκαθάριση ΕΠΕ με στενή και ευρεία έννοιαΣελ. 1396
β. Έννοια προϊόντος εκκαθάρισης ΕΠΕ και διανομής και αμελλητί τέλεσηΣελ. 1396
γ. Ποσοστό συμμετοχής στο διανεμόμενο προϊόν εκκαθάρισης ΕΠΕ ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχήςΣελ. 1397
δ. Ανυπαρξία δικαιώματος επικαρπωτή εταιρικού μεριδίουΣελ. 1398
ε. Γένεση ενοχικής αξίωσης εταίρου ΕΠΕΣελ. 1398
στ. Τρόποι διανομής: Διανομή χρημάτων ή αυτούσια διανομή Σελ. 1399
ζ. Ρήτρα καταστατικού ΕΠΕ λόγω ανυπαρξίας νόμιμης ρύθμισηςΣελ. 1400
η. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ επί ανυπαρξίας καταστατικής ρήτραςΣελ. 1401
θ. Απόφαση εκκαθαριστών ΕΠΕ επί ανυπαρξίας καταστατικής ρήτρας και απόφασης ΣυνέλευσηςΣελ. 1403
ι. Ικανοποίηση τρίτων ως προϋπόθεση αυτούσιας διανομής στην ΕΠΕΣελ. 1403
ια. Τρόπος διεξαγωγής αυτούσιας διανομήςΣελ. 1403
34. Περάτωση εκκαθάρισης και νομικής προσωπικότητας της ΕΠΕΣελ. 1404
i. Περάτωση εκκαθάρισης ΕΠΕ με ευρεία έννοια Σελ. 1404
ii. Περάτωση παρά την ύπαρξη αξιώσεων άγνωστων στην ΕΠΕΣελ. 1405
iii. Περάτωση νομικού προσώπου με την περάτωση της υπό ευρεία έννοια εκκαθάρισης της ΕΠΕΣελ. 1406
iv. Λύση εννόμων σχέσεων με περάτωση εκκαθάρισης λόγω περάτωσης του νομικού προσώπου της ΕΠΕΣελ. 1407
35. Εμφάνιση αξίωσης ή περιουσίας μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ΕΠΕΣελ. 1407
i. Αναβίωση εκκαθάρισης της ΕΠΕΣελ. 1407
ii. Αξίωση κατά των εταίρων της ΕΠΕ ατομικάΣελ. 1408
iii. Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης περατωθείσας ΕΠΕ και απόρριψη αγωγήςΣελ. 1409
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 1411
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 1417
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 1427
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.